APA-handboek 7de druk: De belangrijkste wijzigingen

APA handboek 7de drukIn oktober 2019 introduceerde de American Psychological Association (APA) de 7de druk van het APA-stijlhandboek. Deze nieuwe druk vervangt de 6de editie die in 2009 is gepubliceerd.

Sinds 2009 is er veel veranderd in de academische wereld; er wordt meer verwezen naar online bronnen, het gebruik van inclusief en genderneutraal taalgebruik is belangrijker en de technologie die wordt gebruikt door onderzoekers en studenten is geavanceerder.

De 7de druk omarmt deze veranderingen met betere en vooral uitgebreidere richtlijnen. Dit artikel behandelt de belangrijkste wijzigingen.

Bronvermelding volgens de APA-stijl

Richtlijnen voor bronverwijzingen zijn in de nieuwe editie eenvoudiger en duidelijker, vooral als het om online bronnen gaat.

In totaal bevat de 7de druk 114 voorbeelden van bronvermeldingen, variërend van boeken en tijdschriften tot audiovisuele media en sociale media. Voor elke categorie is een eenvoudig sjabloon gebruikt dat je helpt de richtlijnen te begrijpen en toe te passen.

De belangrijkste wijzigingen in de 7de druk zijn:

 1. De plaats van de uitgever wordt niet meer opgenomen in de bronvermelding. In plaats van ‘Groningen: Noordhoff’ is het gewoon ‘Noordhoff’.
 2. De verwijzing in de tekst voor bronnen met drie of meer auteurs wordt al vanaf de eerste verwijzing ingekort. Je vermeldt dus alleen de naam van de eerste auteur gevolgd door ‘et al.’.
 3. De namen voor maximaal 20 auteurs (in plaats van 7) moeten in de bronnenlijst worden vermeld voordat de bronvermelding wordt afgekort.
 4. Het label “DOI:” is niet meer nodig als je een DOI van een wetenschappelijk artikel opneemt in de bronvermelding. In plaats daarvan schrijf je het als een URL (https://doi.org/xxx).
 5. De woorden “Geraadpleegd van” hoeven niet meer voor een URL geplaatst te worden, tenzij de raadpleegdatum nadrukkelijk vereist is.
 6. De titel van internetbronnen wordt cursief geschreven. Als de auteur bekend is wordt de organisatie achter de titel toegevoegd, gescheiden met een punt en niet cursief.
 7. Voor e-books wordt het type, platform of apparaat (bijv. Kindle) niet langer opgenomen in de bronvermelding.
 8. Het citeren van bijdragers die geen auteur of redacteur zijn is verduidelijkt. Wanneer je bijvoorbeeld een podcast-aflevering citeert, moet de host van de aflevering worden opgenomen in de bronvermelding; voor een aflevering van een tv-serie worden de schrijver en regisseur van de aflevering geciteerd.
 9. Het nieuwe handboek geeft tientallen voorbeelden van online brontypen, zoals podcast-afleveringen, posts op sociale media en YouTube-video’s. Ook wordt het gebruik van emoji’s en hashtags in bronvermeldingen uitgelegd.

Inclusief en genderneutraal taalgebruik

Het gebruik van inclusief en genderneutraal taalgebruik is de nieuwe standaard. Dit onderwerp wordt dan ook in de 7de editie in een apart hoofdstuk behandeld.

De richtlijnen voor de APA-stijl helpen auteurs om vooringenomenheid rond onderwerpen als geslacht, leeftijd, handicaps, afkomst en seksuele geaardheid te verminderen. Ook maken ze auteurs bewust van het gebruik van negatieve labels. Enkele nieuwe richtlijnen zijn:

 1. In het Engels wordt het gebruik van het voornaamwoord “they” (in plaats van he of she) aangemoedigd, ook om naar enkel een persoon te verwijzen.
 2. Beschrijvende zinnen zoals ‘mensen die in armoede leven’ hebben de voorkeur boven labels zoals ‘de armen’.
 3. In plaats van brede categorieën (ouder dan 65 jaar), is het beter om categorieën te gebruiken die relevanter en specifieker zijn, bijvoorbeeld 65 tot 75 jaar.

Opmaak van documenten volgens de APA-stijl

In de 7de editie heeft de APA gekozen voor verschillende opmaakrichtlijnen voor studenten en academici die hun onderzoek willen publiceren. Voor beide type documenten is een voorbeeld gemaakt. Enkele opvallende wijzigingen zijn:

 1. Meer flexibiliteit qua lettertypen; Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12 en Georgia 11 zijn allemaal toegestaan.
 2. De koptekst op de titelpagina bevat alleen nog de (verkorte) titel en het paginanummer, niet meer de woorden “Running head:”.
 3. De koptekst wordt in documenten van studenten helemaal weggelaten (tenzij je begeleider dit anders wil zien).
 4. De opmaak van koppen met level 3 tot en met 5 is bijgewerkt om de leesbaarheid te verbeteren.

Academische stijlregels

Qua stijlregels is in de 7de editie weinig aangepast. Naast enkele bijgewerkte richtlijnen zijn er twee noemenswaardige wijzigingen:

 1. De APA schrijft nu duidelijk voor om slechts één spatie te gebruiken na een punt aan het einde van een zin.
 2. Bij het verwijzen naar taalkundige voorbeelden dien je dubbele aanhalingstekens te gebruiken.

Vanaf wanneer wordt de 7de editie in gebruik genomen?

De APA verwacht dat de meeste onderwijsinstellingen de 7de editie in het voorjaar van 2020 gaan gebruiken. Neem contact op met je begeleider of kijk op de website van het wetenschappelijk tijdschrift waarin je wilt publiceren om te zien welke APA-richtlijnen jij moet aanhouden.

Wat vind jij van dit artikel?
Raimo Streefkerk

Raimo heeft een bachelor- en een masterdiploma en heeft verschillende scripties en verslagen geschreven. Hij deelt graag zijn kennis en ervaring door makkelijk te begrijpen en behulpzame artikelen te schrijven.

10 reacties

Ilse
29 juli 2020 om 10:54

Wat is er veranderd aan de kop opmaak (kop 3)?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
30 juli 2020 om 12:38

Hoi Ilse,

Kop 3 wordt nu dik- en schuingedrukt en wordt gewoon links uitgelijnd. De tekst begint op de volgende regel.
In onze Engelse slides over de wijzigingen kun je een voorbeeld zien! (slide 19)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Corinda
2 juli 2020 om 18:57

Hoi,

Ik vroeg mij af wat de wijzigingen zijn m.b.t. de koppen. Voorheen moesten ook alle onderdelen (inleiding, methode ect.) zonder witregels aan elkaar vast. Geldt dat nog steeds? Hoe geef je daarnaast de koppen binnen een onderdeel weer op verschillende levels (cursief/dikgedrukt/ingesprongen?)

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
7 juli 2020 om 13:39

Hoi Corinda,

Een witregel hoeft niet, maar er moet wel ruimte zijn achter de voorgaande paragraaf voor je begint met een nieuw hoofdstuk.
In slide 19 van onze (Engelstalige) presentatie over de APA 7e editie kun je het overzicht van de opmaak voor koppen vinden.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Nataša
17 mei 2020 om 01:37

Wanneer gaat Scribbr de wijzigingen van apa (7de druk) toepassen?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
18 mei 2020 om 16:04

Hoi Natasa,

We zijn momenteel hard aan het werk om de 7de druk in onze APA Generator te verwerken. De bedoeling is om dit in de loop van volgende maand te lanceren.
Zodra dit gedaan is gaan we ook aan de slag met het aanpassen van de artikelen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Mirjam Feys
6 mei 2020 om 11:39

Mag je regisseur afkorten als je verwijst naar een tv-uitzending?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
25 mei 2020 om 14:22

Hoi Mirjam,

Je kort regisseur niet af.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Sophie
4 mei 2020 om 15:18

Hoi Raimo,

Ik was benieuwd. Wanneer een artikel enige wijzigingen heeft ervaren waardoor de datum ook verandert. Welke datum gebruik je dan in je bronnenlijst? Die wanneer het artikel is geschreven of degene waarbij de wijziging heeft plaatsgevonden?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
25 mei 2020 om 14:37

Hoi Sophie,

Als er een gewijzigde datum bij het artikel is benoemd kun je deze gebruiken!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.