Plagiaat in je scriptie voorkomen | Uitleg, tips & voorbeelden

Plagiaat is een vorm van fraude en kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals een permanente schorsing van je onderwijsinstelling. Daarom is het van essentieel belang om plagiaat te voorkomen.

Dit betekent dat je direct zorgvuldig te werk moet gaan als je begint aan je scriptie, onderzoek of andere opdracht. Je kunt plagiaat altijd voorkomen als je de volgende drie stappen volgt:

  1. De bron opslaan

  In een scriptie of onderzoek gebruik je heel veel bronnen. Om het overzicht te bewaren, is het van belang dat je de gebruikte bronnen opslaat. Je kunt ze dan altijd snel terugvinden en je raakt de bronnen niet meer kwijt. Om de bronnen te beheren, kun je gebruikmaken van software zoals EndNoteMendeley, CiteULike, RefBase en Papers.

  Gebruik je de APA-stijl of MLA-stijl? Maak dan gebruik van Scribbrs gratis APA of MLA Generator. Deze generators voorzien je niet alleen van de juiste bronvermeldingen, maar kunnen je ook helpen literatuurlijsten bij te houden. Zo kun je voor ieder project een aparte literatuurlijst starten en deze uiteindelijk exporteren naar Word.

  Praktische tip

  Je kunt er ook voor kiezen om pdf-bestanden, Word-bestanden, et cetera op te slaan. Je doet er dan verstandig aan om de documenten allemaal van een duidelijke naam te voorzien. Kies bijvoorbeeld voor de auteursnaam en het jaar van publicatie. Later heb je deze informatie ook nog nodig voor de bronvermelding.

  Als je veel bronnen van het internet raadpleegt, is het handig om deze pagina’s toe te voegen aan je favorieten (bookmarks maken). Je kunt een apart mapje maken voor alle pagina’s.

  2. Citeren of parafraseren

  Als je een bron wilt gebruiken, heb je twee opties: citeren of parafraseren. De opmaak van het citaat hangt vaak af van de referentiestijl, maar voor alle stijlen geldt dat je een correcte bronvermelding moet toevoegen en met de opmaak duidelijk moet maken dat het om de oorspronkelijke formulering gaat. In veel gevallen komen citaten tussen aanhalingstekens te staan.

  Praktische tips

  Om een goed onderscheid te maken tussen tekst die je zelf hebt geschreven en tekst die afkomstig is van anderen, kun je tekst uit bronnen markeren. Bij bronnen die je vaak gebruikt, kun je eventueel voor andere kleuren kiezen. Zo zie je in één oogopslag welke bronnen waar in je tekst worden gebruikt.

  Als je de tijdelijke kleuren in je tekst te druk vindt, kun je ook de opmerkingenfunctie in Word gebruiken om aan te geven uit welke bron het tekstdeel afkomstig is en of je het fragment nog moet parafraseren. Haal de opmerking pas weg als je de tekst hebt geherformuleerd en je de juiste bronvermelding hebt toegevoegd.

  Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de bronteksten direct te parafraseren en de juiste bronvermeldingen meteen toe te voegen.

  Wat is jouw plagiaatscore?

  Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

  Doe de check

  3. Bronvermelding

  Iedere keer dat je een bron gebruikt, hoort het stukje tekst gepaard te gaan met een bronvermelding. De manier waarop je verwijzingen in de tekst en bronvermeldingen in de literatuurlijst vormgeeft, hangt af van de referentiestijl die je moet hanteren. Je onderwijsinstelling hoort duidelijk aan te geven om welke stijl het gaat. In de meeste gevallen zul je de APA- of MLA-richtlijnen moeten volgen.

  Praktische tip

  Je kunt het beste direct de verwijzing in de tekst toevoegen, eventueel nog in conceptvorm. Later kun je de regels van de referentiestijl toepassen, zodat de verwijzing de juiste vorm krijgt. Hierdoor verklein je het risico dat je bronvermeldingen vergeet en kun je toch nog snel werken.

  Afronden van je scriptie met Scribbr

  Noteer alle bronnen op de juiste manier volgens je referentiestijl

  Nu je bijna klaar bent, is het van belang dat je de bronvermelding volgens de regels van de referentiestijl noteert. Je kunt voor de APA-stijl en MLA-stijl gebruikmaken van Scribbrs gratis APA Generator of MLA Generator. Hiermee kun je snel en laagdrempelig al je bronvermeldingen genereren in de juiste stijl, en deze opslaan in een literatuurlijst.

  Direct naar de APA Generator

  Controleer je scriptie op plagiaat met de Scribbr Plagiaatcheck

  Hoe zorgvuldig je ook te werk gaat, het kan altijd gebeuren dat je toch nog onbedoeld plagiaat hebt gepleegd. Gebruik Scribbrs Plagiaat Checker om je scriptie te controleren op plagiaat.

  Doe de Plagiaatcheck

  Laatste tips

  Bij twijfel altijd de bronnen vermelden

  Als je twijfelt of je een bron moet vermelden, kun je er beter voor kiezen om de verwijzing wel toe te voegen. Een verwijzing teveel is minder erg dan een verwijzing te weinig. Vergeet niet om verwijzingen in de tekst te herhalen als je op een later moment terugkomt op een eerder aangehaalde bron.

  Hulp van anderen

  Als anderen hebben bijgedragen aan jouw scriptie, bijvoorbeeld door te helpen met het uitvoeren van je experiment of enquête, hoor je de namen in de scriptie te vermelden. Dit doe je meestal in het voorwoord.

  Veelgestelde vragen

  Wat is plagiaat?

  Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Plagiaat is daarmee een schending van het intellectuele eigendom van een ander en kan ernstige gevolgen hebben.

  Het is belangrijk dat je je bronnen goed bijhoudt en dat je de juiste bronvermeldingen toevoegt om plagiaat te voorkomen.

  Hoe voorkom je plagiaat in je scriptie?

  Je kunt plagiaat in je scriptie voorkomen door op de juiste manier te citeren en parafraseren. Het is hierbij essentieel dat je correcte bronvermeldingen toevoegt volgens de juiste referentiestijl als je ideeën, woorden of informatie uit een andere bron gebruikt.

  Moet je een bronvermelding toevoegen voor algemene kennis?

  In de meeste gevallen hoef je geen bronvermelding toe te voegen als je iets bespreekt dat tot algemene kennis behoort. Hierbij is het wel van essentieel belang dat de informatie echt als algemene kennis kan worden gezien.

  Algemene kennis is informatie die de gemiddelde lezer als waar beschouwt zonder de behoefte aan een bronvermelding. Het moet hierbij om bekende, controleerbare en eenduidige kennis gaan.

  Let op: Als je twijfelt, kun je beter wel een bronvermelding toevoegen om te voorkomen dat je plagiaat pleegt.

  Kun je per ongeluk plagiaat plegen?

  Onbedoeld plagiaat is een van de meest voorkomende soorten plagiaat. Vaak wordt een bronvermelding vergeten of lijkt een parafrase te sterk op het origineel.

  Ook als plagiaat per ongeluk gaat, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Zorg ervoor dat je nauwkeurig omgaat met bronvermeldingen en gebruik eventueel een plagiaat checker voordat je je werk inlevert.

  Wat zijn voorbeelden van plagiaat?

  Voorbeelden van plagiaat zijn:

  • Informatie uit een andere bron kopiëren en plakken in je eigen scriptie
  • Uit een bron citeren zonder een bronvermelding toe te voegen
  • Parafraseren zonder daadwerkelijk je eigen woorden te gebruiken (te dicht bij het origineel blijven)
  • Doen alsof een idee van iemand anders jouw eigen idee is
  • Per ongeluk bronvermeldingen vergeten

  Wat vind jij van dit artikel?
  Bas Swaen

  Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

  Stel 1 gratis vraag
  Krijg hulp van een expert
  1