Hoe schrijf ik een essay met ChatGPT? | Tips & Voorbeelden

AI-gegenereerde tekst laten doorgaan voor je eigen werk wordt beschouwd als plagiaat. Echter, wanneer je de tools correct gebruikt, kunnen generative AI-tools zoals ChatGPT je legitiem helpen bij het schrijfproces van je essay, scriptie, verslag of paper.

Deze AI-tools zijn vooral nuttig in de voorbereidings- en evaluatiefases van het schrijven van je essay. Je kunt ChatGPT gebruiken tijdens het schrijven van je paper of essay om:

  1. Een onderzoeksvraag te schrijven
  2. Een onderzoeksopzet te ontwikkelen
  3. Relevante broninformatie te vinden
  4. Tekst samen te vatten of te parafraseren
  5. Feedback te krijgen
Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe AI tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de geldende richtlijnen van je instelling als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Verder lezen: Hoe schrijf ik een essay met ChatGPT? | Tips & Voorbeelden

Concurrentieanalyse: Vijfkrachtenmodel Porter (Five Forces)

Het Vijfkrachtenmodel (Five Forces Framework) van Michael Porter geeft je een goed beeld van de concurrentie in een bepaalde bedrijfstak. Aangezien de winstgevendheid van een bedrijf sterk afhankelijk is van concurrentie binnen de bedrijfstak, is het belangrijk om de concurrentie te analyseren als je een strategie opstelt.

Verder lezen: Concurrentieanalyse: Vijfkrachtenmodel Porter (Five Forces)

Beste Paraphrasing Tool | Gratis & Premium Tools Vergeleken

Paraphrasing tools (parafraseringstools) zijn online, AI-hulpmiddelen die je tekst automatisch voor je kunnen herschrijven. Deze tools zijn handig voor studenten om hun geschreven tekst te verbeteren en inspiratie op te doen om hun tekst formeler, vloeiender of beknopter te verwoorden.

Parafraseren betekent dat je iets op een andere manier formuleert, oftewel hetzelfde idee in andere woorden of een andere stijl uitdrukt.

Maar welke Engelstalige, online paraphrasing tools herschrijven nu echt in correct en leesbaar Engels? Om dat te onderzoeken, hebben we zeven van de populairste gratis tools getest en hun premium versie indien deze beschikbaar was.

Voor dit onderzoek schreven we drie korte voorbeeldteksten om te testen of de paraphrasing tools langdradige teksten, grammaticaal onjuiste teksten en onsamenhangende teksten konden verbeteren. We beoordeelden de paraphrasers op vloeiendheid en nauwkeurigheid van de drie outputs. Ook hebben we gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de tools.

Uit de resultaten blijkt dat de premium versies van QuillBot en Wordtune de beste tools zijn. Als je een gratis tool zoekt, zijn Paraphrase Tool en QuillBot de beste opties.

Let op
Voor dit artikel hebben we paraphrasing tools getest op het verbeteren van Engelstalige teksten. Als je op zoek bent naar de beste parafraseertool voor een Nederlandstalige tekst, kun je ons artikel over de beste Nederlandstalige parafraseringstools bekijken.
Paraphrasing tool Score
1. QuillBot (Premium) / Scribbr 4.0 
2. Wordtune (Premium) 4.0
3. Paraphrase Tool (Gratis) 3.5
4. QuillBot (Gratis) 3.5
5. Paraphrase Tool (Premium) 3.0
6. Wordtune (Gratis) 3.0
7. Rephrase (Gratis) 2.5
8. Paraphraser.io (Gratis) 2.0
9. Rephrase (Premium) 2.0
10. Paraphraser.io (Premium) 1.5
11. SpinBot (Gratis) 0.5
12. Pre Post SEO (Gratis) 0.5
13. Pre Post SEO (Premium) 0.5
Disclaimer
Scribbr is verbonden met QuillBot door ons gezamenlijke moederbedrijf Learneo. Er is speciale zorg besteed aan het objectief en onbevooroordeeld testen van alle paraphrasing tools, zonder QuillBot hierbij een oneerlijke voorsprong te geven.

Je kunt hierover lezen in onze methodologie.

Verder lezen: Beste Paraphrasing Tool | Gratis & Premium Tools Vergeleken

Voorbeeld APA-stijl: Offline en online kranten (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Krantenartikelen worden tegenwoordig zowel online als offline (gedrukt) gepubliceerd. Voor een artikel uit een gedrukte krant heeft de APA-stijl een aparte notatie, terwijl je voor een online krant het format voor een internetbron gebruikt.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Offline en online kranten (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Radio- of tv-show (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wanneer je gebruikmaakt van informatie uit een radio-uitzending of tv-show, dan moet je voor de APA-stijl niet vergeten ook de producent van de show op te zoeken. Deze informatie staat vaak op de website van de betreffende show vermeld.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Radio- of tv-show (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Online rapport of jaarverslag (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften (journals). Als een organisatie of de overheid een onderzoek uitvoert, wordt dit gepubliceerd in een rapport. Hiervoor heeft de APA-stijl een apart format.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Online rapport of jaarverslag (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Proceedings zijn bijdragen aan of verslagen van wetenschappelijke conferenties, congressen, symposia of meetings. Ze worden vaak gebundeld en formeel gepubliceerd in een boek of in periodieken. Hierin wordt dan verslag gedaan van wat behandeld of besproken is op een bepaalde conferentie. De APA-stijl heeft een apart format voor de bronvermelding van proceedings of conferentiepapers.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Powerpoints of hand-outs (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Voor een powerpoint of de hand-outs van een college hangt de manier van noteren in de bronnenlijst volgens de APA-stijl af van de toegankelijkheid van de bron. Zijn de powerpointslides wel of niet toegankelijk voor de lezer?

Je kunt verwijzen naar dit brontype met ‘powerpoint’, ook als de presentatie met Keynote, Prezi of Google Slides is gemaakt.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Powerpoints of hand-outs (6de editie)