Vermijd de naamwoordstijl in je scriptie | Uitleg & voorbeelden

Sommige begeleiders rekenen het fout als je de naamwoordstijl (veel) gebruikt. Bovendien wordt een tekst er slecht leesbaar van. Vermijd deze stijl daarom zoveel mogelijk. Alleen als je een algemene uitspraak wilt doen of een uitspraak verkort wilt herhalen, gebruik je deze stijl.

Redenen om de naamwoordstijl te vermijden

De naamwoordstijl maakt een zin moeilijker te begrijpen voor een lezer. Het geldt als een stijlfout om de deze stijl te vaak te gebruiken. Daarom raden we de naamwoordstijl af.

De naamwoordstijl heeft drie grote nadelen. Als je de naamwoordstijl gebruikt:

  1. wordt een zin onnodig lang;
  2. is het onduidelijk wie of wat de handeling uitvoert;
  3. wordt je tekst al snel stijf en saai.

Onnodig lang

Om te vermijden dat jouw zinnen onnodig lang worden, raden we je aan om de werkwoordstijl te gebruiken.

Naamwoordstijl Werkwoordstijl
Het samenvatten van de tentamenstof kost veel tijd. Tentamenstof samenvatten kost veel tijd.
Er vindt een verandering in de samenstelling van het team plaats. Het team krijgt een andere samenstelling.
In het kader van het vergroten van de omzet zoekt het bedrijf naar nieuwe productiewijzen. Om de omzet te vergroten zoekt het bedrijf naar nieuwe productiewijzen.
De adviseur stelt een rapportage op over de gewenste resultaten. De adviseur rapporteert over de gewenste resultaten.
In verband met de aanpassingen van het dienstrooster rijden vandaag geen treinen. Omdat het dienstrooster is aangepast, rijden vandaag geen treinen.

Als je tekst onnodig lang is, kun je jouw tekst verder inkorten met deze tips.

Het is niet duidelijk wie of wat iets doet

Als je de naamwoordstijl gebruikt, is het al snel niet duidelijk wie iets doet. Dit is ook een probleem wanneer je te passief schrijft. Gebruik daarom de (actieve) werkwoordstijl om geen informatie te vergeten.

Naamwoordstijl Werkwoordstijl
Morgen vindt de beoordeling van het restaurant plaats. Morgen beoordeelt de recensent het restaurant.
Het selecteren van de modellen wordt uitgevoerd voor de modeshow. Het modellenbureau selecteert geschikte modellen voor de modeshow.
Deze aanpassing van het personeelsbestand wordt uitgevoerd bij grote reorganisaties. De directie past het personeelsbestand aan bij grote reorganisaties.
De coördinatie van het project wordt door een stagiair gedaan. De stagiair coördineert het project.
In het volgende hoofdstuk wordt de uitvoering van het onderzoek beschreven. Het volgende hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Hoe vermijd je de naamwoordstijl?

1. Zet het zelfstandig naamwoord dat een handeling omschrijft om in een werkwoord. Voeg toe wie de handeling uitvoert.

Fout Goed
De beslissing over de vacature ligt bij de manager. De manager beslist over de vacature.
De jurist houdt zich bezig met de beoordeling van de schades en vergoedingen. De jurist beoordeelt de schades en vergoedingen.
Het nakijken van een scriptie kost veel tijd. Het kost de editor veel tijd om een scriptie na te kijken.

2. Vervang de constructie voor + het + hele werkwoord door om + te + hele werkwoord.

Fout Goed
Het leger gebruikt speciale scouts voor het verkennen van het terrein. Het leger gebruikt scouts om het terrein te verkennen.
De docent werkt met speciale markers voor het nakijken van de toets. De docent werkt met speciale markers om de toets na te kijken.
De klantenservice werkt ook ’s avonds door voor het afhandelen van klachten. De klantenservice werkt ook ’s avonds door om klachten af te handelen.
In het kader van het bereiken van nieuwe klanten is een nieuwe strategie van belang. Om nieuwe klanten te bereiken is een nieuwe strategie van belang.
Dit plan is opgezet in het kader van het onderzoek onder ouderen naar hun mening over het gebruik van sociale media. Dit plan is opgezet om onderzoek te doen naar de mening van ouderen over socialemediagebruik.

Wanneer kun je de naamwoordstijl wel gebruiken?

In een wetenschappelijke tekst kun je de naamwoordstijl gebruiken om wetmatigheden te beschrijven of om een uitspraak in een nieuwe zin verkort weer te geven. Let op dat je dit met mate doet. Ook is niet elke vorm van de naamwoordstijl geschikt.

Wetmatigheden of algemeenheden

Als je een algemene regel wilt beschrijven, is deze korte vorm van de naamwoordstijl een goede keuze.

Voorbeeld naamwoordstijl

Dagelijks tandenpoetsen verkleint de kans op gaatjes.

De vorm lidwoord + hele werkwoord, bijvoorbeeld ‘het tandenpoetsen’ of ‘het bevorderen’, is hiervoor niet geschikt. Ook de werkwoordstijl is in het geval van wetmatigheden minder geschikt:

Voorbeeld werkwoordstijl

Als je dagelijks je tanden poetst, verklein je de kans op gaatjes.

Hoewel een formulering met algemeen ‘je’ is toegestaan, kan dit te informeel overkomen in een academische tekst. Door de naamwoordstijl te gebruiken, voorkom je dit.

Een uitspraak verkort weergeven

De naamwoordstijl kan bijdragen aan de samenhang tussen zinnen. Gebruik een zelfstandig naamwoord om het werkwoord uit de voorgaande zin samen te vatten.

Voorbeeld naamwoordstijl

De auteur heeft het toneelstuk uit de Middeleeuwen bewerkt volgens de laatste spellingsrichtlijnen, zodat het een prettig leesbare tekst is geworden voor mensen met weinig voorkennis. Het kostte hem meer dan een jaar om deze bewerking af te ronden.

Om de omzet met 20% te laten groeien, is het van belang dat het bedrijf alle mogelijke markten optimaal benut. Om deze groei te bewerkstelligen, is nieuw marktonderzoek nodig.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Hoogterp, A. (2021, 25 mei). Vermijd de naamwoordstijl in je scriptie | Uitleg & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 11 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/vermijd-de-naamwoordstijl-je-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Anna Hoogterp

Anna werkt als editor voor Scribbr en schrijft artikelen over taal en scripties. Daarnaast werkt zij aan haar eigen scriptie om de master Schrijven af te ronden.