Voorbeeld theoretisch kader van een scriptie

In dit artikel is een voorbeeld van een theoretisch kader uitgeschreven.

Je theoretisch kader beschrijft welke begrippen, definities, theorieën en modellen er bestaan met betrekking tot je onderzoeksonderwerp en beantwoordt je beschrijvende deelvragen. Het theoretisch kader vormt de wetenschappelijk basis voor de rest van je scriptie.

Een sterk theoretisch kader geeft je onderzoek richting en relevantie. Ook wijst het verbanden tussen concepten uit. Een theoretisch kader is meestal gebaseerd op literatuuronderzoek. Je plaatst het kader na je inleiding en voor je methodologie.

Als je meer wilt weten over het doel, de inhoud en de structuur van een theoretisch kader, kun je eerst ons uitgebreide artikel over een theoretisch kader in je scriptie bekijken.

Verder lezen: Voorbeeld theoretisch kader van een scriptie