Jouw scriptie laten nakijken op inhoud: 3 opties!

Als je moeite hebt om de inhoud van je scriptie goed te krijgen of je wilt een extra steuntje in de rug dan heb je 3 opties.

Scriptie nakijken op inhoud – 3 opties

 1. Raadpleeg de Scribbr Knowledge Base voor artikelen over alles wat met je scriptie te maken heeft.
 2. Laat je scriptie door een scriptie-expert van Scribbr laten nakijken met de Rode Draad Check en Structuur Check.
 3. Schakel een externe scriptiebegeleider in met wie je face-to-face kunt afspreken.

Laat je scriptie nakijken op inhoud

1. Scribbr Knowledge Base

We hebben voorbeelden, checklisten en zelfs een scriptietemplate. Helemaal gratis om te gebruiken.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

2. Rode Draad Check en Structuur Check

Kom je er zelf niet meer uit en wil je van een scriptie-expert concrete feedback en hulp met je inhoud? Dan zijn de Rode Draad Check en de Structuur Check misschien iets voor jou.

Een professionele Scribbr-editor kijkt dan je hele scriptie van top tot teen na. Je krijgt concrete feedback met verbeterpunten waarmee je direct aan de slag kunt.

Rode Draad Check

Wil jij dat je verhaal logisch en duidelijk is? Wij kunnen je hierbij helpen door je hierover feedback te geven met onze Rode Draad Check. We gaan in op belangrijke vragen als:

 1. Is de inhoud mijn verhaal wel duidelijk?
 2. Zijn onderwerp, doel, vraag en conclusie wel duidelijk beschreven?
 3. Is mijn argumentatie wel logisch opgebouwd?

Structuur Check

Wil je dat je tekst op de juiste manier gestructureerd en ingedeeld is en dat er geen onderdelen in jouw tekst ontbreken? Kies dan de Structuur Check.

Met checklisten helpen we jou met feedback over de juiste hoofdstuk- en paragraafindeling. Je alinea-indeling, herhaling en titels en kopjes kunnen we direct voor je aanpassen of we schrijven hierover opmerkingen in de tekst.

Meer over de Rode Draad en Structuur Check

Voorbeeld checklist bij Structuur Check

Algemene Structuur Checklist

 • Het document is op zo’n manier gestructureerd dat het centrale thema duidelijk is voor de lezer.

 • De tekst is op een logische en geschikte manier ingedeeld (hoofdstukken, paragrafen en alinea’s).

 • De tekst bevat geen herhaling.

 • De tekst bevat geen overbodige informatie.

 • De titels en kopjes zijn geschikt, correct en consistent.

Niet herschrijven

Een editor kan feedback geven op je inhoud, maar zal je inhoud nooit zelf aanpassen. Dit is en blijft echt een taak voor jou. Je kunt het aanpassen van inhoud vergelijken met het laten schrijven van je scriptie door iemand anders – dat mag niet.

Hulp bij de 10 meest voorkomende vragen over inhoud

1. Kloppen mijn onderzoeksvragen wel?

Jouw begeleider kan: je vertellen of je onderzoeksvragen kloppen en passen bij jouw doelstelling en of ze realistisch zijn.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden of de vragen correct en logisch zijn geformuleerd en elkaar logisch opvolgen.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

2. Is de informatie die ik geef wel logisch?

Jouw begeleider kan: je inzicht bieden in de juistheid van je informatie en met je meedenken hierover.

Je Scribbr-editor kan: concrete feedback geven of de informatie duidelijk is opgeschreven en of de informatie elkaar logisch opvolgt. (Rode Draad Check)
Je Scribbr-editor kan: aanduiden of de informatie in een logische structuur wordt gepresenteerd. (Structuur Check)

Scribbr-dienst:
Rode Draad en Structuur Check

3. Ik krijg vaak te horen dat de informatie te vaag is. Kun je me daarbij helpen?

Jouw begeleider kan: met je meekijken naar je bronnen om te kijken wat je kan specificeren en hoe.

Je Scribbr-editor kan: aangeven wanneer je niet specifiek genoeg bent en kan suggesties doen ter verbetering.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

4. Kloppen mijn redeneringen wel?

Jouw begeleider kan: je redeneringen inhoudelijk beoordelen en met je nadenken over betere redeneringen.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden wanneer en waarom redeneringen niet logisch zijn (en eventueel niet kloppen) en kan suggesties doen ter verbetering.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

5. Ben ik wel duidelijk genoeg?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je informatie wel duidelijk genoeg is wat betreft de feiten die je weergeeft.

Je Scribbr-editor kan: je aangeven op wat je op hebt geschreven duidelijk genoeg is voor je lezer om de tekst voldoende te begrijpen. (Rode Draad Check)
Je Scribbr-editor kan: je helpen met de structuur zodat je uiteindelijk op de meest duidelijke manier je informatie kunt weergeven. (Structuur Check)

Scribbr-dienst:
Rode Draad en Structuur Check

6. Zijn de resultaten wel juist geïnterpreteerd?

Jouw begeleider kan: je helpen bij de interpretatie van de resultaten en aangeven of je interpretatie klopt.

Je Scribbr-editor kan: je erop wijzen als iets onlogisch lijkt of wanneer je jezelf mogelijk tegenspreekt, maar kan je niet vertellen of je interpretatie wel klopt.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

7. Leidt mijn analyse wel tot een goed antwoord?

Jouw begeleider kan: je begeleiden bij je analyse en kijken of dit wel tot een goed antwoord leidt.

Je Scribbr-editor kan: aangeven of het duidelijk is hoe je antwoord tot stand gekomen is en of je analyse en antwoorden logisch op elkaar aansluiten.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

8. Klopt mijn conclusie en is deze goed onderbouwd?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je conclusie inhoudelijk klopt op basis van het onderzoek dat je gedaan hebt.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden of je conclusie logischerwijs volgt uit hetgeen je opgeschreven hebt over je onderzoek en of je hiermee een duidelijk antwoord geeft op je hoofdvraag.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

9. Heb ik wel de juiste methoden gebruikt?

Jouw begeleider kan: je helpen de juiste methoden te vinden.

Je Scribbr-editor kan: je feedback geven over de volgorde waarop je jouw methoden opschrijft en of je de methoden duidelijk beschrijft.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

10. Is mijn onderzoek wel betrouwbaar en valide?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je informatie wel betrouwbaar en valide is en kan je begeleiden de betrouwbaarheid te verbeteren.

Je Scribbr-editor kan: je aanduiden of je omschrijving over de betrouwbaarheid van je onderzoek logisch is en of het duidelijk is waarom je onderzoek valide is.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

3. Externe begeleider met face-to-face begeleiding

Loop je helemaal vast in het schrijfproces en heb je meer aan persoonlijke wekelijkse begeleiding? Dan is een externe scriptiebegeleider misschien iets voor jou.

Zij kunnen met jou verder sparren over de inhoud van je scriptie.

Overzicht scriptiebegeleiders

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.7

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 september 2015 16:57

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Heb je nog vragen? Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. :)

Stel een vraag of reageer.