Overzicht APA-stijl opmaak (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

APA heeft naast de bekende richtlijnen voor bronvermeldingen ook regels opgesteld voor de opmaak van wetenschappelijke documenten. Zo kent APA vijf levels voor koppen en zijn er specifieke eisen voor de opmaak van de tekst, tabellen en figuren.

In dit artikel vind je een compleet overzicht van alle voorwaarden waar een document volgens de APA-stijl, 6de druk, opmaak aan moet voldoen. Ook kun je ons voorbeelddocument gebruiken als leidraad bij het opmaken van je eigen document.

Voorbeelddocument APA-stijl

Verder lezen: Overzicht APA-stijl opmaak (6de editie)

Verschillende soorten essays

“Schrijf een essay”, krijg je als opdracht van je docent. Paniek, want hoe schrijf je eigenlijk een essay? Het woord essay wordt op veel verschillende tekstsoorten geplakt, en dat maakt ‘essay’ een vaag begrip.

Verder lezen: Verschillende soorten essays

Primaire en secundaire bronnen in je scriptie

Als je onderzoek doet, is het belangrijk dat je controleert of je gebruikmaakt van primaire of secundaire bronnen. Primaire bronnen worden ook wel oorspronkelijke bronnen genoemd, en hierin wordt bijvoorbeeld een originele, empirische studie beschreven. Een secundaire bron is een bron over een bron, bijvoorbeeld een literatuuronderzoek over die originele empirische studie.

Het is beter om in je scriptie waar mogelijk primaire bronnen te gebruiken, omdat deze de betrouwbaarheid van je tekst verhogen. Op die manier zie je de informatie altijd in de juiste context en weet je zeker dat een schrijver van een secundaire bron de oorspronkelijke bron niet per ongeluk verkeerd heeft begrepen.

Verder lezen: Primaire en secundaire bronnen in je scriptie

Hoe kun je parafraseren in je scriptie?

Als je parafraseert, druk je een idee van iemand anders uit in je eigen woorden. Parafraseren is de belangrijkste manier om onderzoeken van anderen te delen die relevant zijn voor je eigen onderzoek.

Naast parafraseren zijn er nog twee manieren om de ideeën van anderen te delen: citeren en samenvatten.

Verder lezen: Hoe kun je parafraseren in je scriptie?

Correct citeren (met voorbeelden, video’s en checklist)

Citeren is een van de drie methoden om correct gebruik te maken van andermans ideeën. De andere twee methoden zijn parafraseren en samenvatten. Je kunt citaten bijvoorbeeld gebruiken om concepten te definiëren, bewijsmateriaal aan te voeren of om een argument te ondersteunen.

Citeren is het letterlijk kopiëren van andermans woorden. Dit kan een zinsdeel, een zin of een alinea zijn. Hierbij is het belangrijk dat je de geciteerde tekst tussen aanhalingstekens plaatst en dat je de originele auteur(s) correct citeert in de tekst en in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Een citaat
Volgens Van Dale is citeren: “een passage uit andermans werk overnemen in een eigen werk, meestal met bronvermelding” (2021, p. 221).

Verder lezen: Correct citeren (met voorbeelden, video’s en checklist)

Stappenplan nummering van APA-tabellen en figuren in de bijlage in Word

Volgens de APA-stijl moeten de tabellen en figuren in de bijlage als volgt genummerd worden: A1, B3, C2, etc. Echter, wanneer je gebruikmaakt van bijschriften en een automatisch gegenereerde lijst, loop je tegen het probleem aan dat Word automatisch de tabellen en figuren doornummert na de hoofdtekst.

Verder lezen: Stappenplan nummering van APA-tabellen en figuren in de bijlage in Word