Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels

Gepubliceerd op door Laatste update op: 2 oktober 2017

Wanneer je gebruikmaakt van een bron ben je verplicht om hier in de tekst direct naar te verwijzen. De APA-stijl schrijft voor dat je altijd de auteursnamen en de publicatiedatum toevoegt.

De basisregels voor het verwijzen in de tekst

Het is goed om te weten dat je voor ieder type bron precies op dezelfde wijze moet refereren. Er zit dus geen verschil tussen een boek en bijvoorbeeld een Facebookbericht. Wel is er een onderscheid tussen het citeren van een bron en het parafraseren/samenvatten van een bron.

Je schrijft bij een verwijzing in de tekst altijd de auteur en het jaartal van publicatie van de bron op. Als je een citaat gebruikt dan vermeld je daarnaast ook altijd het paginanummer van het desbetreffende citaat.

Dus:

 • Parafrase/samenvatting: Auteur en jaartal publicatie
 • Citaat: Auteur, jaartal publicatie en paginanummer

Voorbeelden

Voorbeeld: Verwijzing in tekst parafrase/samenvatting
Optie 1: Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte naar een APA Generator is (Swaen, 2014).
Optie 2: Swaen (2014) schrijft dat er veel behoefte is…
Optie 3: In 2014, beschreef Swaen dat er steeds meer behoefte is…

Wanneer je gebruikmaakt van optie 1 zet je de bron altijd voor het afsluitend leesteken van de zin. De punt van de zin komt dus pas na de bronvermelding. Tussen de auteur en het jaartal gebruik je altijd een komma.

Voorbeeld: Verwijzing in tekst citaat
Optie 1: Zo blijkt ook uit het businessplan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, pp. 14-15).
Optie 2: Swaen (2014) geeft aan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (pp. 14-15).
Optie 3: In 2014, beschreef Swaen dat: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (pp. 14-15).

Bij het citeren plaats je de punt ook altijd na de bronvermelding.

Bekijk voorbeelden van de APA-stijl

Meerdere auteurs

Is de bron door meerdere auteurs geschreven? Bij drie of meer auteurs veranderen de regels.

Bij twee auteurs gebruik je een ampersand na afloop en in de lopende tekst ‘and’ of ‘en’.

Voorbeeld: 2 auteurs
Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte is  (Swaen & Driessen, 2014).
Swaen en Driessen (2014) schrijven dat er veel behoefte is…

Bij de eerste verwijzing in de tekst vermeld je alle auteurs. Bij de volgende verwijzingen vermeld je alleen de eerste auteur, gevolgd door ‘et al.’.

Voorbeeld: 3-5 auteurs verwijzing achterin de tekst
Eerste verwijzing: Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte is (Swaen, Driessen & Van Laak, 2014).
Volgende verwijzingen: Daarnaast maken al veel studenten er gebruik van (Swaen et al., 2014).
Voorbeeld: 3-5 auteurs verwijzing in de lopende tekst
Eerste verwijzing:  Swaen, Driessen en Van Laak (2014) beweren dat er veel onderzoek naar dit fenomeen is gegaan.
Volgende verwijzingen: Swaen et al. (2014) zien de verschillen groter worden.

Je vermeldt alleen de eerste auteur gevolgd door ‘et al.’. Let op! Als dit ervoor zorgt dat deze korte verwijzing dezelfde verwijzing is naar een andere bron uit hetzelfde jaar, dan voeg je extra auteurs toe zodat de bronnen van elkaar zijn te onderscheiden. Je sluit weer af met ‘et al.’.

Voorbeeld: 6 of meer auteurs verwijzing achterin de tekst
Eerste verwijzing: De auteurs beweren dat het verschil steeds groter wordt (Swaen et al., 2014).
Volgende verwijzingen: Ondanks deze verschillen blijven de overeenkomsten nog steeds van grote invloed (Swaen et al., 2014).
Voorbeeld: 6 of meer auteurs verwijzing in de lopende tekst
Eerste verwijzing: Swaen et al. (2014) zien de verschillen groter worden maar blijven optimistisch.
Volgende verwijzingen: Swaen et al. (2014) blijven niet alleen optimistisch, ze gaan ook op volle kracht door.

Het volledige overzicht van verwijzingen naar meerdere auteurs

Aantal auteursEerste verwijzing in de tekst (parafrase of samenvatting)Volgende verwijzingen in de tekst (prafrase of samenvatting)*Eerste verwijzing in de tekst (citaat)Volgende verwijzingen in de tekst (citaat)*
1(Swaen, 2014)(Swaen, 2014)(Swaen, 2014, p. 4)(Swaen, 2014, p. 4)
2(Swaen & Driessen, 2014)(Swaen & Driessen, 2014)(Swaen & Driessen, 2014, p. 4)(Swaen & Driessen, 2014, p. 4)
3, 4 of 5(Swaen, Driessen & Van Laak, 2014)(Swaen et al., 2014)(Swaen, Driessen & Van Laak, 2014, p. 4)(Swaen et al., 2014, p. 4)
6 of meer(Swaen et al., 2014)(Swaen et al., 2014)(Swaen et al., 2014, p. 4)(Swaen et al., 2014, p. 4)

* De ‘volgende verwijzingen in de tekst’ betekent dat je als je meerdere malen van dezelfde bron gebruikmaakt, je vanaf de tweede keer de verwijzing opschrijft in verkorte vorm. Zie het voorbeeld bij 3, 4 of 5 auteurs.

Auteur of publicatiedatum onbekend

Het komt wel eens voor dat je de auteur of publicatiedatum niet kunt vinden. Dit is meestal aan de orde bij internetbronnen. Bekijk de voorbeelden voor wanneer je gegevens mist.

Organisatie als auteur

Het komt ook vaak voor dat in plaats van een enkel persoon de gehele organisatie de auteur is. Bijvoorbeeld in het geval van het CBS. De naam van de organisatie komt dan in de plaats van de auteur.

De ‘serial comma’ en het voorvoegsel in het Engels

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen het Nederlands en het Engels bij het opschrijven van de bron. In het Engels maak je gebruik van een ‘serial comma’. Dit betekent dat je een komma plaatst voor het ‘&’ en ‘and’. Daarnaast kennen ze in Engelstalige landen het voorvoegsel bij een achternaam niet. Zoals bijvoorbeeld ‘van’ en ‘van der’.

Opmaakregels voor het citeren volgens de APA-stijl

Naast dat je dus altijd een paginanummer vermeldt bij de bronvermelding van het citaat, heeft APA ook regels opgesteld voor de opmaak van het citaat. Zo zit er bijvoorbeeld een verschil tussen een citaat van minder dan 40 woorden en een citaat van 40 woorden of meer.

Geen paginanummer aanwezig bij het citaat

Bronnen afkomstig van het internet hebben vaak geen paginanummers. Als de bron wel paragraafnummers heeft, dan gebruik je het paragraafnummer in plaats van het paginanummer. In het Nederlands is de afkorting ‘par.’ en in het Engels ‘para.’.

Voorbeeld: Paragraaf in plaats van een paginanummer
Zo blijkt ook uit het businessplan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, par. 2).

Je zult merken dat bij internetbronnen vaak ook geen paragraafnummers staan vermeld. Als er wel een (paragraaf)titel bij de tekst staat dan pak je de titel en tel je van welke paragraaf het citaat afkomt.

Voorbeeld: Paragraaf in plaats van een paginanummer
Zo blijkt ook uit het businessplan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, Conclusie, par. 2).

Als de titel erg lang is dan mag je de titel ook inkorten.

Een bron in een bron

Wanneer je een bron wilt gebruiken die in een andere bron staat dan noem je dit een indirecte bronvermelding. De APA-stijl schrijft voor dat je de indirecte bron in de tekst vermeldt in combinatie met geraadpleegde bron.

De plek van de bron bij meerdere alinea’s

Wanneer je meerdere keren gebruikmaakt van dezelfde bron in een alinea of paragraaf, zal je iedere keer de bronvermelding moeten opschrijven. Hier mag je wel creatief in zijn. Het belangrijkste is dat het voor de lezer duidelijk is dat de informatie van een bron afkomstig is. Bekijk de voorbeelden met uitleg om te weten op welke plek je de bron moet plaatsen.

Uitzonderingen verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels

Bronnen opschrijven in de literatuurlijst

Naast het vermelden van de bronvermelding direct in de tekst schrijft de APA-stijl ook voor dat je de bron als referentie vermeldt in de literatuurlijst.

Gebruik de APA Generator

Alle regels én uitzonderingen worden automatisch toegepast in de gratis APA Generator.

Start APA Generator

Laat daarnaast de tekst van je scriptie nakijken door de taalkundigen van Scribbr.

 

Meer over de APA-stijl

 

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
139 lezers vinden dit artikel handig. 150 stemmen in totaal.

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check Betrouwbaar en snel
Scribbr prof

Geschreven door Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

106 reacties

 1. Margot:

  Een vraag: Ik begrijp dat de punt na de bronvermelding komt. Maar is het ook verplicht de punt van het originele citaat weg te laten?

  Mijn stelling is: “Als er een punt in het originele citaat staat, kun je die niet zomaar weglaten.” (De Achternaam, 2020).

  • Michelle Mertens (Scribbr-team):

   Hi Margot, goeie vraag! De regel is dat je het citaat niet aanpast. Dus wanneer je een citaat gebruikt wat eindigt met een punt, gebruik je de punt ook.
   In het voorbeeld wat je gebruikt is de zin, na het citaat, nog niet af. Dus jouw voorbeeld is op de juiste manier geschreven.

   Je kunt via de volgende link ook nog eens lezen hoe het zit met een leesteken in een citaat. Punt 3 maakt het duidelijk: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/872

 2. Michelle:

  Ik heb een vraag over wat precies de plaats/plek is van de referentie in de tekst. Stel je hebt een stukje geschreven uit een bron van 4 regels, refereer je dan na die 4 regels pas? Of na de eerste regel?
  Er is mij vertelt na de eerste regel maar ik kan het nergens vinden. En wat ik dan niet goed begrijp is als je na die 4 regels verder schrijft met tekst dat NIET uit een andere bron komt, hoe weet men dan vanaf wanneer het niet meer uit die bron komt?
  Groetjes Michelle

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Michelle, goede vraag!

   De APA-stijl schrijft voor dat je de referentie plaatst waar dat nodig is om aan te geven dat je een bron parafraseert. Het hangt dus van de alinea af die je hebt geschreven waar je precies de bronvermelding plaatst. Dat kan dus zijn na afloop van de alinea, of direct na de eerste zin. Het is daarnaast belangrijk dat je op een dusdanige manier schrijft dat er voor de lezer van je scriptie geen twijfel over bestaat dat je aan het parafraseren bent. Op het moment dat je een nieuwe alinea begint en het is onduidelijk of deze nieuwe alinea ook geparafraseerd is dan moet je de alinea anders beginnen.

   Je zou bijvoorbeeld kunnen switchen tussen de drie opties die je hebt voor het verwijzen in de tekst. Dat maakt de tekst beter leesbaar en er kan dan geen twijfel meer zijn.

   Succes!

 3. Ruben:

  Hee Bas,

  Ik heb een vraag over verwijzingen in de tekst. Hoe moet je dit doen als het om meerdere onderzoeken gaat. Bijvoorbeeld als volgt zou het gaan bij een enkele verwijzing; Het eerste item komt voort uit onderzoeken van Harry (2000).

 4. Ruben:

  Hee Bas,

  Dat is nog niet exact wat ik bedoel. Bijvoorbeeld in deze situatie:

  Uit onderzoek van Swaen (2014) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator.

  Maar wat is nu het geval als niet alleen Swaen dat zegt maar ook Henry bijvoorbeeld.

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Ruben,

   Dan wordt het: Uit onderzoek van Swaen en Henry (2014) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator. Of bedoel je het volgende: Uit onderzoek van Swaen (2014) en Henry (2013) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator.

   Groet,

 5. Lianne:

  In mijn geval wil ik een citaat gebruiken die oorspronkelijk in het Zweeds was. Echter begrijpen niet veel Nederlanders Zweeds voor zover ik weet. Is het dan onmogelijk om deze te citeren en zal ik moeten parafraseren?

 6. Rachel Mercurio:

  Hallo,
  Beste,
  Indien ik bijvoorbeeld de DSM-IV-TR criteria van een persoonlijkheidsstoornis beschrijf en deze info haal ik uit de American Psychiatric Association 2000, refereer ik in mijn tekst dan (APA, 2000) of (American psychiatric Association, 2000)?

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Rachel, je moet de auteursnaam letterlijk overnemen van de bron. Als in de bron de afkorting gebruikt wordt dan gebruik je ook de afkorting in de verwijzing. Succes!

 7. Feike Mijwaart:

  Hallo,

  In mijn scriptie heb ik een verwijzing naar een stuk geschreven door twee familieleden (Visocky O’Grady & Visocky O’Grady, 2006).
  Dit dan toch zo laten staan? Of wordt met één keer de achternaam ook genoeg credit gegeven?

 8. Amin:

  Hallo,

  in mijn scriptie heb ik verwezen naar een aantal brieven die de toenmalige staatssecretaris van financiën heeft geschreven aan de tweede kamer. Moet ik in de bronvermelding de website zetten waar ik deze brief heb gevonden of moet ik de brief zelf vermelden in de bronvermelding. Indien ik de brief in de bronvermelding moet zetten, hoe moet dat via APA?

  Alvast bedankt

  • Koen Driessen (Scribbr-team):

   Hoi Amin,

   Het doel van APA is dat de lezer de bron terug kan vinden. Ik denk dat het daarom het best is om te verwijzen naar de website waar je de brieven hebt gevonden.

   Groeten,

   Koen

 9. Shari:

  Hoe verwijs is naar 3 of 4 bronnen voor het zelfde stukje tekst?

 10. Lise:

  Hallo,

  Moet ik onder een grafiek die ik zelf in Excel heb gemaakt met data van het bedrijf ook naar de bron verwijzen en hoe? Is dit dan het bedrijf?

  En hoe zit dit met een tabel of grafiek die in de scriptie staat met data die ik zelf heb verzameld / gemeten?

  • Koen Driessen (Scribbr-team):

   In beide gevallen hoef je geen APA-bronvermelding toe te voegen omdat je de data zelf hebt verzameld.

   In de tekst zou ik wel uitleggen waar/hoe je de data hebt verzameld.

 11. Karli:

  Hallo,

  wanneer moet de organisatie als auteur neergezet worden?
  Is dat alleen als er bijvoorbeeld van het CBS niet de auteurs te benoemen zijn? Of vallen alle onderzoeken (ook die in opdracht zijn uitgevoerd van bijvoorbeeld MOVISIE, Ministerie van …. etc.) onder de desbetreffende instantie of organisatie?

  Groeten,

  Karli.

  • Michelle Mertens (Scribbr-team):

   Hoi Karli,

   Je gebruikt de naam van de organisatie wanneer de auteur zelf niet bekend is. Dus wanneer je een bron van het CBS gebruikt, gebruik je de organisatienaam. Dit geldt bij alle rapporten et cetera die in naam van de organisatie zijn uitgebracht. Wanneer de auteur van een rapport bekend is gebruik je de auteursnaam. In de meeste gevallen is het snel duidelijk of een rapport is uitgebracht onder de organisatienaam of door de auteur(s) zelf.

   Mocht je hierover vragen hebben kun je ons ook altijd even aanspreken via de chat!

 12. Claudia de Graaff:

  Goedendag!

  Voor een opdracht heb ik (intern) vragen neergelegd bij meerdere afdelingen/ medewerkers. Als ik het antwoord wil gebruiken, hoe meld ik deze dan in de tekst?
  Mevrouw x, van afdeling Y zegt dat…

  Of, mijn voorkeur, onderaan de tekst
  (Mevr x, afdeling s)

  Ik hoor het graag!!

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Claudia, staan de antwoorden op deze vragen ook in de bijlagen? Dan kun je verwijzen volgens jouw voorkeur met de toevoeging van ‘Bijlage X’. Als de antwoorden niet in de bijlage staan dan betekent dit dat de lezer niet de bron kan achterhalen. Je spreek dan van persoonlijke communicatie:

 13. Michelle Mertens (Scribbr-team):

  Hoi Nikki,
  Er zijn APA-regels voor het verwijzen naar een internetbron. Check hier een voorbeeld.
  Via de APA-Generator kun je natuurlijk de bron genereren volgens de juiste APA-stijl.

  Kijk nog even goed naar of je een stuk tekst citeert of parafraseert, er zit namelijk een verschil in hoe je dit aangeeft. Hiervoor kun je dit artikel bekijken.

 14. Leander:

  Hallo!

  In de zin verwijst men met: (…) heeft invloed op de hersenen (Swaab, 2016).

  Aan het einde van de alinea, plaatst men dan de bron binnen of buiten de punt?

  Groetjes

  • Michelle Mertens (Scribbr-team):

   Hoi Leander,

   Een bronvermelding hoort bij de zin, je sluit de zin pas af met een punt na de bronvermelding, in jouw voorbeeld is het dus correct.
   Mocht het zo zijn dat je nu een citaat hebt wat eindigt met een punt, moet je het citaat letterlijk kopiëren, en krijg je dus een punt voor de bronvermelding en een punt achter de bronvermelding.
   Zo: ‘…. invloed op de hersenen.’ (Swaab, 2016).

 15. TS:

  Hoi,
  als ik in de tekst wil verwijzen naar de website van een organisatie (website als geheel). Stel bvb Greenpeace. Hoe doe ik dit dan als ik dit wil doen op het einde van een tekstgedeelte en niet ‘standaard’ mijn zinsconstructie wil starten met ‘volgens de website van greenpeace..’

  Bedankt!

 16. e de Vries:

  Hoi,
  Ik heb een bron (boek) van 5 auteurs in één paragraaf van mijn verslag meerdere keren gebruikt. Echter staat er nu achter elke 2 zinnen een hele regel bronvermelding, wat er erg slordig uitziet. De bron enkel aan het eind van de alinea vermelden is naar mijn weten geen optie, omdat ik ook één andere bron in deze alinea gebruik. Hoe kan ik deze bronvermelding op de juiste manier doen? Alvast bedankt!

 17. Nele Six:

  Beste

  hoe refereer ik best in de tekst, als ik twee publicaties uit hetzelfde jaar heb met meerdere auteurs, en de eerste auteur is hetzelfde, maar de tweede niet? Kan ik daar dan ook simpel a en b achter het jaartal bij zetten? Of vermeld ik de eerste en de twee auteur tussen haakjes, met e.a., en dan het jaartal? 
  bijvoorbeeld: de eerste bron is

  Bauer, M., Fetherstonhaugh, D., Tarzia, L., Nay, R., Wellman, D., Beattie, E. (2013). ‘I always look under the bed for a man’. Needs and barriers to the expression of sexuality in residential aged care: the views of residents with and without dementia. Psychology & Sexuality, 4, 296-309. 

  en de andere bron is

  Bauer, M., McAuliffe, L., Nay, R., Chenco, C. (2013). Sexuality in Older Adults: Effect of an Education Intervention on Attitudes and Beliefs of Residential Aged Care Staff. Educational Gerontology, 39, 82-91. 

  daarnaast heb ik nog een tweede vraag:
  ik refereer naar dit artikel:
  Van Houdenhove, E., Messelis, E., Van Velthoven, J. (2016). Seksualiteit in het woonzorgcentrum. Taboe nog lang niet doorbroken. Geraadpleegd via http://sociaal.net/analyse-xl/seksualiteit-in-het-woonzorgcentrum/ 

  maar ik refereer ook naar volgend artikel:
  Van Velthoven, J., Messelis, E., & Van Houdenhove, E. (2016). Seks in het woonzorgcentrum: geen evident verhaal. Geron, 18 (1), 49-51.

  Maar bij beide artikels worden door dezelfde auteurs geschreven, maar bij Géron vermelden ze eerst Van Velthoven, en bij sociaal.net eerst Van Houdenhove. In nog een andere publicatie vind ik als eerst auteur mevr. Messelis terug. In mijn literatuurlijst gaat dat dus (alfabetisch) op een andere plaats komen te staan. Kan ik de volgorde van de auteurs wijzigen? Of hoe pak ik dat aan? 

 18. Lau:

  Moet je in de tekst zelf verwijzen naar een bron dat van een website komt? Dus niet van een boek of andere publicatie.

  Hoe doe je dat?

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Lau, Ja dat moet. In de inleiding van dit artikel staat hier meer over. Daar kun je ook een voorbeeld zien van hoe dat moet.

   • Lau:

    Er wordt als voorbeeldbron ‘Swaen’ gebruikt, maar wat is Swaen? Als ik nu een website als bron gebruik, hoort de volledige URL er dan vermeld te staan?

    • Bas Swaen (Scribbr-team):

     Hoi Lau, Swaen is een achternaam. Het maakt niet uit wat voor type bron je gebruikt. Je noteert altijd de achternaam en het jaartal bij de verwijzing in de tekst.

 19. Lau:

  Maar als ik nu tekst wil nemen van een krantenartikel van een website waar geen naam bij staat (en soms ook geen jaartal), hoe vermeld ik dan de bron, Bas?

 20. Desiree:

  Weet iemand of je bij een parafrasering ook een pagina nummer MAG benoemen? Mijn hele literatuurstudie bestaat uit parafraseringen of verwijzingen maar het staat ook gek om er geen pagina nr bij te zetten want dan moet iemand toch een heel boek uitpluizen?  Een enkele keer staat er een citaat en daarbij is het wel duidelijk dat er een pagina nummer bij moet staan. 
  Alvast bedankt! 

 21. Nikkie:

  Hallo,

  waar moet je je punt plaatsen als je een stuk geparafraseerd hebt? voor of na de bronvermelding? (Jansen, 2015). OF

  .(Jansen,2015) Alvast bedankt!

 22. Kim:

  Hallo, 

  ik heb een vraag want kom ergens niet uit! Ik heb een boek met twee auteurs met beide tussenvoegsels in de naam. Hoe moet ik dit in de tekst en in de literatuurlijst verwerken? Momenteel heb ik het op deze manier gedaan: 
  in de tekst: 
  (Weerd & Wouwe, 2015) 

  in de literatuurlijst: 
  Van de Weerd, D. & Van Wouwe, H. (september, 2015). Triple-C in theorie en praktijk. Het gewone leven ervaren. (1e ed). Nederland: Stichting ASVZ. 

  Is het op deze manier oke? 

  Verder nog 1 vraag: 
  Ik heb een foto gemaakt van een illustratie uit een boek en dat verwerkt in mijn verslag. Hoe moet ik daarnaar verwijzen? 

  Alvast bedankt! 
  MVG, 
  Kim van Kessel. 

 23. nicole:

  Ik heb een artikel uit een tijdschrift  voor mijn scriptie gebruikt. Bij auteurs staat een naam en een Consensusgroep. Moet ik in de literatuurverwijzing de consensusgroep uitwerken?

 24. Ditte:

  Ik heb een vraag naar aanleiding van een feedbackpunt die ik heb gekregen op mijn verslag ten aanzien van de literatuurverwijzing in de tekst. Ik heb in mijn verslag namelijk verschillende manieren  van bronvermelding gebruikt.  
  Voorbeelden:
  – Aldus maatschappelijk werker G. van den Hout (maatschappelijk werker, 16 februari 2016): “Ik merk dat ik niet toe kom aan het goed uitwerken van mijn werkzaamheden en dat ik mij ook niet gedegen kan voorbereiden op mijn gesprekken met cliënten/ouders. ”
  – Zo staat er in het beroepsprofiel (Jagt & Dijkman, 2006) dat een maatschappelijk werker intercollegiaal overleg en samenwerking initieert en daarbij voor goede zorgafstemming zorgt. 
  – Daarnaast is een goede samenwerking met andere disciplines noodzakelijk om tot kwalitatief goede zorg te komen (Pol, 2015). 

  Nu heb ik als feedback gekregen dat ik moest checken of ik voldoende eenduidig was in het noteren van de literatuur en citaten. Zelf heb ik nog nooit gehoord dat het allemaal hetzelfde moet zijn dus ik weet nu niet hoe ik het moet neerzetten.  Daarom is mijn vraag of dat het ook daadwerkelijk zo is dat ik alle bronnen op dezelfde manier moet verwijzen in een verslag of mag dat ook op verschillende manieren?

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Ditte, indien je gebruikmaakt van de APA-stijl dan heb je bij het verwijzen drie opties die we in dit artikel omschrijven. Je moet je aan deze drie opties houden.

   • Ditte:

    Ik begrijp dat ik deze 3 opties moet gebruiken bij het verwijzen, dat heb ik ook gedaan. Alleen het gaat er mij om of ik deze drie opties ook door elkaar in een verslag mag gebruiken? Ik kreeg als feedback dat mijn verwijzingen eenduidiger moesten en dat ik dus eigenlijk bij alle verwijzingen dezelfde optie moest krijgen. Ik vroeg me af of dit ook echt zo is. 

    • Bas Swaen (Scribbr-team):

     Hoi Ditte, je mag de drie opties door elkaar gebruiken in de tekst. Overigens is het eerste voorbeeld dat je geeft niet gelijk aan de drie opties waaruit je kunt kiezen.

 25. Sander:

  Hallo, ik heb een vraag met betrekking tot bronvermelding in de bijlage.

  Is het volgens de APA-norm toegestaan om in de bijlage een berekening toe te voegen met bronvermelding en vervolgens de conclusies van de berekening op te nemen in het hoofdrapport zonder de bronvermelding?

  Dus bijvoorbeeld in de bijlage: ”Volgens Jansen (2015) vergt de investering in een vogelkooi 10 euro” en in het hoofdrapport: ” Een vogelkooi kost 10 euro (bijlage X).”

 26. Patrick Luchies:

  Hallo Bas,

  Ik zit met het probleem dat ik verschillende stukken tekst heb naar exact de zelfde brond. Maar deze bron is (Overheid, z.j.)… Het verslag staat er vol mee, zelfs als ik paragrafen toevoeg is het nog onduidelijk om welke tekst het precies gaat. is het mogelijk om bronnen eventueel te nummeren?

 27. Amanda:

  Ik heb een vraag over het verwijzen naar een geredigeerd boek. Wanneer je meerdere hoofdstukken uit een geredigeerd boek gebruikt, moet je dan steeds verwijzen naar alle individuele hoofdstukken met de betreffende auteur of kan je dan beter het boek als geheel nemen met de redactie als auteur? 

  Groetjes Amanda

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Amanda, als je expliciet verwijst naar een bepaald hoofdstuk is het beter het individuele hoofdstuk te pakken. Overigens kun je in de APA Generator op onze site zien hoe je dit aanpakt (zie tabblad boek).

 28. Alicia:

  Als je een tabel uit je spss gebruikt en in je scriptie zet hoe zit het dan met de APA? Want die tabel komt uit je eigen onderzoek.

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Alicia, je hoeft daar dan niet naar te verwijzen omdat het je eigen werk is en je nu voor het de eerste keer publiceert. Wel zou ik een toelichting erbij schrijven waarbij je aangeeft dat het van de dataset afkomstig is die je hebt gemaakt.

 29. Irene:

  Hoi Bas,

  Ik heb twee vragen. Ik wil graag een fragment citeren van meer dan 40 woorden, uit een interview waarvan de auteur niet bekend is. Ook zijn er geen pagina nummers of paragrafen bekend. Hoe doe ik dit dan?
  Verder heb ik ook een fragment van meer dan 40 woorden geciteerd vanuit een interview waarbij de stichting (mondriaan) wel bekend is. De auteur is niet bekend. De geïnterviewde heet Ad. Hoe vermeld ik hier correct de bron?

  Groetjes,
  Irene de bruijn

 30. Jurre:

  Ik schrijf mijn scriptie in het Engels. Wat moet ik doen wanneer ik wil verwijzen naar bijv. (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2006)? vertaal ik het naar Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality?

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Jurre, je zou het kunnen vertalen. Ik denk dat het Ministerie ook een officiële Engelse naam heeft. Die kun je op de website opzoeken.

 31. Scriptiebegeleider:

  Volgens APA 6 moet je bij een citaat van meer dan twee auteurs een comma voor het “&” teken zetten (Naam, Naam, & Naam, 2000), niet zoals hier op de website staat (Naam, Naam & Naam, 2000). Zouden jullie dit in de uitleg willen corrigeren? Veel van mijn studenten doen dit verkeerd en ik kwam toevallig op deze website terecht en vroeg me af of deze hieraan bijdraagt. (Ze doen het trouwens ook in de referentielijst verkeerd. Wellicht daar ook nog even naar kijken….)

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi scriptiebegeleider, ik vermoed dat je het onderscheid niet maakt tussen Engels en Nederlands. Wij houden namelijk rekening met de serial comma. Het Nederlands kent de serial comma niet. Vandaar dat het op deze manier in het artikel staat. Hoe het nu in het artikel staat is dus juist. In het Nederlands gebruik je de serial comma niet in de tekst. In de literatuurlijst pas je de serial comma wel toe.

 32. Anoniem:

  Dag Bas, wij vragen ons af welke bronvermelding in de tekst goed is. Zo: (Rietveld, 2016; Umans, 2012; Stammes, z.d.; Hornman, Dilven & Van Leeuwen).

  of zo:(Rietveld, 2016; Umans, 2012; Stammes, z.d. & Hornman, Dilven & Van Leeuwen). Met vriendelijke groeten

 33. Sarah:

  Hoi Bas
  Ik heb voor een werkstuk zelf definities moeten vormen voor enkele woorden. Ik heb hiervoor eerst de betekenis opgezocht van deze woorden op websites zoals vandale.be en encylco.com. Ik heb echter niks letterlijk overgenomen; ik heb deze gewoon bekeken om een idee te krijgen wat bepaalde woorden inhielden. Moet ik dan toch deze websites vermelden ?

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Sarah, nee dat is denk ik in jouw geval nu niet nodig. De definitie heb je zelf verzonnen en de bronnen die je als inspiratie hiervoor hebt gebruikt hoef je niet per se als bron te vermelden.

 34. Ange:

  Ik heb van Wikipedia wat informatie gehaald om een beeld te geven van het bedrijf, DHL:

  General information
  Key people: Ken Allen, Adrian Dalsey, Larry Hillblom and Robert Lynn
  Founded: 1969
  Headquarters: Bonn, Germany

  DHL Express. (n.d.). Retrieved November 14, 2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/DHL_Express

  Heb ik op deze manier goed verwezen naar mijn bron? of moet ik (DHL Express, n.d.) gebruiken om te refereren?
  Alvast bedankt!

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Ange, Nee, de auteur van deze bron is Wikipedia en niet DHL Express. APA schrijft voor dat je de auteur van de bron vermeldt. Het beste kun je op zoek naar de originele bron die over DHL gaat. Die kun je vaak onderin het artikel op Wikipedia terug vinden.

 35. Marieke:

  Hoi,

  Als ik in de tekst naar een artikel wil verwijzen die in een boek onder redactie is uitgegeven. Hoe doe ik dit? Verwijs ik naar de schrijver van het artikel of naar de schrijver van het gehele boek?

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Hallo Marieke,

   Over het algemeen gebruik je de auteur van het artikel en vermeld je in de literatuurlijst dat het boek onder redactie van een ander is uitgegeven. Ik raad je aan je bron in de APA-generator te stoppen en deze verwijzing over te nemen. Dan heb je meteen een voorbeeld van hoe het moet.

   Groetjes,

   Anna

 36. Rebecca:

  Ik heb een vraag ik moet in mijn literatuurlijst verwijzen naar een persoon met een titel voor zijn naam: Drs. J.A.M. Kertsens. Nu weet ik dat je altijd eerste de achternaam en dan de letters van de voorgaande namen erachter zet maar ik weet niet waar je in dit rijtje de titel moet plaatsen kan iemand mij helpen?

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Hallo Rebecca,

   In principe is het niet nodig om titels te noemen in de literatuurlijst. Als iemand bijvoorbeeld twee titels heeft, wordt dit al snel erg onoverzichtelijk.

   Groetjes, Anna

 37. Pauline:

  Hallo,

  Begrijp ik hieruit goed dat ik altijd het jaartal achter de auteurs moet zetten? Ook als ik meerdere malen refereer aan dezelfde bron?

  Bijvoorbeeld:
  Staatsen (2015) noemt drie manieren om… […] De eerste manier die Staatsen (2015) noemt is… […] De twee manier die Staatsen (2015) noemt is…

  Of mag ik het na de eerste keer weglaten als het in dezelfde alinea of hetzelfde hoofdstuk staat?

 38. Maxime:

  Is het verplicht álle bronnen te noemen? Hoofdstuk 1 van mijn scriptie betreft namelijk de inleiding en een omschrijving van het bedrijf. Allemaal info van de website dus. Toch de bron vermelden?

  • Wouter (Scribbr-team):

   Hoi Maxime,

   Ik zou inderdaad wel vermelden waar je de informatie vandaan hebt. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig. Je hoeft alleen geen bron te vermelden als het informatie betreft die tot algemene kennis gerekend kan worden.

   Bekijk ook ons artikel over de plaats van bronvermeldingen.

   Veel succes!

   Wouter

 39. Rosan:

  Ik heb een vraag over het kopiëren van APA bronnen. Ik heb een literatuuronderzoek gemaakt waarin ik stukken tekst met APA bronnen heb staan. Nu moet ik een deel van deze tekst kopiëren naar een ander verslag en de bronnen dus ook. Als ik de tekst kopieer dan kopieert hij de bron ook wel maar dan staat hij alleen tussen haakjes en kun je er niet op klikken. Ook kun je het niet bewerken en komt de bron niet in de literatuurlijst te staan. Wat moet ik doen zodat deze bron ook in het nieuwe verslag ‘actief’ wordt?

  Groetjes,
  Rosan

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Rosan, ik gok dat je gebruikmaakt van de bronvermelding-tool in Word. Wijzelf werken niet met deze tool omdat het vaak niet helemaal fijn werkt. We werken zelf met de APA Generator. Helaas kan ik je dan ook niet met je vraag helpen.

 40. Roos:

  Beste Bas Swaen,

  Ik zou u graag twee vragen willen stellen:

  Weet u misschien wat je moet doen, wanneer het een stuk tekst betreft met feiten uit verschillende bronnen binnen één alinea? Mogen de bronnen achter deze alinea worden ‘opgesomd’ voor de punt van de laatste zin? Of moet iedere bron apart achter de zinnen waarin deze informatie is gebruikt?

  Weet u of de bron ook moet worden vermeld wanneer je iets feitelijk presenteert (bijv. de oppervlakte betreft driehonderd vierkante meter) maar deze informatie uit een persoonlijk gesprek hebt verkregen? Het is namelijk niet iemands mening.

  Alvast bedankt!

  Groetjes Roos

 41. Carlot:

  Hoi,
  Ik heb voor mijn scriptie behoorlijk wat krantenartikelen van lexisnexis gehaald. Nu staat er bij sommige artikelen geen pagina nummer of editie. Hoe kan ik dit het beste aangeven in de referentielijst?

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Hallo Carlot,

   Een online krantenartikel kun je het beste zo benoemen als je de APA stijl gebruikt. Je volgt hierbij de regels voor de referentie naar een online bron. Hierbij is paginanummer of editie niet nodig.

   Groetjes, Anna

 42. Nathalie:

  Mag je informatie uit twee bronnen samenvoegen in één zin?
  En zo ja, hoe vermeld je dit dan?

  • Jimi (Scribbr-team):

   Hoi Nathalie! Goede vraag, je mag uiteraard gewoon in dezelfde zin twee verschillende bronnen aanhalen. Je rangschikt de auteurs dan op alfabet gescheiden door een puntkomma en een spatie.
   Hier een voorbeeld: “Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…”. Je zou eventueel ook het volgende kunnen doen: “Uit onderzoek van Swaen (1997) en Van Laak (2011) is gebleken dat…”. Succes!

   • Eliza:

    Mag dit ook met drie of meer bronnen? Als ik dus zeg:

    Uit verschillende literatuuronderzoeken is gebleken dat migrantenouderen die een beroep doen op de hulpverleningsvoorzieningen zoals thuiszorg, wonen en dagbesteding, zij vele negatieve emoties hierbij ervaren

    En dan willen verwijzen naar minimaal drie bronnen?

 43. Zanne Kortleven:

  Hallo,

  Ik heb een vraag betreft het verwijzen naar je eigen onderzoek. Als beroepsproduct heb ik een adviesrapport gemaakt, dit is een apart verslag, dat ik apart inlever. Nu verwijs ik in dat rapport telkens naar mijn onderzoek. Hoe moet ik dit in het rapport volgens APA verwerken?

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Dag Zanne,

   Je verwijst dan naar je onderzoek als een aparte bron (zie ook het voorbeeld van een scriptie in APA). Je neemt jezelf dan als de auteur, maar verwijst niet met ‘ik’.

   Groetjes, Anna

 44. anjie:

  Beste,
  Wat is de juiste verwijzing naar de theorie. In een eerdere opdracht is dit nl. goedgekeurd maar deze twijfelt de docent. Ik vermeld de verwijzing als volgt: (Jansen, 2013 p.103)
  is dit correct?

  • Wouter (Scribbr-team):

   Beste Anjie,
   Wanneer je quote uit de bron Jansen, zie de bronvermelding er zo uit: (Jansen, 2013, p. 103).
   Groetjes,
   Wouter

 45. Nina:

  Beste Scribrr,

  Ik moet verwijzen naar een algemene plaatselijk verordening, zowel in tekst als in de literatuurlijst. Hoe moet ik dit doen. Ik moet verwijzen naar de algemene plaatselijke verordening hoofdstuk 3, van Huizen, uit 2010. Ik hoor het graag.

  Mvg,

  Nina

 46. Marc:

  Beste,

  Wanneer ik gegevens van een productieplanner krijg en deze vervolgens zelf in een tabel zet om in mijn scriptie te zetten. Wordt het aanbevolen om de bron waar de gegevens vandaan komen te vermelden?

  Bijvoorbeeld:

  TABEL

  Bron: (productieplanning, naam, jaar)

  Met vriendelijke groet,
  Marc

 47. Mara:

  Ik wil verwijzen naar een boek wat vanuit het Engels vertaald is in het Nederlands. Moet ik de redacteur en de vertaler ook vermelden als schrijver van het boek? En welke plaats en uitgever gebruik ik dan? Er staat een uitgever van het originele boek vermeld en een uitgever van het vertaalde boek.
  Moet ik daarbij ook vermelden dat het om een vertaling gaat?

  Hoe maak ik een goede verwijzing van de volgende info??
  Mediawijs opvoeden: hoe zorg je ervoor dat social media, apps en games leuk en veilig blijven / Jodi Gold; vertaling [uit het Engels]: Richard Meijer; redactie Wouter Scheen. – Amsterdam: Hogrefe [2015]
  Vertaling van: Sreen-smart parenting. The Guilford Press [2015]

  Alvast bedankt voor je hulp!

  • Wouter (Scribbr-team):

   Hoi Mara,
   Ik zou het als volgt doen:
   Gold, J. (2015). Mediawijs opvoeden: Hoe zorg je ervoor dat social media, apps en games leuk en veilig blijven? (R. Meijer & W. Scheen, vert.). Amsterdam, Nederland: Hogrefe.
   Succes!
   Groetjes,
   Wouter

Reageer