Jouw scriptie laten nakijken op inhoud: 3 opties!

Als je moeite hebt om de inhoud van je scriptie goed te krijgen of je wilt een extra steuntje in de rug dan heb je 3 opties.

Scriptie nakijken op inhoud – 3 opties

  1. Raadpleeg de Scribbr Knowledge Base voor artikelen over alles wat met je scriptie te maken heeft.
  2. Laat je scriptie door een scriptie-expert van Scribbr laten nakijken met de Rode Draad Check en Structuur Check.
  3. Schakel een externe scriptiebegeleider in met wie je face-to-face kunt afspreken.

Laat je scriptie nakijken op inhoud

1. Scribbr Knowledge Base

We hebben voorbeelden, checklisten en zelfs een scriptietemplate. Helemaal gratis om te gebruiken.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

  • Minder stress
  • Hulp binnen handbereik
  • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

2. Rode Draad Check en Structuur Check

Kom je er zelf niet meer uit en wil je van een scriptie-expert concrete feedback en hulp met je inhoud? Dan zijn de Rode Draad Check en de Structuur Check misschien iets voor jou.

Een professionele Scribbr-editor kijkt dan je hele scriptie van top tot teen na. Je krijgt concrete feedback met verbeterpunten waarmee je direct aan de slag kunt.

Rode Draad Check

Wil jij dat je verhaal logisch en duidelijk is? Wij kunnen je hierbij helpen door je hierover feedback te geven met onze Rode Draad Check. We gaan in op belangrijke vragen als:

  1. Is de inhoud mijn verhaal wel duidelijk?
  2. Zijn onderwerp, doel, vraag en conclusie wel duidelijk beschreven?
  3. Is mijn argumentatie wel logisch opgebouwd?

Structuur Check

Wil je dat je tekst op de juiste manier gestructureerd en ingedeeld is en dat er geen onderdelen in jouw tekst ontbreken? Kies dan de Structuur Check.

Met het Structuurrapport helpen we jou met structuur van je scriptie. Je alinea-indeling, herhaling en titels en kopjes kunnen we direct voor je aanpassen of we schrijven hierover opmerkingen in de tekst.

Meer over de Rode Draad en Structuur Check

Voorbeeld Structuurrapport

Voorwoord: Lengte van voorwoord Korter maken

In het algemeen beslaat een voorwoord niet meer dan een half A4 en is het twee à vijf alinea’s lang. Jouw voorwoord is aan de lange kant. Kijk even na of je overbodige informatie kunt schrappen en of je alleen personen bedankt die je wezenlijk hebben geholpen met je scriptie.

Lees meer

Samenvatting: Doelstelling Toevoegen

In de samenvatting geef je een kort overzicht van je scriptie. Voeg daarom 1 of 2 zinnen toe waarin je de doelstelling van je onderzoek beschrijft. Vertel waarom je het onderzoek uitvoert, wat je ermee wilt bereiken en wat het oplevert.

Lees meer

Inleiding: Aanleiding Toevoegen

Wat is de aanleiding voor je onderzoek? De aanleiding kan bijvoorbeeld persoonlijke interesse, een nieuwsbericht of een bijzondere gebeurtenis zijn. Het is een goed idee om deze informatie toe te voegen aan het begin van de inleiding. Met een prikkelend voorbeeld moedig je de lezer namelijk aan om verder te lezen.

Lees meer

Theoretisch kader: Antwoord op beschrijvende deelvragen Herschrijven

In je theoretisch kader ben je door middel van literatuuronderzoek tot een antwoord gekomen op de beschrijvende deelvragen van je onderzoek. Zorg er echter wel voor dat je duidelijk aangeeft welke deelvraag je precies beantwoordt en hoe je tot dit antwoord bent gekomen. Zo voorkom je verwarring bij je lezer.

Lees meer

Methodologie: Inclusie- en exclusiecriteria Toevoegen

In je hoofdstuk methodologie moet je de inclusie- en exclusiecriteria toevoegen. Hierbij bespreek je welke data je juist wel of juist niet hebt meegenomen in je analyse en waarom. Inclusie- en exclusiecriteria zijn bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd, woonplaats, grootte, lengte, breedte, kosten, hoeveelheid en/of status.

Lees meer

Conclusie: Herhaling hoofd- en deelvragen Toevoegen

Het helpt de lezer als je in de conclusie de hoofd- en deelvragen herhaalt. Begin de conclusie met het herhalen van de hoofdvraag en zorg ervoor dat je bij het bespreken van de belangrijkste resultaten aan de deelvragen refereert.

Lees meer

Niet herschrijven

Een editor kan feedback geven op je inhoud, maar zal je inhoud nooit zelf aanpassen. Dit is en blijft echt een taak voor jou. Je kunt het aanpassen van inhoud vergelijken met het laten schrijven van je scriptie door iemand anders – dat mag niet.

Hulp bij de 10 meest voorkomende vragen over inhoud

1. Kloppen mijn onderzoeksvragen wel?

Jouw begeleider kan: je vertellen of je onderzoeksvragen kloppen en passen bij jouw doelstelling en of ze realistisch zijn.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden of de vragen correct en logisch zijn geformuleerd en elkaar logisch opvolgen.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

2. Is de informatie die ik geef wel logisch?

Jouw begeleider kan: je inzicht bieden in de juistheid van je informatie en met je meedenken hierover.

Je Scribbr-editor kan: concrete feedback geven of de informatie duidelijk is opgeschreven en of de informatie elkaar logisch opvolgt. (Rode Draad Check)
Je Scribbr-editor kan: aanduiden of de informatie in een logische structuur wordt gepresenteerd. (Structuur Check)

Scribbr-dienst:
Rode Draad en Structuur Check

3. Ik krijg vaak te horen dat de informatie te vaag is. Kun je me daarbij helpen?

Jouw begeleider kan: met je meekijken naar je bronnen om te kijken wat je kan specificeren en hoe.

Je Scribbr-editor kan: aangeven wanneer je niet specifiek genoeg bent en kan suggesties doen ter verbetering.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

4. Kloppen mijn redeneringen wel?

Jouw begeleider kan: je redeneringen inhoudelijk beoordelen en met je nadenken over betere redeneringen.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden wanneer en waarom redeneringen niet logisch zijn (en eventueel niet kloppen) en kan suggesties doen ter verbetering.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

5. Ben ik wel duidelijk genoeg?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je informatie wel duidelijk genoeg is wat betreft de feiten die je weergeeft.

Je Scribbr-editor kan: je aangeven op wat je op hebt geschreven duidelijk genoeg is voor je lezer om de tekst voldoende te begrijpen. (Rode Draad Check)
Je Scribbr-editor kan: je helpen met de structuur zodat je uiteindelijk op de meest duidelijke manier je informatie kunt weergeven. (Structuur Check)

Scribbr-dienst:
Rode Draad en Structuur Check

6. Zijn de resultaten wel juist geïnterpreteerd?

Jouw begeleider kan: je helpen bij de interpretatie van de resultaten en aangeven of je interpretatie klopt.

Je Scribbr-editor kan: je erop wijzen als iets onlogisch lijkt of wanneer je jezelf mogelijk tegenspreekt, maar kan je niet vertellen of je interpretatie wel klopt.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

7. Leidt mijn analyse wel tot een goed antwoord?

Jouw begeleider kan: je begeleiden bij je analyse en kijken of dit wel tot een goed antwoord leidt.

Je Scribbr-editor kan: aangeven of het duidelijk is hoe je antwoord tot stand gekomen is en of je analyse en antwoorden logisch op elkaar aansluiten.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

8. Klopt mijn conclusie en is deze goed onderbouwd?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je conclusie inhoudelijk klopt op basis van het onderzoek dat je gedaan hebt.

Je Scribbr-editor kan: aanduiden of je conclusie logischerwijs volgt uit hetgeen je opgeschreven hebt over je onderzoek en of je hiermee een duidelijk antwoord geeft op je hoofdvraag.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

9. Heb ik wel de juiste methoden gebruikt?

Jouw begeleider kan: je helpen de juiste methoden te vinden.

Je Scribbr-editor kan: je feedback geven over de volgorde waarop je jouw methoden opschrijft en of je de methoden duidelijk beschrijft.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

10. Is mijn onderzoek wel betrouwbaar en valide?

Jouw begeleider kan: je aangeven of je informatie wel betrouwbaar en valide is en kan je begeleiden de betrouwbaarheid te verbeteren.

Je Scribbr-editor kan: je aanduiden of je omschrijving over de betrouwbaarheid van je onderzoek logisch is en of het duidelijk is waarom je onderzoek valide is.

Scribbr-dienst:
Rode Draad Check

3. Externe begeleider met face-to-face begeleiding

Loop je helemaal vast in het schrijfproces en heb je meer aan persoonlijke wekelijkse begeleiding? Dan is een externe scriptiebegeleider misschien iets voor jou.

Zij kunnen met jou verder sparren over de inhoud van je scriptie.

Overzicht scriptiebegeleiders

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

2 reacties

Kamuran Keskin
27 juli 2020 om 17:41

Hi,

Ik heb een vraagje over het controleren van een scriptie. Deze scriptie moet op alle vlakken worden gecontroleerd. Wordt dit dan ook door gespecialiseerde en erkende personen gecontroleerd? Zodoende, dat ik er vanuit kan gaan dat na de controle het helemaal in orde zal zijn?

Titel van deze scriptie is: 'De effecten van positieve en negatieve motivaties op de relatie tussen motivatiebevorderend klimaat en leesvaardigheid/leesgedrag van leerlingen van het basisonderwijs'.

Bij voorbaat dank!

Groet,

Kamuran Keskin

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
27 juli 2020 om 18:39

Hoi Kamuran,

Bedankt voor je vraag!
Al onze editors zijn gespecialiseerd in het nakijken van scripties en moeten de strenge Scribbr Academy afgerond hebben om teksten voor ons na te mogen kijken.
Wel is het zo dat we jouw scriptie inhoudelijk niet kunnen beoordelen, omdat de editors geen specialisten zijn in jouw onderwerp. Met de Structuur en Rode Draad Check kunnen we wel de structuur en argumentatie in je scriptie beoordelen.

Je kunt je order hier uploaden.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.