Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wanneer je gebruikmaakt van een bron ben je verplicht om hier in de tekst direct naar te verwijzen. De APA-stijl schrijft voor dat je altijd de auteursnamen en de publicatiedatum toevoegt.

De basisregels voor het verwijzen in de tekst

Het is goed om te weten dat je voor ieder type bron precies op dezelfde wijze moet refereren. Er zit dus geen verschil tussen een boek en bijvoorbeeld een Facebookbericht. Wel is er een onderscheid tussen het citeren (een zin letterlijk overnemen tussen dubbele aanhalingstekens) van een bron en het parafraseren/samenvatten van een bron.

Je schrijft bij een verwijzing in de tekst altijd de auteur en het jaartal van publicatie van de bron op. Als je een citaat gebruikt, dan vermeld je daarnaast ook altijd het paginanummer van het desbetreffende citaat.

Dus:

  • Parafrase/samenvatting: Auteur en jaartal publicatie.
  • Citaat: Auteur, jaartal publicatie en paginanummer.

Voorbeelden verwijzen in de tekst

Voorbeeld: Verwijzing in tekst parafrase/samenvatting

Optie 1: Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte is naar een APA Generator (Swaen, 2014).

Optie 2: Swaen (2014) schrijft dat er veel behoefte is aan …

Optie 3: In 2014 beschreef Swaen dat er steeds meer behoefte is aan…

Wanneer je gebruikmaakt van optie 1, zet je de bron altijd voor het afsluitend leesteken van de zin. De punt van de zin komt dus pas na de bronvermelding. Tussen de auteur en het jaartal gebruik je altijd een komma.

Voorbeeld: Verwijzing in tekst citaat

Optie 1: Zo blijkt ook uit het businessplan: “een APA Generator maken is een hele klus, maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, pp. 14-15).

Optie 2: Swaen (2014) geeft aan: “een APA Generator maken is een hele klus, maar veel studenten hebben er profijt van” (pp. 14-15).

Optie 3: In 2014 beschreef Swaen het volgende: “een APA Generator maken is een hele klus, maar veel studenten hebben er profijt van” (pp. 14-15).

Bij het citeren plaats je de punt ook altijd na de bronvermelding.

Bekijk voorbeelden van de APA-stijl

Meerdere auteurs

Veel bronnen hebben meerdere auteurs. Je komt dit vaak tegen bij wetenschappelijke artikelen in journals en bij onderzoeksrapporten. Bij drie of meer auteurs veranderen de regels.

Meerdere auteurs bij een bron in APA

Auteur of publicatiedatum onbekend

Het komt wel eens voor dat je de auteur of publicatiedatum niet kunt vinden. Dit is meestal aan de orde bij internetbronnen. Bekijk de voorbeelden voor wanneer je gegevens mist.

Organisatie als auteur

Het komt ook vaak voor dat de gehele organisatie de auteur is in plaats van een inidividueel persoon. Bijvoorbeeld in het geval van het CBS. De naam van de organisatie komt dan op de plaats van de auteur te staan.

Opmaakregels voor het citeren volgens de APA-stijl

Naast dat je dus altijd een paginanummer vermeldt bij de bronvermelding van het citaat, heeft APA ook regels opgesteld voor de opmaak van het citaat. Zo zit er bijvoorbeeld een verschil tussen een citaat van minder dan 40 woorden en een citaat van 40 woorden of meer.

Geen paginanummer aanwezig bij het citaat

Bronnen afkomstig van het internet hebben vaak geen paginanummers. Als de bron wel paragraafnummers heeft, dan gebruik je het paragraafnummer in plaats van het paginanummer. In het Nederlands is de afkorting ‘par.’ en in het Engels ‘para.’.

Voorbeeld: Paragraaf in plaats van een paginanummer
Zo blijkt ook uit het businessplan: “een APA Generator maken is een hele klus, maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, par. 2).

Je zult merken dat bij internetbronnen vaak ook geen paragraafnummers staan vermeld. Als er wel een (paragraaf) titel bij de tekst staat, dan pak je de titel en tel je uit welke paragraaf het citaat komt.

Voorbeeld: Paragraaf in plaats van een paginanummer
Zo blijkt ook uit het businessplan: “een APA Generator maken is een hele klus, maar veel studenten hebben er profijt van” (Swaen, 2014, Conclusie, par. 2)

Als de titel erg lang is, dan mag je de titel ook inkorten.

Een bron in een bron

Wanneer je een bron wilt gebruiken die in een andere bron staat, noem je dit een indirecte bronvermelding. De APA-stijl schrijft voor dat je de indirecte bron in de tekst vermeldt in combinatie met geraadpleegde bron.

De plek van de bron bij meerdere alinea’s

Wanneer je meerdere keren gebruikmaakt van dezelfde bron in een alinea of paragraaf, moet je iedere keer de bronvermelding opschrijven. Hier mag je wel creatief in zijn. Het belangrijkste is dat het voor de lezer duidelijk is dat de informatie van een bron afkomstig is. Bekijk de voorbeelden met uitleg om te weten op welke plek je de bron moet plaatsen.

Uitzonderingen verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels

Bronnen opschrijven in de literatuurlijst

Naast het vermelden van de bronvermelding direct in de tekst schrijft de APA-stijl ook voor dat je de bron als referentie opneemt in de literatuurlijst.

Gebruik de APA Generator

Alle regels én uitzonderingen worden automatisch toegepast met de gratis APA Generator.

Start APA Generator

Laat daarnaast de tekst van je scriptie nakijken door de taalkundigen van Scribbr.

Meer over de APA-stijl

APA hoofdregels of download het gratis APA handboek (7de druk)

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2023, 03 april). Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels (6de editie). Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/6de-editie/gearchiveerd-verwijzing-in-de-tekst/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.