Wat is root cause analysis? | Template & Voorbeelden

Root Cause Analysis

Root cause analysis (oorzaakanalyse) is een probleemoplossende aanpak die de analogie van “roots” (wortels) en “blooms” (bloemen) gebruikt om oorzaak-en-gevolgrelaties te modelleren. In plaats van zich te richten op wat zich op de oppervlakte bevindt, zoekt root cause analysis naar oplossingen voor dieperliggende problemen.

Let op
Net als bij exploratief onderzoek is het belangrijk te onthouden dat een oorzaakanalyse geen oplossingen biedt voor problemen. Root cause analysis is eerder één methode binnen een groter onderzoek.

Root cause analysis richt zich op het identificeren van de vele potentiële oorzaken van een probleem, net zoals een plant vele vertakkende wortels (roots) onder de oppervlakte kan hebben. Zo kunnen meerdere potentiële oplossingen worden verkend.

Root cause analysis is een vorm van kwaliteitsmanagement (probleemanalyse) en wordt vaak gebruikt in organisatiemanagement, kwaliteitscontrole en de gezondheidszorg, zoals verpleging. Een root cause analysis kan ook een handig hulpmiddel zijn voor studenten en kan worden ingezet om te brainstormen over een probleemstelling of om stof te onthouden.

Root cause analysis template

Het is gemakkelijk om met de hand een root cause analysis uit te schrijven, bijvoorbeeld op een whiteboard of een groot stuk papier. Het template van een visgraatdiagram wordt ook veel gebruikt.

Je kunt er ook voor kiezen ons onderstaande template voor een root cause analysis gratis te downloaden:

Root cause analysis template

Download Word-sjabloon Download Google Docs-sjabloon

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

De 5 Why’s van root cause analysis

Je kunt een root cause analysis op verschillende manieren uitvoeren. Eén van de meest gebruikelijke manieren is de “5 Why’s”-methode. De methode is voornamelijk populair in lean management.

De 5 Why’s maken deel uit van een samenhangende analysemethode, waarin je na het definiëren van je probleem de “waarom”-vraag stelt en hier een beknopt antwoord op geeft. Dit antwoord leidt vervolgens weer tot een “waarom”-vraag, waar je weer een beknopt antwoord op geeft.

Hier ga je net zolang mee door totdat het gegeven antwoord niet langer bijdraagt aan het grotere probleem, maar een mogelijke oplossing voor dat probleem is. Dit antwoord heeft dan het potentieel om het hele probleem te voorkomen of op te lossen. Vaak heb je hier 3 tot 5 “waarom”-vragen voor nodig, maar dit kunnen er ook meer zijn.

Je kunt onderstaande root cause analysis template gebruiken om je why’s in kaart te brengen.

De 5 why's methode

Download Word-sjabloon Download Google Docs-sjabloon

Voor- en nadelen van een root cause analysis

Een root cause analysis is een goede manier om je gedachten te ordenen, maar er zijn ook een aantal nadelen waarmee je rekening dient te houden.

Voordelen

 • Handige tool om te brainstormen voor individuele of groepsprojecten;
 • Kan helpen causale verbanden (causaliteit) te identificeren en en relaties tussen variabelen te verduidelijken;
 • De “5 Why’s”-methode kan helpen complexe problemen te vereenvoudigen en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Nadelen

 • Kan te simplistisch zijn, en weinig ruimte overlaten voor nuance of variaties;
 • Als de verkeerde vraag wordt gesteld, kan een pad worden gevolgd dat tot onjuiste conclusies kan leiden;
 • Geeft geen antwoorden, enkel suggesties en is daarom het beste te gebruiken in verkennend onderzoek.

Veelgestelde vragen

Wat is root cause analysis in het Nederlands?

Root cause analysis wordt in het Nederlands vertaald met oorzaakanalyse.

Welke tools worden ingezet voor een root cause analysis?

Je kunt verschillende tools inzetten om een root cause analysis uit te voeren. De meest populaire zijn:

 • Visgraatdiagram
 • Spreidingsdiagram (scatterplot)
 • De “5 Why’s”-methode

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. (2023, 29 maart). Wat is root cause analysis? | Template & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/root-cause-analysis-template/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.