Wat is een metafoor? | Betekenis & Voorbeelden

Een metafoor is een stijlfiguur die twee ongerelateerde dingen met elkaar vergelijkt, meestal door te stellen dat het ene ding het andere is (bijvoorbeeld “die kok is een goochelaar”).

Metaforen kunnen worden gebruikt om levendige beelden te creëren, een eigenschap of actie te overdrijven of een complex idee uit te drukken.

Metaforen worden vaak gebruikt in literatuur, reclame en in de dagelijkse taal.

Voorbeeld: Metaforen
Je bent een monster!

Het examen was een fluitje van een cent.

Deze stad is een woestijn.

De student is een wandelende rekenmachine!

Verder lezen: Wat is een metafoor? | Betekenis & Voorbeelden