Voorbeeld APA-stijl: Offline en online kranten (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Krantenartikelen worden tegenwoordig zowel online als offline (gedrukt) gepubliceerd. Voor een artikel uit een gedrukte krant heeft de APA-stijl een aparte notatie, terwijl je voor een online krant het format voor een internetbron gebruikt.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Offline en online kranten (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Radio- of tv-show (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wanneer je gebruikmaakt van informatie uit een radio-uitzending of tv-show, dan moet je voor de APA-stijl niet vergeten ook de producent van de show op te zoeken. Deze informatie staat vaak op de website van de betreffende show vermeld.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Radio- of tv-show (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Online rapport of jaarverslag (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften (journals). Als een organisatie of de overheid een onderzoek uitvoert, wordt dit gepubliceerd in een rapport. Hiervoor heeft de APA-stijl een apart format.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Online rapport of jaarverslag (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Proceedings zijn bijdragen aan of verslagen van wetenschappelijke conferenties, congressen, symposia of meetings. Ze worden vaak gebundeld en formeel gepubliceerd in een boek of in periodieken. Hierin wordt dan verslag gedaan van wat behandeld of besproken is op een bepaalde conferentie. De APA-stijl heeft een apart format voor de bronvermelding van proceedings of conferentiepapers.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Proceedings of conferentiepapers (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Powerpoints of hand-outs (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Voor een powerpoint of de hand-outs van een college hangt de manier van noteren in de bronnenlijst volgens de APA-stijl af van de toegankelijkheid van de bron. Zijn de powerpointslides wel of niet toegankelijk voor de lezer?

Je kunt verwijzen naar dit brontype met ‘powerpoint’, ook als de presentatie met Keynote, Prezi of Google Slides is gemaakt.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Powerpoints of hand-outs (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Je mag andere scripties als bron in je eigen scriptie gebruiken. Let wel op dat scripties vaak nog fouten bevatten en niet altijd even betrouwbaar zijn als bron, dus leun niet te veel op onderzoek uit andere scripties. Volgens de APA-stijl geef je in de bronvermelding dan ook altijd aan dat het om een scriptie van een andere student gaat.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Gesprekken die je voert, vallen volgens de APA-stijl onder persoonlijke communicatie. Hierbij kun je denken aan e-mails, privébrieven, telefoongesprekken, privégesprekken, interviews, enquêtes, et cetera. Als je gebruikmaakt van persoonlijke communicatie, dan vermeld je deze bronnen niet in de literatuurlijst. De lezer kan de bron immers niet controleren of terugvinden.

Dit betekent dat je de persoonlijke communicatie wel in tekst noemt, maar niet in de literatuurlijst opneemt. Je kunt in een bijlage een lijst met namen en data van de gehouden interviews of enquêtes opnemen. Ook kun je interviewtranscripten toevoegen.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Persoonlijke communicatie (6de editie)