Hoe gebruik je de Gap-analyse in je scriptie?

Een Gap-analyse met behulp van het SERVQUAL-model is een kwalitatieve onderzoeksmethode om de verwachtingen van klanten te vergelijken met hun daadwerkelijke ervaringen met een bedrijf. Zo krijg je inzicht in vijf mogelijke gaps: de knowledge, policy, delivery, communication en customer gap. Dit zijn tekortkomingen in het bedrijf met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening.

Voer in drie stappen je Gap-analyse uit om conclusies en aanbevelingen te kunnen formuleren:

  1. Kies uit vijf dimensies met betrekking tot de klantverwachting en -ervaring.
  2. Stel gerichte vragen hierover aan klanten en eventueel het personeel en management om inzicht te krijgen in de verschillen.
  3. Analyseer welke gaps de verschillen tussen de klantverwachting en -ervaring met de kwaliteit van de dienstverlening veroorzaken.

De afkorting SERVQUAL is een samenstelling van service en quality.

Verder lezen: Hoe gebruik je de Gap-analyse in je scriptie?

Spellingscontrole | 8 Beste gratis grammaticacheckers vergeleken

Als je werkt aan je scriptie, opdracht of essay, is het belangrijk dat je academische tekst foutloos geschreven is. Om je hierbij te helpen, zijn er online talloze gratis spelling- en grammaticacontroles beschikbaar. Toch is het lastig te bepalen welke daarvan nu echt betrouwbaar zijn en daadwerkelijk alle grammaticafouten uit je tekst halen.

We hebben 8 gratis grammaticacheckers voor je getest op een Nederlandstalige voorbeeldtekst. Hiervoor hebben we onderzocht hoeveel fouten elke spellingscontrole kon verbeteren. Voor het introduceren van nieuwe fouten hebben we punten in mindering gebracht. Daarnaast hebben we ook de gebruiksvriendelijkheid en de tools van de checkers beoordeeld.

Let op
Voor dit artikel hebben we grammaticacheckers getest op Nederlandstalige grammatica. Als je op zoek bent naar de beste grammar checker voor een Engelstalige tekst, kun je ons artikel over de beste grammarchecker bekijken.
Grammaticachecker Score Algemene beoordeling
1. LanguageTool premium 14 van de 20 4.5 
2. Scribbr 12 van de 20 4.2 
3. Corrector.co 6 van de 20 2.8 
4. Schrijfassistent 5 van de 20 2.7 
5. Spellboy 8 van de 20 2.4 
6. Prepostseo 7 van de 20 1.5 
7. Spelling.nu 3 van de 20 1.5 
8. Copywritely 3 van de 20 1.2 
Disclaimer
Scribbr is verbonden met LanguageTool door ons gezamenlijke moederbedrijf Learneo. Er is echter speciale zorg besteed aan het objectief en onbevooroordeeld testen van alle grammaticacheckers, zonder LanguageTool of Scribbr hierbij een oneerlijke voorsprong te geven.

Je kunt hierover lezen in onze onderzoeksmethode.

Verder lezen: Spellingscontrole | 8 Beste gratis grammaticacheckers vergeleken

Nogal een ding: vaag taalgebruik voorkomen

In academische teksten moet je zo precies mogelijk schrijven zodat de tekst wetenschappelijk, objectief en duidelijk is en niet op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden.

Leer daarom vaag taalgebruik herkennen en schrap het wanneer je het tegenkomt.

Soort vaag taalgebruik Vaag Helder
Vage aanduiding van hoeveelheid Er zijn enige antwoorden binnengekomen. Er zijn vijf antwoorden binnengekomen.
Vage aanduiding van tijd Toen werden berichten direct beantwoord. Tijdens de crisissituatie werden berichten direct beantwoord.
Vage aanduiding van plaats Het antwoord is onderaan te vinden. Het antwoord is te vinden in Bijlage B.
Onnauwkeurige woorden Om de deelvraag te kunnen beantwoorden, wordt het een en ander onderzocht. Om de deelvraag te beantwoorden, worden de volgende theorieën onderzocht: […].

Verder lezen: Nogal een ding: vaag taalgebruik voorkomen

Variatie aanbrengen: hoe schrijf je een tekst zonder herhaling?

Het is niet alleen belangrijk dat het inhoudelijk klopt wat je schrijft, maar ook dat de tekst goed leesbaar is. Door herhaling te voorkomen en door te zorgen voor variatie in je taalgebruik, kun je dit bereiken.

Soort woordherhaling Met herhaling Zonder herhaling
Herhaling in een woordgroep De interne gesprekken en de interne discussies De interne gesprekken en discussies
Stopwoordjes of herhaalde woorden Ook kwam naar voren dat de theorieën ook los van elkaar bekeken konden worden. Verder kwam naar voren dat de theorieën ook los van elkaar bekeken konden worden.
Alles benoemen Er zijn geen controleformulieren die aangeven dat de machines veilig zijn. Het invoeren van controleformulieren die aangeven dat machines veilig zijn, draagt bij aan de vermindering van incidenten. Er zijn geen controleformulieren die aangeven dat de machines veilig zijn. Het invoeren van deze formulieren draagt bij aan de vermindering van incidenten.
Woordherhaling op alineaniveau Vervolgens komt Hoofdstuk 2 aan bod waarin literatuuronderzoek wordt gedaan. Vervolgens komt de methode aan bod. Vervolgens komt Hoofdstuk 2 aan bod waarin literatuuronderzoek wordt gedaan. Dan wordt de methode besproken.

Verder lezen: Variatie aanbrengen: hoe schrijf je een tekst zonder herhaling?

Samentrekkingen en woordafbrekingen

Iets is een samentrekking als een deel van een woord, een woord of meerdere woorden worden weggelaten in een zin. Bij een woordafbreking wordt een streepje neergezet zodat je weet waar iets is weggelaten.

Is het de interne- en externe analyse of de interne en externe analyse?

Soort fout Fout Goed
Foutieve samentrekking op woordniveau De desk en de fieldresearch De desk- en de fieldresearch
Foutieve lidwoorden bij een samentrekking De vragenlijst en getal De vragenlijst en het getal
Foutieve samentrekking op zinsniveau Het bevalt de stagiaires dat ze veel leren en hopen dat ze het project goed afronden. Het bevalt de stagiaires dat ze veel leren en ze hopen dat ze het project goed afronden.

Verder lezen: Samentrekkingen en woordafbrekingen

Hoe voorkom je spreektaal in je scriptie?

Als je een scriptie schrijft, kan het verleidelijk zijn om te schrijven zoals je praat. Dat gaat immers het snelst. Dit noemen we spreektaal.

Om je scriptie naar een hoger niveau te tillen, moet je alle spreektaal voorkomen of aanpassen.

Soort spreektaal Voorbeeld Academisch alternatief
De lezer aanspreken Hierbij moet je denken aan… Hierbij kan gedacht worden aan…
Informele taal Stel nou dat een kantoorpand drie verdiepingen heeft… Als een kantoorpand drie verdiepingen heeft…
Vulwoord of dubbeling Tevens was ook een verandering te zien. Tevens was een verandering te zien.
Spreekwoord Het kostte me bloed, zweet en tranen. Het kostte me veel moeite.
Scribbrs Parafraseertool
Om je academische tekst te herschrijven en inspiratie op te doen over handige synoniemen en een vloeiendere zinsstructuur, kun je ook gebruikmaken van Scribbrs gratis Parafraseertool. Houd er bij parafraseren altijd rekening mee dat een correcte bronvermelding essentieel is om plagiaat te voorkomen.

Verder lezen: Hoe voorkom je spreektaal in je scriptie?

Verboden woorden in je scriptie

Bepaalde woorden horen niet thuis in academische teksten als scripties en onderzoeksplannen, bijvoorbeeld omdat ze te informeel, vaag of subjectief zijn.

Soort verboden woord Fout Goed
Algemeen Het is niet makkelijk om valide resultaten te krijgen. Het is niet eenvoudig om valide resultaten te krijgen.
Spreektaal Wat er in het logboek staat is niet publiek toegankelijk. De inhoud van het logboek is niet publiek toegankelijk.
Subjectief Dit onderzoek dient het mooie doel om… Dit onderzoek dient het doel om…
Overdreven Het was heel moeilijk om respondenten te vinden. Het was moeilijk om respondenten te vinden.
Vaag taalgebruik Er zijn enige reacties binnengekomen. Er zijn vier reacties binnengekomen.
Vraagstellingen Maar hoe dit antwoord verkregen wordt? Dat komt aan bod in hoofdstuk 3. Hoe dit antwoord verkregen wordt, komt aan bod in hoofdstuk 3.

Verder lezen: Verboden woorden in je scriptie

Taalfouten in (APA-)citaten: mogen ze blijven staan?

Als je een fout ziet in een bron die je wilt citeren, dan is de regel dat je de spelfouten en interpunctiefouten mag verbeteren, behalve wanneer je de APA-regels volgt.

Soort fout Fout Goed
Spelfout in citaat “De huizen warn allemaal verkocht”, gaf Aliyev aan. “De huizen waren allemaal verkocht”, gaf Aliyev aan.
Foutieve leestekens Zo zit het”. (Gooskens, 2021). “Zo zit het” (Gooskens, 2021).
Foutieve introductie citaat Om te herstellen van haar burn-out, ze “had besloten op vakantie te gaan.” Om te herstellen van haar burn-out, “had [ze] besloten op vakantie te gaan.”

Verder lezen: Taalfouten in (APA-)citaten: mogen ze blijven staan?

Ik, jij en wij in je scriptie

In veel academische teksten mag de ik-, jij- en wij-vorm niet gebruikt worden. Vaak mag dit wel in:

Voor scripties en overige academische teksten geldt veelal dat de ik-, jij- en wij-vorm als te informeel gezien worden. Gebruik deze daarom alleen als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gekregen van je begeleider of in je instructies.

Een handige manier om de ik-vorm en andere persoonlijke voornaamwoorden te vermijden is de lijdende vorm gebruiken of zinnen te herschrijven.

Categorie Afgeraden Aangeraden
Eerste persoon enkelvoud (ik) In deze scriptie ga ik onderzoeken In deze scriptie wordt onderzocht
Tweede persoon (jij/jullie) Je kunt verdere toelichting vinden in de bijlage Verdere toelichting is te vinden in de bijlage
Eerste persoon meervoud (wij) We hebben een toename gevonden… Er is een toename gevonden…
Derde persoon (hij/zij/het/zij) Hij gaf aan dat verder onderzoek nodig is.

Verder lezen: Ik, jij en wij in je scriptie

Voorkom verhaspelingen: gebruik de juiste woorden

Om informatie correct over te brengen, moet je de juiste woorden gebruiken. Als je dat niet doet, ontstaan fouten en krijgen zinnen een andere betekenis dan je voor ogen had.

Soort woordkeuzefout Fout Goed
Woorden verhaspelen De vooroordelen wogen niet op tegen de nadelen. De voordelen wogen niet op tegen de nadelen.
Verkeerde betekenis Er is vraag naar wederzijds begrip. Er is behoefte aan wederzijds begrip.
Woorden die je alleen voor mensen mag gebruiken Met de hulp van de instructies kreeg ik mijn opdracht af. Met behulp van de instructies kreeg ik mijn opdracht af.

Verder lezen: Voorkom verhaspelingen: gebruik de juiste woorden