Verboden woorden in je scriptie

Bepaalde woorden horen niet thuis in academische teksten als scripties en onderzoeksplannen, bijvoorbeeld omdat ze te informeel, vaag of subjectief zijn.

Soort verboden woord Fout Goed
Algemeen Het is niet makkelijk om valide resultaten te krijgen. Het is niet eenvoudig om valide resultaten te krijgen.
Spreektaal Wat er in het logboek staat is niet publiek toegankelijk. De inhoud van het logboek is niet publiek toegankelijk.
Subjectief Dit onderzoek dient het mooie doel om… Dit onderzoek dient het doel om…
Overdreven Het was heel moeilijk om respondenten te vinden. Het was moeilijk om respondenten te vinden.
Vaag taalgebruik Er zijn enige reacties binnengekomen. Er zijn vier reacties binnengekomen.
Vraagstellingen Maar hoe dit antwoord verkregen wordt? Dat komt aan bod in hoofdstuk 3. Hoe dit antwoord verkregen wordt, komt aan bod in hoofdstuk 3.

Verboden woorden algemeen

De juiste literatuur vinden is best een ding= onacademisch.

Waarom is dit onacademisch?

Informele woorden of woorden die vooral in gesproken taal voorkomen mogen niet gebruikt worden in academische teksten. ‘Ding’ is daar een voorbeeld van.

Verboden woorden herkennen

Verboden woorden Goed
Het team welke de cliënt thuis begeleidt… Het team dat de cliënt thuis begeleidt…
Om te zorgen dat alle betrokkenen het allemaal kunnen begrijpen, wordt begrijpelijke taal gebruikt. Om te zorgen dat alle betrokkenen de boodschap kunnen begrijpen, wordt begrijpelijke taal gebruikt.
Zodra de situatie daadwerkelijk verergert, moeten maatregelen getroffen worden. Zodra de situatie verergert, moeten maatregelen getroffen worden.
Als nou blijkt dat de meeste figuranten niet beschikbaar zijn… Als blijkt dat de meeste figuranten niet beschikbaar zijn…

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Subjectief taalgebruik

Er was uiteraard veel aandacht voor beveiliging = onacademisch.

Waarom is dit onacademisch?

Sommige woorden, zoals ‘uiteraard’, zijn te subjectief voor studiegerelateerde teksten.

Een van de basisprincipes van (wetenschappelijk) onderzoek is objectiviteit en een onbevooroordeelde houding, daarom passen subjectieve woorden niet in studiegerelateerde teksten.

Probeer bovendien je eigen mening niet te laten doorschemeren en waardeoordelen te geven, behalve als je expliciet de opdracht hebt gekregen om dat te doen. Ook in een discussiehoofdstuk mag je eigen interpretaties geven.

Als het is toegestaan om je mening te geven, is het alsnog belangrijk om informele woorden te vermijden.

Subjectief taalgebruik herkennen

Subjectief Goed
Dit onderwerp werd natuurlijk in een vertrouwelijke omgeving besproken. Dit onderwerp werd in een vertrouwelijke omgeving besproken.
De instelling heeft mooie methodes die in de praktijk echter niet altijd werken. De instelling heeft methodes die in de praktijk niet altijd werken.
Als goede aanvulling op de SWOT-analyse worden ook de 4 p’s gebruikt. Als aanvulling op de SWOT-analyse worden ook de 4 p’s gebruikt.
Bij huisartsenpraktijk X komen veel patiënten niet opdagen. Dit is slecht voor de efficiëntie en het levert extra kosten op. Bij huisartsenpraktijk X komen veel patiënten niet opdagen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de efficiëntie en het levert extra kosten op.

Subjectieve woorden en overdrijvingen mag je wel gebruiken als het om iemands mening gaat. ‘Respondent gaf aan dat X heel veel voorkwam’ is dus een kloppende zin.

Op een correcte manier je mening geven

In gevallen dat je wel je mening mag geven, zijn er goede en minder goede manieren om dat te doen. Belangrijk is om informeel taalgebruik te voorkomen.

Informeel Goed
Ik vind dat dit aangepast zou moeten worden. Mijns inziens moet dit aangepast worden.
Hoe ik het zie is dat de regelgeving verouderd is. Naar mijn mening is de regelgeving verouderd.
Ik heb het idee dat er verbetering mogelijk is op het vlak van… Naar mijn idee is er verbetering mogelijk op het vlak van…

Overdrijvingen

Net als subjectief taalgebruik moet je overdrijvingen voorkomen. Als je aangeeft dat iets ‘heel veel’ of ‘heel erg’ is, kan dat niet alleen subjectief zijn, maar deze beweringen zijn ook niet meetbaar.

Overdreven Goed
De overgang naar een volgend stadium kan heel snel gaan. Daarom dient afdeling X alert te zijn. De overgang naar een volgend stadium kan snel gaan. Daarom dient afdeling X alert te zijn.
Respondenten geven aan dat ze enorm vaak moeten overleggen, wat veel tijd kost. Respondenten geven aan dat ze vaak moeten overleggen, wat veel tijd kost.
Er zijn maar liefst vijftien interviews gehouden om te zorgen dat het saturatiepunt wordt bereikt. Er zijn vijftien interviews gehouden om te zorgen dat het saturatiepunt wordt bereikt.
Het vraagstuk is erg complex. Het vraagstuk is complex.

Retorische vragen

Sommige onderwijsinstellingen verbieden vraagstellingen en retorische vragen in de lopende tekst. De onderzoeksvragen of deelvragen mogen gewoon gesteld worden, deze vallen hier niet onder.

Omdat vraagstellingen soms echt verboden zijn, is ons advies om ze te vermijden.

Met vraagstelling Zonder vraagstelling
Om het onderzoek theoretisch te onderbouwen is een aantal modellen gebruikt. Welke zijn dit? Dat komt in dit hoofdstuk aan bod. Om het onderzoek theoretisch te onderbouwen is een aantal modellen gebruikt. Deze modellen komen in dit hoofdstuk aan bod.
Slechts de helft van de Nederlanders weet hoe ze zich tegen online gevaren kunnen beschermen. Dus wat betekent dit voor de veiligheid van privégegevens? Om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten, is een campagne gestart. Slechts de helft van de Nederlanders weet hoe ze zich tegen online gevaren kunnen beschermen. Hiermee is de veiligheid van veel privégegevens in het geding. Om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten, is een campagne gestart.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Spreektaal

Vormen van spreektaal horen niet thuis in scripties en andere studiegerelateerde teksten. Daaronder valt de lezer aanspreken en stopwoorden, spreekwoorden en informele woorden gebruiken.

Spreektaal Goed
Zoals je gezien hebt in de inleiding, worstelt bedrijf X met retentie. Zoals besproken in de inleiding, worstelt bedrijf X met retentie.
Dit probleem zit vooral in de werving en selectie. Dit probleem komt vooral naar voren bij de werving en selectie.
De patiënt gaat bespreken hoe het nu met hem gaat. De patiënt gaat zijn huidige situatie bespreken.
Dit onderwerp wordt niet beschreven in dit onderzoek. Dit omdat het niet te maken heeft met de onderzoeksdoelstelling. Dit onderwerp wordt niet beschreven in dit onderzoek, omdat het niet te maken heeft met de onderzoeksdoelstelling.
Respondenten zoeken duurde lang en dat gooide roet in het eten voor de planning. Het zoeken van respondenten nam meer tijd in beslag dan verwacht.

Vaag taalgebruik

Vage woorden passen ook niet in academische teksten. Voorkom vaag taalgebruik daarom altijd. Hieronder vallen vage aanduidingen van hoeveelheid, van tijd en van plaats en onnauwkeurige woorden.

Vaag Goed
Om een beetje beter in te kunnen schatten wanneer de cijfers bijgesteld moeten worden, … Om beter in te kunnen schatten wanneer de cijfers bijgesteld moeten worden, …
Vervolgens zijn zo’n 100 aanmeldingen binnengekomen. Vervolgens zijn circa 100 aanmeldingen binnengekomen.
Bepaalde risico’s moeten vermeden worden. De volgende risico’s moeten vermeden worden: […]
Het een en ander is aangekaart bij het managementteam. De volgende punten zijn aangekaart bij het managementteam: […].
Al eerder is besproken dat bedrijf X tot een certificering moet komen. In paragraaf 2.2 is besproken dat bedrijf X tot een certificering moet komen.

De lezer aanspreken

Alleen in het voorwoord mag je de lezer aanspreken. Het gebruik van de jij-vorm (tweede persoon enkelvoud) is in de meeste gevallen niet toegestaan. Dat geldt ook voor ‘je’ als alternatief voor ‘men’.

Veelgestelde vragen

Hoe voorkom je spreektaal in academische teksten?

Een scriptie die veel spreektaal bevat, kan worden afgekeurd door begeleiders. Probeer daarom te voorkomen dat je:

  • Vulwoorden en dubbelingen gebruikt (zoals “tevens ook”)
  • Vaag taalgebruik gebruikt (“men zegt dat” – wie is men?)
  • De lezer aanspreekt (“je zult zien dat”)
  • Uitdrukkingen en gezegden gebruikt (“bloed, zweet en tranen”)

 

Mag je spreekwoorden en gezegden gebruiken in een scriptie?

Het is beter om geen spreekwoorden en gezegden te gebruiken in een scriptie of andere academische tekst, omdat deze vaak onder spreektaal vallen. Een uitzondering hierop is het voorwoord, dat wat persoonlijker van aard is.

Waarom moet je vaag taalgebruik in een scriptie voorkomen?

In academische teksten moet je zo precies mogelijk schrijven zodat de tekst wetenschappelijk, objectief en duidelijk is en niet op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Andere onderzoekers moeten op basis van jouw verslaglegging een onderzoek kunnen repliceren.

Leer daarom vaag taalgebruik herkennen en schrap het wanneer je het tegenkomt.

Moet je getallen uitschrijven?

Er zijn veel regels voor het uitschrijven van getallen. Het belangrijkste is dat je consistent bent.

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Andere getallen worden in principe in cijfers weergegeven.

Exacte waarden en symbolen, percentages en de nummers van hoofdstukken, paragrafen en figuren worden ook in cijfers weergegeven.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vleeshouwers, L. (2021, 26 oktober). Verboden woorden in je scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/verboden-woorden-in-je-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.