Voorbeeld APA-stijl: Radio- of tv-show (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wanneer je gebruikmaakt van informatie uit een radio-uitzending of tv-show, dan moet je voor de APA-stijl niet vergeten ook de producent van de show op te zoeken. Deze informatie staat vaak op de website van de betreffende show vermeld. De verwijzing in de literatuurlijst is anders dan die van een reclame van tv of radio.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Radio- of tv-show (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Online rapport of jaarverslag (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften (journals). Als een organisatie of de overheid een onderzoek uitvoert, wordt dit gepubliceerd in een rapport. Hiervoor heeft de APA-stijl een apart format.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Online rapport of jaarverslag (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Proceedings zijn bijdragen aan of verslagen van wetenschappelijke conferenties, congressen, symposia of meetings. Ze worden vaak gebundeld en formeel gepubliceerd in een boek of in periodieken. Hierin wordt dan verslag gedaan van wat behandeld of besproken is op een bepaalde conferentie. De APA-stijl heeft een apart format voor de bronvermelding van proceedings of conferentiepapers.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Powerpoints of hand-outs (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Voor een powerpoint of de hand-outs van een college hangt de manier van noteren in de bronnenlijst volgens de APA-stijl af van de toegankelijkheid van de bron. Zijn de powerpointslides wel of niet toegankelijk voor de lezer?

Je kunt verwijzen naar dit brontype met ‘powerpoint’, ook als de presentatie met Keynote, Prezi of Google Slides is gemaakt.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Powerpoints of hand-outs (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Je mag andere scripties als bron in je eigen scriptie gebruiken. Let wel op dat scripties vaak nog fouten bevatten en niet altijd even betrouwbaar zijn als bron, dus leun niet te veel op onderzoek uit andere scripties. Volgens de APA-stijl geef je in de bronvermelding dan ook altijd aan dat het om een scriptie van een andere student gaat.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Gesprekken die je voert, vallen volgens de APA-stijl onder persoonlijke communicatie. Hierbij kun je denken aan e-mails, privébrieven, telefoongesprekken, privégesprekken, interviews, enquêtes, et cetera. Als je gebruikmaakt van persoonlijke communicatie, dan vermeld je deze bronnen niet in de literatuurlijst. De lezer kan de bron immers niet controleren of terugvinden.

Dit betekent dat je de persoonlijke communicatie wel in tekst noemt, maar niet in de literatuurlijst opneemt. Je kunt in een bijlage een lijst met namen en data van de gehouden interviews of enquêtes opnemen. Ook kun je interviewtranscripten toevoegen.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Foto, afbeelding of illustratie (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als je in je scriptie volgens de APA-stijl verwijst naar een foto, afbeelding of illustratie dien je deze in de bronnenlijst op te nemen zoals je dat ook zou doen met een andere internetbron. Achter de titel zet je nog tussen blokhaken dat het om een foto of illustratie gaat.

Wanneer de naam van de maker ontbreekt, kijk je of de foto of illustratie op de website van een organisatie staat. Als dat zo is, mag je aannemen dat de organisatie de maker is. De naam van de organisatie zet je dan op de plek van de auteur.

Bekijk de volgende voorbeelden voor als je gegevens mist:

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Foto, afbeelding of illustratie (6de editie)