Koppen en opsommingen volgens APA

Gepubliceerd op door Laatste update op: 4 oktober 2016

APA heeft naast de bekende richtlijnen voor de bronvermelding ook regels opgesteld voor de opmaak van wetenschappelijke documenten. Zo kent APA vijf levels voor koppen. Ook zijn er specifieke eisen ten aanzien van opsommingen.

Koppen

Een scriptie is onderverdeeld in hoofdstukken (level 1), die verder zijn onderverdeeld in subhoofdstukken (level 2) en sub-subhoofdstukken (level 3). Gebruik de koppen (levels) altijd in de juiste volgorde. Je begint dus met level 1.

LevelVormgeving
1Gecentreerde Vetgedrukte Kop met Hoofletters en Kleine Letters
2Links-uitgelijnde Vetgedrukte Kop met Hoofdletters en Kleine Letters
3   Ingesprongen vetgedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt.
4   Ingesprongen vetgedrukte schuingedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt.
5   Ingesprongen schuingedrukte kop met kleine letters en een punt. De bodytekst begint direct na de punt.

Koppen worden niet genummerd. De koppen in je paper zien er dan bijvoorbeeld zo uit:

Methode (level 1)

Participanten (level 2)

Kinderen. De bodytekst begint hier (level 3)

Volwassenen. De bodytekst begint hier (level 3)

Resultaten (level 1)

Emoties Herkennen (level 2)

Experiment 1. De bodytekst begint hier (level 3)

Kinderen zonder autisme. De bodytekst begint hier(level 4)

Kinderen met autisme. De bodytekst begint hier(level 4)

Asperger. De bodytekst begint hier (level 5)

PDD NOS. De bodytekst begint hier (level 5)

Experiment 2. De bodytekst begint hier (level 3)

Lichaamstaal Herkennen (level 2)

Door in Word met behulp van het onderdeel ‘stijlen’ aan te geven welk level een kop heeft, kun je automatisch een inhoudsopgave maken.

Opsommingen

APA staat auteurs toe opsommingen te gebruiken in de bodytekst om informatie te organiseren en om kernideeën te presenteren. Een opsomming met een hiërarchische volgorde ziet eruit zoals in het onderstaand voorbeeld van Van Hees (2011).

“Binnen de Europese duurzaamheidsontwikkelingsstrategie worden 7 hoofddoelstellingen onderscheiden:

 1. Beperken van klimaatverandering.
 2. Zorgen dat transportsystemen tegemoetkomen aan de behoeften van de samenleving, terwijl de onwenselijke gevolgen geminimaliseerd worden.
 3. Stimuleren van duurzame consumptie en productiepatronen.”

Voor opsommingen die niet hiërarchisch of chronologisch zijn, gebruik je bulletpoints. Zie onderstaand voorbeeld uit Bouwmeester (2009).

“Het Nederlands pensioensysteem bestaat uit drie pijlers:

 • Het AOW-pensioen, waarvoor de overheid verantwoordelijk is.
 • De aanvullende collectieve pensioenen, waarvoor de sociale partners en de werkgever verantwoordelijk zijn.
 • De vrijwillige individuele pensioenvoorzieningen, waarvoor de individuele burger verantwoordelijk is.”

Met behulp van bulletpoints kan de auteur ook punten onderscheiden, zoals in onderstaand voorbeeld uit Van Dorsten (2009).

“Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een hogere participatie van patiënten positieve effecten heeft, zoals:

 • verbetering van kwaliteit van zorg (Zandbelt, 2006);
 • ervaren van meer controle door de patiënt (Crow, Gage, Hampson, Hart, Kimber & Thomas, 1999);
 • informatie wordt meer persoonlijk relevant (Lobb et al, 2002; Pieterse, 2005).”

Voor opsommingen in een lopende tekst, kan de auteur gebruikmaken van kleine letters. Onderstaande opsomming is een voorbeeld uit Es-Saghir (z.j.).

“Een onderzoek op microlevel kan mogelijk antwoord geven op a) in hoeverre handelsinnovatie bijdraagt aan productiviteit en productiegroei en b) de consequenties van de toegenomen rol van transactiekosten voor de arbeidsmarkt.”

Opmaak van de literatuurlijst

Bij de opmaak van de literatuurlijst moet je rekening houden met de specifieke eisen voor de vermelding van de type bronnen. De literatuurlijst moet alfabetisch worden gesorteerd op auteursnaam.

Meer info over de opmaak van de literatuurlijst

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
12 lezers vinden dit artikel handig. 12 stemmen in totaal.
Scribbr prof

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check Betrouwbaar en snel

Geschreven door Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

5 reacties

 1. Susan:

  In de zin: “Met behulp van bulletpoints kan de auteur ook punten onderscheide, zoals in onderstaand voorbeeld uit Van Dorsten (2009).” mist een ‘n’.

 2. Louise:

  Hi,
  ik heb een vraagje. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik weet niet wanneer en waar ik de bron moet vermelden:

  De visie (zie 2.1.2.) wil … toepassen door de volgende uitgangspunten te hanteren:
  • Dienstverlening: …;
  • Gastvrijheid: …;
  • Projecten & innovatie: … .
  (Kolh, 2015) (Organisatienaam, 2015).

Reageer