Voorbeeld APA-stijl: Wikipedia-artikel

Wikipedia is een goede manier om snel informatie te vergaren over een onderwerp, maar wordt vaak afgeraden om als bron te gebruiken. Mocht je Wikipedia toch willen gebruiken en opnemen in je bronnenlijst dan kun je voor de APA-stijl onderstaand voorbeeld gebruiken.

Het is belangrijk dat de datum van wanneer je een Wikipediapagina hebt geraadpleegd wordt genoteerd omdat Wikipediapagina’s kunnen veranderen van tijd tot tijd.

Wikipedia-artikel
APA-format WikipediaBegrip. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://nl.wikipedia.org/wiki/begrip
In literatuurlijst Scriptie. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 6 augustus 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Scriptie
In de tekst
  • De algemene opvatting over dit begrip is juist anders, zo valt op Wikipedia te lezen dat  … (Wikipedia, z.d.).
  • In een artikel op Wikipedia (z.d.) staat zelfs dat … .
Open voorbeeld in APA Generator
Wikipedia-artikel
APA-format WikipediaEntry. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved Month day, Year, from http://en.wikipedia.org/wiki/entry
In literatuurlijst Thesis. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved August 6, 2015, from https://en.wikipedia.org/wiki/Thesis
In de tekst
  • According to Wikipedia the definition of ‘thesis’ is different in every country (Wikipedia, n.d.).
  • According to Wikipedia (n.d.) the definition of ‘thesis’ is different in every country.
Open voorbeeld in APA Generator

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Speel)film of documentaire (studie)boek
Apps Arrest en jurisprudentie
bericht op een forum Blendle-artikel of krantenartikel (internet)
Brief van minister (Kamerbrief, Kamerstuk) Bundel
E-book Enquête
Facebook Foto, afbeelding of illustratie
Hoofdstuk/gedeelte uit bundel Interne documenten (intranet)
Internetartikel Interview
Krantenartikel (offline) Oratie
Patenten Pdf-documenten
Persbericht (online) Persoonlijke communicatie
powerpoint of hand-outs Proceedings of conferentiepapers
radio- of tv-show Rapport/Jaarverslag (online)
Reclame op tv of radio Software
Statistische database (CBS) Thesis, dissertatie of scriptie
Twitter Wetenschappelijk (journal) artikel in voorpublicatie
Wetenschappelijk tijdschrift (journal) Wetsartikel en wettekst
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube
Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check
Betrouwbaar en snel

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr Team)
3 september 2015 om 13:47

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.