Citeren volgens de APA-regels | Richtlijnen & voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wanneer je tekst uit een bron letterlijk overneemt, spreek je van een citaat. Een definitie van een begrip overnemen uit een bepaalde bron is een voorbeeld van een citaat.

De APA-stijl heeft een aantal regels opgesteld voor de opmaak van citaten. Zo moet je bijvoorbeeld dubbele aanhalingstekens gebruiken bij het opschrijven van een citaat van minder dan 40 woorden.

Citaat van minder dan 40 woorden

Bij het citeren van een tekst van minder dan 40 woorden maak je gebruik van dubbele aanhalingstekens direct voor en direct na het citaat.

Voorbeeld citaat minder dan 40 woorden

De definitie van het voetbal is volgens Van Persie (2014): “met elkaar heen en weer rennen en wie het meest scoort die wint” (p. 15).

Een bekende voetballer zei altijd “met elkaar voetballen op een mooie zondagmiddag is het allermooiste wat er is” (Sneijder, 2013, pp. 2-3).

Citaat van 40 woorden of meer

Als het citaat 40 woorden of meer bedraagt, dan plaats je het citaat in een apart blok waarbij het blok op een nieuwe regel begint en het gehele blok inspringt. Wanneer je een citaat hebt met meerdere alinea’s, dan spring je iedere alinea nog extra in. Als het citaat eindigt met een punt, dan schrijf je hierna pas de bronvermelding op.

Voorbeeld citaat meer dan 40 woorden

Het tweejarig bestaan van Scribbr werd breed uitgemeten in de pers:

Scribbr bestaat nu twee jaar en dat wordt gevierd met de introductie van een nieuwe versie van de APA Generator. Nu steeds meer studenten dankbaar gebruikmaken van de APA Generator werd het hoog tijd voor een nieuwe versie, aldus de oprichters.

De APA Generator is erg populair omdat de APA-stijl veel uitzonderingen kent. Hierdoor is het voor veel studenten lastig om de APA-stijl goed onder de knie te krijgen. Daarnaast besparen veel studenten met de APA Generator erg veel tijd. (Schlagers, 2014, p. 3)

Leesteken na het citaat

In het overzicht kun je terugvinden of je wel of niet een leesteken na het citaat moet plaatsen.

Overige regels bij citeren

Het citaat moet een letterlijke kopie zijn van de tekst uit de bron. Dit betekent dat je ook mogelijke spelfouten en grammaticale fouten moet overnemen. Je mag wel de eerste letter van het citaat in een hoofdletter of kleine letter veranderen. Daarnaast mag je de interpunctie aan het einde van het citaat aanpassen.

Als de spelfouten hinderlijk zijn of wanneer je iets wilt toevoegen of verwijderen uit het citaat, dan zijn hier vaste regels voor.

Spelfouten in een citaat

Je mag nooit een spelfout in een citaat verbeteren. Wanneer je opzichtige spelfouten in een citaat hebt, kan dit wel vervelend zijn. Daarom kun je de lezer van je tekst laten weten dat de spelfout je is opgevallen. Dit doe je door het woordje “sic” achter het desbetreffende woord te plaatsen. Je schrijft het woord “sic” tussen blokhaken (brackets) en schuingedrukt. Overigens komt het woordje “sic” uit het Latijn en betekent het: dus, op deze manier, zo, aldus.

Voorbeeld spelfout in een citaat

De definitie volgens Schrijvers (2014) is als volgt: “het gebruiken van meerdere pennnen [sic] om een tekst te schrijven” (p. 458).

Andere bronnen (waaronder The Chicago Manual of Style) geven aan dat het acceptabel is om kleine spellingfouten te verbeteren, zoals in het voorbeeld hierboven.

Weghalen/inkorten van tekst uit een citaat

Wanneer je delen van tekst uit het citaat weglaat, dan ben je verplicht hiervoor in de plaats het volgende op te schrijven: “ . . . ”. Je noemt dit het beletselteken (ellipsis in het Engels).

Wanneer je in een zin enkele woorden weghaalt, dan schrijf je 3 punten. Tussen de punten gebruik je een spatie. Wanneer je een complete zin weghaalt uit het citaat, dan schrijf je 4 punten met tussen de punten spaties. De eerste punt gebruik je voor het afsluiten van de eerste zin. Zie hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld weghalen van tekst uit een citaat

Volgens Koeman (1996) is het schieten van een vrije trap niet moeilijk: “Het schieten op een . . . doel is eenvoudig, je hoeft alleen maar goed te mikken. . . . Als je niet getraind hebt om te schieten op het doel wordt het natuurlijk wel lastiger” (p. 7).

Toevoegen van tekst in een citaat

Soms wil je iets toevoegen aan een citaat om een bepaalde zin of begrip te verduidelijken. Wanneer je iets toevoegt, dan moet je dit tussen blokhaken zetten [].

Voorbeeld toevoegen van tekst in een citaat

“Het schrijven van brieven wordt steeds minder vaak gedaan. In plaats hiervan typen veel mensen vaker een e-mail [op de computer]” (Jositu, 1998, p. 6).

Nadruk leggen op woorden in een citaat

Wanneer je de nadruk wilt leggen op een woord of zinsnede van het citaat, dan kun je dit doen door het woord of de zinsnede te cursiveren. Direct hierachter schrijf je tussen blokhaken “nadruk toegevoegd”. In het Engels schrijf je “emphasis added”.

Voorbeeld nadruk leggen op woorden in citaat

“Tijdens het studeren leer je op momenten om hard te werken maar je studieperiode kent ook vele periodes waar je leert om niet [nadruk toegevoegd] hard te werken” (Swaen, 2012, p. 9).

Bronvermelding bij citaat in de tekst volgens de APA-stijl

Zoals je hierboven in de voorbeelden hebt gezien, hebben we bij ieder citaat een bronvermelding geplaatst. Dit hebben we gedaan volgens de officiële regels van de APA-stijl voor het verwijzen naar bronnen in de tekst.

Maak je vaak gebruik van dezelfde bron in een alinea? Dan zul je iedere keer de bronvermelding moeten opschrijven. Je mag hierin wel creatief zijn: op welke plek moet de bron staan?

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2023, 13 maart). Citeren volgens de APA-regels | Richtlijnen & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/6de-editie/gearchiveerd-citaten/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.