Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels

Wanneer je gebruikmaakt van een bron ben je verplicht om hier in de tekst direct naar te verwijzen. De APA-stijl schrijft voor dat je altijd de auteursnamen en de publicatiedatum toevoegt.

De basisregels voor het verwijzen in de tekst

Het is goed om te weten dat je voor ieder type bron precies op dezelfde wijze moet refereren. Er zit dus geen verschil tussen een boek en bijvoorbeeld een Facebookbericht. Wel is er een onderscheid tussen het citeren (een zin letterlijk overnemen tussen dubbele aanhalingstekens) van een bron en het parafraseren/samenvatten van een bron.

Je schrijft bij een verwijzing in de tekst altijd de auteur en het jaartal van publicatie van de bron op. Als je een citaat gebruikt dan vermeld je daarnaast ook altijd het paginanummer van het desbetreffende citaat.

Dus:

  • Parafrase/samenvatting: Auteur en jaartal publicatie
  • Citaat: Auteur, jaartal publicatie en paginanummer

Voorbeelden verwijzen in de tekst

Voorbeeld: Verwijzing in tekst parafrase/samenvatting

Optie 1: Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte naar een APA Generator is (Swaen, 2014).

Optie 2: Swaen (2014) schrijft dat er veel behoefte is…

Optie 3: In 2014, beschreef Swaen dat er steeds meer behoefte is…

Wanneer je gebruikmaakt van optie 1 zet je de bron altijd voor het afsluitend leesteken van de zin. De punt van de zin komt dus pas na de bronvermelding. Tussen de auteur en het jaartal gebruik je altijd een komma.

Voorbeeld: Verwijzing in tekst citaat

Optie 1: Zo blijkt ook uit het businessplan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, pp. 14-15).

Optie 2: Swaen (2014) geeft aan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van”(pp. 14-15).

Optie 3: In 2014, beschreef Swaen dat: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (pp. 14-15).

Bij het citeren plaats je de punt ook altijd na de bronvermelding.

Bekijk voorbeelden van de APA-stijl

Scribbr APA CheckerNieuw

De slimme technologie van de APA Checker helpt je veelgemaakte fouten te voorkomen, zoals:

  • Ontbrekende komma's en punten
  • Verkeerd gebruik van 'et al.'
  • Ampersands (&) in verwijzigen in de tekst
  • Ontbrekende bronvermeldingen

Lees meer

Meerdere auteurs

Veel bronnen hebben meerdere auteurs. Je komt dit vaak tegen bij wetenschappelijke artikelen in journals en bij onderzoeksrapporten. Bij drie of meer auteurs veranderen de regels.

Meerdere auteurs bij een bron in APA

Auteur of publicatiedatum onbekend

Het komt wel eens voor dat je de auteur of publicatiedatum niet kunt vinden. Dit is meestal aan de orde bij internetbronnen. Bekijk de voorbeelden voor wanneer je gegevens mist.

Organisatie als auteur

Het komt ook vaak voor dat in plaats van een enkel persoon de gehele organisatie de auteur is. Bijvoorbeeld in het geval van het CBS. De naam van de organisatie komt dan in de plaats van de auteur.

Opmaakregels voor het citeren volgens de APA-stijl

Naast dat je dus altijd een paginanummer vermeldt bij de bronvermelding van het citaat, heeft APA ook regels opgesteld voor de opmaak van het citaat. Zo zit er bijvoorbeeld een verschil tussen een citaat van minder dan 40 woorden en een citaat van 40 woorden of meer.

Geen paginanummer aanwezig bij het citaat

Bronnen afkomstig van het internet hebben vaak geen paginanummers. Als de bron wel paragraafnummers heeft, dan gebruik je het paragraafnummer in plaats van het paginanummer. In het Nederlands is de afkorting ‘par.’ en in het Engels ‘para.’.

Voorbeeld: Paragraaf in plaats van een paginanummer
Zo blijkt ook uit het businessplan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, par. 2).

Je zult merken dat bij internetbronnen vaak ook geen paragraafnummers staan vermeld. Als er wel een (paragraaf) titel bij de tekst staat dan pak je de titel en tel je van welke paragraaf het citaat afkomt.

Voorbeeld: Paragraaf in plaats van een paginanummer
Zo blijkt ook uit het businessplan: “het maken van een APA Generator is een hele klus maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, Conclusie, par. 2)

Als de titel erg lang is dan mag je de titel ook inkorten.

Een bron in een bron

Wanneer je een bron wilt gebruiken die in een andere bron staat dan noem je dit een indirecte bronvermelding. De APA-stijl schrijft voor dat je de indirecte bron in de tekst vermeldt in combinatie met geraadpleegde bron.

De plek van de bron bij meerdere alinea’s

Wanneer je meerdere keren gebruikmaakt van dezelfde bron in een alinea of paragraaf, zal je iedere keer de bronvermelding moeten opschrijven. Hier mag je wel creatief in zijn. Het belangrijkste is dat het voor de lezer duidelijk is dat de informatie van een bron afkomstig is. Bekijk de voorbeelden met uitleg om te weten op welke plek je de bron moet plaatsen.

Uitzonderingen verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels

Bronnen opschrijven in de literatuurlijst

Naast het vermelden van de bronvermelding direct in de tekst schrijft de APA-stijl ook voor dat je de bron als referentie vermeldt in de literatuurlijst.

Gebruik de APA Generator

Alle regels én uitzonderingen worden automatisch toegepast in de gratis APA Generator.

Start APA Generator

Laat daarnaast de tekst van je scriptie nakijken door de taalkundigen van Scribbr.

Meer over de APA-stijl

APA hoofdregels of download het gratis APA handboek (7de druk)

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

173 reacties

erica
5 november 2020 om 18:27

Ik begrijp dat ik een letterlijk citaat tussen aanhalingstekens plaats en bij de bronvermelding ook het paginanummer noem.
Maar wat doe ik wanneer het hier een begrip betreft, wat ik daarna vaker gebruik? Het gaat in dit geval om een engelse uitdrukking, die ik liever niet wil vertalen, dat maakt het ingewikkeld voor me.

hatrelijke groet,
Erica

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
9 november 2020 om 14:16

Hallo Erica,

In zo'n geval kun je in het begin van je tekst de uitdrukking introduceren (met definitie). In de rest van je document kun je de betreffende uitdrukking dan gewoon gebruiken.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Daniek
8 augustus 2020 om 23:28

Hallo,

Ik wil mijn wetenschappelijke artikelen graag in de tekst verwijzen. Ik vraag me alleen af hoe ik dit moet doen. De bronverwijzing van 1 artikel is bijvoorbeeld: (Fernandez & Griffiths, 2012)

Moet ik dan zetten: In het artikel van "naam artikel" (Fernandez & Griffiths, 2012) staat...

of moet het zo:
In het artikel (Fernandez & Griffiths, 2012) staat..

of moet het juist anders?

Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Daniek

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 augustus 2020 om 16:45

Hoi Daniek,

Je kunt dit op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld:

  • Fernandez en Griffiths (2012) beschrijven in hun artikel *naam artikel* dat.....
  • In *naam artikel* wordt XYZ uitgelegd (Fernandez & Griffiths, 2012).
  • Uit onderzoek blijkt dat XYZ (Fernandez & Griffiths, 2012).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Ezgi
19 augustus 2020 om 14:32

Hoi Leon, moet de naam van het artikel in je eerste en tweede voorbeeld schuingedrukt of normaal zijn?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 augustus 2020 om 17:49

Hoi Ezgi,

Je kunt de titel inderdaad cursief schrijven, maar dit is niet verplicht.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Mirjam
7 augustus 2020 om 23:45

Hallo,

Ik ben een examenpaper aan het schrijven waarin heel vaak de methodiek van Stichting LeerKRACHT in de teksten staat. Nu vraag ik me af of ik iedere keer als Stichting LeerKRACHT of LeerKRACHT (zoals ik het heb afgekort) in de tekst voor komt ik bronverwijzing (Stichting LeerKRACHT, z.d.) moet vermelden. De implementatie van deze methodiek is onderwerp van het examenpaper waardoor deze "term" vaak voorkomt. Voor de lengte en de leesbaarheid vraag ik me af of je kunt volstaan met de eerste keer vermelden en niet bij de volgende keren?
Graag ontvang ik jullie reactie.

groet Mirjm

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 augustus 2020 om 16:56

Hoi Mirjam,

In dit geval kun je ervoor kiezen om in het begin van een hoofdstuk aan te duiden dat het gebaseerd is op de betreffende bron. Dan hoef je de bronvermelding niet telkens te herhalen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Karina
12 juli 2020 om 15:32

Ik ben bezig met een verslag schrijven en daar gebruik ik een stukje uit een ander verslag van mij. Het komt wel uit een bron, maar het is in eigen woorden gezet. Hoe moet ik dit nu in APA zetten? Jezelf als bron kan volgens mij niet, maar ik zit dan wel met plagiaat van mijn eigen verslag. Hoe zou ik dit in de tekst moeten zetten en in de literatuurlijst?

Alvast bedankt!

Groetjes,
Karina

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
13 juli 2020 om 14:57

Hoi Karina,

Neem je de tekst uit je andere verslag letterlijk over? Dan kun je een citaat van jezelf toevoegen, dat is gewoon toegestaan. Je zou het stuk ook in andere woorden op kunnen schrijven, met verwijzing naar je andere verslag.
Als alternatief kun je overwegen om de informatie uit de originele bron anders te verwoorden (of direct te citeren), in dat geval verwijs je naar de originele bron.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Lizzy
23 juni 2020 om 19:37

Hoi, ik heb een vraag over het noteren van een brons voor mijn meesterproef.
Ik wil graag een citaat uit een boek vermelden. Het boek heb ik als e-book.
Hierdoor woorden de pagina’s per hoofdstuk genummerd.
Moet ik het dan noteren als h2. P.3? Of Op welke manier anders? Of moet ik gaan rekenen? Haha
Ik hoor het graag :)

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
24 juni 2020 om 12:36

Hoi Lisanne,

Als je zorgt dat je naar het boek ook als e-book verwijst kun je ook de nummering daarvan gebruiken. Het moet dus voor de lezer duidelijk zijn dat jij het e-book als bron gebruikt hebt.
APA heeft hier voor zo ver ik weet geen vast systeem voor, ik zou het dan noteren als (Smits, 2020, p. 3 (H2)).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Pauwels Elina
22 mei 2020 om 15:11

Beste,

Ik wil iets citeren van een website, maar ik vind geen paginanummer of paragraaf. Hoe moet ik dan refereren naar mijn citaat?

Met vriendelijke groeten,
Elina Pauwels

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
22 mei 2020 om 17:27

Hoi Elina,

Als je geen paginanummer o.i.d. kan vinden plaats je de bronvermelding zonder het paginanummer. Let er wel op dat je het citaat netjes tussen aanhalingstekens zet.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Elien Van Gompel
18 mei 2020 om 20:41

Ik heb bij het APA-refereren een probleem. Ik gebruik in mijn masterproef volgende twee artikels:
- Urbanowicz, A., Downs, J., Girdler, S., Ciccone, N., & Leonard, H. (2016). An Exploration of the Use of Eye Gaze and Gestures in Females With Rett Syndrome. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59(6)
- Urbanowicz, A., Leonard, H., Girdler, S., Ciccone, N., & Downs, J. (2016). Parental perspectives on the communication abilities of their daughters with Rett syndrome. Developmental Neurorehabilitation, 19(1)

De artikels starten met dezelfde auteur en hetzelfde jaartal. De eerste keer in de tekst verwijs ik er naar als volgt: (Urbanowicz, Downs, Girdler, Ciccone, & Leonard, 2016) en (Urbanowicz, Leonard, Girdler, Ciccone, & Downs, 2016). Nu is mijn vraag hoe ik een tweede, derde, ... keer in de tekst correct moet verwijzen naar de bronnen. Is dit als volgt: (Urbanowicz, Downs, et al., 2016) en (Urbanowicz, Leonard, et al., 2016) OF moet het op deze manier: (Urbanowicz, et al., 2016) en (Urbanowicz, et al., 2016). Of hoe moet ik de bronnen uit elkaar houden bij de verwijzingen in de tekst?

Hopelijk kan u mij helpen!
Vriendelijke groeten, Elien Van Gompel

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
19 mei 2020 om 18:40

Hoi Elien,

Goede vraag! In dit geval zorg je er inderdaad voor dat de lezer de bronnen nog uit elkaar kan halen. Na de eerste keer benoem je dus ook steeds de tweede auteur, zoals in jouw eerste voorbeeld.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Merle
12 mei 2020 om 19:08

Hallo,

Ik heb een vraag over verwijzingen in de tekst. Als de zin die ik schrijf niet in zijn geheel een citaat is, maar 1 begrip wel (dat dan tussen aanhalingstekens staat), en de zin gaat daarna ook nog verder, moet ik de verwijzing dan direct achter het geciteerde begrip zetten, of pas aan het eind van de zin?
Dit is de zin waar het om gaat, misschien is het dan duidelijker (wel in het Frans):
Elle réfute l’idée que les actes de langages sont des « entités isolées » et indépendentes du contexte,.........

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
19 mei 2020 om 19:09

Hoi Merle,

Ik zou dit begrip niet als citaat behandelen, maar gewoon in de tekst verwerken. De bronvermelding komt dan gewoon aan het eind van de zin.
Je zou de uitleg van het begrip bijvoorbeeld wel kunnen citeren. Denk aan:
Auteur XYZ beschrijft entites isolees als "hier is de uitleg van het begrip" (Auteur XYZ, 2020, p. 12).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

nazire
10 mei 2020 om 18:51

hallo, ik heb een artikel gebruikt in mijn werkstuk. De titel van dit artikel is een citaat, als ik dit in mijn bronnenlijst wil vermelden moet ik het dan tussen aanhalingstekens en cursief doen of zoals een gewoonlijke titel?
Deelder, M. (2017, 1 februari). Bekijk: “Verbruik minder water, begin bij je boodschappen”. Geraadpleegd van https://www.nemokennislink.nl/publicaties/verbruik-minder-water-begin-bij-je-boodschappen/
dus het geen tussen aanhalingstekens, is dat juist of niet?
alvast bedankt voor uw moeite

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
11 mei 2020 om 13:46

Hoi Nazire,

Het "Bekijk:" kun je in ieder geval weglaten.
De titel van het artikel schrijf je cursief, en daarbij kun je dan ook de aanhalingstekens plaatsen.
Let wel op dat er in de titel enkele aanhalingstekens gebruikt worden, dat moet jij dan ook doen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Lila
10 mei 2020 om 13:59

Hoi,
In een lopende zin (in de tekst) wil ik naar twee onderzoeken verwijzen. Je zou dan een ; tussen twee bronnen zetten als je refereert aan het einde van de zin, maar hoe doe je dat als je de zin op de volgende manier parafraseert: "Uit onderzoek van auteurs bron 1 (jaartal) + auteurs bron 2 (jaartal) ...

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
11 mei 2020 om 13:30

Hoi Lila,

In dit geval gebruik je losse haakjes. Bijvoorbeeld:
Uit onderzoek van Lila (2019) en Leon (2020) blijkt dat...
Een andere optie is om het als volgt te doen:
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat... (Lila, 2019; Leon, 2020).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Lyda
8 mei 2020 om 18:08

Hallo Scribbr,

Ik probeer een verwijzing voor mijn scriptie te maken. Hiervoor heb ik één boek gelezen en verschillende pagina's van het boek gebruikt. De alinea bevat bijvoorbeeld informatie van pp. 3-7 en p. 268. Maar hoe verwijs ik hiernaar?

Moet dit in één bron met komma of worden dit twee bronnen met puntkomma:(Swaen, 2014, pp. 3-7, p. 268) of (Swaen, 2014, pp. 3-7; Swaen, 2014, p. 268)?

Groetjes

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
25 mei 2020 om 15:00

Hoi Lyda,

Alleen als je een citaat gebruikt benoem je een paginanummer. In dat geval benoem je de bron direct na het citaat, dus worden het losse bronnen.
Als je geen citaat hebt gebruikt kun je dus gewoon één bron benoemen, zonder paginanummer.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

S
4 mei 2020 om 18:11

Hoi!

Mijn onderwerp van mijn scriptie gaat over een specifiek model. Ik verwijs dus erg vaak in mijn scriptie zelf naar het model. Is het toegestaan om bijvoorbeeld in het begin eenmalig te verwijzen naar de bron van het model en erbij te benoemen dat ik ivm leesbaarheid de bronvermelding weglaat in de rest van de scriptie?

Bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
25 mei 2020 om 14:39

Hoi,

Je kunt inderdaad in het begin van je scriptie het model introduceren met verwijzing. Dan hoef je niet overal te blijven verwijzen. Let er wel op dat als je aanvullende informatie presenteert je wel weer een verwijzing plaatst.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

josefien
23 maart 2020 om 10:57

Hoi, in een verslag voor school wil ik de zin: "Voor dit hoofdstuk heb ik de beroepscode voor een sociaal werker, het landelijk opleidingsdocument sociaal werk en de kwalificaties social work gelezen." . In de apa zetten. Hoe moet ik dit doen?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
23 maart 2020 om 11:39

Hoi Josefien,

Volgens de APA-regels is het gebruikelijk dat je een verwijzing in de tekst plaatst bij het stuk waarvoor je de bron gebruikt hebt.
Hoe je dit doet staat in dit artikel uitgelegd. Je moet voor de verwijzing in de tekst dus het publicatiejaar en de auteur weten.
Als je aan het einde van deze zin meteen naar de drie bronnen wilt verwijzen doe je dat zoals in het voorbeeld voor meerdere bronnen in één zin.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Lies Alen
30 januari 2020 om 14:25

Beste

Wat moet je doen als je in één alinea meerdere bronnen gebruikt?

Is het dan... Einde van de alinea (Swaen, 2014) (Collens,2018).

Moeten er dan komma's tussen? Beide tussen dezelfde haakjes?

Alvast bedankt

Groetjes
Lies Alen

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
31 januari 2020 om 10:36

Hoi Lies,

Goede vraag! Je plaatst de bronnen tussen dezelfde haakjes, gescheiden door een puntkomma.
Op onze uitzonderingenpagina vind je de volledige uitleg.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

anne
4 december 2019 om 00:38

Hoi,

Ik wil in mijn literatuurlijst een online encyclopedie opnemen, maar waar vermeld ik de paginanummers, en moet ik ook een link erin plakken?
Ik heb het nu als volgt;
Fisher, B.S., & Lab, S.P.P. (2010). Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Thousand Oaks: Sage. 875-879

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
4 december 2019 om 13:12

Hi Anne,

Bedankt voor je vraag. Wil je een specifiek artikel of hoofdstuk uit de encyclopedie vermelden of de hele encyclopedie? Gezien de paginanummers lijkt het erop dat je slechts een deel wil citeren. In dat geval ziet het er zo uit:

Fisher, B.S., & Lab, S.P.P. (2010). Titel van het artikel. In Encyclopedia of victimology and crime prevention. Retrieved from https:www.xyz.com/article

Als je de encyclopedie online hebt geraadpleegd hoef je de uitgever niet toe te voegen.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

M
15 oktober 2019 om 10:07

Hi, Ik wil in de tekst verwijzen naar de DSM-V. Ik twijfel hoe dat eruit ziet. Hieronder mijn idee:
[...] de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013) is nog niet [...]

Is dit correct? Moet hierbij de voluit geschreven naam (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) cursief staan? En moet hierin elk woord met hoofdletter beginnen? En moet de 'DSM-5' die tussenhaakjes staat ook niet cursief? Wanneer ik verder in de tekst naar de DSM wil verwijzen, moet dit dan cursief?

Alvast bedankt voor het antwoord!!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
15 oktober 2019 om 11:49

Hoi M,

Bedankt voor je vraag. In de verwijzing kun je [APA] weglaten, de auteur is de American Psychiatric Association, dit schrijf je dan ook uit bij elke verwijzing.
Ik neem aan dat je DSM-5 tussen de haakjes hebt gezet omdat je deze afkorting wil introduceren? Anders kan deze ook uit de verwijzing.
De titel van het boek in de lopende tekst schrijf je inderdaad cursief en met de hoofdletters zoals je ze nu geschreven hebt, de afkorting is niet cursief. Als je de afkorting later weer gebruikt hoeft deze ook niet cursief te zijn.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

jikke
13 juni 2019 om 14:22

In mijn onderzoek heb ik een term bedacht voor het duiden van innovatieve ontwikkelingen. De term is "werkpijlers". Dit komt regelmatig terug in het verslag. Moet ik deze term aangeven als eigen bron? Dus ....werkpijlers (Achternaam, 2019)....? En hoe neem ik dat op in de literatuurlijst?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
20 juni 2019 om 19:18

Hey Jikke,

Ik raad je aan de term niet als bron te citeren. In plaats daarvan kun je het begrip definiëren in bijvoorbeeld je begrippenlijst. Daarbij kun je ook aangegeven dat je zelf deze term hebt bedacht.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Nmvp
29 mei 2019 om 19:19

Ik heb een nogal lange bron, namelijk de kritische vrienden van de lerarenagenda 2016. Is het mogelijk / toegestaan om af te korten? Bijvoorbeeld, KV of kritische vrienden et al?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
31 mei 2019 om 18:27

Het afkorten van de titel is inderdaad toegestaan als je deze (in plaats van de auteur) opneemt in de verwijzing in de tekst.
Je neemt dan de eerste 2/3 woorden van de titel, in jouw geval ("Kritische vrienden", 2016). Je voegt geen "et al." toe.
Het is belangrijk om de woorden te gebruiken waarmee de titel begint, anders kan de bron niet gemakkelijk teruggevonden worden in de literatuurlijst (die alfabetisch is gesorteerd).

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Tessa
23 april 2019 om 15:58

Hi,
Wanneer je verwijst naar verschillende onderzoeken met verschillende onderwerpen hoe moet je dan de bron vermelden?

Ik heb de zin in mijn scriptie even omgevormd naar een voorbeeld:

"Hoewel verschillende onderzoeken negatief gedrag aantonen (i.e. roddelen, pesten en negeren) (Jansen, 2018; Hendriks, 2011; Bakker, 2015), ...."

Is het de bedoeling dat je eerst de onderwerpen opsomt en vervolgens in volgorde de bijbehorende auteurs (zoals in bovenstaand voorbeeld), of moet ik ze samenvoegen?
Dus dan wordt het iets als:

(i.e. roddelen (Jansen, 2018), pesten (Hendriks, 2011) en negeren (Bakker, 2015))
Maar dan zit je dus met dubbele haakjes..

Alvast bedankt!

Groet,
Tessa

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
23 april 2019 om 17:50

Hi Tessa,

Dat is een goede vraag!
Beide manieren die je voorstelt zijn goed. In het specifieke voorbeeld dat je geeft lijkt het me niet nodig om de in-tekst vermelding direct na elk woord in te voegen.
Mocht je het verwarrend vinden om twee haakjes te gebruiken dan mag je de haakjes van de in-tekst vermelding ook vervangen door brackets '[]'.
Denk er wel aan dat de bronnen op alfabaetische volgorde vermeldt moeten worden als je voor de eerste optie gaat :-).

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Floris van Dijk
30 november 2018 om 09:18

Hoi Bas,

Ik heb een vraag over het vermelden van meerdere bronnen. In mijn rapport schrijf ik: '' uit ervaring, de enquêtes en meerdere bronnen blijkt .......''. Ik vraag mij af of ik nou ook naar deze bronnen moet verwijzen. En zo ja, dan ook hoe en waar. Moet ik deze in een apart kopje opsommen onder het hoofdstuk en dan in de tekst naar dat kopje verwijzen? Of moet ik deze bronnen op de zelfde manier in de tekst verwerken als normaal maar dan steeds achter elkaar? ''Uit ervaring, de enquêtes en meerdere bronnen (bron), (bron), (bron) ......''

groet,

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
30 november 2018 om 12:01

Hoi Floris,

Bedankt voor je vraag! Ik raad je aan naar alle bronnen te verwijzen. Dit doe je zowel in de tekst als in je literatuurlijst.
We hebben een apart artikel over waar je precies de bronvermelding moet toevoegen.

Als je verwijst naar meerdere bronnen doe je dat als volgt: "verschillende bronnen tonen aan dat... (AuteurBronA, 2018; AuteurBronB, 2016)."

Ik hoop dat dit je verder helpt!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Femke Haemelinck
10 november 2018 om 18:39

Beste,

Ik heb voor mijn bachelor proef een artikel gebruikt die in de Libelle staat. Hoe moet ik refereren in mijn tekst? Is dit dan de auteur en het jaartal?

Alvast bedankt
Vriendelijke groeten
Femke

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
11 november 2018 om 16:56

Hoi Femke,

In je tekst gebruik je dan inderdaad de achternaam van de auteur en het jaartal.
Zoals in dit voorbeeld: (Smits, 2018).

Succes!
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Leon
5 oktober 2018 om 14:52

Hoi, een vraagje:

Ik heb in mijn verslag meerdere artikelen van 1 auteur gebruikt. Beide artikelen staan op de zelfde website en zijn door de zelfde persoon geschreven.

Hoe moet ik dit aangeven in de tekst/bronnenlijst volgens de APA-norm en onderscheid tussen de verschillende artikelen te behouden?

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
7 oktober 2018 om 15:06

Beste Leon,

Bedankt voor je vraag.

Hierbij zal onderscheid gemaakt worden door het jaartal dat je erbij vermeldt. Mocht dit ook hetzelfde zijn, dan komt er een achtervoegsel achter het jaar.

Meer informatie vind je op https://www.scribbr.nl/apa-stijl/uitzonderingen-verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/

Mocht je toch nog vragen hebben, laat het dan gerust weten.

Groetjes,

Arjan

Beantwoorden

Sophie
2 oktober 2018 om 18:05

Ik doe een wiskundige opleiding en heb een maximum aantal pagina's voor mijn scriptie. Hierdoor wil ik mijn tekst inkorten.
Ik heb meerdere formules waarvan ik de uitwerkingen helemaal in mijn scriptie heb staan, maar ik wil deze uitwerkingen verwijderen en alleen de uiteindelijke formule behouden. Ik wil voor de verdere uitwerkingen refereren naar de bron.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Is het handig om de uitwerkingen in de bijlages te zetten? Of kan ik zeggen: Voor uitwerkingen refereer ik naar auteur.... (jaartal). ?

Beantwoorden

Lydia
Lydia (Scribbr-team)
6 oktober 2018 om 19:31

Hoi Sophie,

Ik denk dat het in dit geval inderdaad het beste is om de uitwerkingen in de bijlage te zetten. Zo kun je in de tekst verwijzen naar deze bijlage. Bij de beschrijving in de tekst is het belangrijk hierbij naast te verwijzen naar de bijlage, ook de bron te vermelden.

Groetjes,

Lydia

Beantwoorden

Tessa
6 september 2018 om 14:08

Hi,

Ik zou in de inleiding van mijn masterthesis, eigenlijk willen verwijzen naar resultaten uit een (door mij gebruikte - secundaire data) panel survey. Is dit wenselijk en zo ja, hoe doe ik dit?

Alvast bedankt voor jullie antwoord!

Tessa

Beantwoorden

Lara
Lara (Scribbr-team)
7 september 2018 om 13:51

Hoi Tessa,

Of het wenselijk is om die survey te gebruiken, hangt af van of je denkt dat het relevant is voor je scriptie ?.
Hoe je ernaar verwijst hangt af van in wat voor soort bron je deze survey resultaten hebt gevonden. Als je het bijvoorbeeld in een wetenschappelijk artikel hebt gevonden, kun je ernaar verwijzen zoals op deze pagina wordt uitgelegd: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/wetenschappelijk-tijdschrift-journal/
Onze pagina over enquêtes laat zien hoe je de resultaten in je scriptie zou verwerken als je de de enquête zelf af zou hebben genomen: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/enquete/
Op beide pagina's staat onderaan een lijst met links naar APA-voorbeelden voor andere soorten bronnen.

Hopelijk helpt dit je een stukje verder!

Groetjes,
Lara

Beantwoorden

Irma
2 januari 2018 om 17:48

Voor mijn scriptie gebruik ik een boek dat onder redactie van twee auteurs is geschreven. Ieder hoofdstuk is weer geschreven door een ander persoon. Hoe verwijs ik naar dit boek/hoofdstuk. Gebruik ik dan de redacteurs of de schrijvers? En, hoe zet ik dit boek op de literatuurlijst?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 januari 2018 om 19:34

Hoi Irma, zie hier een voorbeeld van hoe je dan de bron opschrijft.

Beantwoorden

Quirine
30 november 2017 om 16:55

Hoi,

Ik wil graag verwijzen binnen mijn verslag naar resultaten die ik voor een opvolgende analyse wil gebruiken als bron. Hoe kan ik dit het beste doen?

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
1 december 2017 om 12:17

Hoi Quirine, bedankt voor je vraag! Als ik je vraag goed heb begrepen, wil je in jouw verslag verwijzen naar je eigen resultaten. In dit geval kan je de resultaten in de bijlage zetten en vervolgens verwijzen naar de bijlage. Hopelijk heeft dit antwoord je geholpen, mocht het nog onduidelijk zijn, hoor ik dat graag!

Beantwoorden

Cleo
24 november 2017 om 12:20

Hi,

Ik heb een vraag over het gebruik van tabellen die gemaakt zijn van cijfers van het bedrijf. Echter zijn deze cijfers intern en niet gepubliceerd en mogen alleen gepubliceerd worden in tabel vorm.

Hoe vermeld ik deze tabellen in de tekst en wat zet ik bij de tabel zelf neer.

Met vriendelijke groet,
Cleo

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
24 november 2017 om 12:32

Hoi Cleo,
Bedankt voor je vraag.

Wanneer dit interne informatie bevat, kun je dit opvatten als een intranetbron. Je kunt hierover meer informatie vinden op https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/voorbeeld-apa-stijl-interne-documenten-intranet/
Op https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/tabellen-in-je-scriptie/ vind je bovendien meer informatie over hoe je een tabel in je scriptie kan verwerken.

Heb je nog vragen, contacteer ons dan gerust via de chat op onze website!

Groetjes,

Arjan

Beantwoorden

Rianne
22 november 2017 om 12:14

Hoi! Ik heb een vraag over het verwijzen in de lopende tekst van de volgende twee bronnen:

Kort, W., Schittekatte, M., Bos, K. P. van den, Vermeir, G., Lutje Spelberg, H. C., Verhaeghe, P. & Wild, S. van der (2005). Dyslexie Screening Test (DSTNL). Amsterdam: Pearson en NIP.

Kort, W., Schittekatte, M., Dekker, P. H., Verhaeghe, P., Compaan, E. L., Bosmans, M. & Vermeir, G. (2005). WISC-III NL; Handleiding en Verantwoording David Wechsler. London: Harcourt Assessment.

In de lopende tekst is de verwijzing voor beide bronnen: (Kort et al., 2005)
Ik moet dus nog een naam erbij noemen zodat de bronnen herkenbaar worden. Moet dat dan zo:
bron 1 (Kort, Schittekatte, Bos et al., 2005) en bron 2 (Kort, Schittekatte, Dekker et al., 2005)
Of is het niet nodig om de naam Schittekatte er nog tussen te doen?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
24 november 2017 om 11:20

Hoi Rianne,

Bedankt voor je vraag!

Ten eerste: let op dat je bij bron 1 nog een komma plaatst voorafgaand aan het &-teken, zoals weergegeven staat op https://www.scribbr.nl/apa-stijl/literatuurlijst-volgens-de-apa-regels/

Voeg daarnaast nog 'Nederland' toe achter Amsterdam: Amsterdam, Nederland: Pearson. Het toevoegen van een land achter de stad is een algemene regel omdat er in sommige gevallen steden in meerdere landen voorkomen! Pas deze regel ook toe bij bron 2.

In de lopende tekst kun je onderscheid tussen de twee bronnen maken door een toevoeging 'a' en 'b' achter het jaartal te plaatsen, dus:
(Kort et al., 2005a) en (Kort et al., 2005b). De naam Schittekatte plaats je er dus niet tussen.

Mocht je nog vragen hebben, dan horen we het graag. Dit kan ook via de chat op onze website!

Groetjes,
Arjan

Beantwoorden

renske
15 november 2017 om 15:09

Beste,

Ik heb een vraag over een verwijzing. Hoe verwijs in een lopende zin naar verschillende bronnen? als je bijvoorbeeld wilt vertellen dat meerdere auteurs uit verschillende artikelen dezelfde mening delen?

Groetjes renske

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
18 november 2017 om 17:24

Hoi Renske,
Dat kan als bijvoorbeeld zo:
'Verschillende auteurs denken hier hetzelfde over (Auteur 1, 2017; Auteur 2, 2016; Auteur 3, 2015).'
Succes!
Wouter

Beantwoorden

Sophia
3 juli 2020 om 17:09

Hi! Betekent dat dat het nieuwste artikel eerst wordt genoemd? En dat het dus op volgorde van jaartal van nieuw naar oud gaat en niet op alfabet?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
7 juli 2020 om 13:45

Hoi Sophia,

Je rangschikt de artikelen op alfabetische volgorde.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Jorien
11 november 2017 om 12:11

Beste,

Ik wil graag verwijzen naar strategische plannen van een aantal organisaties. Sommige zijn openbaar en op de website te lezen, maar sommige zijn ook interne documenten. Hoe verwijs ik hier naar? Ik vind wel informatie over het verwijzen naar documenten van het intranet, maar daar komen deze documenten toch ook niet vandaan.

Alvast bedankt voor de hulp.

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
13 november 2017 om 15:32

Hoi Jorien!
Hoewel de interne documenten waar je naar wil verwijzen niet van het intranet komen, kun je wel het best de regels voor het verwijzen naar intranetbronnen aanhouden. Daaronder vallen namelijk ook andere bronnen die niet publiekelijk toegankelijk zijn, zoals interne bedrijfsgegevens, bedrijfsverslagen, richtlijnen of notulen. De regels hiervoor vind je in het volgende artikel: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/voorbeeld-apa-stijl-interne-documenten-intranet/
Succes!
Lucy

Beantwoorden

Mara
8 september 2017 om 12:38

Ik wil verwijzen naar een boek wat vanuit het Engels vertaald is in het Nederlands. Moet ik de redacteur en de vertaler ook vermelden als schrijver van het boek? En welke plaats en uitgever gebruik ik dan? Er staat een uitgever van het originele boek vermeld en een uitgever van het vertaalde boek.
Moet ik daarbij ook vermelden dat het om een vertaling gaat?

Hoe maak ik een goede verwijzing van de volgende info??
Mediawijs opvoeden: hoe zorg je ervoor dat social media, apps en games leuk en veilig blijven / Jodi Gold; vertaling [uit het Engels]: Richard Meijer; redactie Wouter Scheen. - Amsterdam: Hogrefe [2015]
Vertaling van: Sreen-smart parenting. The Guilford Press [2015]

Alvast bedankt voor je hulp!

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
9 september 2017 om 00:16

Hoi Mara,
Ik zou het als volgt doen:
Gold, J. (2015). Mediawijs opvoeden: Hoe zorg je ervoor dat social media, apps en games leuk en veilig blijven? (R. Meijer & W. Scheen, vert.). Amsterdam, Nederland: Hogrefe.
Succes!
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Marc
7 september 2017 om 12:46

Beste,

Wanneer ik gegevens van een productieplanner krijg en deze vervolgens zelf in een tabel zet om in mijn scriptie te zetten. Wordt het aanbevolen om de bron waar de gegevens vandaan komen te vermelden?

Bijvoorbeeld:

TABEL

Bron: (productieplanning, naam, jaar)

Met vriendelijke groet,
Marc

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
8 september 2017 om 15:40

Beste Marc,

De APA-stijl beschouwt een tabel die is overgenomen van uit een andere bron als een citaat.
In het volgende artikel vind je precieze uitleg over verwijzen naar tabellen:
https://www.scribbr.nl/apa-stijl/tabel-grafiek-figuur-uit-andere-bron-overnemen/
Succes! :)

Beantwoorden

Nina
25 juli 2017 om 23:20

Beste Scribrr,

Ik moet verwijzen naar een algemene plaatselijk verordening, zowel in tekst als in de literatuurlijst. Hoe moet ik dit doen. Ik moet verwijzen naar de algemene plaatselijke verordening hoofdstuk 3, van Huizen, uit 2010. Ik hoor het graag.

Mvg,

Nina

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
27 juli 2017 om 16:16

Hoi Nina,
Naar een algemene plaatselijke verordening kan je verwijzen zoals je naar een wettekst verwijst.
Zie voor voorbeelden het volgende artikel: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/wetsartikel-en-wettekst/
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

anjie
14 juni 2017 om 19:12

Beste,
Wat is de juiste verwijzing naar de theorie. In een eerdere opdracht is dit nl. goedgekeurd maar deze twijfelt de docent. Ik vermeld de verwijzing als volgt: (Jansen, 2013 p.103)
is dit correct?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
15 juni 2017 om 11:01

Beste Anjie,
Wanneer je quote uit de bron Jansen, zie de bronvermelding er zo uit: (Jansen, 2013, p. 103).
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Zanne Kortleven
12 mei 2017 om 14:28

Hallo,

Ik heb een vraag betreft het verwijzen naar je eigen onderzoek. Als beroepsproduct heb ik een adviesrapport gemaakt, dit is een apart verslag, dat ik apart inlever. Nu verwijs ik in dat rapport telkens naar mijn onderzoek. Hoe moet ik dit in het rapport volgens APA verwerken?

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
16 mei 2017 om 16:06

Dag Zanne,

Je verwijst dan naar je onderzoek als een aparte bron (zie ook het voorbeeld van een scriptie in APA). Je neemt jezelf dan als de auteur, maar verwijst niet met 'ik'.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Nathalie
3 mei 2017 om 17:38

Mag je informatie uit twee bronnen samenvoegen in één zin?
En zo ja, hoe vermeld je dit dan?

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
4 mei 2017 om 15:10

Hoi Nathalie! Goede vraag, je mag uiteraard gewoon in dezelfde zin twee verschillende bronnen aanhalen. Je rangschikt de auteurs dan op alfabet gescheiden door een puntkomma en een spatie.
Hier een voorbeeld: “Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…”. Je zou eventueel ook het volgende kunnen doen: “Uit onderzoek van Swaen (1997) en Van Laak (2011) is gebleken dat…”. Succes!

Beantwoorden

Eliza
6 mei 2017 om 14:01

Mag dit ook met drie of meer bronnen? Als ik dus zeg:

Uit verschillende literatuuronderzoeken is gebleken dat migrantenouderen die een beroep doen op de hulpverleningsvoorzieningen zoals thuiszorg, wonen en dagbesteding, zij vele negatieve emoties hierbij ervaren

En dan willen verwijzen naar minimaal drie bronnen?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
8 mei 2017 om 17:03

Beste Eliza,
Ja, dit mag ook met drie bronnen!
Succes!

Beantwoorden

Carlot
26 maart 2017 om 19:18

Hoi,
Ik heb voor mijn scriptie behoorlijk wat krantenartikelen van lexisnexis gehaald. Nu staat er bij sommige artikelen geen pagina nummer of editie. Hoe kan ik dit het beste aangeven in de referentielijst?

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
28 maart 2017 om 18:00

Hallo Carlot,

Een online krantenartikel kun je het beste zo benoemen als je de APA stijl gebruikt. Je volgt hierbij de regels voor de referentie naar een online bron. Hierbij is paginanummer of editie niet nodig.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Roos
23 maart 2017 om 16:53

Beste Bas Swaen,

Ik zou u graag twee vragen willen stellen:

Weet u misschien wat je moet doen, wanneer het een stuk tekst betreft met feiten uit verschillende bronnen binnen één alinea? Mogen de bronnen achter deze alinea worden 'opgesomd' voor de punt van de laatste zin? Of moet iedere bron apart achter de zinnen waarin deze informatie is gebruikt?

Weet u of de bron ook moet worden vermeld wanneer je iets feitelijk presenteert (bijv. de oppervlakte betreft driehonderd vierkante meter) maar deze informatie uit een persoonlijk gesprek hebt verkregen? Het is namelijk niet iemands mening.

Alvast bedankt!

Groetjes Roos

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 maart 2017 om 19:23

Hoi Roos, we hebben een artikel over waar je precies de bron moet plaatsen. Hierin staan ook voorbeelden. Is het een belangrijk onderdeel binnen je onderzoek? Dan zou ik wel een bronvermelding toevoegen. Omdat het om een persoonlijk gesprek gaat volg je de regels van persoonlijke communicatie. Succes!

Beantwoorden

Roos
23 maart 2017 om 19:28

Hoi Bas,

Oké, bedankt! Ik had die zinnen inderdaad gezien maar twijfelde een beetje omdat deze iets minder feitelijk en meer mening-achtig waren. Maar dan doe ik dat!

Groetjes Roos

Beantwoorden

Rosan
14 maart 2017 om 11:06

Ik heb een vraag over het kopiëren van APA bronnen. Ik heb een literatuuronderzoek gemaakt waarin ik stukken tekst met APA bronnen heb staan. Nu moet ik een deel van deze tekst kopiëren naar een ander verslag en de bronnen dus ook. Als ik de tekst kopieer dan kopieert hij de bron ook wel maar dan staat hij alleen tussen haakjes en kun je er niet op klikken. Ook kun je het niet bewerken en komt de bron niet in de literatuurlijst te staan. Wat moet ik doen zodat deze bron ook in het nieuwe verslag 'actief' wordt?

Groetjes,
Rosan

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
17 maart 2017 om 18:28

Hoi Rosan, ik gok dat je gebruikmaakt van de bronvermelding-tool in Word. Wijzelf werken niet met deze tool omdat het vaak niet helemaal fijn werkt. We werken zelf met de APA Generator. Helaas kan ik je dan ook niet met je vraag helpen.

Beantwoorden

Karina
20 oktober 2020 om 15:58

Ik zag dit oudere bericht, en wilde toch even reageren, omdat ik merk dat meerdere studenten hier tegenaan lopen.

Ik denk dat het komt omdat de bronnen nog niet gekopieerd zijn naar jouw pc/laptop. Dat kun je doen door de bronnen van het actieve document (current list) in de rechter kolom te kopieren naar de computer (masterlist) in de linker kolom, bij beheer bronnen.

Groetjes van Karina

Beantwoorden

Maxime
2 februari 2017 om 12:25

Is het verplicht álle bronnen te noemen? Hoofdstuk 1 van mijn scriptie betreft namelijk de inleiding en een omschrijving van het bedrijf. Allemaal info van de website dus. Toch de bron vermelden?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
3 februari 2017 om 12:34

Hoi Maxime,

Ik zou inderdaad wel vermelden waar je de informatie vandaan hebt. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig. Je hoeft alleen geen bron te vermelden als het informatie betreft die tot algemene kennis gerekend kan worden.

Bekijk ook ons artikel over de plaats van bronvermeldingen.

Veel succes!

Wouter

Beantwoorden

Pauline
10 januari 2017 om 19:42

Hallo,

Begrijp ik hieruit goed dat ik altijd het jaartal achter de auteurs moet zetten? Ook als ik meerdere malen refereer aan dezelfde bron?

Bijvoorbeeld:
Staatsen (2015) noemt drie manieren om... [...] De eerste manier die Staatsen (2015) noemt is... [...] De twee manier die Staatsen (2015) noemt is...

Of mag ik het na de eerste keer weglaten als het in dezelfde alinea of hetzelfde hoofdstuk staat?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
11 januari 2017 om 18:34

Hoi Pauline, zie hier hoe je de bronvermelding moet opschrijven wanneer je vaker dan een keer de bron gebruikt.

Beantwoorden

Rebecca
27 december 2016 om 15:21

Ik heb een vraag ik moet in mijn literatuurlijst verwijzen naar een persoon met een titel voor zijn naam: Drs. J.A.M. Kertsens. Nu weet ik dat je altijd eerste de achternaam en dan de letters van de voorgaande namen erachter zet maar ik weet niet waar je in dit rijtje de titel moet plaatsen kan iemand mij helpen?

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
28 december 2016 om 19:08

Hallo Rebecca,

In principe is het niet nodig om titels te noemen in de literatuurlijst. Als iemand bijvoorbeeld twee titels heeft, wordt dit al snel erg onoverzichtelijk.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Marieke
19 december 2016 om 17:22

Hoi,

Als ik in de tekst naar een artikel wil verwijzen die in een boek onder redactie is uitgegeven. Hoe doe ik dit? Verwijs ik naar de schrijver van het artikel of naar de schrijver van het gehele boek?

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
20 december 2016 om 12:41

Hallo Marieke,

Over het algemeen gebruik je de auteur van het artikel en vermeld je in de literatuurlijst dat het boek onder redactie van een ander is uitgegeven. Ik raad je aan je bron in de APA-generator te stoppen en deze verwijzing over te nemen. Dan heb je meteen een voorbeeld van hoe het moet.

Groetjes,

Anna

Beantwoorden

Lieke
27 december 2017 om 10:54

Dag Anna,

Ik heb ook een vraagje over het verwijzen van een hoofdstuk die in een boek onder redactie is uitgegeven. Verwijs ik in de tekst dus naar de auteur van het hoofdstuk? En in de literatuurlijst naar de auteur van het gehele boek, met daarin vermeld het hoofdstuk dat onder redactie is geschreven? Wanneer ik dan in de tekst verwijs naar de auteur van het hoofdstuk, moet ik dan de datum van het boek gebruiken of moet ik er z.d. bij zetten?

In de APA-generator komen beide auteur aan bod, maar begint mijn bronvermelding van de auteur van het hoofdstuk.... in..... en dan de auteur en het boek? Klopt dit dan?

Groetjes Lieke

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
29 december 2017 om 14:56

Beste Lieke,

Je moet inderdaad in de tekst verwijzen naar de auteurs van het hoofdstuk. Als jaartal kun je gewoon het jaartal van het boek overnemen.

Succes!

Beantwoorden

Ange
14 november 2016 om 19:29

Ik heb van Wikipedia wat informatie gehaald om een beeld te geven van het bedrijf, DHL:

General information
Key people: Ken Allen, Adrian Dalsey, Larry Hillblom and Robert Lynn
Founded: 1969
Headquarters: Bonn, Germany

DHL Express. (n.d.). Retrieved November 14, 2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/DHL_Express

Heb ik op deze manier goed verwezen naar mijn bron? of moet ik (DHL Express, n.d.) gebruiken om te refereren?
Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 november 2016 om 16:51

Hoi Ange, Nee, de auteur van deze bron is Wikipedia en niet DHL Express. APA schrijft voor dat je de auteur van de bron vermeldt. Het beste kun je op zoek naar de originele bron die over DHL gaat. Die kun je vaak onderin het artikel op Wikipedia terug vinden.

Beantwoorden

Sarah
13 november 2016 om 04:15

Hoi Bas
Ik heb voor een werkstuk zelf definities moeten vormen voor enkele woorden. Ik heb hiervoor eerst de betekenis opgezocht van deze woorden op websites zoals vandale.be en encylco.com. Ik heb echter niks letterlijk overgenomen; ik heb deze gewoon bekeken om een idee te krijgen wat bepaalde woorden inhielden. Moet ik dan toch deze websites vermelden ?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
13 november 2016 om 16:27

Hoi Sarah, nee dat is denk ik in jouw geval nu niet nodig. De definitie heb je zelf verzonnen en de bronnen die je als inspiratie hiervoor hebt gebruikt hoef je niet per se als bron te vermelden.

Beantwoorden

Anoniem
30 juni 2016 om 16:17

Dag Bas, wij vragen ons af welke bronvermelding in de tekst goed is. Zo: (Rietveld, 2016; Umans, 2012; Stammes, z.d.; Hornman, Dilven & Van Leeuwen).

of zo:(Rietveld, 2016; Umans, 2012; Stammes, z.d. & Hornman, Dilven & Van Leeuwen). Met vriendelijke groeten

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 juli 2016 om 21:01

Hoi Liza, de eerste is juist. Wij schrijven overigens (z.j.) Succes!

Beantwoorden

Scriptiebegeleider
30 juni 2016 om 15:12

Volgens APA 6 moet je bij een citaat van meer dan twee auteurs een comma voor het "&" teken zetten (Naam, Naam, & Naam, 2000), niet zoals hier op de website staat (Naam, Naam & Naam, 2000). Zouden jullie dit in de uitleg willen corrigeren? Veel van mijn studenten doen dit verkeerd en ik kwam toevallig op deze website terecht en vroeg me af of deze hieraan bijdraagt. (Ze doen het trouwens ook in de referentielijst verkeerd. Wellicht daar ook nog even naar kijken....)

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 juni 2016 om 16:13

Hoi scriptiebegeleider, ik vermoed dat je het onderscheid niet maakt tussen Engels en Nederlands. Wij houden namelijk rekening met de serial comma. Het Nederlands kent de serial comma niet. Vandaar dat het op deze manier in het artikel staat. Hoe het nu in het artikel staat is dus juist. In het Nederlands gebruik je de serial comma niet in de tekst. In de literatuurlijst pas je de serial comma wel toe.

Beantwoorden

Jurre
20 juni 2016 om 13:37

Ik schrijf mijn scriptie in het Engels. Wat moet ik doen wanneer ik wil verwijzen naar bijv. (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2006)? vertaal ik het naar Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 juni 2016 om 19:20

Hoi Jurre, je zou het kunnen vertalen. Ik denk dat het Ministerie ook een officiële Engelse naam heeft. Die kun je op de website opzoeken.

Beantwoorden

Irene
19 juni 2016 om 20:06

Hoi Bas,

Ik heb twee vragen. Ik wil graag een fragment citeren van meer dan 40 woorden, uit een interview waarvan de auteur niet bekend is. Ook zijn er geen pagina nummers of paragrafen bekend. Hoe doe ik dit dan?
Verder heb ik ook een fragment van meer dan 40 woorden geciteerd vanuit een interview waarbij de stichting (mondriaan) wel bekend is. De auteur is niet bekend. De geïnterviewde heet Ad. Hoe vermeld ik hier correct de bron?

Groetjes,
Irene de bruijn

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 juni 2016 om 19:24

Hoi Irene, bij de eerste bron kun je in het artikel over missende gegevens kijken hoe je het kunt oplossen. Bij de tweede bron is er eigenlijke sprake van een indirecte bron omdat je via de auteur van het interview de geïnterviewde citeert. Hoe je dat oplost lees je bij indirecte verwijzingen.

Beantwoorden

Alicia
3 juni 2016 om 01:02

Als je een tabel uit je spss gebruikt en in je scriptie zet hoe zit het dan met de APA? Want die tabel komt uit je eigen onderzoek.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 juni 2016 om 15:30

Hoi Alicia, je hoeft daar dan niet naar te verwijzen omdat het je eigen werk is en je nu voor het de eerste keer publiceert. Wel zou ik een toelichting erbij schrijven waarbij je aangeeft dat het van de dataset afkomstig is die je hebt gemaakt.

Beantwoorden

Amanda
27 mei 2016 om 19:54

Ik heb een vraag over het verwijzen naar een geredigeerd boek. Wanneer je meerdere hoofdstukken uit een geredigeerd boek gebruikt, moet je dan steeds verwijzen naar alle individuele hoofdstukken met de betreffende auteur of kan je dan beter het boek als geheel nemen met de redactie als auteur? 

Groetjes Amanda

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 om 11:52

Hoi Amanda, als je expliciet verwijst naar een bepaald hoofdstuk is het beter het individuele hoofdstuk te pakken. Overigens kun je in de APA Generator op onze site zien hoe je dit aanpakt (zie tabblad boek).

Beantwoorden

Patrick Luchies
25 mei 2016 om 15:09

Hallo Bas,

Ik zit met het probleem dat ik verschillende stukken tekst heb naar exact de zelfde brond. Maar deze bron is (Overheid, z.j.)... Het verslag staat er vol mee, zelfs als ik paragrafen toevoeg is het nog onduidelijk om welke tekst het precies gaat. is het mogelijk om bronnen eventueel te nummeren?

Beantwoorden

Sander
24 mei 2016 om 18:00

Hallo, ik heb een vraag met betrekking tot bronvermelding in de bijlage.

Is het volgens de APA-norm toegestaan om in de bijlage een berekening toe te voegen met bronvermelding en vervolgens de conclusies van de berekening op te nemen in het hoofdrapport zonder de bronvermelding?

Dus bijvoorbeeld in de bijlage: ''Volgens Jansen (2015) vergt de investering in een vogelkooi 10 euro'' en in het hoofdrapport: '' Een vogelkooi kost 10 euro (bijlage X).''

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 mei 2016 om 12:35

Hoi Sander, nee ook in het hoofdrapport voeg je de bronvermelding toe.

Beantwoorden

Ditte
24 mei 2016 om 16:07

Ik heb een vraag naar aanleiding van een feedbackpunt die ik heb gekregen op mijn verslag ten aanzien van de literatuurverwijzing in de tekst. Ik heb in mijn verslag namelijk verschillende manieren  van bronvermelding gebruikt.  
Voorbeelden:
- Aldus maatschappelijk werker G. van den Hout (maatschappelijk werker, 16 februari 2016): “Ik merk dat ik niet toe kom aan het goed uitwerken van mijn werkzaamheden en dat ik mij ook niet gedegen kan voorbereiden op mijn gesprekken met cliënten/ouders. "
- Zo staat er in het beroepsprofiel (Jagt & Dijkman, 2006) dat een maatschappelijk werker intercollegiaal overleg en samenwerking initieert en daarbij voor goede zorgafstemming zorgt. 
- Daarnaast is een goede samenwerking met andere disciplines noodzakelijk om tot kwalitatief goede zorg te komen (Pol, 2015). 

Nu heb ik als feedback gekregen dat ik moest checken of ik voldoende eenduidig was in het noteren van de literatuur en citaten. Zelf heb ik nog nooit gehoord dat het allemaal hetzelfde moet zijn dus ik weet nu niet hoe ik het moet neerzetten.  Daarom is mijn vraag of dat het ook daadwerkelijk zo is dat ik alle bronnen op dezelfde manier moet verwijzen in een verslag of mag dat ook op verschillende manieren?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 mei 2016 om 16:13

Hoi Ditte, indien je gebruikmaakt van de APA-stijl dan heb je bij het verwijzen drie opties die we in dit artikel omschrijven. Je moet je aan deze drie opties houden.

Beantwoorden

Ditte
24 mei 2016 om 16:24

Ik begrijp dat ik deze 3 opties moet gebruiken bij het verwijzen, dat heb ik ook gedaan. Alleen het gaat er mij om of ik deze drie opties ook door elkaar in een verslag mag gebruiken? Ik kreeg als feedback dat mijn verwijzingen eenduidiger moesten en dat ik dus eigenlijk bij alle verwijzingen dezelfde optie moest krijgen. Ik vroeg me af of dit ook echt zo is. 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 mei 2016 om 16:25

Hoi Ditte, je mag de drie opties door elkaar gebruiken in de tekst. Overigens is het eerste voorbeeld dat je geeft niet gelijk aan de drie opties waaruit je kunt kiezen.

Beantwoorden

nicole
19 mei 2016 om 16:33

Ik heb een artikel uit een tijdschrift  voor mijn scriptie gebruikt. Bij auteurs staat een naam en een Consensusgroep. Moet ik in de literatuurverwijzing de consensusgroep uitwerken?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 mei 2016 om 13:59

Hoi Nicole, je vermeldt altijd alle auteurs. Het kan dus voorkomen dat het een persoon en een organisatie is.

Beantwoorden

Kim
2 mei 2016 om 17:16

Hallo, 

ik heb een vraag want kom ergens niet uit! Ik heb een boek met twee auteurs met beide tussenvoegsels in de naam. Hoe moet ik dit in de tekst en in de literatuurlijst verwerken? Momenteel heb ik het op deze manier gedaan: 
in de tekst: 
(Weerd & Wouwe, 2015) 

in de literatuurlijst: 
Van de Weerd, D. & Van Wouwe, H. (september, 2015). Triple-C in theorie en praktijk. Het gewone leven ervaren. (1e ed). Nederland: Stichting ASVZ. 

Is het op deze manier oke? 

Verder nog 1 vraag: 
Ik heb een foto gemaakt van een illustratie uit een boek en dat verwerkt in mijn verslag. Hoe moet ik daarnaar verwijzen? 

Alvast bedankt! 
MVG, 
Kim van Kessel. 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
2 mei 2016 om 17:19

Hoi Kim,het antwoord op je eerste vraag staat in het artikel over het voorvoegsel. Bij de foto refereer je naar het boek en voeg je tussen blokhaken achter de titel toe [foto]. Succes!

Beantwoorden

Nikkie
21 april 2016 om 17:33

Hallo,

waar moet je je punt plaatsen als je een stuk geparafraseerd hebt? voor of na de bronvermelding? (Jansen, 2015). OF

.(Jansen,2015) Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
21 april 2016 om 17:34

Hoi Nikkie, het antwoord op je vraag kun je vinden in het artikel over interpunctie.

Beantwoorden

Desiree
3 april 2016 om 20:39

Weet iemand of je bij een parafrasering ook een pagina nummer MAG benoemen? Mijn hele literatuurstudie bestaat uit parafraseringen of verwijzingen maar het staat ook gek om er geen pagina nr bij te zetten want dan moet iemand toch een heel boek uitpluizen?  Een enkele keer staat er een citaat en daarbij is het wel duidelijk dat er een pagina nummer bij moet staan. 
Alvast bedankt! 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 april 2016 om 10:55

Hoi Desiree, je mag bij een parafrasering ook een paginanummer vermelden. Succes!

Beantwoorden

Lau
28 maart 2016 om 17:02

Maar als ik nu tekst wil nemen van een krantenartikel van een website waar geen naam bij staat (en soms ook geen jaartal), hoe vermeld ik dan de bron, Bas?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
28 maart 2016 om 17:03

Hoi Lau, Ik raad je aan om het artikel nog een keer goed door te lezen. Het antwoord op je vraag staat in het artikel over missende gegevens.

Beantwoorden

Lau
27 maart 2016 om 18:05

Moet je in de tekst zelf verwijzen naar een bron dat van een website komt? Dus niet van een boek of andere publicatie.

Hoe doe je dat?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
28 maart 2016 om 15:09

Hoi Lau, Ja dat moet. In de inleiding van dit artikel staat hier meer over. Daar kun je ook een voorbeeld zien van hoe dat moet.

Beantwoorden

Lau
28 maart 2016 om 16:46

Er wordt als voorbeeldbron 'Swaen' gebruikt, maar wat is Swaen? Als ik nu een website als bron gebruik, hoort de volledige URL er dan vermeld te staan?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
28 maart 2016 om 16:47

Hoi Lau, Swaen is een achternaam. Het maakt niet uit wat voor type bron je gebruikt. Je noteert altijd de achternaam en het jaartal bij de verwijzing in de tekst.

Beantwoorden

Nele Six
27 maart 2016 om 15:51

Beste

hoe refereer ik best in de tekst, als ik twee publicaties uit hetzelfde jaar heb met meerdere auteurs, en de eerste auteur is hetzelfde, maar de tweede niet? Kan ik daar dan ook simpel a en b achter het jaartal bij zetten? Of vermeld ik de eerste en de twee auteur tussen haakjes, met e.a., en dan het jaartal? 
bijvoorbeeld: de eerste bron is

Bauer, M., Fetherstonhaugh, D., Tarzia, L., Nay, R., Wellman, D., Beattie, E. (2013). ‘I always look under the bed for a man’. Needs and barriers to the expression of sexuality in residential aged care: the views of residents with and without dementia. Psychology & Sexuality, 4, 296-309. 

en de andere bron is

Bauer, M., McAuliffe, L., Nay, R., Chenco, C. (2013). Sexuality in Older Adults: Effect of an Education Intervention on Attitudes and Beliefs of Residential Aged Care Staff. Educational Gerontology, 39, 82-91. 

daarnaast heb ik nog een tweede vraag:
ik refereer naar dit artikel:
Van Houdenhove, E., Messelis, E., Van Velthoven, J. (2016). Seksualiteit in het woonzorgcentrum. Taboe nog lang niet doorbroken. Geraadpleegd via http://sociaal.net/analyse-xl/seksualiteit-in-het-woonzorgcentrum/ 

maar ik refereer ook naar volgend artikel:
Van Velthoven, J., Messelis, E., & Van Houdenhove, E. (2016). Seks in het woonzorgcentrum: geen evident verhaal. Geron, 18 (1), 49-51.

Maar bij beide artikels worden door dezelfde auteurs geschreven, maar bij Géron vermelden ze eerst Van Velthoven, en bij sociaal.net eerst Van Houdenhove. In nog een andere publicatie vind ik als eerst auteur mevr. Messelis terug. In mijn literatuurlijst gaat dat dus (alfabetisch) op een andere plaats komen te staan. Kan ik de volgorde van de auteurs wijzigen? Of hoe pak ik dat aan? 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
28 maart 2016 om 15:11

Hoi Nele,

Antwoord op je eerste vraag: Twee bronnen met drie of meer auteurs die door ‘et al.’ dezelfde vorm krijgen.

Antwoord op je tweede vraag: Je mag nooit de volgorde van de auteurs aanpassen. Je pakt dus de volgorde die in de bron wordt gebruikt.

Beantwoorden

Nele Six
29 maart 2016 om 00:00

Beste,

heel duidelijk. Dank voor uw snelle antwoord, wat een service! 

mvg
Nele 

Beantwoorden

e de Vries
26 maart 2016 om 14:58

Hoi,
Ik heb een bron (boek) van 5 auteurs in één paragraaf van mijn verslag meerdere keren gebruikt. Echter staat er nu achter elke 2 zinnen een hele regel bronvermelding, wat er erg slordig uitziet. De bron enkel aan het eind van de alinea vermelden is naar mijn weten geen optie, omdat ik ook één andere bron in deze alinea gebruik. Hoe kan ik deze bronvermelding op de juiste manier doen? Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 maart 2016 om 14:59

Hoi! Je antwoord vind je in het artikel plaats van bronvermelding bij meerdere alinea's.

Beantwoorden

TS
12 februari 2016 om 16:53

Hoi,
als ik in de tekst wil verwijzen naar de website van een organisatie (website als geheel). Stel bvb Greenpeace. Hoe doe ik dit dan als ik dit wil doen op het einde van een tekstgedeelte en niet 'standaard' mijn zinsconstructie wil starten met 'volgens de website van greenpeace..'

Bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
12 februari 2016 om 18:00

Hoi, de APA-stijl heeft hiervoor een uitzonderingsregel die je hier kunt vinden. Succes!

Beantwoorden

Leander
9 februari 2016 om 18:11

Hallo!

In de zin verwijst men met: (...) heeft invloed op de hersenen (Swaab, 2016).

Aan het einde van de alinea, plaatst men dan de bron binnen of buiten de punt?

Groetjes

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
9 februari 2016 om 18:21

Hoi Leander,

Een bronvermelding hoort bij de zin, je sluit de zin pas af met een punt na de bronvermelding, in jouw voorbeeld is het dus correct.
Mocht het zo zijn dat je nu een citaat hebt wat eindigt met een punt, moet je het citaat letterlijk kopiëren, en krijg je dus een punt voor de bronvermelding en een punt achter de bronvermelding.
Zo: '.... invloed op de hersenen.' (Swaab, 2016).

Beantwoorden

Leander
9 februari 2016 om 18:29

Bedankt!

Geldt dit principe ook als de bron de gehele alinea betreft?

Groet,
Leander

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
9 februari 2016 om 18:40

Hoi Leander,

Dat geldt ook ja. Elke zin sluit je af met een punt, dus ook de laatste zin binnen een alinea.

Als je heel de alinea gebruikt als citaat gelden er andere regels, omdat je dan (waarschijnlijk) een citaat hebt van meer dan 40 woorden. Check de uitleg hiervoor in dit artikel.

Beantwoorden

Leander
9 februari 2016 om 18:51

Bedankt!

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
9 februari 2016 om 11:28

Hoi Nikki,
Er zijn APA-regels voor het verwijzen naar een internetbron. Check hier een voorbeeld.
Via de APA-Generator kun je natuurlijk de bron genereren volgens de juiste APA-stijl.

Kijk nog even goed naar of je een stuk tekst citeert of parafraseert, er zit namelijk een verschil in hoe je dit aangeeft. Hiervoor kun je dit artikel bekijken.

Beantwoorden

Claudia de Graaff
22 augustus 2015 om 23:40

Goedendag!

Voor een opdracht heb ik (intern) vragen neergelegd bij meerdere afdelingen/ medewerkers. Als ik het antwoord wil gebruiken, hoe meld ik deze dan in de tekst?
Mevrouw x, van afdeling Y zegt dat...

Of, mijn voorkeur, onderaan de tekst
(Mevr x, afdeling s)

Ik hoor het graag!!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 augustus 2015 om 17:12

Hoi Claudia, staan de antwoorden op deze vragen ook in de bijlagen? Dan kun je verwijzen volgens jouw voorkeur met de toevoeging van 'Bijlage X'. Als de antwoorden niet in de bijlage staan dan betekent dit dat de lezer niet de bron kan achterhalen. Je spreek dan van persoonlijke communicatie:

Beantwoorden

Karli
6 augustus 2015 om 15:15

Hallo,

wanneer moet de organisatie als auteur neergezet worden?
Is dat alleen als er bijvoorbeeld van het CBS niet de auteurs te benoemen zijn? Of vallen alle onderzoeken (ook die in opdracht zijn uitgevoerd van bijvoorbeeld MOVISIE, Ministerie van .... etc.) onder de desbetreffende instantie of organisatie?

Groeten,

Karli.

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
6 augustus 2015 om 15:50

Hoi Karli,

Je gebruikt de naam van de organisatie wanneer de auteur zelf niet bekend is. Dus wanneer je een bron van het CBS gebruikt, gebruik je de organisatienaam. Dit geldt bij alle rapporten et cetera die in naam van de organisatie zijn uitgebracht. Wanneer de auteur van een rapport bekend is gebruik je de auteursnaam. In de meeste gevallen is het snel duidelijk of een rapport is uitgebracht onder de organisatienaam of door de auteur(s) zelf.

Mocht je hierover vragen hebben kun je ons ook altijd even aanspreken via de chat!

Beantwoorden

Lise
1 juni 2015 om 11:33

Hallo,

Moet ik onder een grafiek die ik zelf in Excel heb gemaakt met data van het bedrijf ook naar de bron verwijzen en hoe? Is dit dan het bedrijf?

En hoe zit dit met een tabel of grafiek die in de scriptie staat met data die ik zelf heb verzameld / gemeten?

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
1 juni 2015 om 11:55

In beide gevallen hoef je geen APA-bronvermelding toe te voegen omdat je de data zelf hebt verzameld.

In de tekst zou ik wel uitleggen waar/hoe je de data hebt verzameld.

Beantwoorden

Shari
28 mei 2015 om 20:31

Hoe verwijs is naar 3 of 4 bronnen voor het zelfde stukje tekst?

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
28 mei 2015 om 20:42

Voorbeeld:
(Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011)

Zie: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/uitzonderingen-verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/#link-meerderePublicatiesVerschillendeAuteurs

Beantwoorden

Amin
28 mei 2015 om 13:17

Hallo,

in mijn scriptie heb ik verwezen naar een aantal brieven die de toenmalige staatssecretaris van financiën heeft geschreven aan de tweede kamer. Moet ik in de bronvermelding de website zetten waar ik deze brief heb gevonden of moet ik de brief zelf vermelden in de bronvermelding. Indien ik de brief in de bronvermelding moet zetten, hoe moet dat via APA?

Alvast bedankt

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
28 mei 2015 om 16:16

Hoi Amin,

Het doel van APA is dat de lezer de bron terug kan vinden. Ik denk dat het daarom het best is om te verwijzen naar de website waar je de brieven hebt gevonden.

Groeten,

Koen

Beantwoorden

Feike Mijwaart
27 mei 2015 om 19:01

Hallo,

In mijn scriptie heb ik een verwijzing naar een stuk geschreven door twee familieleden (Visocky O’Grady & Visocky O’Grady, 2006).
Dit dan toch zo laten staan? Of wordt met één keer de achternaam ook genoeg credit gegeven?

Beantwoorden

Feike Mijwaart
27 mei 2015 om 19:06

Zie ik nu bij de uitzonderingen, dat dan de voorletter er bijgezet kan worden (J. Visocky O’Grady & K. Visocky O’Grady, 2006). Correct?

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
27 mei 2015 om 19:20

Correct :-)

Zie: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/uitzonderingen-verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/#link-auteursZelfdeAchternaam

Beantwoorden

Rachel Mercurio
25 mei 2015 om 14:48

Hallo,
Beste,
Indien ik bijvoorbeeld de DSM-IV-TR criteria van een persoonlijkheidsstoornis beschrijf en deze info haal ik uit de American Psychiatric Association 2000, refereer ik in mijn tekst dan (APA, 2000) of (American psychiatric Association, 2000)?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 mei 2015 om 15:59

Hoi Rachel, je moet de auteursnaam letterlijk overnemen van de bron. Als in de bron de afkorting gebruikt wordt dan gebruik je ook de afkorting in de verwijzing. Succes!

Beantwoorden

Lianne
24 mei 2015 om 00:15

In mijn geval wil ik een citaat gebruiken die oorspronkelijk in het Zweeds was. Echter begrijpen niet veel Nederlanders Zweeds voor zover ik weet. Is het dan onmogelijk om deze te citeren en zal ik moeten parafraseren?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 mei 2015 om 12:25

Hoi Lianne, speciaal voor jou heb ik hierover een stukje geschreven bij de het artikel uitzonderingen :-). Hierin staat ook een voorbeeld van hoe je met een vertaling van een citaat om kan gaan.

Beantwoorden

Lianne
25 mei 2015 om 12:50

Super, dankjewel!

Beantwoorden

Ruben
27 februari 2015 om 11:12

Hee Bas,

Dat is nog niet exact wat ik bedoel. Bijvoorbeeld in deze situatie:

Uit onderzoek van Swaen (2014) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator.

Maar wat is nu het geval als niet alleen Swaen dat zegt maar ook Henry bijvoorbeeld.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
27 februari 2015 om 11:24

Hoi Ruben,

Dan wordt het: Uit onderzoek van Swaen en Henry (2014) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator. Of bedoel je het volgende: Uit onderzoek van Swaen (2014) en Henry (2013) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator.

Groet,

Beantwoorden

Ruben
26 februari 2015 om 12:45

Hee Bas,

Ik heb een vraag over verwijzingen in de tekst. Hoe moet je dit doen als het om meerdere onderzoeken gaat. Bijvoorbeeld als volgt zou het gaan bij een enkele verwijzing; Het eerste item komt voort uit onderzoeken van Harry (2000).

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 februari 2015 om 18:48

Hoi Ruben,

Ik vermoed dat je het volgende bedoelt: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/uitzonderingen-verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/#link-meerderePublicatiesVerschillendeAuteurs. Bij meerdere publicaties zet je tussen de publicaties een ';'.

Succes!

Beantwoorden

Michelle
4 februari 2015 om 20:26

Ik heb een vraag over wat precies de plaats/plek is van de referentie in de tekst. Stel je hebt een stukje geschreven uit een bron van 4 regels, refereer je dan na die 4 regels pas? Of na de eerste regel?
Er is mij vertelt na de eerste regel maar ik kan het nergens vinden. En wat ik dan niet goed begrijp is als je na die 4 regels verder schrijft met tekst dat NIET uit een andere bron komt, hoe weet men dan vanaf wanneer het niet meer uit die bron komt?
Groetjes Michelle

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 februari 2015 om 10:45

Hoi Michelle, goede vraag!

De APA-stijl schrijft voor dat je de referentie plaatst waar dat nodig is om aan te geven dat je een bron parafraseert. Het hangt dus van de alinea af die je hebt geschreven waar je precies de bronvermelding plaatst. Dat kan dus zijn na afloop van de alinea, of direct na de eerste zin. Het is daarnaast belangrijk dat je op een dusdanige manier schrijft dat er voor de lezer van je scriptie geen twijfel over bestaat dat je aan het parafraseren bent. Op het moment dat je een nieuwe alinea begint en het is onduidelijk of deze nieuwe alinea ook geparafraseerd is dan moet je de alinea anders beginnen.

Je zou bijvoorbeeld kunnen switchen tussen de drie opties die je hebt voor het verwijzen in de tekst. Dat maakt de tekst beter leesbaar en er kan dan geen twijfel meer zijn.

Succes!

Beantwoorden

Margot
3 december 2014 om 13:16

Een vraag: Ik begrijp dat de punt na de bronvermelding komt. Maar is het ook verplicht de punt van het originele citaat weg te laten?

Mijn stelling is: "Als er een punt in het originele citaat staat, kun je die niet zomaar weglaten." (De Achternaam, 2020).

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
3 december 2014 om 14:06

Hi Margot, goeie vraag! De regel is dat je het citaat niet aanpast. Dus wanneer je een citaat gebruikt wat eindigt met een punt, gebruik je de punt ook.
In het voorbeeld wat je gebruikt is de zin, na het citaat, nog niet af. Dus jouw voorbeeld is op de juiste manier geschreven.

Je kunt via de volgende link ook nog eens lezen hoe het zit met een leesteken in een citaat. Punt 3 maakt het duidelijk: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/872

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.