Overzicht APA-stijl opmaak (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

APA heeft naast de bekende richtlijnen voor bronvermeldingen ook regels opgesteld voor de opmaak van wetenschappelijke documenten. Zo kent APA vijf levels voor koppen en zijn er specifieke eisen voor de opmaak van de tekst, tabellen en figuren.

In dit artikel vind je een compleet overzicht van alle voorwaarden waar een document volgens de APA-stijl, 6de druk, opmaak aan moet voldoen. Ook kun je ons voorbeelddocument gebruiken als leidraad bij het opmaken van je eigen document.

Voorbeelddocument APA-stijl

Verder lezen: Overzicht APA-stijl opmaak (6de editie)

Verschillende soorten essays

“Schrijf een essay”, krijg je als opdracht van je docent. Paniek, want hoe schrijf je eigenlijk een essay? Het woord essay wordt op veel verschillende tekstsoorten geplakt, en dat maakt ‘essay’ een vaag begrip.

Verder lezen: Verschillende soorten essays

Primaire en secundaire bronnen

Als je onderzoek doet, is het belangrijk dat je onderscheid maakt tussen primaire en secundaire bronnen. Dit onderscheid laat zien of de auteur van een tekst dicht bij of ver van een beschreven gebeurtenis staat en kan daarmee iets zeggen over betrouwbaarheid van bronnen.

Verder lezen: Primaire en secundaire bronnen

Hoe parafraseer je?

Als je parafraseert, druk je een idee van iemand anders in je eigen woorden uit. Parafraseren is de belangrijkste manier om onderzoek van anderen te delen dat relevant is voor je eigen studie.

Naast parafraseren zijn er nog twee manieren om de ideeën van anderen te delen: citeren en samenvatten.

Verder lezen: Hoe parafraseer je?

Op de juiste manier citeren

Citeren is een van de drie methoden om correct gebruik te maken van andermans ideeën. De andere twee methoden zijn parafraseren en samenvatten.

Je kunt citaten bijvoorbeeld gebruiken om concepten te definiëren, bewijsmateriaal aan te voeren of om een argument te ondersteunen.

Wat is een citaat?

Een citaat is het letterlijk kopiëren van andermans woorden. Dit kan een zinsdeel, een zin of een kleine alinea zijn.

Voorbeeld van een citaat:

Volgens de Van Dale is citeren: “een passage uit andermans werk overnemen in een eigen werk, meestal met bronvermelding” (2010, p. 221)

Twee belangrijke aandachtspunten bij het citeren van bronnen zijn:

  • De geciteerde tekst staat tussen aanhalingstekens
  • De originele auteur(s) zijn correct geciteerd in de tekst en literatuurlijst

Verder lezen: Op de juiste manier citeren

Stappenplan nummering van APA-tabellen en figuren in de bijlage in Word

Volgens de APA-stijl moeten de tabellen en figuren in de bijlage als volgt genummerd worden: A1, B3, C2, etc. Echter, wanneer je gebruikmaakt van bijschriften en een automatisch gegenereerde lijst, loop je tegen het probleem aan dat Word automatisch de tabellen en figuren doornummert na de hoofdtekst.

Verder lezen: Stappenplan nummering van APA-tabellen en figuren in de bijlage in Word