Overzicht APA-stijl opmaak

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

APA heeft naast de bekende richtlijnen voor bronvermeldingen ook regels opgesteld voor de opmaak van wetenschappelijke documenten. Zo kent APA vijf levels voor koppen en zijn er specifieke eisen voor de opmaak van de tekst, tabellen en figuren.

In dit artikel vind je een compleet overzicht van alle voorwaarden waar een document volgens de APA-stijl, 6de druk, opmaak aan moet voldoen. Ook kun je ons voorbeelddocument gebruiken als leidraad bij het opmaken van je eigen document.

Voorbeelddocument APA-stijl

Titelblad

Per opleiding of journal kan het verschillen wat er precies op het titelblad komt, maar het titelblad bevat in ieder geval:

Item Opmaak
Lettertype Times New Roman, 12. Met dubbele regelafstand
Koptekst Schrijf eerst ‘Running head:’* en vervolgens een (verkorte) titel van maximaal 50 tekens, links uitgelijnd en in hoofdletters.
Paginanummer Alle pagina’s krijgen een nummer. De titelpagina krijgt nummer 1 (rechtsboven op de pagina). De volgende pagina’s worden doorgenummerd in Arabische cijfers.
Titel Gecentreerd op het midden van de pagina (verticaal en horizontaal).
Naam auteur Zonder titels (Dr., Prof.).
Gecentreerd op het midden van de pagina (verticaal en horizontaal).
Onderwijsinstelling Gecentreerd op het midden van de pagina (verticaal en horizontaal).

*Op de volgende pagina’s komt alleen de titel (zonder ‘Running head:’).

Voorbeeld titelpagina

 apa-voorbeeld-titelblad

Het opmaken van een titelpagina kun je gemakkelijk in Word doen met ons stappenplan.

Samenvatting

 • Begint op een nieuwe pagina
 • De kop van de samenvatting (en de bronnenlijst) is niet dikgedrukt
 • De eerste regel van de paragraaf sprint niet in
 • Keywords’ springt in en is schuingedrukt

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-samenvatting

Inhoudsopgave

Een inhoudsopgave is volgens de APA-handleiding niet verplicht. Er zijn dan ook geen specifieke opmaakeisen voor de inhoudsopgave. Zeker in een lange scriptie is het echter wel aan te raden om een inhoudsopgave te maken.

Het beste kun je deze automatisch laten genereren door Word. Zorg dat het lettertype, net als in de hoofdtekst Times New Roman 12 is, met dubbele regelafstand.

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-inhoudsopgave

Koppen

Een scriptie is onderverdeeld in hoofdstukken (level 1), die verder zijn onderverdeeld in subhoofdstukken (level 2) en sub-subhoofdstukken (level 3).

Gebruik de koppen (levels) altijd in de juiste volgorde. Je begint dus met level 1.

Level Vormgeving
1 Gecentreerde Vetgedrukte Kop met Hoofdletters en Kleine Letters. 0pt afstand na de kop.
2 Links-uitgelijnde Vetgedrukte Kop met Hoofdletters en Kleine Letters. 0pt afstand na de kop.
3*   Ingesprongen (1,27 cm) vetgedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt. 0pt afstand na de kop.
4*   Ingesprongen (1,27 cm) schuingedrukte, vetgedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt.* 0pt afstand na de kop.
5*   Ingesprongen (1,27 cm) schuingedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt. 0pt afstand na de kop.

*Als je gebruik wilt maken van een automatische inhoudsopgave in Word, dien je voor deze koppen gebruik te maken van een stijlscheidingsteken. Zet de cursor na de punt van de header en druk CTRL + ALT + ENTER. Het stijlscheidingsteken maakt het mogelijk om meerdere stijlen op één regel te hebben. In ons stappenplan voor de opmaak van APA-koppen in Word leggen we precies uit hoe je dit doet.

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-inhoudsopgave

Hoofdtekst

Lettertype
 • Times New Roman
 • Grootte 12 punten
 • Dubbele regelafstand
Marges
 • De marges zijn 2,54 centimeter (1 inch) van boven, onder, links en rechts. Dit zijn meestal de standaardinstellingen van Word
Tekstuitlijning
 • De tekst wordt links uitgelijnd
 • Gebruik geen afbreekstreepjes om woorden af te breken aan het einde van de regel
Inspringen
 • Laat elke nieuwe paragraaf inspringen (1.27 centimeter, ½ inch)
 • Voeg geen extra witruimte toe tussen de paragrafen
 • Laat ook de eerste regel van elke voetnoot inspringen. De enige uitzonderingen waarbij de eerste regel niet inspringt, zijn: de samenvatting, citaten van meer dan 40 woorden, titel en koppen, titels van tabellen en bijschriften
Koptekst
 • Op de eerste pagina schrijft je: ‘Koptekst: VERKORTE TITEL’
 • Op de pagina’s die volgen alleen de VERKORTE TITEL
 • De titel staat in hoofdletters
 • Het paginanummer staat rechts bovenaan de pagina
 • De koptekst staat op dezelfde regel als het paginanummer

Literatuurlijst

Bij de opmaak van de literatuurlijst moet je uiteraard rekening houden met de specifieke eisen voor de vermelding van de verschillende type bronnen.

De literatuurlijst moet alfabetisch worden gesorteerd op auteursnaam en zo worden uitgelijnd dat elke regel ná de eerste regel van een bron inspringt. Dit kun je automatisch instellen in Word.

Bijlage

 • De bijlagen worden van de hoofdtekst onderscheiden door letters: A, B, C…
 • Elk onderwerp krijgt een eigen bijlage en letter
 • Wanneer er maar één bijlage is, noem je deze gewoon ‘Bijlage’
 • Elke bijlage heeft een titel
 • Elke bijlage begint op een nieuwe pagina
 • De regelafstand van de tekst is ‘dubbel’

Verwijzen in de tekst
Wanneer je in de tekst naar een bijlage verwijst, gebruik je een hoofdletter: “Zoals in Bijlage A weergegeven…”

Tabellen en figuren

Met tabellen en figuren kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven. Er zijn weinig regels voor de opmaak van tabellen en figuren. Het belangrijkste is dat je hetzelfde format in je hele scriptie toepast.

Tabellen

Volgens de APA-stijl heeft een tabel in ieder geval:

 • Een nummer en een bijschrift (titel) – schuingedrukt. Het bijschrift komt boven de tabel
 • Kolomtitels en rijopschriften
 • Cellen met gegevens

Verder raden wij aan om het aantal lijnen te beperken. Voeg alleen lijnen toe waar dit nodig is voor de duidelijkheid (om de rijopschriften te scheiden van de inhoud en om de tabel van de titel te scheiden).

Verwijzen in de tekst
Wanneer je in de lopende tekst naar een tabel verwijst, gebruik je een hoofdletter: “Zoals in Tabel 1 te zien is…”

Voorbeeld

 voorbeeld tabel hoofdtekst apa klein

Figuren

 • Grafieken, kaarten, diagrammen, foto’s, afbeeldingen, etc. kunnen allemaal ‘figuren’ worden genoemd
 • Naar figuren verwijs je in de lopende tekst op dezelfde manier als naar tabellen
 • Dus “Zie Figuur 1..” en niet ‘Zie figuur 1…”
 • De naam van het figuur komt onder het figuur te staan
 • ‘Figuur’ wordt schuingedrukt
 • Na ‘Figuur’ komt een punt en daarnaast plaats je de toelichting, niet schuingedrukt

Voorbeeld

 apa-voorbeeld-figuur-hoofdtekst

Figuren- en tabellenlijst

Figuren en tabellen worden in een figuren- en tabellenlijst geplaatst. Met Word kun je deze automatisch genereren.

In de bijlage
Figuren en tabellen in de bijlage worden genummerd naar de betreffende bijlage. De eerste tabel uit bijlage A heet dus ‘Tabel A1’, de tweede tabel uit bijlage B heet ‘Tabel B2’, etc.

Wanneer je een automatisch figuren- en tabellenlijst door Word wilt laten genereren, gebruik dan ons stappenplan voor de nummering van APA-tabellen en figuren in bijlagen.

Voorbeeld

 voorbeeld apa tabel bijlage klein

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Koekoek, W. (2021, 20 december). Overzicht APA-stijl opmaak. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/6de-editie/gearchiveerd-opmaak/

Wat vind jij van dit artikel?
Wouter Koekoek

Wouter heeft een Bachelor en Master of Arts. Hij is in 2016 bij het Scribbr-supportteam begonnen en deelt graag zijn kennis over het schrijven van teksten, verwijzen naar bronnen en het opmaken van documenten met studenten.