Voorbeeld samenvatting van een scriptie

Dit voorbeeld van een samenvatting kan als richtlijn aangehouden worden bij het schrijven van je eigen (management)samenvatting.

Een samenvatting biedt een korte en krachtige weergave van je onderzoek. Hiermee vat je voor de lezers je scriptie samen zodat ze een duidelijk overzicht hebben van wat jij hebt onderzocht en wat je hebt geconcludeerd.

De samenvatting kan in de tegenwoordige tijd of de voltooid tegenwoordige tijd geschreven worden. Een samenvatting/abstract hoort niet langer te zijn dan één pagina.

Wat hoort er in de samenvatting?Dit voorbeeld downloaden

Voorbeeld Samenvatting

Verschillende non-profit-milieuorganisaties proberen de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Om dit te kunnen financieren zijn donaties nodig. Echter, in de huidige maatschappij neemt het aantal mensen dat doneert aan milieuorganisaties af, waardoor een financieringstekort is ontstaan. Om de werkzaamheden te kunnen voortzetten, is het noodzakelijk dat het aantal donaties verhoogd wordt.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de donatie-intentie aan een milieuorganisatie verhoogd kan worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre heeft de sociale afstand tot de klimaatveranderingsslachtoffers in een donatiewervingsadvertentie van een milieuorganisatie invloed op de donatie-intentie? Sociale afstand is hierbij de mate waarin mensen ervaren dat ze bij dezelfde sociale groep (in-group) of bij een andere sociale groep (out-group) horen ten opzichte van de slachtoffers van klimaatverandering.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een experiment uitgevoerd waarvoor online vragenlijsten onder Nederlandse respondenten zijn verspreid. Respondenten zijn random verdeeld over twee condities, namelijk een grote en kleine sociale afstand. Deze twee groepen hebben een andere advertentie te zien gekregen op basis van deze indeling. Uit de antwoorden op de vragenlijsten bleek dat een grote sociale afstand tot een hogere donatie-intentie leidt dan een kleine sociale afstand. Dit duidt erop dat sociale afstand een invloed heeft op de donatie-intentie.

Op basis hiervan wordt aanbevolen om een grote sociale afstand in te zetten in donatie-wervingsadvertenties van milieuorganisaties omtrent klimaatverandering. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op verschillende vormen van donatiewervingadvertenties omtrent klimaatverandering.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

28 reacties

Glenn
29 mei 2020 om 12:14

Hallo,

Ik heb als doel van mijn onderzoek het opstellen van een nieuwe waarde.
Aangezien je de samenvatting achteraf aan het onderzoek schrijft, moet ik dit dan zo vermelden?:

Het doel van dit onderzoek was/is het opstellen van een nieuwe waarde.

De rest van mijn samenvatting is in voltooid verleden tijd, maar het lukt mij niet deze zin in voltooid verleden tijd te krijgen. "Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een nieuwe waarde geweest" staat ook niet mooi.

Groetjes, Glenn

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 juni 2020 om 19:13

Hoi Glenn,

In dit geval zou ik inderdaad voor de verleden tijd gaan (was).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Koen
30 januari 2020 om 17:52

Hoi!

Moet je in de managementsamenvatting ook nog een korte organisatiebeschrijving geven? Of alleen toedracht van het onderzoek, het onderzoek zelf + uitkomsten, conclusies en aanbevelingen?

Groet, Koen

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
31 januari 2020 om 10:46

Hoi Koen,

Normaal gesproken zou je dit niet in de samenvatting toevoegen, maar als je denkt dat het belangrijk is om te vermelden in je samenvatting, omdat het bijvoorbeeld belangrijk is voor de context van je onderzoek, dan kun je het uiteraard wel doen.
Probeer het dan wel écht kort te houden.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Ellis
2 mei 2018 om 15:49

Hallo!

Kan je je deelvragen benoemen in de samenvatting of kan je dit beter in de inleiding doen?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
4 mei 2018 om 16:00

Beste Ellis,
In de samenvatting komen in het kort de vragen en antwoorden op je deelvragen, de daadwerkelijke toelichting komt in de inleiding.
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Michaele
14 mei 2020 om 01:17

Je hebt alle vragen beantwoord en in een verslag weergegeven.

Beantwoorden

Rob Spin
16 januari 2018 om 16:50

Mag je in de samenvatting en/of conclusie verwijzen naar een bijlage?

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
17 januari 2018 om 19:16

Beste Rob, bedankt voor je vraag. Dit is niet gebruikelijk, omdat verwijzingen naar bijlages eigenlijk alleen in de hoofdtekst voorkomen. Je verwijst naar extra (secundaire) informatie door de bijlage te noemen, maar de belangrijkste informatie moet al in de hoofdtekst staan.
Meer informatie vind je op https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/bijlage-scriptie/
Groetjes,
Arjan

Beantwoorden

Daphne
26 oktober 2017 om 20:11

Hoi! Vraagje:

Mag je in de samenvatting gebruik maken van woorden als ik, onze, wij etc?

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
27 oktober 2017 om 12:06

Hoi Daphne, goede vraag! Er zijn geen officiële richtlijnen voor het gebruik van de ik-vorm in scripties, dus het is de moeite waard om na te gaan of er binnen jouw universiteit of faculteit speciale regels voor zijn. In principe zou ik aanraden om het te vermijden, aangezien het onwetenschappelijk overkomt. Je kan hier meer lezen over de ik-vorm in scripties. Succes!

Beantwoorden

moor
29 april 2017 om 18:46

hallo. ik zou graag willen weten waar ik meer kan lezen over toerisme. ik heb als onderwerp: toerisme als inkomstenbron voor ons land. probleemstelling: hoe kunnen we aan meer inkomsten komen voor ons land. 2e wat is het belang van toerisme voor de .....(land) economie. ik weet niet hoe te beginnen zelf niet met me samenvatting nog inleiding. kunt u mij misschien helpen.

+

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
3 mei 2017 om 19:31

Beste Moor,

Ik zou je willen aanraden om meer te lezen over toerisme en beginnen met je literatuuronderzoek. Een samenvatting of inleiding schrijf je, hoewel dat onlogisch lijkt, pas aan het eind.

Groeten, Anna

Beantwoorden

Thimo Schutten
24 november 2016 om 11:31

Mijn conclusie is een stappenplan moet ik dan de belangrijkste stappen eruit halen of verwijzen naar het stappenplan in de conclusie/bijlage? Of zijn er nog andere opties om de conclusie te verwerken.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 november 2016 om 15:34

Hoi Thimo, ik zou de belangrijkste stappen eruit halen en die dan in je conclusie zetten. Je zou daarvan ook weer een beknopte samenvatting kunnen maken. Misschien is het een idee om dit met je begeleider te overleggen. Het kan zomaar zijn dat je begeleider een bepaalde voorkeur heeft. Succes!

Beantwoorden

Valerie
15 juni 2016 om 18:52

Hoi,
Bij mijn opleiding is het zo dat je de aanbevelingen moet presenteren in een achtergrondartikel. Moet ik die aanbevelingen dan alsnog in de samenvatting zetten of moet ik een ander einde aan mijn samenvatting breien. Want ik heb ook geen discussie in mijn conclusiehoofdstuk maar gewoon alleen een conclusie.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 juni 2016 om 12:57

Hoi Valerie, zijn de aanbevelingen wel onderdeel van je scriptie? Dan zou ik de aanbevelingen wel toevoegen. Als de aanbevelingen helemaal niet in je scriptie staan dan voeg je ze niet toe aan de samenvatting. Hoop dat mijn antwoord helpt!

Beantwoorden

Kate
7 juni 2016 om 12:22

Is het ook toegestaan om niet alle informatie in de samenvatting te vermelden? Ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar randvoorwaarden van een product. Het antwoord op die onderzoeksvraag is een opsomming van punten, wat veel te lang is om allemaal in de samenvatting te noemen. Dus is het dan oké om een aantal punten te noemen als voorbeeld?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 juni 2016 om 14:26

Hoi Kate, ja dat mag ook!

Beantwoorden

Sander
31 mei 2016 om 12:09

Hallo,

Is het ook toegestaan afbeeldingen in de samenvatting te gebruiken ter verduidelijking? Heb een scriptie over productontwerp waarbij ik 2 uitgewerkte concepten wil laten zien.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 om 12:11

Hoi Sander, ik ben het nog niet eerder tegengekomen. Is het gebruikelijk bij scripties binnen jouw opleiding? Je zou in de scriptiebank van je opleiding kunnen kijken hiervoor.

Beantwoorden

Sander
31 mei 2016 om 12:14

Ik weet dus niet of het gebruikelijk is, kan het ook nergens vinden op internet..  Ik doe Hbo Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen. Waar kan ik deze scriptiebank vinden? Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 om 12:22

Hoi Sander, hierbij de link naar de databank. Dit was overigens de eerste hit op Google :-).

Beantwoorden

Mariska
21 mei 2016 om 15:00

Hallo, in mijn samenvatting gebruik ik een doelstelling beschreven door de SLO. Moet ik in mijn samenvatting ook de bron vermelden waar deze doelstelling vandaan komt?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 mei 2016 om 13:01

Hoi Mariska, ja ook in je samenvatting moet je bronvermelding gebruiken.

Beantwoorden

Mirthe
19 mei 2016 om 13:17

Hoi! Mijn probleemstelling is eigenlijk al mijn hoofdvraag, ik zie dat bij meerdere voorbeeldscripties zo. Moet ik dan alsnog beginnen met de probleemstelling/hoofdvraag?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
19 mei 2016 om 13:32

Hoi Mirthe, die begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald. In het volgende artikel heb ik geprobeerd daar meer duidelijkheid over te geven: verschil tussen probleemstelling en hoofdvraag.

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.