Naar conferentiepapers verwijzen in APA-stijl | Met voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Het APA-format om naar conferentiepapers te verwijzen verschilt voor papers die wel of niet zijn gepubliceerd. Ook maakt het uit in welk format de paper is gepubliceerd.

Om te verwijzen naar een paper die is gepresenteerd op een conferentie, maar niet is gepubliceerd, neem je de volgende elementen op in de bronvermelding: naam van de auteur, datum van de conferentie, titel van de paper (schuingedrukt), “Paperpresentatie” tussen blokhaken, de naam en locatie van de conferentie en een DOI of raadpleegdatum en URL indien beschikbaar.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dagdag maand). Titel paper [Paperpresentatie]. Naam Conferentie, Stad, Staat, Land. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Jang, S. (2019, 8-11 augustus). Deconstructing the opposition of natural/arbitrary in Coleridge’s theory of language [Paperpresentatie]. NASSR 2019: Romantic Elements, Chicago, IL, Verenigde Staten.
Verwijzing in de tekst (Jang, 2019)

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels.

Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr

Verwijzen naar een conferentiepaper in een wetenschappelijk tijdschrift

Conferentiepapers worden vaak gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Om naar deze papers te verwijzen, gebruik je hetzelfde format als voor andere artikelen uit een wetenschappelijk tijdschrift.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel paper. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), paginabereik. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Elgafy, A., & Lafdi, K. (2010). Nanoparticles and fiber walls interactions during nanocomposites fabrication. Journal of Scientific Conference Proceedings, 2(1), 15–23. https://doi.org/10.1166/jcp.2010.1003
Verwijzing in de tekst (Elgafy & Lafdi, 2010)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Verwijzen naar een conferentiepaper in een boek

Conferentiepapers worden soms ook verzameld in een boek. In dat geval kun je op dezelfde manier naar de conferentiepaper verwijzen als naar een hoofdstuk uit een boek. Hierbij vermeld je niet alleen de auteur, maar ook de redacteur (editor, Ed. in het Engels)

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel paper. In Initialen Redacteur. Achternaam (Red.), Titel boek (pp. Paginabereik). Uitgever. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Shareef, M., Ojo, A., & Janowski, T. (2010). Exploring digital divide in the Maldives. In J. Berleur, M. D. Hercheui, & L. M. Hilty (Reds.), What kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience (pp. 51–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15479-9_5
Verwijzing in de tekst (Shareef et al., 2010)

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik “et al.” gebruiken bij APA-verwijzingen in de tekst?

De afkorting “et al.” (die “en anderen” betekent) wordt gebruikt om verwijzingen in de tekst met drie of meer auteurs in te korten. Dat werkt als volgt:

Je gebruikt alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”, een komma en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Verstraten et al., 2020).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Wanneer voeg ik een DOI of URL toe aan een bronvermelding van een wetenschappelijk tijdschriftartikel?

Voor de APA-bronvermelding in de literatuurlijst van een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift voeg je altijd een DOI toe indien deze beschikbaar is.

Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd via een database of in gedrukte versie, dan laat je de DOI weg.

Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd op een website (geen database, maar bijvoorbeeld de website van het tijdschrift zelf), dan voeg je een URL toe waarmee je naar het artikel verwijst.

Hoe maak ik een DOI op in APA-stijl?

Voeg de DOI toe op het eind van de APA-bronvermelding in de literatuurlijst. Als je de 6de editie van de APA-richtlijnen gebruikt, dan wordt de daadwerkelijke DOI voorafgegaan door het label “doi:”. In de 7de editie wordt de DOI voorafgegaan door “https://doi.org/”.

  • 6de editie: doi:10.1177/0894439316660340
  • 7de editie: https://doi.org/10.1177/0894439316660340

Voorbeeld van APA-bronvermelding in de literatuurlijst (7de editie)

Hawi, N. S., & Samaha, M. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35(5), 576–586. https://doi.org/10.1177/0894439316660340

Hoeveel auteurs neem ik op in de bronvermelding in de literatuurlijst?

Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een bronvermelding in de literatuurlijst.

Als een artikel meer dan 20 auteurs heeft, vervang je de namen tussen de 19de auteur en de laatstgenoemde auteur door een beletselteken (. . .), maar je laat de laatste auteur niet weg:

De Bruin, T. C., Maartens, J. R., Wilgers, G. L., Evers, B. B., Kelfkens, R. S., Turner, S. T., Abdullahi, A., Daniels, A. T., Hogenbosch, J., Schaars, L., De Wit, A., Strik, T., De Graaf, J. E., Kippersluis, C., Ourahou, S., Megens, M. D., Van der Vaart, R., Philips, T. F. G., Duinkerken, E., . . . Mertens, L.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2022, 19 mei). Naar conferentiepapers verwijzen in APA-stijl | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/conferentiepaper/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.