Afkortingen en acroniemen in een Engelse scriptie

Met afkortingen in Engelse scripties kun je consequenter werken en jezelf tijd besparen. Maar het is wel belangrijk dat je afkortingen op de juiste manier gebruikt.

Wat is een afkorting?

Een afkorting is een verkorte versie van een woord of een woordgroep die gevormd wordt door alleen bepaalde letters van het woord of de woordgroep te gebruiken. Alles wat onderstreept is in de volgende zin, is een Engelse afkorting:

Dr. Jones, who’s currently undertaking research on DNA, can’t attend the WHO conference being held in the US in Oct. 2016.

Niet alle afkortingen in dit voorbeeld zijn soortgelijk. Dr. en Oct. zijn algemene afkortingen, who’s en can’t zijn samentrekkingen en DNA, WHO en US zijn acroniemen. Samentrekkingen (contractions) en acroniemen (acronyms) zijn subcategorieën van de overkoepelende term ‘afkorting’ (abbreviation). Dus, wat is nu het verschil?

Samentrekkingen (Contractions)

Samentrekkingen worden meestal gebruikt om combinaties van een persoonlijk voornaamwoord en een werkwoord te versimpelen. De weggelaten letters worden vervangen door een apostrof.

SamentrekkingenBetekenis
I’mI am
isn’tis not
let’slet us
she’sshe is
you’veyou have

Acroniemen (Acronyms)

Acroniemen worden normaal gesproken gevormd door de eerste letter (of letters) van ieder woord in een woordgroep te gebruiken. Wanneer deze acroniemen worden gelezen, worden sommige uitgesproken als hele woorden (zoals bij NASA); en bij anderen worden alleen de letters uitgesproken (zoals bij UK).

AcroniemBetekenis
BeneluxBelgium, the Netherlands, and Luxembourg
FAQFrequently Asked Question
ITInformation technology
MBAMaster of Business Administration
SWOTStrengths, weaknesses, opportunities, and threats

Hoe en wanneer moeten afkortingen gebruikt worden in Engelse scripties?

Afkortingen zijn bedoeld om het schrijf- en leesproces voor jou en de lezer te vergemakkelijken. De volgende tips helpen jou om dit doel te bereiken:

 • Onthoud dat punten vaak worden gebruikt bij algemene afkortingen, maar niet bij samentrekkingen en acroniemen.
 • Het meervoud van een afkorting maak je door een ‘s’ toe te voegen zonder apostrof.
  Voorbeeld:

  Many CEOs of major MNCs attend the Davos Forum.

 • Introduceer ieder acroniem voordat je die gaat gebruiken. Plaats het acroniem na de uitgeschreven term, de eerste keer dat je die term gebruikt. Daarna moet je consequent het acroniem gebruiken.
  Voorbeeld:

  The International Olympic Committee (IOC) is headquartered in Switzerland. The IOC President is elected by secret ballot.

 • Let erop dat zeer bekende acroniemen niet uitgeschreven hoeven te worden. Echter, deze lijst is maar kort.
  Voorbeelden (per categorie)
  CategorieAcroniem
  CountriesPRC, UAE, UK, USA, USSR
  OrganizationsNASA, NATO, UNESCO, UNICEF
  Science and technologyAIDS, AM/FM, CD, DVD, HDMI, HIV, laser, PC, radar, TV, USB
  TimeBC/AD, BCE/CE, time zones
  MiscellaneousAKA, e.g., i.e.
 • Vermijd samentrekkingen. Deze zijn te informeel voor academisch geschreven Engelse teksten.
  Example:

  Incorrect: Let’s consider the first theory, which isn’t commonly accepted.

  Correct: Let us consider the first theory, which is not commonly accepted.

 • Het is ook mogelijk je afkortingen op te nemen in een zogenaamde afkortingenlijst.

Wanneer moeten afkortingen niet gebruikt worden?

 • Vermijd afkortingen die niet algemeen bekend zijn (binnen jouw vakgebied).
 • Introduceer een acroniem alleen als je deze minstens drie of vier keer in de tekst gebruikt. Als je het acroniem niet meerdere malen gebruikt, gebruik dan de volledige term.
 • Begin een zin niet met een acroniem. Schrijf de term uit, of herstructureer de zin om dit te voorkomen.
  Voorbeeld:

  Niet juist: B2B applications are gaining popularity.Better: Business-to-business applications are gaining popularity. or Applications for B2B are gaining popularity.

  Beter: Business-to-business applications are gaining popularity. or Applications for B2B are gaining popularity.

Afkortingen gebruiken in juridische teksten

Afkortingen (inclusief acroniemen) worden veelvuldig gebruikt in juridische teksten. De conventies hieromtrent moeten strict gevolgd worden. Deze verschillen wel per land en universiteit. Als je schrijft over een juridisch onderwerp, dan moet je je houden aan de richtlijnen van jouw land, instelling en/of universiteit.

APA-regels over afkortingen

Als je de APA-richtlijnen volgt, dan moet je rekening houden met het volgende:

 • Kort statistische termen af (zoals SD en M) en eenheden van afstand en tijd(zoals kg en min) alleen af als je ook een cijfer erbij gebruikt.
  Voorbeeld:

  The first step entailed using the centimeter measurements to calculate a mean (M = 32.4 cm, SD = 3.7 cm).

 • Gebruik alleen punten als je een Latijnse term afkort (zoals g., a.m. en etc.) of als iets verwijst naar iets met betrekking tot je referenties (zoals ed. of p.).
 • Gebruik alleen punten wanneer US een bijvoeglijk naamwoord is, en niet wanneer het naar het land verwijst.
  Voorbeeld:

  The US is classified as a federal republic, with the U.S. Congress playing a key role.

Wat vind jij van dit artikel?
Sarah Vinz

Sarah is een Amerikaanse en heeft een Master in Engels, een Master Internationale Betrekkingen en een Bachelor in Politicologie. Ze vindt het een uitdaging om zinnen zo perfect mogelijk te formuleren en helpt studenten graag om hun academische schrijfstijl te verbeteren.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

1 reactie

Sarah Vinz
Sarah Vinz (Scribbr-team)
11 augustus 2015 om 17:43

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Zit je nog met een vraag? Laat een reactie achter en ik kom zo snel mogelijk bij je terug.

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.