Overzicht APA-stijl opmaak

APA heeft naast de bekende richtlijnen voor bronvermeldingen ook regels opgesteld voor de opmaak van wetenschappelijke documenten. Zo kent APA vijf levels voor koppen en zijn er specifieke eisen voor de opmaak van de tekst, tabellen en figuren.

In dit artikel vind je een compleet overzicht van alle voorwaarden waar een document volgens de APA-stijl, 6de druk, opmaak aan moet voldoen. Ook kun je ons voorbeelddocument gebruiken als leidraad bij het opmaken van je eigen document.

Voorbeelddocument APA-stijl

Titelblad

Per opleiding of journal kan het verschillen wat er precies op het titelblad komt, maar het titelblad bevat in ieder geval:

Item Opmaak
Lettertype Times New Roman, 12. Met dubbele regelafstand
Koptekst Schrijf eerst ‘Running head:’* en vervolgens een (verkorte) titel van maximaal 50 tekens, links uitgelijnd en in hoofdletters.
Paginanummer Alle pagina’s krijgen een nummer. De titelpagina krijgt nummer 1 (rechtsboven op de pagina). De volgende pagina’s worden doorgenummerd in Arabische cijfers.
Titel Gecentreerd op het midden van de pagina (verticaal en horizontaal).
Naam auteur Zonder titels (Dr., Prof.).
Gecentreerd op het midden van de pagina (verticaal en horizontaal).
Onderwijsinstelling Gecentreerd op het midden van de pagina (verticaal en horizontaal).

*Op de volgende pagina’s komt alleen de titel (zonder ‘Running head:’).

Voorbeeld titelpagina

 apa-voorbeeld-titelblad

Het opmaken van een titelpagina kun je gemakkelijk in Word doen met ons stappenplan.

Samenvatting

 • Begint op een nieuwe pagina
 • De kop van de samenvatting (en de bronnenlijst) is niet dikgedrukt
 • De eerste regel van de paragraaf sprint niet in
 • Keywords’ springt in en is schuingedrukt

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-samenvatting

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Inhoudsopgave

Een inhoudsopgave is volgens de APA-handleiding niet verplicht. Er zijn dan ook geen specifieke opmaakeisen voor de inhoudsopgave. Zeker in een lange scriptie is het echter wel aan te raden om een inhoudsopgave te maken.

Het beste kun je deze automatisch laten genereren door Word. Zorg dat het lettertype, net als in de hoofdtekst Times New Roman 12 is, met dubbele regelafstand.

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-inhoudsopgave

Koppen

Een scriptie is onderverdeeld in hoofdstukken (level 1), die verder zijn onderverdeeld in subhoofdstukken (level 2) en sub-subhoofdstukken (level 3).

Gebruik de koppen (levels) altijd in de juiste volgorde. Je begint dus met level 1.

Level Vormgeving
1 Gecentreerde Vetgedrukte Kop met Hoofletters en Kleine Letters. 0pt afstand na de kop.
2 Links-uitgelijnde Vetgedrukte Kop met Hoofdletters en Kleine Letters. 0pt afstand na de kop.
3*   Ingesprongen (1,27 cm) vetgedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt. 0pt afstand na de kop.
4*   Ingesprongen (1,27 cm) schuingedrukte, vetgedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt.* 0pt afstand na de kop.
5*   Ingesprongen (1,27 cm) schuingedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt. 0pt afstand na de kop.

*Als je gebruik wilt maken van een automatische inhoudsopgave in Word, dien je voor deze koppen gebruik te maken van een stijlscheidingsteken. Zet de cursor na de punt van de header en druk CTRL + ALT + ENTER. Het stijlscheidingsteken maakt het mogelijk om meerdere stijlen op één regel te hebben. In ons stappenplan voor de opmaak van APA-koppen in Word leggen we precies uit hoe je dit doet.

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-inhoudsopgave

Hoofdtekst

Lettertype
 • Times New Roman
 • Grootte 12 punten
 • Dubbele regelafstand
Marges
 • De marges zijn 2,54 centimeter (1 inch) van boven, onder, links en rechts. Dit zijn meestal de standaardinstellingen van Word
Tekstuitlijning
 • De tekst wordt links uitgelijnd
 • Gebruik geen afbreekstreepjes om woorden af te breken aan het einde van de regel
Inspringen
 • Laat elke nieuwe paragraaf inspringen (1.27 centimeter, ½ inch)
 • Voeg geen extra witruimte toe tussen de paragrafen
 • Laat ook de eerste regel van elke voetnoot inspringen. De enige uitzonderingen waarbij de eerste regel niet inspringt, zijn: de samenvatting, citaten van meer dan 40 woorden, titel en koppen, titels van tabellen en bijschriften
Koptekst
 • Op de eerste pagina schrijft je: ‘Koptekst: VERKORTE TITEL’
 • Op de pagina’s die volgen alleen de VERKORTE TITEL
 • De titel staat in hoofdletters
 • Het paginanummer staat rechts bovenaan de pagina
 • De koptekst staat op dezelfde regel als het paginanummer

Literatuurlijst

Bij de opmaak van de literatuurlijst moet je uiteraard rekening houden met de specifieke eisen voor de vermelding van de verschillende type bronnen.

De literatuurlijst moet alfabetisch worden gesorteerd op auteursnaam en zo worden uitgelijnd dat elke regel ná de eerste regel van een bron inspringt. Dit kun je automatisch instellen in Word.

Bijlage

 • De bijlagen worden van de hoofdtekst onderscheiden door letters: A, B, C…
 • Elk onderwerp krijgt een eigen bijlage en letter
 • Wanneer er maar één bijlage is, noem je deze gewoon ‘Bijlage’
 • Elke bijlage heeft een titel
 • Elke bijlage begint op een nieuwe pagina
 • De regelafstand van de tekst is ‘dubbel’

Verwijzen in de tekst
Wanneer je in de tekst naar een bijlage verwijst, gebruik je een hoofdletter: “Zoals in Bijlage A weergegeven…”

Tabellen en figuren

Met tabellen en figuren kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven. Er zijn weinig regels voor de opmaak van tabellen en figuren. Het belangrijkste is dat je hetzelfde format in je hele scriptie toepast.

Tabellen

Volgens de APA-stijl heeft een tabel in ieder geval:

 • Een nummer en een bijschrift (titel) – schuingedrukt. Het bijschrift komt boven de tabel
 • Kolomtitels en rijopschriften
 • Cellen met gegevens

Verder raden wij aan om het aantal lijnen te beperken. Voeg alleen lijnen toe waar dit nodig is voor de duidelijkheid (om de rijopschriften te scheiden van de inhoud en om de tabel van de titel te scheiden).

Verwijzen in de tekst
Wanneer je in de lopende tekst naar een tabel verwijst, gebruik je een hoofdletter: “Zoals in Tabel 1 te zien is…”

Voorbeeld

 voorbeeld tabel hoofdtekst apa klein

Figuren

 • Grafieken, kaarten, diagrammen, foto’s, afbeeldingen, etc. kunnen allemaal ‘figuren’ worden genoemd
 • Naar figuren verwijs je in de lopende tekst op dezelfde manier als naar tabellen
 • Dus “Zie Figuur 1..” en niet ‘Zie figuur 1…”
 • De naam van het figuur komt onder het figuur te staan
 • ‘Figuur’ wordt schuingedrukt
 • Na ‘Figuur’ komt een punt en daarnaast plaats je de toelichting, niet schuingedrukt

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-figuur-hoofdtekst

Figuren- en tabellenlijst

Figuren en tabellen worden in een figuren- en tabellenlijst geplaatst. Met Word kun je deze automatisch genereren.

In de bijlage
Figuren en tabellen in de bijlage worden genummerd naar de betreffende bijlage. De eerste tabel uit bijlage A heet dus ‘Tabel A1’, de tweede tabel uit bijlage B heet ‘Tabel B2’, etc.

Wanneer je een automatisch figuren- en tabellenlijst door Word wilt laten genereren, gebruik dan ons stappenplan voor de nummering van APA-tabellen en figuren in bijlagen.

Voorbeeld

 voorbeeld apa tabel bijlage klein

Wat vind jij van dit artikel?
Wouter Koekoek

Wouter heeft een Bachelor en Master of Arts. Hij is in 2016 bij het Scribbr-supportteam begonnen en deelt graag zijn kennis over het schrijven van teksten, verwijzen naar bronnen en het opmaken van documenten met studenten.

26 reacties

Eef
13 augustus 2020 om 14:48

Dag,

Ik heb een figuur (de codeboom) die zo groot is als één hele pagina. Ik wil deze aan het eind van de alinea invoegen waarin naar het figuur verwezen wordt. Deze alinea eindigt echter halverwege een pagina.
Wat is de beste optie hier?
1. Het figuur opknippen en met een tekst als "figuur loopt door op de volgende pagina'' het figuur invoegen direct onder die alinea.
2. Die halve pagina leeg laten en het figuur vanaf de volgende pagina invoegen.

Bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
13 augustus 2020 om 16:47

Hoi Eef,

Ik zou de figuur zeker niet opknippen, je beste optie is dus om de figuur op de volgende pagina te zetten.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Linsey
1 augustus 2020 om 17:17

Moet volgens APA 6th editie het voorwoord en inhoudsopgave dikgedrukt (de kopjes)? Ik hoef alleen de Engelse abstract, maar die hoeft niet dikgedrukt begrijp ik? en literatuurlijst ook niet?

Ik vind het wel een beetje lelijk staan en niet consistent, maar zo hoort het wel?

Daarnaast; mag je spaties tussen de tussenkopjes ?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
3 augustus 2020 om 17:42

Hoi Linsey,

Voor de inhoudsopgave zijn geen vaste regels, maar ik zou deze net als de literatuurlijst, samenvatting en het voorwoord niet dikgedrukt schrijven.
Als je het niet mooi vindt kun je er uiteraard ook nog voor kiezen om het toch dikgedrukt te schrijven, ik weet niet hoe streng de eisen van je opleiding hiervoor zijn.

Wat bedoel je met de spaties tussen tussenkopjes?

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Guusje
28 juni 2020 om 12:47

Hoi Scribbr,

Jullie geven aan dat de titel van een figuur onder het figuur staat. Als ik in het APA-handboek 7 kijk, staat het in alle voorbeelden boven het figuur, met Figuur 1 dikgedrukt, titel eronder cursief en regelafstand 2. Wat moet ik aanhouden?

Groet Guusje

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
30 juni 2020 om 13:23

Hoi Guusje,

Dit artikel is nog gebaseerd op de 6e editie van APA.
Als jij gebruik maakt van de 7e editie, zou ik de informatie uit het handboek aanhouden.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Hester Hendrix
4 juni 2020 om 00:32

Hoi,

Als ik vaker hetzelfde figuur gebruik in een verslag, puur als ondersteuning, moet ik deze dan elke keer opnieuw toevoegen aan de figurenlijst?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
6 juni 2020 om 20:04

Hoi Hester,

Ik raad je af om herhaaldelijk dezelfde figuur in je onderzoek te plaatsen. Je kunt dan beter opnieuw terugverwijzen naar de eerste keer dat je deze gebruikt.
Als je dit wel doet dan moet je 'm inderdaad ook een volgende keer in de figurenlijst zetten.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

B
6 mei 2020 om 11:21

Beste,

Ik heb twee vragen:
1)Bij samenvatting staat op deze pagina:
Begint op een nieuwe pagina
De kop van de samenvatting (en de bronnenlijst) is niet dikgedrukt
De eerste regel van de paragraaf sprint niet in
‘Keywords’ springt in en is schuingedrukt

Echter, in het voorbeeld staat literatuurlijst wel dikgedrukt. Moet dit wel of niet?

2) Moet er voor bijlagen een titel zijn zoals 'literatuurlijst' of start je gewoon 'Bijlage A', 'Bijlage B', … Moeten deze titels dikgedrukt of niet?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
25 mei 2020 om 14:20

Hoi Britt,

Volgens de 6e editie van APA moet deze inderdaad niet dikgedrukt zijn.
Volgens de nieuwe (7e) editie moet je zowel de titel van je paper, de kop voor de samenvatting en de literatuurlijst wel dik drukken.
De bijlagen hebben geen aparte titel, gewoon Bijlage A, Bijlage B, etc. Volgens de 6e editie zijn deze niet dikgedrukt, volgens de 7e wel.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Jasmin
1 mei 2020 om 07:09

Als je bijvoorbeeld in bijlage A maar één tabel hebt, noem je dat dan nog steeds Tabel A1, of is het dan Tabel A? Bedankt alvast!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
1 mei 2020 om 11:48

Hoi Jasmin,

De tabel blijft Tabel A1!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Danielle
22 maart 2020 om 10:34

Als je kopjes plaatst en je houdt de niveaus van de kopjes aan, hoe doe je dat dan met het nummeren.
Ik heb het als volgt:
3. Theoretisch kader
3.1 blablabla zonder punt en daarna nieuwe alinea
3.2.1 het belang van blablabla. met punt en doorgeschreven
3.2.1.1 wat is blablabla (schuingedrukt). met punt doorgeschreven

Als je dan geen 3.2.1.2 hebt, moet je die 3.2.1.1 dan wel noteren? Of kun je dan volstaan met alleen de schuingedrukte tekst......

Hartelijk dank voor een antwoord.

Groeten,
Danielle

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
23 maart 2020 om 10:56

Hoi Danielle,

Ja, je nummert wel gewoon door, ook als je maar één kopje hebt. Wel oogt dit iets minder goed, dus wellicht kun je proberen te voorkomen dat je het extra kopje nodig hebt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Ishita
4 april 2019 om 19:08

Hoi @Scribbr ,dien je ook apa -verwijzingen te plaatsten in je inleiding

Beantwoorden

Anouk
16 januari 2019 om 12:59

Hi scribbr team,
Moet je een inleiding van een hoofdstuk schuingedrukt maken in de tekst?
Groeten Anouk

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
16 januari 2019 om 17:08

Hi Anouk,

Volgens APA-stijl richtlijnen hoef je de inleiding van een hoofdstuk niet schuingedrukt te maken.
Ik hoop dat dit je verder helpt!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Daan
31 augustus 2017 om 15:35

Hallo,

Mag ik bij het schrijven van mijn inleiding voor mijn plan van aanpak gebruik maken van bulletpoints om vertrekpunten overzichtelijk op te sommen? Ik dacht ergens te hebben gelezen dat het gebruik van bulletpoints in de inleiding niet toegestaan is omdat het dan geen vloeiend lezend verhaal is.. klopt dit?

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
1 september 2017 om 19:22

Hoi Daan,
Je kan in je inleiding wel bulletpoints gebruiken, maar zorg ervoor dat je je onderwerp eerst helder introduceert in een doorlopende alinea.
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

Pieter
15 oktober 2018 om 14:06

Goede dag,

Ik wil een handboek RvB BOEI-inspecties 2018 in mijn APA lijst kwijt. Hoe kan ik dat het beste doen ?

Beantwoorden

Lotte
Lotte (Scribbr-team)
16 oktober 2018 om 22:07

Hoi Pieter,
Je mag een handboek als een normaal boek beschouwen volgens de APA-richtlijnen. Hoe je volgens APA-stijl naar een boek refereert kun je vinden in onze knowledgebase over APA-stijl of door onze APA-generator te gebruiken.
Groetjes,
Lotte

Beantwoorden

Louise
24 maart 2016 om 14:11

Hi,
ik heb een vraagje. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik weet niet wanneer en waar ik de bron moet vermelden:

De visie (zie 2.1.2.) wil ... toepassen door de volgende uitgangspunten te hanteren:
• Dienstverlening: ...;
• Gastvrijheid: ...;
• Projecten & innovatie: ... .
(Kolh, 2015) (Organisatienaam, 2015).

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 maart 2016 om 14:13

Hoi Louise, dat leggen we uit in het artikel: Waar plaats je de bron?

Beantwoorden

Louise
24 maart 2016 om 14:32

Bedankt Bas!

Beantwoorden

Susan
20 maart 2015 om 21:57

In de zin: "Met behulp van bulletpoints kan de auteur ook punten onderscheide, zoals in onderstaand voorbeeld uit Van Dorsten (2009)." mist een 'n'.

Beantwoorden

(Scribbr-team)
20 maart 2015 om 21:59

Bedankt Susan, gaan we aanpassen!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.