Wat doe je met afkortingen in je scriptie?

Er zijn vier soorten afkortingen:

  • afkortingen voor woorden en uitdrukkingen, zoals enz. en n.a.v.
  • algemeen bekende afkortingen van namen en zelfstandig naamwoorden, zoals tv, pc, KLM en VVD.
  • niet algemeen bekende afkortingen van namen, zoals MEV.
  • Afkortingen voor maten en statistische aanduidingen.

Afkortingen als enz., n.a.v. en m.b.t. mag je nooit gebruiken in academische teksten. Deze afkortingen moet je altijd uitschrijven. Algemeen bekende afkortingen van namen kun je wel gebruiken.

Als je een afkorting gebruikt die niet algemeen bekend is, schrijf je hem de eerste keer voluit met daarachter de afkorting tussen haakjes. Zoals bij elke taalregel bestaan er een paar uitzonderingen.

Zodra je eenmaal een afkorting hebt geïntroduceerd, moet je hem consistent gebruiken en steeds op dezelfde manier schrijven. Verzin geen nieuwe afkortingen, maar gebruik alleen bestaande afkortingen.

Categorie Fout Goed
Verboden afkortingen Aan de respondenten zijn vragen gesteld m.b.t. de privésituatie, zie bijl. 1. Aan de respondenten zijn vragen gesteld met betrekking tot de privésituatie, zie bijlage 1.
Fouten met het introduceren van afkortingen Het Wereld Natuur Fonds – WNF – is een van deze organisaties. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een van deze organisaties.
Afkortingen inconsistent gebruiken Het beheersen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is voor veel organisaties een aandachtspunt. Eerst wordt de regelgeving op het gebied van Kam besproken. Het beheersen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is voor veel organisaties een aandachtspunt. Eerst wordt de regelgeving op het gebied van KAM besproken.
Te veel afkortingen Het GOB is geregistreerd bij het LRKP, de KvK en GDH. Het gastouderbureau is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), de Kamer van Koophandel en de gemeente Den Haag.
Verkeerd geschreven afkortingen Leerlingen op HAVO-niveau stromen vaak door naar het HBO. Leerlingen op havo-niveau stromen vaak door naar het hbo.

Verder lezen: Wat doe je met afkortingen in je scriptie?

Hoofdletter of kleine letter?

Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen.

Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van eigennamen en eigennamen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Dat lijkt eenvoudig, maar er zijn ook uitzonderingen. Ook is het soms lastig te bepalen wanneer je met een naam te maken hebt.

Soort fout Fout Goed
Geen hoofdletter bij een eigennaam De zaak wordt besproken met het openbaar ministerie. De zaak wordt besproken met het Openbaar Ministerie.
Geen eigennaam, wel een hoofdletter De Gemeente Haarlem is opdrachtgever van dit onderzoek. De gemeente Haarlem is opdrachtgever van dit onderzoek.
Fouten met hoofdletters bij tussenvoegsels in achternamen Dit blijkt uit onderzoek van de Vries et al. Dit blijkt uit onderzoek van De Vries et al.
Fouten met hoofdletters na een dubbele punt De marketingmix bestaat uit vier instrumenten: Product, Prijs, Promotie en Plaats. De marketingmix bestaat uit vier instrumenten: product, prijs, promotie en plaats.
Fouten met hoofdletters in afkortingen De doelgroep bestaat uit HBO-studenten. De doelgroep bestaat uit hbo-studenten.

Verder lezen: Hoofdletter of kleine letter?

Zo vind je het juiste voorzetsel

Voorzetsels zijn woorden zoals op, onder, in, door, behalve, tussen en tegen. Ze geven de relatie (bijvoorbeeld tijd, plaats of reden) aan tussen het woord waar ze voor staan en de andere woorden in de zin: tijdens de vakantie, in de scriptie, vanwege het slechte weer.

Een voorzetsel kun je makkelijk herkennen. Je kunt het altijd voor “de kooi” of “de les” zetten.

  • voor de kooi, op de kooi
  • uit de les, na de les
Soort fout Fout Goed
Verkeerd voorzetsel Deze laptops zijn vervangen voor nieuwe computers Deze laptops zijn vervangen door nieuwe computers
Er + voorzetsel aan elkaar of los Wanneer komt het plan er door? Wanneer komt het plan erdoor?
Fouten met voorzetsels die onderdeel van een werkwoord zijn Daar kun je wel vanuit gaan Daar kun je wel van uitgaan
Combinaties met voorzetsels Dit staat vlakbij de tafel Dit staat vlak bij de tafel
Fouten met voorzetseluitdrukkingen De directie doet geen mededelingen ten behoeve van de geruchten De directie doet geen mededelingen met betrekking tot de geruchten
Ouderwets of omslachtig voorzetsel Het doel van deze scriptie is een advies te formuleren ten aanzien van het beleid omtrent dit onderwerp Het doel van deze scriptie is een advies te formuleren voor het beleid over dit onderwerp

Verder lezen: Zo vind je het juiste voorzetsel

Waarom verbindingswoorden essentieel zijn in elke tekst

Met verbindingswoorden koppel je zinnen aan elkaar en geef je het verband ertussen aan. Zo zorg je voor een duidelijke rode draad en verhoog je de leesbaarheid van je tekst.

Verbindingswoorden worden ook wel signaalwoorden genoemd. Uit het woord kan je lezer het zinsverband al opmaken. Voorwaarde is wel dat je verbindingswoorden op de goede manier gebruikt. Verkeerd gebruik zorgt juist voor verwarring.

Soort fout Fout Goed
Juist verbindingswoord, verkeerd gebruikt De klanten zijn tevreden over de dienstverlening. Echter zijn niet alle klanten tevreden over de klachtenafhandeling. De klanten zijn tevreden over de dienstverlening. Echter, niet alle klanten zijn tevreden over de klachtenafhandeling.
Te weinig verbindingswoorden gebruikt Autorijden wordt duurder. Meer mensen kiezen voor de trein. Autorijden wordt duurder. Daarom kiezen meer mensen voor de trein.
Verkeerd verbindingswoord gebruikt Artikelen kunnen niet worden geruild, mits een kassabon kan worden getoond. Artikelen kunnen niet worden geruild, tenzij een kassabon kan worden getoond.
Tip
Bekijk ook ons artikel over signaalwoorden met een lijst van alle signaalwoorden per verband.

Verder lezen: Waarom verbindingswoorden essentieel zijn in elke tekst