Fragmenten in scripties, een goed idee?

Fragmentarisch taalgebruik houdt in dat bepaalde, voor een volzin onmisbare woorden uit een zin worden weggelaten om de zin beknopter te maken.

Zo ontbreekt in fragmenten vaak de persoonsvorm, het onderwerp of lidwoord. Fragmenten behoren tot spreektaal en informeel taalgebruik en zijn niet toegestaan in academische teksten.

Doel is de winst te verhogen of het doel is de winst te verhogen

Soort fout Fout Goed Ook goed
Het onderwerp ontbreekt In dit hoofdstuk worden de modellen kort besproken. En komen uitgebreider aan bod in het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden kort de modellen besproken. De modellen komen uitgebreider aan bod in het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden kort de modellen besproken, die uitgebreider aan bod komen in het volgende hoofdstuk.
De persoonsvorm ontbreekt De onderzoeksvragen worden geformuleerd. Ook de hypothesen. De onderzoeksvragen worden geformuleerd. Ook de hypothesen worden geformuleerd. De onderzoeksvragen worden geformuleerd, evenals de hypothesen.
Het lidwoord ontbreekt Doel is voor het eind van het jaar de omzet te verdubbelen. Het doel is voor het eind van het jaar de omzet te verdubbelen. Het doel is dat voor het eind van het jaar de omzet is verdubbeld.

Het onderwerp ontbreekt

De resultaten zijn van belang. En worden hier besproken. = fout.

Waarom is de tweede zin fout?

In de eerste zin wordt het onderwerp genoemd: de resultaten. De tweede zin bevat geen onderwerp. Deze zin is niet compleet, omdat een volzin altijd moet bestaan uit een persoonsvorm en een onderwerp.

Fout Goed Ook goed (samentrekking)
De organisatie beloont haar medewerkers. Is zeer prettig. De organisatie beloont haar medewerkers. Dat is zeer prettig. De organisatie beloont haar medewerkers en dat is zeer prettig.
Deze ontmoetingsplek brengt achtergestelde jongeren samen om te sporten. Of studeren. Deze ontmoetingsplek brengt achtergestelde jongeren samen om te sporten. Ze kunnen hier ook studeren. Deze ontmoetingsplek brengt achtergestelde jongeren samen om te sporten en ze kunnen er ook studeren.
Het restaurant heeft nieuwe koks in dienst. Is tevens een ontslagen. Het restaurant heeft nieuwe koks in dienst. Het heeft tevens een kok ontslagen. Het restaurant heeft nieuwe koks en heeft tevens een kok ontslagen.

Ezelsbrug – bepalen of het onderwerp ontbreekt

Je kunt bepalen of het onderwerp in een zin ontbreekt door de vraag te stellen wie de handeling uitvoert. Is het onduidelijk wie de handeling uitvoert, dan is er sprake van een fragment.

Een fragment moet altijd worden aangevuld met een onderwerp. Ook kun je twee zinnen samentrekken.

Voorbeeld Wie…? Dus Ook goed (samentrekking)
Dit hoofdstuk behandelt de validiteit. En gaat in op de methoden. Wie gaat in op de methoden? = Onbekend Dit hoofdstuk behandelt de validiteit. Ook gaat dit hoofdstuk in op de methoden. Dit hoofdstuk behandelt de validiteit en gaat in op de methoden.
De onderzoeker neemt interviews af. En voert ook een analyse uit. Wie voert uit? = Onbekend De onderzoeker neemt interviews af. Ook voert hij/zij een analyse uit. De onderzoeker neemt interviews af en voert een analyse uit.
Het Rijk heeft een plan opgesteld voor 2015. Het beoogt veranderingen. Wie beoogt? = Het Het Rijk heeft een plan opgesteld voor 2015. Het beoogt veranderingen. Het Rijk heeft een plan opgesteld voor 2015 dat veranderingen beoogt.
De burgers schreven een brief. Ze kregen een reactie. Wie kregen? = Ze De burgers schreven een brief. Ze kregen een reactie. De burgers schreven een brief en kregen een reactie.
Deze paragraaf gaat hierop in. En gaat in op de methoden. Wie gaat hierop in? = Onbekend Deze paragraaf gaat hierop in. Ook gaat ze in op de methoden. Deze paragraaf gaat hierop in en op de methoden.
Het energiebedrijf kampt met een personeelstekort. En moet hierdoor nieuwe plannen opstellen. Wie kampt met een personeelstekort? = Onbekend Het energiebedrijf kampt met een personeelstekort. Het moet hierdoor nieuwe plannen opstellen. Het energiebedrijf kampt met een personeelstekort en moet hierdoor nieuwe plannen opstellen.

De persoonsvorm ontbreekt

Daar zijn de patiënten die naar huis mogen. En de begeleiders. = fout.

Waarom is de tweede zin fout?

In de tweede zin ontbreekt de persoonsvorm. Een volledige zin bestaat uit minimaal een onderwerp en een persoonsvorm.

Fout Goed Ook goed (samentrekking)
Het probleem is dat de hr-afdeling geen vast personeel kan vinden. En geen uitzendkrachten. Het probleem is dat de hr-afdeling geen vast personeel kan vinden. Tevens kan ze geen vaste uitzendkrachten vinden. Het probleem is dat de hr-afdeling geen vast personeel kan vinden en tevens geen uitzendkrachten.
De SWOT-analyse wordt gebruikt. Ook het 7S-model. De SWOT-analyse wordt gebruikt. Ook het 7S-model wordt gebruikt. De SWOT-analyse wordt gebruikt, evenals het 7S-model.
Een jenaplanschool besteedt veel aandacht aan creativiteit. Net als aan ontplooiing. Een jenaplanschool besteedt veel aandacht aan creativiteit. Ook besteedt ze veel aandacht aan ontplooiing. Een jenaplanschool besteedt veel aandacht aan creativiteit en ontplooiing.
Intern zijn gesprekken gevoerd. Extern niet. Intern zijn gesprekken gevoerd. Er zijn geen externe gesprekken gevoerd. Intern zijn gesprekken gevoerd, extern is dit niet gedaan.

Ezelsbrug – bepalen of de persoonsvorm ontbreekt

Je kunt controleren of de persoonsvorm ontbreekt door de zin vragend te maken. Daarbij kun je de werkwoorden ‘doen’ of ‘zijn’ gebruiken als er geen werkwoord in een zin staat.

Als je de zin vragend maakt, komt de persoonsvorm vooraan de zin te staan. Is dit werkwoord er niet, dan heb je een fragment gevonden.

Vervolgens kun je de zin aanvullen met een werkwoord of twee zinnen samentrekken.

Voorbeeld Wat…? Dus… Goed
Hij werkt aan zijn communicatie. Net als zij aan ontplooiing. Wat doet zij aan ontplooiing?

= Onbekend

Dit is een fragment: er moet een persoonsvorm aan de zin worden toegevoegd. Hij werkt aan zijn communicatie, net als zij aan ontplooiing.
De conclusie komt aan bod. Tevens de discussie. Wat doet de discussie tevens?

= Onbekend

Dit is een fragment: er moet een persoonsvorm aan de zin worden toegevoegd. De conclusie komt aan bod. Tevens wordt de discussie behandeld.
In hoofdstuk 2 worden de gebruikte modellen besproken. Dan de onderzoeksmethoden in hoofdstuk 3. Wat is er met de aanbevelingen?

= Onbekend

Dit is een fragment: er moet een persoonsvorm aan de zin worden toegevoegd. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte modellen besproken. De onderzoeksmethoden worden in hoofdstuk 3 besproken.
De maaltijden worden in de woonkamer opgediend. Ze worden daar ook afgewassen. Worden ze daar ook afgewassen? Dit is een complete zin. ‘Worden’ is de persoonsvorm. De maaltijden worden in de woonkamer opgediend. Ze worden daar ook afgewassen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Het lidwoord ontbreekt

Doel is te onderzoeken hoe de omzet verhoogd kan worden. = fout.

Wat ontbreekt in dit voorbeeld?

Een lidwoord weglaten aan het begin van de zin geeft de tekst een journalistieke stijl. In een academische tekst moeten zinnen volledig zijn. Lidwoorden mogen daarom niet ontbreken.

Het lidwoord mag alleen achterwege worden gelaten als je refereert aan een niet-specifiek onderwerp, zoals een groep mensen, dingen of dieren in het algemeen.

Fout Goed
Plan is het gebouw in 2021 te renoveren. Het plan is het gebouw in 2021 te renoveren.
Ze kan verbeteren op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze kan verbeteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
In dit rapport wordt beschreven hoe onderzoeksresultaten zijn verkregen. In dit rapport wordt beschreven hoe de onderzoeksresultaten zijn verkregen.
De Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld. Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld.

Ezelsbrug – bepalen of het lidwoord geplaatst moet worden

Als het onderwerp van de zin verwijst naar een specifiek onderwerp dat je al hebt genoemd, wordt het onderwerp voorafgegaan door een lidwoord. Verwijs je naar een gegeven in het algemeen, dan mag het lidwoord worden weggelaten.

Voorbeeld Regel Dus…
De universiteit heeft (een) nieuwe missie en visie geformuleerd. Het gaat over een specifieke missie en visie: lidwoord toevoegen. De universiteit heeft een nieuwe missie en visie geformuleerd.
(Het) voordeel van dit model is dat het alle sterktes en zwaktes van een bedrijf in kaart brengt. Het gaat over een specifiek model: lidwoord toevoegen. Het voordeel van dit model is dat het alle sterktes en zwaktes van een bedrijf in kaart brengt.
(De) cheeta’s zijn de snelste landdieren en kunnen meer dan 100 kilometer per uur rennen. Het gaat over een algemene groep: lidwoord weglaten. Cheeta’s zijn de snelste landdieren en kunnen meer dan 100 kilometer per uur rennen.
Wat vind jij van dit artikel?
Bo van Alst

Bo werkt als senior editor voor Scribbr. Als echte digital nomad reist ze met haar laptop de wereld rond. Tijdens haar reizen helpt ze studenten en editors met hun scripties en nakijkwerk.

1 reactie

Bo van Alst
Bo van Alst (Scribbr Team)
29 november 2018 om 14:38

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.