Bron in een andere bron volgens de APA-stijl

Wanneer je naar een bron wilt verwijzen die in een andere bron wordt gebruikt dan raden we aan om de originele bron op te zoeken. Je kunt dan direct naar deze originele bron verwijzen volgens de normale APA-regels.

Als je de originele bron niet kunt vinden, moet je verwijzen naar deze bron via de andere bron. Dit noem je een indirecte verwijzing of een secundaire bron.

In de verwijzing in de tekst voeg je beide auteurs toe. Wanneer de originele bron wordt geciteerd, voeg je ook de woorden ‘geciteerd’ (in het Engels ‘as cited’) toe.

Voorbeeld bron in een andere bron

Je hebt een boek van de heer Swaen uit 2014 geraadpleegd en in dit boek maakt Swaen gebruik van een boek van de heer Driessen uit 2003. Je wilt nu graag naar dit boek van de heer Driessen verwijzen maar je kunt dit boek niet vinden. Je zal nu indirect moeten verwijzen naar de bron.

Voorbeeld in de tekst: bron in een andere bron (geparafraseerd)

Nederlands in de lopende tekst: Driessen (in Swaen, 2014) maakt gebruik van drie methodes.

Nederlands op het eind van de tekst: Drie mogelijke oorzaken worden beschreven (Driessen, in Swaen, 2014).

Engels in de lopende tekst: Driessen (in Swaen, 2014) makes use of three methods.

Engels op het eind van de tekst: Three possible causes are described (Driessen, in Swaen, 2014).

Voorbeeld in de tekst: bron in een ander bron (geciteerd)

Nederlands in de lopende tekst: Driessen (geciteerd in Swaen, 2014) beschrijft drie methodes.

Nederlands op het eind van de tekst: Drie mogelijke oorzaken zijn uiteengezet (Driessen, geciteerd in Swaen, 2014).

Engels in de lopende tekst: Driessen (as cited in Swaen, 2014) describes three methods.

Engels op het eind van de tekst: Three possible causes are described (Driessen, as cited in Swaen, 2014).

In de literatuurlijst vermeld je alleen de bron die je hebt geraadpleegd. Dat is dus niet de originele bron die je niet hebt kunnen vinden maar in dit geval het boek van de heer Swaen. Je vermeldt dan ook het jaartal (2014) van de bron die je daadwerkelijk hebt geraadpleegd (Swaen).

 Boek
APA-formatAuteurAchternaam, EersteInitiaal. (Jaar). TitelBoek (Editie). Stad, Land: Uitgever.
In literatuurlijstSwaen, B.R.M. (2014). Oprichten van het bedrijf Scribbr (4e ed.). Amsterdam, Nederland: Boom Lemma.
 Book
APA-formatAuthorLastName, FirstInitial. (Year). TitleBook (edition). City, State/Country: Publisher.
In literatuurlijstSwaen, B.R.M. (2014). Startup Scribbr (1st ed.). New York, NY: Free Press.
Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check Betrouwbaar en snel

26 reacties

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 mei 2016 12:44

Hoi Irene, ja dan is er ook sprake van een bron in een bron en is er sprake van een citaat.

Beantwoorden

Anoniem
15 september 2016 20:53

Hoi Bas,
Mag je bij een indirecte verwijzing als je hem de tweede keer gebruikt en er 3 of meer schrijvers zijn bij de secundaire bron et al. gebruiken.

met vriendelijke groet

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 september 2016 11:40

Hoi Renzo, ja daar gelden dezelfde regels voor. Succes!

Beantwoorden

fleur
22 september 2016 13:49

Beste,

Mocht er geciteerd worden vanuit een internetartikel (citaat Renee van Kessel) en het internet is geschreven door Johannes de Breuker vanuit de internetsite de Correspondent hoe verwijs je dit dan ?

Groetjes Fleur

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 september 2016 14:58

Hoi Fleur, Zo zou het dan moeten: Van Kessel (in Breuker, 2016) maakt gebruik van...

Beantwoorden

Carla
15 oktober 2016 21:05

Hoi,
Ik moet een verwijzing doen naar een wet die in de tekst staat van Van Echtelt & Smulders. Hoe doe ik dat?
Middels de arbeidstijdenwet uit 1996 (ministerie van SZW, 1995) is geregeld dat werknemers gemiddeld niet meer dan 48 uur per week mogen werken. De wet is bedoeld om de werknemer te beschermen tegen te lange werkweken die de gezondheid, de veiligheid en het welbevinden van de werknemer kunnen schaden (Van Echteld & Smulders, 2003).

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
19 oktober 2016 20:45

Hoi Carla, ik zou direct de wet opzoeken. Wetten zijn altijd op het internet te vinden. Bekijk het voorbeeld van een wet over hoe je hierna verwijst volgens de APA-stijl.

Beantwoorden

Didier
16 oktober 2016 16:50

Beste Bas,

Stel dat ik in de Volkskrant heb gelezen dat Peter Tromp (voorzitter van het Vader Kennis Centrum in Utrecht) zegt: 'Deze ontwikkeling toont dat meer vaders betrokken willen zijn bij de opvoeding van hun kinderen en dit zo belangrijk vinden dat zij eventuele gevolgen voor lief nemen'.

Nu wil ik in mijn beschouwing zeggen:
Volgens Peter Tromp, voorzitter van het Vader Kennis Centrum in Utrecht, toont deze ontwikkeling dat meer vaders .... voor lief nemen''.

Hoe moet ik dan in de tekst verwijzen dat ik dit uit de Volkskrant heb gehaald?

Alvast bedankt

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
19 oktober 2016 20:46

Hoi Didier, je zal voor de indirecte vorm moeten gaan. De auteur van artikel in de Volkskrant is de auteur van de bron. Dus Volgens Peter Tromp (geciteerd in "naam auteur artikel Volkskrant"), ....

Beantwoorden

Didier
19 oktober 2016 20:57

Hallo,
Bedankt voor je snelle reactie. Dus tussen de haakjes de naam van de persoon die het artikel in de Volkskrant heeft geschreven . Moet ik ook nog de datum vermelden ?Voorbeeld: Volgens Peter Tromp (auteur van het artikel, Volkskrant, 27 september 2015).

Gr. Didier

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 oktober 2016 13:04

Hoi Didier, je moet het precies zo doen als in het voorbeeld. Dus (geciteerd in "Auteur", "jaartal").

Beantwoorden

Irene
31 oktober 2016 20:13

Goedenavond, ik wil verwijzen naar de Beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen (2015). Deze is opgesteld door CGMV vakorganisatie voor christenen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF Nederland, NU’91, RMU Sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’, V&VN. Hoe zet ik dat in de tekst en hoe zet ik dat in de literatuurlijst? Ze korten zelf al af.

Groet, Irene

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 november 2016 14:19

Hoi Irene, je neemt alle auteurs over. Je zou hiervoor onze APA Generator kunnen gebruiken bij het tabblad Rapport. Succes!

Beantwoorden

Irene
1 november 2016 07:47

Nog een vraagje over citeren van bron in een bron. Als ik resultaten of conclusies vanuit een Systematic Review (SR) gebruik (waar soms 100-den artikelen in zijn opgenomen), moet ik dan ook altijd "bron in bron" gebruiken? Het lijkt mij juist het idee dat, omdat een SR de hoogste vorm van bewijs is, het niet nodig zou moeten zijn om van al die informatie de originele artikelen te gaan zoeken. Dat heeft de SR-er juist voor mij gedaan. Klopt dat?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
1 november 2016 14:20

Hoi Irene, nee dat klopt niet. Informatie die origineel afkomstig is van een andere bron moet altijd worden benoemd. Je moet dus helaas in dit geval toch met indirecte verwijzingen gaan werken.

Beantwoorden

jan
2 november 2016 09:56

ik verwijs in mijn boek naar een online artikel van LiveScience. De betreffende journalist baseert zich op een onderzoek van een bijgevoegde url. Moet ik die tweede url ook noemen en hoe doe ik dit?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
2 november 2016 16:05

Hoi Jan, Nee, je verwijst in de literatuurlijst naar de bron die je raadpleegt. Dus niet naar de indirecte bron. Succes

Beantwoorden

Daphne
3 november 2016 16:32

Hallo, ik schrijf het volgende:

"De missie en visie kunnen geanalyseerd worden met behulp van het Ashridge Missie Model (geciteerd in Catam Consult, 2014)." www.catamconsult.nl is de website.

het gaat dus om een indirecte bron gebruikt van het web. heb ik dit zo goed gedaan?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 november 2016 16:27

Hoi Daphne, ik kan via de link deze geciteerde tekst niet vinden. In het voorbeeld mis je nu de originele auteur van het stukje dat je hebt geciteerd. Als je die toevoegt dan moet het kloppen.

Beantwoorden

melissa manders
23 november 2016 20:11

Voor een schoolwerk moet ik ook de APA-regels toepassen, ik heb citaten gevonden van Freud in 1992 die in een boek staan dat gepubliceerd werd in 2013, van de leerkracht moesten we dan de bronvermelding die ook al in het boek staat overnemen en dan onze eigen bronvermelding erbij zetten. Moet ik dan in mijn eigen verwijzing het jaar van het citaat gebruiken (1992) of het jaar van uitgave van het boek waarin ik het citaat heb gevonden (2013)?
alvast bedankt

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 november 2016 14:25

Hoi Melissa, als je van je leerkracht andere regels krijgt opgelegd dan hoe de APA-stijl het voorschrijft dan zou ik de regels van je leerkracht gewoon opvolgen. Als je de officiële regels hanteert dan vermeld je het jaartal van de bron uit 2013. Succes!

Beantwoorden

Ansofie
5 april 2017 18:06

Hallo

Ik vraag me af of het verplicht is om te verwijzen naar de bron in een andere bron. In de boeken die ik raadpleeg gebruiken de auteurs definities. Achter deze definities schrijven ze hun verwijzing naar andere auteurs. Is het verplicht deze andere auteurs over te nemen (bron in een bron?)
Ik voeg een voorbeeld toe ter verduidelijking:
Auteur van het boek: Prins (1995)
Definitie: sociaal vaardig gedrag is elk sociaal.... van positieve sociale interacties (Elliott & Gresham, 1993; LaGreca, 1993).
Moet ik deze laatste auteurs ook vernoemen wanneer ik aanhaal welke definitie Prins hanteert?

Alvast bedankt,
Groetjes
Ansofie

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
5 april 2017 18:20

Beste Ansofie,

In je voorbeeld lijkt het erop dat de auteur de definitie op deze andere werken heeft gebaseerd. Dan is het niet noodzakelijk om de oorspronkelijke auteur erbij te vermelden. Heeft het boek een citaat uit een andere bron overgenomen, dat jij vervolgens overneemt, dan wel.

Succes!

Groeten, Anna

Beantwoorden

Eva
3 juli 2017 18:45

Hoi! Ik heb 2 vragen over indirect bronnengebruik waar ik maar niet uitraak:

1. Gelden dezelfde regels bij indirecte bronnen als bij directe bronnen, indien er meerdere auteurs tot de geraadpleegde bron behoren?

Bvb. Ik haal Hornbostel aan in het werk van Nzewi en Omolo-Ongati. Deze laatste schrijven dit werk in 2014. Is het correct om een '&' teken te gebruiken tussen Nzewi en Omolo-Ongati?

=> (Hornbostel, in Nzewi & Omolo-Ongati, 2014)

En indien er 3 of meerdere auteurs tot de geraadpleegde bron behoren, klopt het dan dit dit zo kan gebeuren:

(Hornbostel, in Nzewi, Omolo-Ongati, & Omonen, 2014)

2. Wanneer meerdere auteurs (in het voorbeeld Kingsbury, Nettl en Small) eenzelfde idee weergeven, maar ik dit vond in een andere bron (bron in bron), kan dit dan zo gebeuren?

(Kingsbury; Nettl; Small, in Lubet, 2011) => einde van tekst

"Door het exclusieve, selectieve en competitieve karakter dat inherent is aan talentculturen, wordt ook duidelijk waarom verschillende etnomusicologen zoals Kingsbury, Nettl en Small (in Lubet, 2011) instellingen van klassieke muziek, zoals conservatoria en symfonieorkesten, beschouwen als op zichzelf staande culturen." => in een tekst

Alvast bedankt voor de hulp en ondersteuning!

Eva

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
7 juli 2017 16:53

Dag Eva,

1. Het is inderdaad correct om het &-teken tussen Nzewi en Omolo-Ongati te zetten. Bij drie auteurs geldt dat je alleen een komma voor de & zet, als je in het Engels schrijft. In het Nederlands schrijf je het zo: (Hornbostel, in Nzewi, Omolo-Ongati & Omonen, 2014).
2. Bij deze constructie zou ik je aanraden om de directe bronnen die je in Lubet vindt, te gebruiken. Op die manier kun je (Kingsbury (jaar X); Small (jaar Y); Small (jaar Z)) schrijven en hoef je niet naar Lubet te verwijzen. Je oplossing voor in de tekst (... verschillende etnomusicologen zoals Kingsbury, Nettl en Small (in Lubet, 2011)) klopt niet helemaal, omdat het nu lijkt alsof de drie auteurs samen een onderzoek hebben gedaan. Ook hier zou ik de directe bronnen zoeken.

Succes!

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Eva
3 juli 2017 18:56

Nog een bron-in-bron vraag:

Wanneer een auteur verwijst naar een idee uit zijn vroeger werk (maar je niet aan dit vroeger werk kunt), is het dan noodzakelijk om te verwijzen naar dit vroeger werk of kun je gewoon verwijzen naar het geraadpleegde werk?

Bvb. Swanwick verwijst in zijn publicatie in 2008, naar zijn publicatie van 1999 waar hij 3 principes uiteenzet. Aangezien de publicatie van 1999 niet beschikbaar is, baseerde ik mijn tekst op wat hij hierover schrijft in zijn 2008-publicatie. Is het nu noodzakelijk om het jaartal 1999 te vermelden of kan ik schrijven:

"Swanwick (2008) zet drie principes uiteen waardoor..."

Indien naar de publicatie van 1999 moet verwezen worden, hoe gebeurt dit precies?

Alvast hartelijk dank voor de hulp!

Eva

Beantwoorden

Reageer