Zelf de schrijfstijl van je scriptie verbeteren: 6 tips

Afgerekend worden op stijl- en interpunctiefouten, dat wil je echt niet! Lees de volgende 6 tips om te voorkomen dat je niet door de taalkeuring komt.

1. Kommagebruik

Plaats een komma tussen werkwoorden die horen bij verschillende zinsdelen.

Afgeraden Aangeraden
Nadat zij het onderzoek opgezet hadden benaderden ze het bedrijf. Nadat zij het onderzoek opgezet hadden, benaderden ze het bedrijf.
Toen Jan tegen de lamp gelopen was had hij veel pijn. Toen Jan tegen de lamp gelopen was, had hij veel pijn.

2. Begin een zin niet met ‘maar’ of ‘omdat’

Afgeraden Aangeraden
Omdat het model niet geschikt was voor dit onderzoek, is het niet gebruikt. Het model is niet gebruikt, omdat het niet geschikt was voor dit onderzoek.
Maar in werkelijkheid volstaat alleen een SWOT-analyse niet om antwoord te geven op de hoofdvraag. Echter, in werkelijkheid volstaat alleen een SWOT-analyse niet om antwoord te geven op de hoofdvraag.
Hij wilde zich verder verdiepen in het onderwerp. Maar dat was niet mogelijk. Hij wilde zich verder verdiepen in het onderwerp, maar dat was niet mogelijk.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

3. Naamwoordstijl en omslachtige zinnen

Vermijd de naamwoordstijl en omslachtige zinnen. Zie hiervoor ook het artikel over hoe je een samenvatting kunt inkorten.

Afgeraden Aangeraden
Het onderzoek heeft zich gericht op het afbakenen van het onderwerp. Het onderzoek bakent het onderwerp af.
De nieuwe strategie moet zich richten op het verminderen van restafval. De nieuwe strategie moet zich erop richten restafval te verminderen.
Zij wisten niet hoe ze iemand konden bereiken vanwege het feit dat hun mobiele telefoons leeg waren. Zij wisten niet hoe ze iemand konden bereiken omdat hun mobiele telefoons leeg waren.

4. Vermijd de lijdende vorm

Vermijd de lijdende vorm steeds wanneer dit kan.

Omslachtig Helder
Het wordt achterhaald door middel van de analyse wanneer het plan door het bedrijf geïmplementeerd dient te worden. De analyse helpt te achterhalen wanneer het bedrijf het plan dient te implementeren.
In het hoofdstuk wordt het theoretisch kader besproken. In het hoofdstuk komt het theoretisch kader aan bod.
Wanneer de was wordt gedaan, zet de schoonmaker ook het vuil buiten. Als de schoonmaker de was doet, zet hij ook het vuil buiten.

5. Verwijswoorden

Let erop dat de juiste verwijswoorden gebruikt worden en dat duidelijk is waarnaar verwezen wordt.

Fout Correct
De organisatie had zijn medewerkers ingelicht over de reorganisatie. De organisatie had haar medewerkers ingelicht over de reorganisatie.
Er is veel onderzoek naar de opgraving gedaan. De factoren zijn echter niet meegenomen in deze analyse. Er is veel onderzoek naar de opgraving gedaan. De factoren1 zijn echter niet meegenomen in deze analyse.

6. Opsommingen

Let erop dat leestekengebruik en hoofdlettergebruik in opsommingen kloppen.

Fout Correct
De volgende factoren worden meegenomen in dit onderzoek:

 • Vastberadenheid;
 • Barmhartigheid,
 • Empathie;
 • Geduld.
De volgende factoren worden meegenomen in dit onderzoek:

 • vastberadenheid;
 • barmhartigheid;
 • empathie;
 • geduld.
Om die reden heb ik verschillende aanbevelingen opgesteld:

 • het model moet worden aangepast;
 • de controle moet altijd worden uitgevoerd;
 • verkeerde aanwijzingen moeten worden nagekeken
Om die reden heb ik verschillende aanbevelingen opgesteld:

 • Het model moet worden aangepast.
 • De controle moet altijd worden uitgevoerd.
 • Verkeerde aanwijzingen moeten worden nagekeken.
Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

2 reacties

Daan
16 juni 2021 om 17:02

Duidelijk verhaal! Ik heb alleen nog wel een vraag over de opsommingen. Hoe zit het met de puntkomma als de zinnen van de opsomming eindigen met vraagtekens?
Bv. Dit hoofdstuk behandelt de volgende deelvragen:
Vraag 1?
Vraag 2?
Komen hier nog puntkomma's achter de vragen te staan, of is een vraagteken voldoende?

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
16 juni 2021 om 17:12

Hoi Daan,

In dat geval laat je de puntkomma's inderdaad weg en eindigt ieder deel van de opsomming met het vraagteken! :)

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.