Introduceren titels, onderzoeksvragen en Engelse termen

Je kunt titels, onderzoeksvragen en nieuwe Engelse of anderstalige termen in scripties op verschillende manieren markeren:

  • door ze te cursiveren;
  • of tussen ‘enkele aanhalingstekens’ te plaatsen.


Beide mogelijkheden zijn prima, maar kies altijd een van beide en zorg dat je die manier van markeren consequent doorvoert in je tekst. Ook kun je ervoor kiezen ze niet te markeren, maar doe dit bij voorkeur wel.

Voor de markering van titels, onderzoeksvragen en nieuwe anderstalige termen gelden grotendeels dezelfde richtlijnen, maar er zijn wel enkele verschillen.

1. Titels

Om duidelijk aan te geven waar een titel begint en ophoudt, wordt deze over het algemeen gemarkeerd. Bij langere titels wordt namelijk al snel onduidelijk waar de titel ophoudt en de tekst verdergaat.

Deze onduidelijkheid kun je op twee manieren voorkomen:

  • je kunt de titel cursiveren;
  • of tussen ‘enkele aanhalingstekens’ plaatsen.

Dit doe je elke keer dat je de titel gebruikt.

Bestaat de titel uit een enkel woord, dan kun je er ook voor kiezen hem niet te markeren. Je schrijft de titel dan wel met een hoofdletter. Zie hiervoor het derde voorbeeld.

Voorbeelden titels markeren
Goed Fout
In het boek ‘Social work in an international perspective’ maken De Kock, Van Kerckhove en Vens (2014) een vergelijking tussen voorbeelden van sociaal werk in elf landen. In het boek “Social work in an international perspective” maken De Kock, Van Kerckhove en Vens (2014) een vergelijking tussen voorbeelden van sociaal werk in elf landen.
De website is geanalyseerd door middel van Het raamwerk voor de kwaliteit van websites van Hassan en Abuelrub (2011). De website is geanalyseerd door middel van ‘Het raamwerk voor de kwaliteit van websites’ van Hassan en Abuelrub (2011).
Pater beschrijft in zijn boek Implementeren vier verschillende implementatiestrategieën.

Uitleg: hier hoef je de titel niet te markeren, omdat deze uit één woord bestaat.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van Analyseren in kwalitatief onderzoek van Boeije.

Uitleg: hier moet je de titel wel markeren, want hij bestaat uit meerdere woorden.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

2. Onderzoeksvragen

Het is belangrijk dat goed duidelijk wordt wat je hoofdvraag en deelvragen zijn. Daarom worden deze over het algemeen gemarkeerd.

Dat kun je op twee manieren doen:

  • door ze te cursiveren;
  • of door ze tussen enkele aanhalingstekens te plaatsen.

Dit doe je elke keer dat je de onderzoeksvraag noemt. Net als bij titels dus.

Voorbeelden onderzoeksvragen markeren
Goed Fout
De hoofdvraag luidt: ‘In hoeverre kunnen leerkrachten er door complimenten, positieve feedback en beurten te geven aan bijdragen dat kinderen zich competent voelen?’ De hoofdvraag luidt: “In hoeverre kunnen leerkrachten er door complimenten, positieve feedback en beurten te geven aan bijdragen dat kinderen zich competent voelen?”
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe kan interne communicatie effectiever en efficiënter worden ingezet? In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kan interne communicatie effectiever en efficiënter worden ingezet?’

Een andere mogelijkheid is om de onderzoeksvraag op een nieuwe regel te plaatsen om hem te isoleren. Je laat dan erboven en eronder een witregel vrij en laat de vraag inspringen. Verdere markering is dan niet nodig.

Ook kun je je onderzoeksvragen in een (genummerde) opsomming weergeven. Ook dan hoef je ze niet verder te markeren.

3. Anderstalige termen introduceren

In scripties gebruik je vaak veel anderstalige termen. Vooral vaktermen zijn vaak Engels. Als de kans groot is dat de lezer ze niet kent, kun je ze cursiveren of tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Dit hoeft niet.

Dit doe je alleen de eerste keer dat je de betreffende term gebruikt, omdat je tekst anders al snel vol staat met cursiveringen, wat de leesbaarheid niet bevordert. Het is ook handig zo’n term kort uit te leggen. Als je ervan uit kunt gaan dat de lezer de term kent, dan hoef je hem niet te markeren.

Voorbeelden Engelse termen introduceren en markeren
Goed Fout
Bij de concurrentieanalyse wordt gekeken naar ‘points of difference’ en ‘points of parity’. Bij de concurrentieanalyse wordt gekeken naar “points of difference” en “points of parity”.
In dit hoofdstuk worden mediation en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting behandeld. In dit hoofdstuk worden ‘mediation’ en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting behandeld.
De laatste decennia is de aandacht voor de employability en individuele ontwikkeling van werknemers toegenomen. De laatste decennia is de aandacht voor de ‘employability’ en ‘individuele ontwikkeling’ van werknemers toegenomen.

Wanneer gebruik je dan dubbele aanhalingstekens?

Dubbele aanhalingstekens worden in scripties over het algemeen gebruikt om citaten te markeren. Het is dus onduidelijk als je ook andere zaken tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, omdat de lezer dan kan denken dat het om een citaat gaat.

Gebruik daarom enkele aanhalingstekens als het niet om een citaat gaat.

Let op: moet je van je onderwijsinstelling juist enkele aanhalingstekens gebruiken voor citaten, gebruik dan in andere gevallen juist wel dubbele aanhalingstekens.

Bronnen

Genootschap Onze Taal. (2014, 25 augustus). Aanhalingstekens: enkele aanhalingstekens. Geraadpleegd van https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/enkele-aanhalingstekens
Genootschap Onze Taal. (2016, 20 april). Engelse woorden in Nederlandse tekst. Geraadpleegd van https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-woorden-in-nederlandse-tekst

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Voor in 't Holt, A. (2023, 22 mei). Introduceren titels, onderzoeksvragen en Engelse termen. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/introduceren-titels-onderzoeksvragen-engelse-termen/

Wat vind jij van dit artikel?
Anniek Voor in 't Holt

Naast haar studie Neerlandistiek in Groningen werkt Anniek als senior editor voor Scribbr.