Wanneer en hoe vat je bronnen samen

Als je een tekst samenvat, schrijf je die tekst in je eigen woorden beknopt en overzichtelijk op. Tijdens je onderzoek kom je misschien volledige bronnen, hoofdstukken of paragrafen tegen die relevant en interessant zijn voor je eigen scriptie. In dat geval kun je ervoor kiezen de gehele bron samen te vatten, in plaats van simpelweg een citaat te gebruiken of een bepaald gedeelte te parafraseren.

Tip
Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis & snel een samenvatting te maken.

Verder lezen: Wanneer en hoe vat je bronnen samen

DESTEP-analyse van de externe omgeving | Met voorbeelden

Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van een bedrijf in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken.

Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omgeving waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert.

Je gebruikt een DESTEP-analyse voor de externe analyse. De informatie die je hieruit verkrijgt kun je verwerken in een SWOT-analyse. Vervolgens kun je de macro-factoren die van invloed zijn op het bedrijf ook uiteenzetten in een confrontatiematrix. Houd er hierbij rekening mee dat de macro-omgeving niet beheersbaar of beïnvloedbaar is.

Verder lezen: DESTEP-analyse van de externe omgeving | Met voorbeelden

Een implementatieplan voor je scriptie of adviesrapport

In een implementatieplan werk je de stappen, ofwel activiteiten, voor de implementatie van je aanbeveling of advies uit je onderzoek in je scriptie of adviesrapport concreet uit. Het doel is om hiermee jouw oplossing voor het probleem dat je eerder hebt onderzocht in de praktijk te kunnen brengen.

De structuur van je implementatieplan kan er als volgt uitzien:

  Let op
  Deze structuur is een richtlijn. Ga na in de studierichtlijnen en bij jouw opdrachtgever welke onderdelen je in welke volgorde precies moet opnemen in jouw implementatieplan.

  Verder lezen: Een implementatieplan voor je scriptie of adviesrapport

  Voorbeeld met uitleg van een discussie in een scriptie

  Dit artikel bevat een volledig voorbeeld van een discussie in een scriptie.

  De discussie is een van de laatste onderdelen van je scriptie. In je discussie evalueer je op je onderzoeksresultaten en bespreek je de beperkingen en implicaties van die resultaten. Je kunt hier je resultaten kritisch interpreteren en suggesties voor vervolgonderzoek uitwerken.

  In dit voorbeeld van de discussie komen alle aspecten terug die van belang zijn:

  • Validiteit aantonen
  • Resultaten interpreteren
  • Beperkingen bespreken
  • Implicaties aanduiden
  • Suggesties voor vervolgonderzoek geven
  Als je meer wilt weten over de inhoud en structuur van een discussie, kun je eerst ons uitgebreide artikel over een discussie in je scriptie bekijken.

  Verder lezen: Voorbeeld met uitleg van een discussie in een scriptie

  Zo schrijf je een perfecte conclusie voor je scriptie | Met voorbeeld

  De conclusie is het laatste gedeelte van je scriptieonderzoek. In je conclusie beantwoord je de centrale onderzoeksvraag of bevestig of ontkracht je jouw hypothese op basis van de onderzoeksresultaten. Het doel van een conclusie is je belangrijkste bevindingen te presenteren aan je lezers, een antwoord te geven op de hoofdvraag en je onderzoek af te ronden.

  Een conclusie is meestal 200 tot 400 woorden lang, maar afhankelijk van de lengte van je scriptie kan je conclusie ook langer zijn. Het is belangrijk dat je je het antwoord op de onderzoeksvraag objectief en beknopt formuleert. Je conclusie komt na je resultaten en voor een eventuele discussie.

  Verder lezen: Zo schrijf je een perfecte conclusie voor je scriptie | Met voorbeeld

  Tips voor een duidelijke leeswijzer in je scriptie (met voorbeelden)

  De leeswijzer in de inleiding van je scriptie verduidelijkt de structuur van je scriptie. Hierin beschrijf je kort welke informatie ieder hoofdstuk bevat, zodat je lezers kunnen vinden wat ze zoeken en weten wat ze kunnen verwachten.

  Je kunt ook leeswijzers gebruiken aan het begin van ieder hoofdstuk om hierin kort de (paragraaf)structuur per hoofdstuk uit te leggen. Zorg er in ieder geval voor dat je leeswijzer(s) prettig leesbaar zijn door verschillende zinsconstructies, werkwoorden en correcte synoniemen te gebruiken.

  Let op
  Volgens de meeste referentiestijlen schrijf je “hoofdstuk” met een hoofdletter als je naar specifieke hoofdstukken verwijst (bijvoorbeeld Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 4). Dit is ook het geval als je de APA-stijl gebruikt. Controleer altijd de richtlijnen van je onderwijsinstelling om het zeker te weten. In dit artikel volgen we de APA-richtlijnen.

  Verder lezen: Tips voor een duidelijke leeswijzer in je scriptie (met voorbeelden)

  Inleiding schrijven voor je scriptie (met stappenplan en checklist)

  Structure of a Dissertation

  De inleiding of introductie is het eerste hoofdstuk van je scriptie. Je plaatst de inleiding direct na de inhoudsopgave. De inleiding is bedoeld om de interesse van de lezer te wekken, en de focus, het doel, de relevantie en de richting van je scriptie te bepalen.

  Een goede inleiding bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  Tip
  Net begonnen met je scriptie? Download het gratis Scribbr-scriptiesjabloon om meteen met een goede structuur te starten. Op pagina 10 vind je meer informatie over de structuur van je inleiding.

  Verder lezen: Inleiding schrijven voor je scriptie (met stappenplan en checklist)

  Samenvatting (abstract) voor je scriptie (met voorbeeld)

  Hoe schrijf je een samenvatting (abstract) voor je scriptie

  Je samenvatting of abstract is een korte weergave van je scriptie. Hierin wordt kort en bondig beschreven waar je scriptie over gaat, zodat je lezers precies weten wat ze ervan kunnen verwachten. De samenvatting is het eerste scriptie-onderdeel dat lezers lezen.

  Samenvattingen mogen normaal gesproken niet langer zijn dan één pagina. Vaak schrijven universiteiten zelfs een limiet voor van maximaal 200 tot 300 woorden. Je plaatst de samenvatting na je titelpagina, informatiepagina of voorwoord en vóór je inhoudsopgave.

  Tip
  Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik Scribbrs samenvatter om gratis & snel een samenvatting te maken.

  Verder lezen: Samenvatting (abstract) voor je scriptie (met voorbeeld)

  Een goed voorwoord voor je scriptie | Met voorbeeld

  In het voorwoord van je scriptie of essay geef je aan waarom je voor je onderzoeksonderwerp hebt gekozen, voor wie het onderzoek is bedoeld (doelgroep) en wat je ervaringen waren tijdens het schrijven. Ook is het voorwoord de plek om mensen te bedanken die je met je onderzoek hebben geholpen.

  Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is. Vanwege het persoonlijke karakter doe je dit meestal in de ik- of wij-vorm. Je plaatst het voorwoord aan het begin van je scriptie na de titelpagina (of informatiepagina).

  Verder lezen: Een goed voorwoord voor je scriptie | Met voorbeeld

  Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

  Een valide en betrouwbare enquête is een enquête die op consistente wijze heeft gemeten wat gemeten moest worden. Zo kunnen op basis hiervan ware conclusies worden getrokken en zullen bij een herhaling van het onderzoek dezelfde resultaten naar voren komen.

  Zorg er daarom voor dat je vragenlijst en wijze van data-analyse valide zijn door begrippen correct te operationaliseren en deze juist te analyseren met SPSS, Excel of een andere analysetool. Garandeer de betrouwbaarheid door de vragenlijst op consistente wijze af te nemen en let op dat je bij de data-analyse geen fouten maakt.

  Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête