Plagiaat in je scriptie voorkomen

Plagiaat is een vorm van fraude. Het voorkomen van plagiaat is dus enorm belangrijk. Zodra je begint met het schrijven van je scriptie betekent dit dat je zorgvuldig te werk moet gaan. Schrijf alle bronnen die je gebruikt direct op, citeer en parafraseer op de juiste manier en houd je aan de regels van de referentiestijl die je moet gebruiken.

Plagiaat voorkomen in 3 stappen

Eigenlijk is het heel simpel. Je voorkomt plagiaat als je iedere keer de volgende drie stappen neemt wanneer je een bron gebruikt:

  1. Sla de bron direct op.
  2. Citeer of parafraseer op de juiste manier.
  3. Pas de bronvermelding toe volgens de juiste referentiestijl.

1. De bron opslaan

In een scriptie gebruik je heel veel bronnen. Om het overzicht te bewaren is het van belang dat je de bronnen die je gebruikt opslaat. Je kunt dan altijd snel je bron terugvinden en je raakt de bronnen niet meer kwijt. Voor het beheren van de bronnen kun je gebruikmaken van software zoals EndNoteMendeley, CiteULike, RefBase en Papers. We hebben onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van Mendeley.

Praktische tip

Je kunt er ook voor kiezen om pdf-bestanden, Word-bestanden en dergelijke op te slaan op je computer. Je doet er dan verstandig aan om de documenten allemaal van een duidelijke naam te voorzien. Kies bijvoorbeeld voor de auteursnaam en het jaar van publicatie. Later heb je deze informatie ook nog nodig voor de bronvermelding.

Wanneer je veel bronnen van het internet raadpleegt is het handig om deze pagina’s toe te voegen aan je favorieten (bookmarks maken). Je kunt een apart mapje maken waarin je alle pagina’s toevoegt.

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

2. Citeren of parafraseren

Zodra je een bron gaat gebruiken heb je twee opties. Of je gaat de bron citeren of je gaat de bron parafraseren. De regels voor het citeren en parafraseren staan los van de referentiestijl die je hanteert en hebben te maken hoe je met bronnen omgaat in je scriptie. Dit heeft dus nog niets te maken met de literatuurlijst.

Praktische tips

Om een goed onderscheid te maken tussen tekst die van jezelf afkomstig is en tekst die afkomstig is van bronnen kun je tekst die niet van jezelf is markeren. Hierdoor houd je het overzicht over wat nu wel en wat nu niet van jezelf is. Bij bronnen die je vaak gebruikt kun je andere kleuren kiezen. Zo zie je in één oogopslag waar welke bronnen in je tekst staan.

Of geef tijdens het schrijven van je scriptie aan, met een opmerking in Word, waar je de bron vandaan hebt en of je het fragment nog moet herformuleren/parafraseren. Haal de opmerking pas weg zodra de bron er in je eigen woorden staat en je de bronvermelding hebt toegevoegd.

3. Bronvermelding

Iedere keer dat je een bron gebruikt hoort hier een bronvermelding bij. De manier waarop je de bronvermelding moet opschrijven heeft te maken met de referentiestijl die je moet hanteren. Je opleiding geeft altijd duidelijk aan, aan welke referentiestijl jij je moeten houden.

Praktische tip

Noteer direct de bronvermelding, hierdoor vergeet je nooit meer welk stuk van welke bron afkomstig is. Het is nog niet belangrijk dat je dit geheel volgens de regels van de referentiestijl doet. Dit doe je pas tijdens de afrondende fase van het schrijven aan je scriptie. Zo kun je door knip-en-plakwerk redelijk snel de bronnen verzamelen en bij elkaar zetten in een literatuurlijst.

Afronden van je scriptie

Stap 1: Noteer alle bronnen op de juiste manier volgens de referentiestijl

Nu je bijna klaar bent is het van belang dat je de bronvermelding volgens de regels van de referentiestijl opschrijft. Je kunt voor de APA-stijl gebruikmaken van de gratis Scribbr APA Generator of voor de MLA-stijl de Scribbr MLA Generator. Met de generator kun je snel en laagdrempelig al je bronnen genereren in de APA-stijl.

Direct naar de APA Generator

Stap 2: Controleer je scriptie op plagiaat met de Scribbr Plagiaatcheck

Hoe zorgvuldig je ook te werk gaat, het kan altijd gebeuren dat er toch nog ergens in je scriptie onbedoeld plagiaat gepleegd is. Gebruik de Scribbr Plagiaatcheck om je scriptie te controleren op plagiaat.

Doe de Plagiaatcheck

Laatste tips

Bij twijfel altijd de bronnen vermelden

Wanneer je twijfelt of je een bron moet vermelden kies er dan altijd voor om de bron wel te vermelden. Je gebruikt nooit te veel bronvermeldingen en een goede bronvermelding versterkt vaak de tekst die je hebt geschreven. Het is bijvoorbeeld goed om bij het schrijven van concluderende alinea’s aan te tonen dat je op basis van bepaalde bronnen tot die conclusie bent gekomen.

Hulp van anderen

Wanneer anderen hebben bijgedragen aan jouw thesis bij bijvoorbeeld het uitvoeren van experimenten of het uitschrijven van enquêtes dan hoor je dit ook in de scriptie te vermelden. Dit kan je in het voorwoord doen. Als een scriptie is geschreven door meerdere personen, geef dan aan welke stukken door wie zijn geschreven.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

2 reacties

Ward van Rie
17 mei 2021 om 19:38

Wanneer je een scriptie van een medestudent hebt gebruikt als voorbeeld en om ideeën op te doen, moet je dat dan ook als bronvermelding toevoegen?

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
17 mei 2021 om 19:46

Hoi Ward,

Goed dat je het vraagt! Als je de scriptie hebt gebruikt om bijvoorbeeld ideeën op te doen over een goede structuur, dan niet. Als je daadwerkelijk informatie hebt gebruikt uit die scriptie, dan wel! :) Daar zou je het format uit dit artikel voor kunnen gebruiken.

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.