Hoe doe je deskresearch?

Voor deskresearch of bureauonderzoek hoef je niet het ‘veld’ in (fieldresearch), maar kun je bij wijze van spreken lekker achter je bureau blijven zitten. Klinkt goed, maar wat is deskresearch nou precies?

Wat is deskresearch?

Voor het beantwoorden van onderzoeksvragen hoef je niet altijd zelf data te verzamelen door middel van bijvoorbeeld kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Sommige vragen of problemen kun je beantwoorden en onderzoeken door gebruik te maken van bestaande informatie en gegevens die al zijn verzameld door anderen (zogenaamde secundaire data).

Deskresearch wordt soms ook wel literatuuronderzoek genoemd, maar dit is niet helemaal hetzelfde.

Literatuuronderzoek is vooral gericht op het verkrijgen van theoretische kennis over een begrip of onderwerp, terwijl deskresearch wordt gebruikt voor het verzamelen van feitelijke gegevens en bestaande onderzoeksdata ter beantwoording van je verklarende onderzoeksvragen.

Voorbeeld deskresearch in de praktijk

Casus

De eigenaar van een webshop voor sportartikelen heeft het idee dat zijn klantenbestand en de omzet teruglopen.

Met behulp van deskresearch kun jij onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is, en of de lagere omzet te maken heeft met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Voorbeeld van een geschikte bron

Door de facturen van het betreffende jaar te vergelijken met voorafgaande jaren kun je seizoensinvloeden bestuderen.

Liepen de verkopen altijd terug in deze tijd van het jaar, of vindt de dalende verkoop alleen dit jaar plaats?

Door het vergelijken van beschikbare verkoopgegevens van overeenkomstige webshops kun je er bovendien achter komen of de daling landelijk te merken is, of dat alleen ‘jouw’ bedrijf hiermee te maken heeft.

De plaats van deskresearch in je scriptie

De gegevens die je met behulp van deskresearch verzamelt gebruik je meestal als basis voor het hoofdstuk ‘Onderzoeksresultaten’. Je beschrijft in dit hoofdstuk hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd en analyseert de resultaten, met als doel het kunnen beantwoorden van je onderzoeksvragen in je conclusie.

Daarnaast kan deskresearch een voorbereiding en aanvulling zijn op je veldonderzoek.

Voorbeeld deskresearch als voorbereiding en aanvulling op veldonderzoek

Casus

De eigenaar van een webshop voor sportartikelen heeft het idee dat zijn klantenbestand en de omzet teruglopen.

Door middel van deskresearch heb je uitgezocht dat webshops voor sportartikelen in Nederland het afgelopen jaar allemaal te maken hebben gehad met dalende klantenbestanden en omzetten. Maar waardoor wordt dit veroorzaakt?

Voorbereiding voor veldonderzoek

Je besluit op basis van de onderzoeksresultaten om aanvullend kwalitatief onderzoek uit te voeren in de vorm van interviews met klanten, om zo inzicht te krijgen in de redenen voor de daling.

Blijkt uit je interviews met klanten van sportwebshops dat zij het afgelopen jaar een stuk minder te besteden hadden?

Aanvulling voor veldonderzoek

Statistische gegevens van het CBS kunnen dit bevestigen en je bevindingen versterken.

En zo kun je met behulp van wederom deskresearch je veldonderzoek aanvullen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Hoe voer je deskresearch uit?

Het is handig om deskresearch gestructureerd uit te voeren, omdat er ontzettend veel informatiebronnen bestaan.

 1. Selecteer een aantal goede zoekwoorden/kernwoorden. Dit zijn de belangrijkste termen uit je probleemstelling, onderzoeksvragen en eventueel theoretisch kader. Gebruik ook combinaties van verschillende zoekwoorden en eventueel vertalingen daarvan in het Engels of een andere taal.
 2. Zoek in zoveel mogelijk relevante bronnen naar bruikbare informatie/gegevens.
 3. Selecteer de informatie die het beste past bij je onderzoeksprobleem of -vraag. Een nadeel van deskresearch is dat de informatie die je vindt vaak niet helemaal compleet is en niet precies bij je probleemstelling aansluit. De gegevens die je gebruikt zijn immers niet speciaal voor jouw onderzoeksdoel verzameld. Het is daarom van belang dat je zeer kritisch bent op de verzamelde informatie en alleen relevante en recente gegevens gebruikt. Let ook altijd op de betrouwbaarheid van een bron. Gegevens van het CBS zijn bijvoorbeeld betrouwbaar, omdat dit een erkend onderzoeksinstituut is.
 4. Om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden verwerk je vervolgens de informatie die je hebt verzameld. Hiervoor bestaan verschillende methoden. Als je bijvoorbeeld veel cijfermatige gegevens hebt gevonden kun je die in het programma SPSS verwerken, net zoals je met enquêtegegevens uit veldonderzoek zou doen. Soms kun je gegevens middels berekeningen met elkaar vergelijken, zoals in het bovenstaande voorbeeld met de facturen. Maar het is ook mogelijk om gegevens te analyseren met behulp van de theorieën en modellen die je in je theoretisch kader hebt geselecteerd.

Waar je altijd op moet letten is een juiste bronvermelding. Hiermee laat je zien waar je jouw informatie vandaan hebt en zorg je dat je geen plagiaat pleegt.

Voorbeelden van informatiebronnen

De bronnen die je kunt gebruiken voor je deskresearch zijn heel uiteenlopend. Enkele voorbeelden zijn:

 • Statistische gegevens van het CBS: Op de website van het CBS vind je ontzettend veel statistieken met betrekking tot Nederland. Via de zoekfunctie kun je naar gegevens zoeken over jouw onderwerp. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op ‘vergrijzing’, kun je zien dat de vergrijzing van Nederland toeneemt, dat de levensverwachting ook toeneemt, maar dat de bevolkingsgroei afneemt.
 • Databanken zoals LexisNexis, een krantenbank voor onderwijsinstellingen met betrouwbare (vooral Nederlandse) nieuwsbronnen. Het kan handig zijn om deze krantenbank te gebruiken om bijvoorbeeld te achterhalen wanneer een onderwerp voor het eerst in het nieuws kwam, of wat de ontwikkeling van een bepaald onderwerp is. Bijvoorbeeld: gedurende welke periode werd in de media over crisis gesproken? Wanneer werd het woord ‘crisis’ voor het eerst genoemd, en wanneer kwamen de eerste positievere berichten?
 • Artikelen, bijvoorbeeld via Google Scholar. Google Scholar is een zoekmachine voor wetenschappelijke literatuur. Slimme zoektrucjes helpen je betere resultaten te vinden.
 • Kranten, boeken of andere publicaties uit de periode waarover je onderzoek doet.
 • Business Source Premier: een Engelstalige onderzoekdatabank met management- en marketingtijdschriften. De focus ligt vooral op het economische onderzoeksgebied. Je vindt naast deze tijdschriften ook rapporten over de belangrijkste internationale bedrijven, branches, markten en landen.
 • Knovel: bij Knovel vind je betrouwbare naslagwerken en databases van toonaangevende technische uitgevers en professionele organisaties, die gefocust zijn op de bouwkunde.
 • Twitter en andere social-mediakanelen: met Twitter kun je bijvoorbeeld onderzoeken: hoeveel wordt over een bepaald onderwerp gepraat? Een voorbeeld: de NS wil weten hoeveel reizigers gemiddeld per dag klachten hebben over de dienstregeling. Echter, niet elke reiziger dient een officiële klacht in, maar velen klagen wel via Twitter. Door in Twitter te zoeken op ‘NS’ of ‘treinen’ kun je gegevens vinden over wat mensen zeggen over de NS.
 • Bedrijfsgegevens zoals jaarverslagen, verkooprapporten en facturen.
 • Gegevens van de Kamer van Koophandel.
 • Tijdschriften (bijvoorbeeld via JSTOR).
 • Foto’s.
 • Dagboeken.
 • Gemeentelijke informatie.
 • (Trend- of branche)rapporten.
 • Archieven.

Van deskresearch naar fieldresearch (veldonderzoek)

In je scriptie kun je naast deskresearch ook fieldresearch doen. Je kunt met behulp van de gegevens die je hebt gevonden bijvoorbeeld een interview of enquête doen.

Wat vind jij van dit artikel?
Annelien Krul

Annelien is kunsthistorica met een grote liefde voor taal. Ze heeft een eigen redactiebureau en werkt daarnaast met veel plezier voor Scribbr om studenten met hun scriptie te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

19 reacties

Michael
25 september 2020 om 18:21

Hallo,

Ik heb een vraagje wat betreft de bronvermelding (literatuurlijst) van de deskresearch. Voeg je de bronnen gewoon toe aan je literatuurlijst, duid je op één of andere manier aan welke bronnen bekomen zijn via de deskresearch of maak je hiervoor een extra literatuurlijst aan?

Alvast bedankt,

Michael

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
28 september 2020 om 19:52

Hoi Michael,

Alle bronnen komen samen in één literatuurlijst. Door de bronnen ook in de tekst te benoemen geef je aan voor welk onderdeel je de bron gebruikt hebt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Tina
14 maart 2019 om 10:33

Goedemorgen, Ik ben bezig met een onderzoek op basis van deskresearch. Ik heb eindelijk een dataset gevonden waarin het geslacht van lokale bestuurders te vinden is. Er ontbreken ca. 100 classificaties van geslacht. Kan ik de dataset verrijken door de ontbrekende informatie uit de dataset via internet/nieuwsartikelen op te zoeken? Of is dat niet betrouwbaar genoeg?

Beantwoorden

Wout
27 september 2018 om 12:24

Hoi,

Ik heb een vraag, valt deskresearch onder kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
29 september 2018 om 18:27

Hoi Wout,
Bedankt voor je vraag.
Dit kan kwalitatief of kwantitatief zijn en dit ligt puur aan het type onderzoeksvragen dat je wil beantwoorden.
Deskresearch kan bijvoorbeeld ook nog betekenen dat je bestaande data gebruikt voor je onderzoek.
Ik raad je aan een kijkje te nemen op https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-vs-kwantitatief-onderzoek/ om te zien wat de verschillen tussen de twee typen onderzoek zijn.

Groetjes,
Arjan

Beantwoorden

Juliette
17 september 2018 om 15:56

Hoi!

Ik zit ontzettend te twijfelen op welke plek ik mjin desk research moet neerzetten in mijn scriptie. Het zijn voornamelijk relevante onderzoeken en achtergrond informatie. Met behulp van deze data heb ik ook de vragen voor mijn kwalitatieve onderzoek (interviews) samengesteld. Welke plek zou voor deze data het meest logisch zijn? Ik heb hier twee opties staan in de indeling van mijn scriptie:

3. Theoretical Framework
3.1 Defenition key concepts
3.2 Desk research
3.3 Relevant theories and models
3.4 Similarities & Differences
3.5 Missing information

Of

5. Results of Research
5.1 Results of primary research
5.2 Results of interviews
5.3 Results of secondary research (desk research?)

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
19 september 2018 om 00:04

Hoi Juliette!

Jouw deskresearch heb je dus als voorbereidend werk gebruikt en is onderdeel van je theoretisch kader, in hoofdstuk 3 staat het dus goed.
Je kunt hier in je resultatenhoofdstuk natuurlijk wel nog naar verwijzen.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

t
23 mei 2018 om 16:39

Hallo, kan ik desk research vergelijken met secundair onderzoek? Zo nee wat is het verschil? Onder welke methode valt het doen van beleidsonderzoek en het analyseren van kamerstukken?

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
25 mei 2018 om 23:22

Hallo,
Bij deskresearch worden inderdaad vaak secundaire gegevens gebruikt, afkomstig van andere onderzoeken.
Meer informatie kun je vinden op https://www.scribbr.nl/category/onderzoeksmethoden/
Spreek ons gerust aan in de chat (of per mail) als je nog meer vragen hebt!

Groetjes,
Arjan

Beantwoorden

Timo
3 januari 2018 om 16:03

Beste lezer,

Ik heb een vraag wat betreft het reflecteren op deskresearch. Ik heb als feedback op mijn onderzoeksverantwoording te horen gekregen 'Hoe weet jij dat jouw deskresearch goed is?'.

Ik heb op het internet gezocht maar ik kan nergens precies vinden hoe men moet reflecteren op deskresearch. Hebben jullie hier nog tips voor?

Alvast bedankt voor de reactie!

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
5 januari 2018 om 15:55

Beste Timo,
Als je wil beoordelen of je deskresearch goed is, kun je jezelf een paar vragen stellen:
- Zijn de bronnen die ik heb gebruikt relevant? Zie ook: https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/hoe-doe-je-literatuuronderzoek/#beoordelen-selecteren
- Zijn de bronnen die ik heb gebruikt kwalitatief sterk? Zie ook: https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/hoe-bepaal-je-de-kwaliteit-van-een-journal-artikel/
- Is mijn scriptie betrouwbaar? Zie ook: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/betrouwbaarheid-je-scriptie/
Hopelijk kun je hiermee verder!
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

Juul
4 oktober 2017 om 16:10

Ik ben literatuur aan het zoeken voor mijn literatuuronderzoek/deskresearch, deze is echter lastig te vinden. wel kan ik videos vinden met de juiste informatie vanaf een betrouwbare bron. zou ik dit ook mogen gebruiken?

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
6 oktober 2017 om 19:10

Hoi Juul,
Als het gaat om een betrouwbare bron, kan je deze zeker gebruiken in je onderzoek. Ga wel even na wat de regels hiervoor zijn bij je opleiding.
Veel succes!
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

Jill
22 mei 2016 om 17:30

Ik heb voor mijn onderzoek inderdaad gebruik gemaakt van literatuuronderzoek of deskresearch. Hoe kan ik deze gegevens het beste analyseren voor mijn scriptie?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 mei 2016 om 16:35

Hoi Jill, meestal gebruik je de informatie die je hebt ingewonnen in het theoretisch kader van je scriptie.

Beantwoorden

Tim
10 september 2014 om 17:01

Mag ik een white paper als een bron gebruiken? De white paper zelf bevat geen bronverwijzingen, dus is het dan wel betrouwbaar?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
11 september 2014 om 11:02

Hoi Tim, ja je mag een white paper als bron gebruiken. Je mag zelfs alles wat je maar kunt vinden als bron gebruiken. Een andere vraag is het of een bron betrouwbaar is. Als je niet de herkomst van de bron weet, maakt dit de bron al een stuk onbetrouwbaarder. Weet je wel de auteur? De plek waar de white paper is gepubliceerd? Hoe meer gegevens je hebt hoe beter je kunt beoordelen of de bron betrouwbaar is.

Ik raad je niet aan om onbetrouwbare bronnen te gebruiken voor het schrijven van je scriptie. Dit maakt je onderzoek minder sterk en kan zelfs je argumentatie onderuit halen.

Beantwoorden

Marloes
17 juli 2020 om 14:09

Hi, als ik een betrouwbare white paper gebruik welk brontype moet ik gebruiken voor mijn literatuurvermelding?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
19 juli 2020 om 14:40

Hoi Marloes,

Je kunt het voorbeeld van een rapport aanhouden.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.