Present perfect continuous | Voorbeelden & Oefenen

De present perfect continuous (voltooid tegenwoordige tijd) is een Engelse werkwoordstijd die wordt gebruikt om te verwijzen naar een handeling die ergens in het verleden is begonnen en nog steeds voortduurt. De vorm beschrijft soms ook een actie die net voltooid is, zolang deze nog relevant is voor het heden (bijvoorbeeld: “Ik heb de hele dag hard gewerkt en nu ga ik rusten”).

De present perfect continuous bestaat uit have been (“zijn geweest”) of has been (“is geweest”), gevolgd door het onvoltooid deelwoord (present participle; de ing-vorm) van het hoofdwerkwoord.

Present perfect continuous forms
Bevestigend (affirmative) Ontkennend (negative) Vragend (interrogative)
I have been learning I haven’t been learning Have I been learning?
You have been learning You haven’t been learning Have you been learning?
He/she/it has been learning He/she/it hasn’t been learning Has he/she/it been learning?
We have been learning We haven’t been learning Have we been learning?
You have been learning You haven’t been learning Have you been learning?
They have been learning They haven’t been learning Have they been learning?

Hoe maak je de present perfect continuous?

De present perfect continuous bestaat uit drie elementen:

 • Eerst has (voor derde persoon enkelvoud) of have (voor alle andere personen)
 • Dan het woordje “been” (past participle van “be”)
 • En ten slotte de present participle van het hoofdwerkwoord.

Het onderwerp kan worden samengetrokken met “have” of “has” (bijvoorbeeld “I’ve”, “she’s” in plaats van “I have” en “she has”).

Deze tijd wordt gebruikt om te verwijzen naar acties die:

 • Ergens in het verleden zijn begonnen en nog steeds voortduren
 • Net voltooid zijn en nog relevant zijn voor het heden
Voorbeeld: Present perfect continuous gebruiken
Sven has been backpacking across Europe for the last six months. He’s currently in Poland.

She has been dancing all night and feels exhausted this morning.

I have been searching for a new apartment recently, but I haven’t had any luck so far.

Finally, you’re here! We’ve been waiting for your arrival.

Let op
Net als bij andere continuous-tijden, vereist de present perfect continuous een dynamisch werkwoord (een werkwoord dat een actie beschrijft) en geen statief werkwoord (een werkwoord dat een vaste toestand beschrijft; bijvoorbeeld “weten”, “verschijnen”). Gebruik in plaats daarvan present perfect met deze werkwoorden:

 • The United States of America has been existing as an independent nation since 1776.
 • The United States of America has existed as an independent nation since 1776.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Present perfect continuous vs. present perfect

Present perfect en present perfect continuous kunnen vaak door elkaar gebruikt worden met weinig verschil in betekenis (bijvoorbeeld: “I have worked here for a long time” en “I have been working here for a long time”, wat allebei “Ik heb hier lange tijd gewerkt” betekent).

Maar er zijn situaties waarin de ene vorm toepasselijker is dan de andere:

 • Present perfect continuous moet verwijzen naar een actie die ofwel nog aan de gang is of heel recent is voltooid.
 • Present perfect kan verwijzen naar een actie die nog aan de gang is, maar de vorm kan ook een actie beschrijven die lang geleden is voltooid. In tegenstelling tot de continuous kan deze vorm ook gebruikt worden met statieve werkwoorden (bijvoorbeeld “ik heb geweten”).
  Voorbeeld: Present perfect continuous vs. present perfect
  Maria has been visiting Turkey regularly for the last few years.

  Ansel has visited Turkey before, but it’s been a while.

  Present perfect continuous vs. present continuous

  Present continuous moet niet worden verwisseld met present perfect continuous. Beide tijden beschrijven meestal een lopende actie, maar present continuous verschilt op een paar manieren:

  • De vorm verwijst nooit naar een voltooide actie (“I am walking” betekent nooit dat ik onlangs gestopt ben met lopen).
  • De vorm legt geen nadruk op het verleden en moet niet gebruikt worden met bijwoordelijke zinnen die dat wel doen (bijvoorbeeld “I am walking since 2 o’clock” is onjuist).
  • De vorm kan ook verwijzen naar de toekomst (bijvoorbeeld “I am going to Rome in September”).

  Ontkennende zinnen maken

  Om een ontkennende zin te maken in present perfect continuous voeg je het bijwoord niet toe tussen “have”/”has” en “been”. In informele contexten kun je have not of has not ook samentrekken tot “haven’t niet” of “hasn’t”.

   Voorbeeld: Ontkennende present perfect continuous
   The family has not been skiing this winter.

   I haven’t been socializing very much lately.

   Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

   Ontdek nakijken op taal

   Vraagzinnen maken

   In de present perfect continuous vorm je ja-/nee-vragen door de woordvolgorde te veranderen.  Je gebruikt “has”/”have,” gevolgd door het onderwerp, daarna “been” en de present participle van het hoofdwerkwoord.

    Voorbeeld: Present perfect continuous vraagzinnen
    Has the dog been misbehaving?

    Have we been providing you with sufficient guidance and feedback?

    Je kunt andere soorten vragen maken met wh-woorden (een vragend voornaamwoord zoals “whom” of een vragend bijwoord zoals “when”). Voeg het juiste wh-woord toe aan het begin en gebruik dezelfde woordvolgorde als hierboven.

     Voorbeeld: Present perfect continuous vraagzinnen met wh-woorden
     How has the dog been behaving?

     Whom have you been visiting?

     De lijdende vorm maken

     Het is mogelijk om de present perfect continuous te gebruiken in de lijdende (of passieve) vorm, maar dit is niet gebruikelijk en het leest vaak onprettig. Dit komt doordat deze formulering erg langdradig is en door het repetitief klinkende  “been being”.

     Als je de lijdende vorm wilt gebruiken, hanteer je de formulering “has/have been being”, gevolgd door de past participle van het hoofdwerkwoord. Maar het is bijna altijd beter om in plaats daarvan de actieve vorm te gebruiken of de zin te herformuleren:

     • John is convinced that he has been being followed for the last three miles.
     • John is convinced that someone has been following him for the last three miles.
     • Faisal has been being trained for his new position since June.
     • Faisal has been in training for his new position since June.

     Present perfect continuous oefenen

     Oefen het correcte gebruik van present perfect continuous met de onderstaande oefeningen. Vul steeds de juiste present perfect continuous-vorm in op basis van het onderwerp en het werkwoord (bijv. “[she / ask]” wordt “she has been asking”). Sommige antwoorden kunnen ook ontkennende zinnen of vraagzinnen zijn.

     1. __________ [I / think] a lot about my future.
     2. __________ [she / work] for the company for a long time.
     3. __________ [my dog / not / behave] herself lately.
     4. __________ [researchers / investigate] this phenomenon since the 1980s.
     5. __________ [we / look forward] to meeting you!
     6. Where __________ [you / stay] while you’re in town?
     1. I have been thinking a lot about my future.
      • Het hulpwerkwoord “have” wordt gebruikt met de eerste persoon “I” en de past participle van “think” is “thinking.” Het zou ook prima zijn om de samentrekking “I’ve” te schrijven in plaats van “I have”.
     1. She has been working for the company for a long time.
      • “Has” wordt gebruikt met het onderwerp “she” in de derde persoon enkelvoud. Het zou ook prima zijn om de samentrekking “she’s” te schrijven in plaats van “she has”.
     1. My dog hasn’t been behaving herself lately.
      • “Has” wordt weer gebruikt voor de derde persoon enkelvoud. Hier wordt het samengevoegd met “not” om een ontkennende  zin te maken. Het zou ook prima zijn om in plaats daarvan “has not” te schrijven.
     1. Researchers have been investigating this phenomenon since the 1980s.
      • Het onderwerp “researchers” in de derde persoon meervoud vereist het gebruik van “have”.
     1. We’ve been looking forward to meeting you!
      • De samentrekking “we’ve” wordt hier gebruikt om het onderwerp te combineren met het hulpwerkwoord “have”. Het zou ook prima zijn om “we have” te schrijven.
     1. Where have you been staying while you’re in town?
      • Om een vraag  te maken, wordt de woordvolgorde veranderd zodat het onderwerp (“you”) na het hulpwerkwoord (“have”) komt.

     Andere interessante artikelen

     Op zoek naar meer informatie over ChatGPT, AI tools, retoriek en onderzoeksbias? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

     Veelgestelde vragen

     Wat is het verschil tussen present perfect en present perfect continuous?

     Present perfect tense and present perfect continuous kunnen beide gebruikt worden om te verwijzen naar de huidige gevolgen van een actie of situatie in het verleden:

     • Present perfect kan worden gebruikt om te verwijzen naar een actie in het verleden die kan doorgaan in het heden (bijvoorbeeld: “I have lived here for six months”).
     • Present perfect continuous verwijst naar acties of situaties die in het verleden begonnen zijn en zeker in het heden voortduren (bijvoorbeeld: “I have been arguing with him constantly”).
     Wat is het verschil tussen een participle en een gerund?

     Present participles en gerunds zien er identiek uit, maar ze hebben verschillende grammaticale functies:

     • Present participles worden gebruikt in verschillende werkwoordstijden (bijvoorbeeld: “I have been eating”) en als bijvoeglijk naamwoorden (bijvoorbeeld: “a laughing child”).
     • Gerunds functioneren als zelfstandig naamwoorden (e.g., “I enjoy jogging”).

     Citeer dit Scribbr-artikel

     Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

     Hussaarts, Z. (2023, 06 augustus). Present perfect continuous | Voorbeelden & Oefenen. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/academisch-engels/present-perfect-continuous-uitgelegd/

     Wat vind jij van dit artikel?
     Zoë Hussaarts

     Zoë is momenteel bezig met het behalen van haar Engelstalige HBO-bachelor Creative Business. Ze heeft een passie voor media, marketing en communicatie, en tijdens haar studie verdiept ze zich verder in deze vakgebieden. Naast haar opleiding heeft ze de kans gegrepen om zichzelf te ontwikkelen als Content Marketing Assistant voor Scribbr. Hier hoopt ze andere studenten te kunnen helpen.