Waar moet het onderwerp van je scriptie aan voldoen?

Het afbakenen van je scriptie is een belangrijke eerste stap om je scriptieonderzoek zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Je onderwerp moet niet te breed zijn, omdat je dan te veel moet onderzoeken in de beperkte tijd die je meestal hebt voor je scriptie. Het moet echter ook niet te smal zijn, omdat je onderzoek dan te weinig diepgang heeft.

Daarbij moet je onderwerp:

 1. Voldoen aan de eisen van je begeleider.
 2. Relevant zijn.
 3. Leuk genoeg zijn om er zelf met veel energie en enthousiasme aan te willen werken.

1. Eisen van je opleiding

Voordat je begint met zoeken naar een onderwerp is het belangrijk eerst de eisen van je opleiding op een rijtje te zetten.

 • Het domein waar binnen je moet kiezen
  Bijvoorbeeld marketing, pedagogiek, Nederlands recht, etc.
 • De oriëntatie
  Moet de oriëntatie wetenschappelijk of beroepsgericht zijn? Bij een wetenschappelijke oriëntatie is de wetenschappelijke relevantie van je onderzoek erg belangrijk. Bij een beroepsgerichte oriëntatie is juist de praktische relevantie voor je opdrachtgever van belang.

Grof ingedeeld zijn alle toegepaste hbo-opleidingen beroepsgericht van aard en alle meer wetenschappelijke opleidingen inclusief opleidingen aan de universiteit wetenschappelijk georiënteerd.

2. Is je onderwerp relevant?

Relevantie van je onderzoeksonderwerp is een belangrijk punt in het afbakenen van je scriptie. Hiermee zorg je namelijk dat je onderzoek toegevoegde waarde heeft.

Je onderwerp moet relevant zijn voor alle partijen die belang hebben bij je onderzoek. Op basis van de oriëntatie van je opleiding heb je te maken met een verschillende kijk op de relevantie van je onderwerp.

Wetenschappelijke relevantie

Bij wetenschappelijke studies ligt juist de focus op het vullen van een gat in de wetenschappelijke kennis omtrent jouw onderwerp. Hiervoor ga je in de literatuur op zoek naar de wetenschappelijke kennis die op dat moment nog ontbreekt.

Zo kun je voor het effect van social media op een merkimago bepaalde moderator– of mediatorvariabelen onderzoeken die nog niet eerder onderzocht zijn. Op deze manier zorg je dat je onderzoek wetenschappelijk relevant is.

Beroepsgerichte oriëntatie

Bij een beroepsgerichte oriëntatie is het onderwerp pas relevant wanneer het maatschappelijk of praktisch relevant is. Het moet bijvoorbeeld relevant zijn voor je stagebedrijf. Dit bedrijf wil iets hebben aan de resultaten die jij vindt.

Daarom is het belangrijk om te zoeken naar een praktische toepassing voor je onderzoek. Je kunt bijvoorbeeld voor een specifiek merk onderzoeken wat de manier waarop dit merk social media inzet betekent voor het merkimago. Op basis hiervan kun je praktische aanbevelingen doen voor dit merk.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

3. Een onderwerp dat leuk is!

Dit facet is vaak het lastigste. Want hoe vind je nu een onderwerp dat ook leuk is?! Het belangrijkste is dat je hiervoor de tijd neemt. Vaak is het wel zo dat een onderwerp dat goed past binnen je opleiding en waarvan je hebt kunnen aantonen dat het relevant is leuk is om aan te pakken.

Stappenplan voor het kiezen van een onderwerp

Om het kiezen van een onderwerp iets makkelijker te maken hebben we een stappenplan gemaakt waarmee jij je onderwerp kunt gaan kiezen.

Onderwerp gekozen. Wat nu?

Zodra je een afgebakend onderwerp hebt gekozen en deze is goedgekeurd door je begeleider is het tijd om de probleemstelling en doelstelling op te stellen. Dit noemen we de probleemanalyse.

Veelgestelde vragen

Waarom moet je je onderzoek afbakenen?

Door je onderzoek goed af te bakenen:

Hoe beschrijf je de afbakening in je scriptie?

Je kunt je onderzoek op de volgende manier afbakenen:

Wat is wetenschappelijke relevantie?

Met een wetenschappelijk relevant onderzoek draag je bij aan de beschikbare wetenschappelijke kennis en literatuur door een gat (hiaat) in deze kennis op te vullen. Vaak is je onderzoek daarmee ook praktisch relevant.

Je kunt ervoor zorgen dat je onderzoek wetenschappelijk relevant is door na te gaan waar nog geen onderzoek naar gedaan is. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar (nog niet uitgevoerde) vervolgonderzoeken die worden aangeraden in de discussie van wetenschappelijke artikelen of andere scripties.

Wat is maatschappelijke of praktische relevantie?

Een praktisch of maatschappelijk relevant onderzoek draagt bij aan de oplossing voor een probleem, waardoor je bijdraagt aan de maatschappij.

In een maatschappelijk of praktisch relevant onderzoek wil je onder andere:

 • nuttige conclusies trekken over de huidige stand van zaken;
 • testen of een bepaalde methode werkt of niet;
 • leiden tot aanbevelingen om een probleem op te lossen.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1