Zelf de schrijfstijl van je scriptie verbeteren: 6 tips

Afgerekend worden op stijl- en interpunctiefouten, dat wil je niet! Lees de volgende 6 tips om te voorkomen dat je niet door de taalkeuring komt.

1. Kommagebruik

Plaats een komma tussen werkwoorden die horen bij verschillende zinsdelen.

 Afgeraden Aangeraden
Nadat zij het onderzoek opgezet hadden benaderden ze het bedrijf. Nadat zij het onderzoek opgezet hadden, benaderden ze het bedrijf.
Toen hij zijn plan had afgerond nam hij uitgebreid pauze. Toen hij zijn plan had afgerond, nam hij uitgebreid pauze.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

2. Begin een zin niet met ‘maar’ of ‘en’

Afgeraden Aangeraden
En het model was niet geschikt voor dit onderzoek, daarom is het niet gebruikt. Het model was niet geschikt voor dit onderzoek, daarom is het niet gebruikt.
Maar in werkelijkheid volstaat alleen een SWOT-analyse niet om antwoord te geven op de hoofdvraag. In werkelijkheid volstaat echter alleen een SWOT-analyse niet om antwoord te geven op de hoofdvraag.
Hij wilde zich verder verdiepen in het onderwerp. Maar dat was niet mogelijk. Hij wilde zich verder verdiepen in het onderwerp, maar dat was niet mogelijk.

3. Naamwoordstijl en omslachtige zinnen

Vermijd de naamwoordstijl en omslachtige zinnen. Zie hiervoor ook het artikel over hoe je een samenvatting kunt inkorten.

Afgeraden Aangeraden
In dit hoofdstuk wordt als doel het afbakenen van het onderwerp en het beschrijven van de haalbaarheid aangehouden. Dit hoofdstuk heeft als doel het onderwerp af te bakenen en de haalbaarheid te beschrijven.
De nieuwe strategie moet zich richten op het verminderen van restafval. De nieuwe strategie moet zich erop richten restafval te verminderen.
Zij wisten niet hoe ze hem konden bereiken vanwege het feit dat hun mobiele telefoons leeg waren. Zij wisten niet hoe ze hem konden bereiken omdat hun mobiele telefoons leeg waren.

4. Vermijd onnodig passief

Vermijd de passieve vorm wanneer het onderwerp van de zin duidelijk is.

Onnodig passief Helder
De betrokkenen werden door de Raad geadviseerd zich tijdelijk afzijdig te houden. De Raad adviseerde de betrokkenen zich tijdelijk afzijdig te houden.
In het hoofdstuk worden de antwoorden die door de geïnterviewden zijn gegeven besproken. In het hoofdstuk komen de antwoorden van de geïnterviewden aan bod.
Door de directeur van de school werd aangegeven dat de jaarresultaten aan de verwachtingen voldoen. De directeur van de school gaf aan dat de jaarresultaten aan de verwachtingen voldoen.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

5. Verwijswoorden

Let erop dat de juiste verwijswoorden gebruikt worden en dat duidelijk is waarnaar verwezen wordt.

Fout Correct
De organisatie had zijn medewerkers ingelicht over de reorganisatie. De organisatie had haar medewerkers ingelicht over de reorganisatie.
Er is veel onderzoek naar de opgraving gedaan. De factoren zijn echter niet meegenomen in deze analyse. Er is veel onderzoek naar de opgraving gedaan. De factoren1 zijn echter niet meegenomen in deze analyse.

6. Opsommingen

Let erop dat leestekengebruik en hoofdlettergebruik in opsommingen kloppen.

Fout Correct
De volgende factoren worden meegenomen in dit onderzoek:

 • Vastberadenheid;
 • Barmhartigheid,
 • Empathie;
 • Geduld.
De volgende factoren worden meegenomen in dit onderzoek:

 • vastberadenheid;
 • barmhartigheid;
 • empathie;
 • geduld.
Om die reden heb ik verschillende aanbevelingen opgesteld:

 • het model moet worden aangepast;
 • de controle moet altijd worden uitgevoerd;
 • verkeerde aanwijzingen moeten worden nagekeken
Om die reden heb ik verschillende aanbevelingen opgesteld:

 • Het model moet worden aangepast.
 • De controle moet altijd worden uitgevoerd.
 • Verkeerde aanwijzingen moeten worden nagekeken.

Bonustip: Scribbrs Grammatica Check

Twijfel je na deze tips nog aan de spelling en grammatica van je tekst? Controleer je tekst dan eenvoudig en snel op grammaticale, spellings- en interpunctiefouten met Scribbrs gratis Grammatica Check.

Probeer Scribbrs Grammatica Check

Veelgestelde vragen

Waarom moet je de lijdende vorm niet te vaak gebruiken?

Sommige opleidingen beschouwen passieve zinnen als fout en keuren scripties er zelfs op af. Veelvuldig gebruik van de lijdende vorm kan je tekst namelijk langdradig of moeilijk leesbaar maken. Probeer de lijdende vorm daarom te vervangen door de actieve vorm indien mogelijk.

Hoe voorkom je spelfouten?

Het is een goed idee om je tekst te controleren met een spellingchecker als je veel algemene spelfouten maakt. Een spellingchecker lost echter niet altijd alle problemen op en geeft af en toe zelfs een verkeerd advies.

Als je zeker wilt weten dat je een goede spellingscontrole uitvoert, kun je gebruikmaken van Scribbrs gratis Grammatica Check.

Tip
Als je echt veel moeite hebt met spelling en zelfs met behulp van onze spellingscontrole nog twijfelt aan je tekst, kun je beter je tekst laten nakijken door een professional. Scribbr biedt een nakijkservice, waarbij een taalexpert je scriptie nakijkt en verbetert.
Hoe voorkom je spreektaal in academische teksten?

Een scriptie die veel spreektaal bevat, kan worden afgekeurd door begeleiders. Probeer daarom te voorkomen dat je:

 • Vulwoorden en dubbelingen gebruikt (zoals “tevens ook”)
 • Vaag taalgebruik gebruikt (“men zegt dat” – wie is men?)
 • De lezer aanspreekt (“je zult zien dat”)
 • Uitdrukkingen en gezegden gebruikt (“bloed, zweet en tranen”)

 

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2024, 10 april). Zelf de schrijfstijl van je scriptie verbeteren: 6 tips. Scribbr. Geraadpleegd op 14 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/schrijfstijl-scriptie-verbeteren/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.