Jouw scriptie laten nakijken op inhoud bij Scribbr: 3 opties!

Als je moeite hebt om de inhoud van je scriptie goed te krijgen of je wilt een extra steuntje in de rug dan heb je 3 opties.

Scriptie nakijken op inhoud – 3 opties

 1. Raadpleeg de Scribbr Knowledge Base voor artikelen over alles wat met je scriptie te maken heeft.
 2. Laat je scriptie door een scriptie-expert van Scribbr laten nakijken met de Rode Draad Check en Structuur Check.
 3. Schakel een externe scriptiebegeleider in met wie je face to face kunt afspreken.

Laat je scriptie nakijken op inhoud

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

1. Scribbr Knowledge Base

We hebben voorbeelden, checklisten en zelfs een scriptietemplate. Helemaal gratis om te gebruiken.

2. Rode Draad Check en Structuur Check

Kom je er zelf niet meer uit en wil je van een scriptie-expert concrete feedback en hulp met je inhoud? Dan zijn de Rode Draad Check en de Structuur Check misschien iets voor jou.

Een professionele Scribbr-editor kijkt dan je hele scriptie van top tot teen na. Je krijgt concrete feedback met verbeterpunten waarmee je direct aan de slag kunt.

Rode Draad Check

Wil jij dat je verhaal logisch en duidelijk is? Wij kunnen je hierbij helpen door je hierover feedback te geven met onze Rode Draad Check. We gaan in op belangrijke vragen als:

 1. Is de inhoud mijn verhaal wel duidelijk?
 2. Zijn onderwerp, doel, vraag en conclusie wel duidelijk beschreven?
 3. Is mijn argumentatie wel logisch opgebouwd?

Structuur Check

Wil je dat je tekst op de juiste manier gestructureerd en ingedeeld is en dat er geen onderdelen in jouw tekst ontbreken? Kies dan de Structuur Check.

Met het Structuurrapport helpen we jou met structuur van je scriptie. Je alinea-indeling, herhaling en titels en kopjes kunnen we direct voor je aanpassen of we schrijven hierover opmerkingen in de tekst.

Meer over de Rode Draad en Structuur Check

Voorbeeld Structuurrapport

Voorwoord: Lengte van voorwoord Korter maken

In het algemeen beslaat een voorwoord niet meer dan een half A4 en is het twee à vijf alinea’s lang. Jouw voorwoord is aan de lange kant. Kijk even na of je overbodige informatie kunt schrappen en of je alleen personen bedankt die je wezenlijk hebben geholpen met je scriptie.

Lees meer

Samenvatting: Doelstelling Toevoegen

In de samenvatting geef je een kort overzicht van je scriptie. Voeg daarom 1 of 2 zinnen toe waarin je de doelstelling van je onderzoek beschrijft. Vertel waarom je het onderzoek uitvoert, wat je ermee wilt bereiken en wat het oplevert.

Lees meer

Inleiding: Aanleiding Toevoegen

Wat is de aanleiding voor je onderzoek? De aanleiding kan bijvoorbeeld persoonlijke interesse, een nieuwsbericht of een bijzondere gebeurtenis zijn. Het is een goed idee om deze informatie toe te voegen aan het begin van de inleiding. Met een prikkelend voorbeeld moedig je de lezer namelijk aan om verder te lezen.

Lees meer

Theoretisch kader: Antwoord op beschrijvende deelvragen Herschrijven

In je theoretisch kader ben je door middel van literatuuronderzoek tot een antwoord gekomen op de beschrijvende deelvragen van je onderzoek. Zorg er echter wel voor dat je duidelijk aangeeft welke deelvraag je precies beantwoordt en hoe je tot dit antwoord bent gekomen. Zo voorkom je verwarring bij je lezer.

Lees meer

Methodologie: Inclusie- en exclusiecriteria Toevoegen

In je hoofdstuk methodologie moet je de inclusie- en exclusiecriteria toevoegen. Hierbij bespreek je welke data je juist wel of juist niet hebt meegenomen in je analyse en waarom. Inclusie- en exclusiecriteria zijn bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd, woonplaats, grootte, lengte, breedte, kosten, hoeveelheid en/of status.

Lees meer

Conclusie: Herhaling hoofd- en deelvragen Toevoegen

Het helpt de lezer als je in de conclusie de hoofd- en deelvragen herhaalt. Begin de conclusie met het herhalen van de hoofdvraag en zorg ervoor dat je bij het bespreken van de belangrijkste resultaten aan de deelvragen refereert.

Lees meer

Niet herschrijven

Een editor kan feedback geven op je inhoud, maar zal je inhoud nooit zelf aanpassen. Dit is en blijft echt een taak voor jou. Je kunt het aanpassen van inhoud vergelijken met het laten schrijven van je scriptie door iemand anders – dat mag niet.

Hulp bij de 10 meest voorkomende vragen over inhoud

1. Kloppen mijn onderzoeksvragen wel?

Jouw begeleider kan: je vertellen of je onderzoeksvragen kloppen en passen bij jouw doelstelling en of ze realistisch zijn.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden of de vragen correct en logisch zijn geformuleerd en elkaar logisch opvolgen.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

2. Is de informatie die ik geef wel logisch?

Jouw begeleider kan: je inzicht bieden in de juistheid van je informatie en met je meedenken hierover.

Je Scribbr-editor kan: concrete feedback geven of de informatie duidelijk is opgeschreven en of de informatie elkaar logisch opvolgt. (Rode Draad Check)
Je Scribbr-editor kan: aanduiden of de informatie in een logische structuur wordt gepresenteerd. (Structuur Check)

Scribbr-dienst:
Rode Draad en Structuur Check

3. Ik krijg vaak te horen dat de informatie te vaag is. Kun je me daarbij helpen?

Jouw begeleider kan: met je meekijken naar je bronnen om te kijken wat je kan specificeren en hoe.

Je Scribbr-editor kan: aangeven wanneer je niet specifiek genoeg bent en kan suggesties doen ter verbetering.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

4. Kloppen mijn redeneringen wel?

Jouw begeleider kan: je redeneringen inhoudelijk beoordelen en met je nadenken over betere redeneringen.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden wanneer en waarom redeneringen niet logisch zijn (en eventueel niet kloppen) en kan suggesties doen ter verbetering.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

5. Ben ik wel duidelijk genoeg?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je informatie wel duidelijk genoeg is wat betreft de feiten die je weergeeft.

Je Scribbr-editor kan: je aangeven op wat je op hebt geschreven duidelijk genoeg is voor je lezer om de tekst voldoende te begrijpen. (Rode Draad Check)
Je Scribbr-editor kan: je helpen met de structuur zodat je uiteindelijk op de meest duidelijke manier je informatie kunt weergeven. (Structuur Check)

Scribbr-dienst:
Rode Draad en Structuur Check

6. Zijn de resultaten wel juist geïnterpreteerd?

Jouw begeleider kan: je helpen bij de interpretatie van de resultaten en aangeven of je interpretatie klopt.

Je Scribbr-editor kan: je erop wijzen als iets onlogisch lijkt of wanneer je jezelf mogelijk tegenspreekt, maar kan je niet vertellen of je interpretatie wel klopt.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

7. Leidt mijn analyse wel tot een goed antwoord?

Jouw begeleider kan: je begeleiden bij je analyse en kijken of dit wel tot een goed antwoord leidt.

Je Scribbr-editor kan: aangeven of het duidelijk is hoe je antwoord tot stand gekomen is en of je analyse en antwoorden logisch op elkaar aansluiten.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

8. Klopt mijn conclusie en is deze goed onderbouwd?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je conclusie inhoudelijk klopt op basis van het onderzoek dat je gedaan hebt.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden of je conclusie logischerwijs volgt uit hetgeen je opgeschreven hebt over je onderzoek en of je hiermee een duidelijk antwoord geeft op je hoofdvraag.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

9. Heb ik wel de juiste methoden gebruikt?

Jouw begeleider kan: je helpen de juiste methoden te vinden.

Je Scribbr-editor kan: je feedback geven over de volgorde waarop je jouw methoden opschrijft en of je de methoden duidelijk beschrijft.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

10. Is mijn onderzoek wel betrouwbaar en valide?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je informatie wel betrouwbaar en valide is en kan je begeleiden de betrouwbaarheid te verbeteren.

Je Scribbr-editor kan: je aanduiden of je omschrijving over de betrouwbaarheid van je onderzoek logisch is en of het duidelijk is waarom je onderzoek valide is.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

3. Externe begeleider met face to face begeleiding

Loop je helemaal vast in het schrijfproces en heb je meer aan persoonlijke wekelijkse begeleiding? Dan is een externe scriptiebegeleider misschien iets voor jou.

Zij kunnen met jou verder sparren over de inhoud van je scriptie.

Overzicht scriptiebegeleiders

Veelgestelde vragen

Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkservice De meeste andere nakijkservices
Diploma Minimaal een afgeronde universitaire bachelor Geen voorwaarden
Streng geselecteerd Scribbr Academy doorlopen Een enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documenten Ja Nee

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten 20/23 11/23 20/23
Onder andere Dt-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica 8/10 2/10 5/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie 17/18 8/18 17/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik 12/13 6/13 5/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies 3/4 1/4 3/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw 3/4 2/4 3/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen 18 opmerkingen 30 opmerkingen 3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstel Ja Ja Nee

Structuur Check

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists 8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 12.823 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Wat is de Structuur Check?

De Structuur Check is een aanvullende dienst die je kunt afnemen als je jouw scriptie laat nakijken op taal.

Bij de Structuur Check geeft de editor concrete feedback op de opbouw en structuur van je document.

De editor checkt of alle benodigde onderdelen in een hoofdstuk voorkomen en of deze op de juiste plek staan. Daarnaast stelt de editor een Persoonlijke brief en een Structuurrapport op waarin precies staat welke elementen nog ontbreken en welke wijzigingen je kunt doorvoeren om de structuur van je tekst te optimaliseren.

Lees meer over de Structuur Check

Wat is Nakijken op taal?

Bij het Nakijken op taal maakt je editor je scriptie beter leesbaar door je taalfouten en zinsopbouw te verbeteren. Bovendien ontvang je persoonlijke feedback om jou te helpen een betere schrijver te worden.

Taalfouten worden verbeterd

Je editor verbetert:

 • Taal- en spelfouten
 • Grammatica
 • Stijlfouten
 • Interpunctie
 • Haperende en onduidelijke zinnen

Persoonlijke feedback met tips en suggesties

Je editor geeft feedback over:

 • Werkwoordstijden
 • Overtuigend schrijven
 • Getallen uitschrijven
 • Verboden woorden
 • En nog veel meer!

Je editor redigeert je document in Word met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’. Na afloop kun je eenvoudig alle wijzigingen accepteren.

Lees meer over Nakijken op taal

Kan Scribbr mij helpen met de inhoud?

De editor kan je helpen met de structuur van je tekst en de duidelijkheid van je redeneringen en argumenten, maar kan niet beoordelen of je scriptie inhoudelijk correct is. Voor feedback over de structuur en rode draad kun je kiezen uit twee aanvullende diensten:

1. Structuur Check

Je editor controleert of alle benodigde onderdelen wel in je hoofdstukken voorkomen en of ze op de goede plek staan. In een persoonlijke brief en een Structuurrapport zie je welke wijzigingen je kunt aanbrengen om de structuur van je tekst te verbeteren. Verwerk alle feedback en zorg ervoor dat jouw structuur zo goed in elkaar zit dat je begeleider er niets (meer) op aan te merken heeft! Meer info »

2. Rode Draad Check

Met de Rode Draad Check helpen we je ervoor te zorgen dat je verhaal duidelijk en logisch is. We geven je feedback over jouw redenatie en argumentatie. Het doel is dat iedereen direct snapt waar je het over hebt! Meer info »

Concrete feedback 

Bij beide diensten krijg je veel feedback en tips. De editor zal niet de inhoud voor je aanpassen. Dit is en blijft jouw taak.

Wel krijg je genoeg handvatten waarmee je je scriptie naar een hoger niveau kunt tillen.

Lees meer over onze nakijkdienst

Kan ik een Structuur Check, Rode Draad Check, Lay-out Check of de Bronvermeldingservice afnemen zonder Nakijken op taal?

De Structuur- en Rode Draad Check kunnen alleen worden gekocht in combinatie met Nakijken op taal.

Feedback geven op structuur en rode draad vereist veel kennis van de tekst, die de editor verwerft tijdens het nakijken van jouw tekst.

De Lay-out CheckBronvermeldingservice en Plagiaat Checker zijn geen aanvullende diensten en kunnen dus ook afzonderlijk worden afgenomen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2022, 31 januari). Jouw scriptie laten nakijken op inhoud bij Scribbr: 3 opties!. Scribbr. Geraadpleegd op 20 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/scriptie-nakijken-op-inhoud/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.