Verschil tussen Nederlands en Engels bij de APA-stijl

De officiële uitgave van de APA-stijl is in het Engels. Er bestaat geen officiële Nederlandse vertaling.

In de loop van de tijd zijn er wel verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen die de richtlijnen hebben vertaald.

Slechts op enkele taalkundige punten wordt afgeweken van de Engelse standaard. Wij hebben deze verschillen op een rijtje gezet.

Datumnotatie

De datumnotatie in het Nederlands verschilt ten opzichte van het Engels. In het Nederlands schrijf je de maanden zonder hoofdletter en begin je met de dag van de maand. In het Engels is dit precies andersom.

Voorbeeld: Datumnotatie

Nederlands: Swaen, B. (2012, 31 mei). Game Changer. Geraadpleegd op 10 december 2014, van http://www.scribbr.nl/gamechanger.

Engels: Swaen, B. (2012, May 31). Game Changer. Retrieved December 10, 2014, from http://www.scribbr.nl/gamechanger

De raadpleegdatum is overigens niet verplicht voor internetbronnen. Enkel wanneer je vermoedt dat de inhoud van de bron kan veranderen nadat je van de bron gebruik hebt gemaakt zet je ook de raadpleegdatum erbij. Dit is bijvoorbeeld bij bronnen van Wikipedia het geval.

Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je er wel voor kiezen om altijd de datum van raadplegen erbij te zetten.

Voorbeeld artikel van het internet – Voorbeeld van Wikipedia

Specifieke woorden en afkortingen bij APA

EngelsAfkortingNederlandsAfkorting
Retrieved fromGeraadpleegd van
as cited ingeciteerd in
personal communicationpersoonlijke communicatie
in presster perse
Editioned.Editieed.
Revised editionRev. ed.Herziende editieHerz. ed.
Second edition2nd ed.Tweede editie2e ed.
Editor(s)Ed. / Eds.Redacteur(s)Red. / Reds.
Translator(s)Trans.Vertaler(s)Vert.
No daten.d.Zonder datumz.d.
Page(s)p. / pp.Pagina(’s)p. / pp.
Paragraphpara.Paragraafpar.
Volume(s)Vol.  / vols.Volume(s)Vol.  / vols.
NumberNo.NummerNr.
SupplementSuppl.SupplementSuppl.
Wist je dat...

Je binnen 10 minuten kunt checken of je verslag of scriptie plagiaat bevat? Het is veilig en betrouwbaar!

Doe de check

Tussenvoegsel bij achternamen

Bij het gebruik van achternamen als Van de Wal en Van Laak hanteer je de internationale Engelse regels.

Voorbeeld gebruik van tussenvoegsels in APA

APA Generator

Met alle verschillen tussen het Engels en het Nederlands houden we rekening in de APA Generator. Je kunt bij het aanmaken van de bronnen kiezen voor Nederlands of voor Engels. Wanneer je een Engelstalige scriptie schrijft kies je voor Engels, en wanneer je een Nederlandstalige scriptie schrijft kies je voor Nederlands.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1 reactie

Mart-Jan
17 mei 2019 om 11:42

Ik schrijf mijn scriptie in het Engels. Ik gebruik nederlandse bronnen omdat het onderzoek op de nederlandse markt gericht is. Moet ik dan tussen haakjes de vertaling erachter zetten zoals hieronder?
Oldenburger, J., De Groot, C., & Van Benthem, M. (2015). Marktvraag, beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hout [Demand, availability and price of demonstrably sustainably produced tropical timber]. Wageningen: Stichting Probos.

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.