Studiekosten aftrekbaar voor Belastingdienst in 2018

Heb jij als student recht op studiefinanciering? Dan heb je geen aftrekmogelijkheid voor je studiekosten. Je kunt dus de studiekosten niet meer aftrekken van de belasting.

Alleen als je geen recht hebt op studiefinanciering en zelf de kosten voor studie betaalt dan heb je een aftrekmogelijkheid.

Heb ik recht op studiefinanciering?

Je hebt recht op studiefinanciering wanneer je van DUO geld kunt krijgen.

Ook het lenen van geld bij DUO is studiefinanciering. De aanspraak op geld is al genoeg, dus het is niet van belang of je ook daadwerkelijk geld leent.

Stel jezelf de volgende vraag: “Krijg ik geld van DUO of zou ik geld kunnen krijgen?”.

Als het antwoord hierop Ja is dan heb je recht op studiefinanciering en kun je de studiekosten die je maakt niet aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Kan ik studiekosten aftrekken van de belasting?

Allen als je alle onderstaande punten kunt beantwoorden met Ja dan heb je voor studiekosten gemaakt gedurende deze periode recht op aftrek. Let wel op dat je boven het drempelbedrag moet komen.

Checklist: Mag jij je studiekosten aftrekken?

0 / 4

Goed bezig!

Je kunt je studiekosten aftrekken van de belasting :-)

Alle checklists bekijken Terug naar de checklist

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Welke typen studiekosten zijn aftrekbaar?

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn pas aftrekbaar wanneer zij een direct verband hebben met het leertraject van je studie. Het moet dus gaan om uitgaven die je doet omdat je een bepaalde studie volgt. Het gaat erom dat je onder begeleiding of toezicht kennis opdoet.

Aftrekbare scholingsuitgaven

 • lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld of instellingscollegegeld;
 • promotiekosten;
 • kosten voor studieboeken of vakliteratuur;
 • kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties);
 • door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Valt het laten nakijken van je scriptie onder aftrekbare scholingsuitgaven?

Ja, de kosten voor het laten redigeren van je scriptie zijn aftrekbaar als studiekosten. De kosten hebben namelijk een direct verband met het leertraject van je studie. Zo leer je, onder begeleiding van de editor, beter academisch te schrijven en krijg je feedback over de taalfouten die je veelvuldig maakt. Het laten nakijken van je scriptie helpt je bij het behalen van je diploma.

Niet-aftrekbare studiekosten

 • Computers en randapparatuur (beeldschermen en dergelijke);
 • rente voor studieschulden;
 • kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding;
 • reis- en verblijfkosten;
 • kosten voor studiereizen of excursies;
 • kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte;
 • kosten van congresbezoek, deze zijn sinds 2013 niet meer aftrekbaar.

Berekening aftrekpost scholingsuitgaven

Mag je de scholingsuitgaven aftrekken van de belasting? Zo ja, dan geldt er een drempel van € 250. Dit betekent dat je enkel de kosten boven deze € 250 mag aftrekken. Je berekent de studiekosten per kalenderjaar en niet per collegejaar.

Het maximale aftrekbedrag is €15.000.

Voorbeeld aftrekpost studiekosten

Je zit in je laatste studiejaar en studeert per 31 augustus 2018 af. Je heb geen recht op studiefinanciering en laat je scriptie door Scribbr nakijken voor € 150. Je hebt verder geen andere studiekosten die aftrekbaar zijn. Je maakt de kosten in augustus 2018.

De aftrekpost is dan
Collegeld tot september 2015 € 1.429
Kosten Scribbr € 150
Minus drempel – € 250
Aftrekpost € 1.329

Heb je niet voldoende inkomen om de aftrekpost te kunnen gebruiken?

Als je totale jaarinkomen niet boven de € 5.000 komt, betaal je (vanwege de algemene heffingskorting en de arbeidskorting) helemaal geen belasting. Wanneer je dan ook geen belasting betaalt in box 3 op je vermogen kun je de aftrekpost voor studiekosten niet gebruiken.

Toch is het aan te raden om de aftrekpost wel op te geven bij de belastingaangifte. Je kunt de aftrekposten die je niet kunt benutten doorschuiven naar aangiftes van komende jaren. Dit wordt ‘Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren‘ genoemd. Zo heb je alsnog profijt van de aftrekpost zodra je na je studie gaat werken en belasting moet gaan betalen.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr Team)
9 maart 2016 om 16:00

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.