Wat zijn de juridische implicaties van ChatGPT?

Generatieve AI-tools zoals ChatGPT zijn in staat om snel menselijk klinkende tekst te genereren voor verschillende doeleinden.

De toenemende populariteit van deze tools heeft echter geleid tot bezorgdheid over legale kwesties omtrent de ontwikkeling en het gebruik. Enkele van deze potentiële problemen zijn:

Als je je bewust bent van deze problemen, kun je ChatGPT veilig en verantwoord gebruiken.

Verder lezen: Wat zijn de juridische implicaties van ChatGPT?

Is ChatGPT veilig? | Uitleg & Tips

ChatGPT, de populaire chatbot ontwikkeld door OpenAI, is sinds de release in november 2022 uitgegroeid tot het snelst groeiende webplatform aller tijden. De tool maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en grote taalmodellen (LLM’s) om patronen in grote datasets te analyseren en een menselijk klinkende tekst te produceren.

ChatGPT heeft momenteel meer dan 100 miljoen gebruikers en wordt veel gebruikt voor taken als e-mails opstellen, vragen beantwoorden en coderen. Maar hoe veilig is de tool?

Dit artikel gaat over het gebruik van persoonsgegevens door OpenAI, de beveiligingsfuncties van ChatGPT en de mogelijke risico’s. Ook wordt uitgelegd hoe je de tool veilig kunt gebruiken.

Verder lezen: Is ChatGPT veilig? | Uitleg & Tips

Its or It’s | Voorbeelden, Definitie & Quiz

Hoewel ze hetzelfde worden uitgesproken, is er een groot verschil in betekenis tussen its en it’s.

 • Its (zonder apostrof) is de bezittelijke vorm van it. Deze term betekent dan ook “belonging to it” (“behorend tot it“). In het Nederlands wordt dit vertaald met “zijn” of “haar”.
 • It’s (met een apostrof s) is een samentrekking (verkorte vorm) van it is of it has. In het Nederlands wordt dit vertaald met “het is” of “het heeft”.
 • Its’ (apostrof na de s) is eigenlijk geen woord, hoewel sommige mensen het ten onrechte gebruiken in plaats van its.
Voorbeelden: Its in een zin Voorbeelden: It’s in een zin
The dog chased its tail. It’s almost two o’clock.
The article contradicted its own argument. It’s best to do some research before deciding on a topic.

Verder lezen: Its or It’s | Voorbeelden, Definitie & Quiz

Fulfil or Fulfill | Verschil & Voorbeelden

Fulfil en fulfill zijn twee verschillende spellingen van het Engelse werkwoord dat “tot voltooiing brengen” (“bring to completion”), “aan een eis voldoen” of “erin slagen iemands capaciteiten of kwaliteiten te ontwikkelen” betekent.

De spelling verschilt voor Brits-Engels en Amerikaans-Engels:

 • In Brits-Engels is “fulfil” (met één “l”) standaard.
 • In Amerikaans-Engels is “fulfill” (met twee keer een “l”) gebruikelijker.
  Voorbeelden: Fulfil en fulfill in een zin
  The presidential aide must fulfil/fulfill a number of important duties.

  The protagonist of the film fought to fulfil/fulfill her promise to her mother.

  Anthony is looking for a hobby that will fulfil/fulfill him.

  Verder lezen: Fulfil or Fulfill | Verschil & Voorbeelden

  Present simple | Uitleg, Oefenen & Voorbeelden

  De present simple is een Engelse werkwoordstijd die wordt gebruikt om het te hebben over gewoonten, stabiele situaties, feiten en geplande gebeurtenissen in de nabije toekomst. In het Nederlands noemen we deze vorm de onvoltooid tegenwoordige tijd.

  De present simple is meestal gelijk aan de infinitief (e.g., “sing”). Voor de derde persoon enkelvoud (e.g., “he”, “she” en “it”) krijgt de present simple echter nog een “s” op het einde van het werkwoord (e.g., “write” wordt “writes”).

  Simple present tense forms

  Verder lezen: Present simple | Uitleg, Oefenen & Voorbeelden

  Callous | Betekenis, Vertaling & Voorbeelden

  Callous is een bijvoeglijk naamwoord dat wreed (cruel), zonder sympathie (lacking sympathy), ongevoelig (insensitive) of hardvochtig (harsh) betekent.

  Voorbeelden: Callous in een zin
  In a callous act, the principal fired Jerome in front of his coworkers.

  I don’t mean to be callous, but I’m not loaning you any more money.

  Zadie is not usually callous; she was just having a bad day.

  The doctor seemed callous when he delivered the bad news.

  Verder lezen: Callous | Betekenis, Vertaling & Voorbeelden

  Is It *Now a Days or Nowadays? | Betekenis & Spelling

  Nowadays is een bijwoord dat “tegenwoordig”, “op dit moment”, “momenteel” of “in vergelijking met vroeger” betekent.

  “Now a days,” geschreven met spaties, wordt soms in plaats van nowadays gebruikt. Dit is echter niet correct en moet worden vermeden. Andere woordspelingen, zoals “now-a-days,” “now days,” “nowdays” and “nowaday”, zijn ook fout.

  Voorbeelden: Now a days en nowadays in een zin
  • Now a days, many people work from home.
  • Nowadays, many people work from home.
  • April used to work for a large firm, but now a days she runs a small legal practice.
  • April used to work for a large firm, but nowadays she runs a small legal practice.

  Verder lezen: Is It *Now a Days or Nowadays? | Betekenis & Spelling

  Affect vs. Effect | Definitie, Verschil & Voorbeelden

  Affect en effect zijn twee verwante woorden die vaak met elkaar worden verward. Ze worden op dezelfde manier uitgesproken en in hun meest voorkomende betekenis verwijzen beide woorden naar verandering, maar ze hebben verschillende grammaticale rollen:

  • Affect (invloed hebben op) is een werkwoord dat het veroorzaken van een verandering in iemand of iets beschrijft.
  • Effect (effect, gevolg) is een zelfstandig naamwoord dat verwijst naar het resultaat of de verandering zelf, zoals in de uitdrukking “cause and effect”.
  Voorbeelden: Affect in een zin Voorbeelden: Effect in een zin
  Staying up late tonight might affect your performance tomorrow. Tourism has had a positive effect on the economy.
  The result of the exam will affect your overall grade. The fog created an eerie effect.
  The independent variable affects the dependent variable. The drug’s side effects are unknown.
  Let op
  Het is ook mogelijk om “effect” als werkwoord en “affect” als zelfstandig naamwoord te gebruiken, maar ze hebben verschillende betekenissen en worden minder vaak gebruikt dan in bovenstaande contexten.

  Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

  Verder lezen: Affect vs. Effect | Definitie, Verschil & Voorbeelden

  Then or than | Definitie, Verschil & Voorbeelden

  Then en than zijn twee woorden met verschillende definities en grammaticale betekenissen die vaak verward worden.

  • Then (uitgesproken met een korte “e”-klank) verwijst naar tijd. Het is meestal een bijwoord, maar het wordt ook gebruikt als zelfstandig naamwoord als het “toen(dertijd)” of “die tijd” betekent en als bijvoeglijk naamwoord als het verwijst naar een eerdere gebeurtenis.
  • Than (uitgesproken met een korte “a”-klank) wordt gebruikt voor vergelijkingen. Grammaticaal gezien is het meestal een voegwoord, maar het kan ook een voorzetsel zijn.
   Voorbeelden: Then in een zin Voorbeelden: Than in een zin
   Follow the road for another mile, and then take the exit. Bianca is a better golfer than you.
   I was working in a bookstore then. I often like planning a holiday more than I like the holiday itself.

   Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

   Verder lezen: Then or than | Definitie, Verschil & Voorbeelden

   Albeit meaning | Vertaling, Betekenis & Voorbeelden

   Albeit is een voegwoord dat “hoewel” of “alhoewel” betekent. Het wordt altijd aaneengeschreven, en nooit als “all be it”. Engelse synoniemen voor albeit zijn “even though” of “although”.

   Albeit wordt gebruikt om een bijzin (subordinate clause) in te leiden waarvan de informatie een contrast vormt met de informatie uit de hoofdzin (main clause).

   Voorbeelden: Albeit meaning
   Ted found the motivational speaker inspiring, albeit a little preachy.

   Karla is very nice, albeit sometimes stubborn.

   The theater is beautiful, albeit old.

   Sebastian is an artist, albeit an unpopular one.

   Probeer de gratis Scribbr Grammatica Check

   Verder lezen: Albeit meaning | Vertaling, Betekenis & Voorbeelden