Standaardzinnen: Verwijzen naar literatuur

Hieronder vind je een overzicht van standaardzinnen die je kunnen helpen verwijzen naar eerdere studies; studies die jij gebruikt hebt voor dit onderzoek.

 1. Recent bewijs/materiaal/recente gegevens duiden erop dat…
 2. Vorige studies hebben aangetoond dat…
 3. Verschillende studies hebben geschreven over…
 4. Onderzoek naar X toont het belang aan van…
 5. Verschillende malen is gepoogd om…
 6. Meerdere onderzoekers hebben aangegeven dat…
 7. In een vorig onderzoek waarin X en Y vergeleken werden is aangetoond dat…
 8. Bestaand onderzoek erkent de cruciale rol van … in…
 9. Onderzoekers hebben onlangs de effecten van X op Y onderzocht.
 10. Onderzoek zoals verricht door Smith (1988) heeft aangetoond dat…
 11. Factoren die van invloed zijn op X zijn in verschillende studies onder de loep genomen.
 12. Er is relatief veel onderzoek gepubliceerd over X. Deze studies…
 13. In de laatste twee decennia hebben een aantal onderzoekers getracht te achterhalen/te bepalen/te definiëren…
 14. De eerste serieuze discussies en analyses van X ontstonden in de jaren ’70 naar aanleiding van…
 15. Wat we weten over X is grotendeels gebaseerd op empirische studies die onderzocht hebben hoe…
 16. Smith (1984) toont aan hoe onderzoek naar X in het verleden voornamelijk gericht was op…
 1. Recent evidence suggests that …
 2. Previous studies have shown that …
 3. Several studies (Smith, 1988; Driessen, 2007) have looked at…
 4. Research (Smith, 1988; Driessen, 2007) on X shows the importance of …
 5. Several attempts have been made to …
 6. A number of researchers have reported …
 7. An earlier study (Smith, 1988) in which X and Y were compared revealed that…
 8. Existing research recognizes the critical role played by …
 9. Recently investigators have examined the effects of X on Y.
 10. Research carried out by Smith (1988) indicated that…
 11. Factors found to be influencing X have been explored in several studies.
 12. A considerable amount of literature has been published on X. These studies …
 13. In the past two decades, a number of researchers have sought to determine …
 14. The first serious discussions and analyses of X emerged during the 1970s due to …
 15. What we know about X is largely based upon empirical studies that investigate how …
 16. Smith (1984) shows how, in the past, research into X was mainly concerned with …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 01 maart). Standaardzinnen: Verwijzen naar literatuur. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-verwijzen-naar-literatuur/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.