Bron met meerdere auteurs in APA-stijl | Format & voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als een bron meerdere auteurs heeft, gebruik je het &-teken. Bij meer dan twee auteurs gebruik je ook de afkorting et al. (“en anderen”). In de literatuurlijst vermeld je alle auteurs op een rij, waarbij je altijd gebruikmaakt van een serial comma.

Bij de verwijzing in de tekst gebruik je altijd de achternamen van de auteurs en de publicatiedatum van de bron.

Bij de bronvermelding in de literatuurlijst noteer je de achternamen en intialen. Je laat titels, zoals dr., PhD en Msc, weg.

Volledig overzicht verwijzen naar meerdere auteurs

 

Aantal Auteurs Literatuurlijst Eerste verwijzing tekst Volgende verwijzing tekst
1 Sabajo, T. A. (2021). (Sabajo, 2021) (Sabajo, 2021)
2 Sabajo, T. A., & Mahabir, R. (2021). (Sabajo & Mahabir, 2021) (Sabajo & Mahabir, 2021)
3, 4 of 5 Sabajo, T. A., Mahabir, R., & Meyer, K. (2021). (Sabajo, Mahabir, & Meyer, 2021) (Sabajo et al., 2021)
6, 7 Sabajo, T. A., Mahabir, R., Meyer, K., Bosch, M., Van der Pol, S., & Wagner, L. (2021). (Sabajo et al., 2021) (Sabajo et al., 2021)
8 of meer Sabajo, T. A., Mahabir, R., Meyer, K., Bosch, M., Van der Pol, S., Wagner, L., . . . Fekkes, M.-C. (2021). (Sabajo et al., 2021) (Sabajo et al., 2021)

Eén auteur

De basisregel is dat je de initialen alleen opneemt in bronvermeldingen in de literatuurlijst en dat je deze achterwege laat bij verwijzingen in de tekst.

Voorbeeld: één auteur
 • Literatuurlijst: Katzarov, B. (2021).
 • Verwijzing in de tekst: (Katzarov, 2021)

Twee auteurs

Bij twee auteurs vermeld je altijd beide achternamen in de tekst en in de literatuurlijst. Ten opzichte van één auteur verandert het volgende:

 • Tussen de auteurs zet je een komma. Deze plaats je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je maakt nu gebruik van een ampersand (&).
 • In de lopende tekst schrijf je “en”.
Voorbeeld: twee auteurs
 • Literatuurlijst: Katzarov, B., & Sørensen, R. T. (2021).
 • Verwijzing tussen haakjes: … (Katzarov & Sørensen, 2021)
 • Narratieve verwijzing: Katzarov en Sørensen (2021) beschrijven …

De ampersand (&)

Het &-teken plaats je voor de achternaam van de laatste auteur als de bron meerdere auteurs heeft.

Voorbeeld: het &-teken bij twee auteurs
 • Literatuurlijst: Nyman, A. R., & Garcia, T. E. A. (2020).
 • Verwijzing tussen haakjes: (Nyman & Garcia, 2020)

Je plaatst geen &-teken in de lopende tekst

Voorbeeld: met “en”
Kampers en Antoniou hopen de resultaten van hun onderzoek volgend jaar te repliceren (2019).

Drie, vier of vijf auteurs

Bij drie, vier of vijf auteurs noteer je de bij de eerste verwijzing in de tekst alle achternamen. Bij volgende verwijzingen vermeld je enkel de eerste achternaam, gevolgd door de afkorting “et al.”. Ook maak je gebruik van de serial comma:

 • Je zet een komma tussen de auteurs. Deze plaats je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je plaatst het &-teken voor de laatste auteur.
 • In de verwijzing in de tekst gebruik je de serial comma.
 • Vanaf de tweede keer dat je verwijst naar de bron maak je gebruik van et al.
Voorbeeld: drie tot vijf auteurs
 • Literatuurlijst: Lakatos, P., Simons, S. T., & Saedt, D.-J. (2021).
 • Eerste verwijzing tekst: (Lakatos, Simons, & Saedt, 2021)
 • Volgende verwijzing tekst: (Lakatos et al., 2021)
Voorbeeld verwijzing tussen haakjes: drie tot vijf auteurs
 • Eerste verwijzing: Uit onderzoek van MarketingForYou blijkt dat SEO-kennis onmisbaar is (O’Brien, Veldhoven, & McCarthy, 2019).
 • Volgende verwijzingen: SEO-optimalisatie wordt dan ook een steeds prominenter onderwerp in marketingonderwijs (O’Brien et al., 2019).
Voorbeeld narratieve verwijzing: drie tot vijf auteurs verwijzing
 • Eerste verwijzing: O’Brien, Veldhoven en McCarthy (2019) stellen dat SEO-kennis onmisbaar is.
 • Volgende verwijzingen: O’Brien et al. (2019) zien dat vooral start-ups moeite hebben met een goede SEO-strategie.

De serial comma

In het Engels is het gebruikelijk dat je een komma plaatst voor “&” en “and” bij een opsomming. Er is sprake van een opsomming vanaf drie items. Dit noemt men een serial comma.

Voorbeeld: serial comma in het Engels
 • Maas, Freriks, and Van Gisteren (2021) support the functionalist perspective on education.
 • The functionalist perspective on education focuses on the needs of society (Maas, Freriks, & Van Gisteren, 2021).

Je gebruikt de serial comma ook als je in Nederlandse teksten de APA-stijl toepast. Dat hoeft alleen in de literatuurlijst en bij verwijzingen in de tekst. In de lopende tekst wordt het juist afgeraden om de serial comma te gebruiken.

Voorbeeld: serial comma in het Nederlands
 • Van Triel, Yahyaoui en Sideris (2021) onderzochten het effect van voorlichting op het aantal geweldsdelicten onder jongeren.
 • Onderzoek van het Instituut voor Veiligheid toonde dat voorlichting samenhangt met een vermindering van het aantal geweldsdelicten onder jongeren (Van Triel, Yahyaoui, & Sideris, 2021).

Let op: In de literatuurlijst plaats je altijd een komma tussen de auteurs. Dit doe je dus ook al bij twee auteurs. Dit staat los van de serial comma.

Voorbeeld: twee auteurs in literatuurlijst met komma
De Smet, G., & Dupont, R. A. (2020). Onderwijs in hart en nieren (2de ed.). Amsterdam, Nederland: ThiemeMeulenhoff.

Betekenis van et al.

Et alii (et al.) komt uit het Latijn en staat voor “en anderen”. Het is vergelijkbaar met “et cetera”. Je gebruikt et al. bij een verwijzing met meer dan twee auteurs.

Gebruik van et al.

 • De afkorting “et al.” eindigt altijd met een punt.
 • Bij de verwijzing in de tekst tussen haakjes de zin gebruik je een komma tussen et al. en het jaartal.
 • Vanaf drie of meer auteurs gebruik je vanaf de tweede verwijzing in de tekst et al.
 • Vanaf zes of meer auteurs gebruik je bij iedere verwijzing in de tekst et al.

Voorbeelden: et al.

Aantal auteurs Eerste verwijzing tussen haakjes Volgende verwijzing tussen haakjes Eerste narratieve verwijzing Volgende narratieve verwijzing
3, 4 of 5 … (Christensen, Gruev, & Weber, 2021) … (Christensen et al., 2021) Christensen, Gruev en Weber (2021) … Christensen et al. (2021) …
6, 7 … (Christensen et al., 2021) … (Christensen et al., 2021) Christensen et al. (2021) … Christensen et al. (2021) …

Zes of zeven auteurs

Vanaf zes auteurs gebruik je al vanaf de eerste verwijzing et al.:

 • Tussen de auteurs plaats je een komma. Deze zet je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je plaatst het &-teken voor de achternaam van de laatste auteur.
 • Vanaf de eerste verwijzing naar de bron maak je gebruik van et al.
Voorbeeld: zes of zeven auteurs
 • Literatuurlijst: Haan, A. Y., Van Wilderen, G., Petrov, K. T., LaMaste, T., Olsen, S.-Y., & Lindholm, L. M. (2021).
 • Eerste verwijzing tekst: (Haan et al., 2021)
 • Volgende verwijzing tekst: (Haan et al., 2021)
Voorbeeld verwijzing tussen haakjes: zes of meer auteurs
 • Eerste verwijzing: Extraverte mensen blijken luider te niezen dan introverte mensen (Leroy et al., 2020).
 • Volgende verwijzingen: Ook blijken oudere mensen (65 jaar of ouder) luider te niezen dan jongeren (Leroy et al., 2020).
Voorbeeld narratieve verwijzing: zes of meer auteurs
 • Eerste verwijzing: Leroy et al. (2020) stellen dat extraverte mensen luider niezen dan introverte mensen.
 • Volgende verwijzingen: Ook zien Leroy et al. (2020) dat oudere mensen (65 jaar of ouder) luider niezen dan jongeren.

Acht auteurs of meer

Zodra de bron acht auteurs of meer heeft hoef je enkel de eerste zes auteurs en de laatste auteur te vermelden. Tussen de eerste zes en de laatste auteur plaats je het beletselteken. Dit zijn drie punten met spaties ertussen ( . . . ). Verder gelden de volgende regels:

 • Tussen de auteurs zet je een komma. Deze plaats je direct na de laatste initiaal van de auteur.
 • Je vermeldt de eerste zes auteurs en de laatste, gescheiden door een beletselteken.
 • Vanaf de eerste verwijzing naar de bron maak je gebruik van et al.
Voorbeeld: acht auteurs of meer
 • Literatuurlijst: Mercier, K., Van Maassen, D., Martinez, K., Dimitriadis, M., Varga, S., Rácz, H., . . . Friesen, P. (2021).
 • Eerste verwijzing tekst: (Mercier et al., 2021)
 • Volgende verwijzing tekst: (Mercier et al., 2021)

Bronnen met drie of meer auteurs die door et al. dezelfde vorm krijgen

Heel soms komt het voor dat je door het gebruik van et al. geen onderscheid meer kunt maken tussen verschillende bronnen. Dit is het geval wanneer bij beide bronnen de eerste auteur hetzelfde is.

Voorbeeld: bronnen met dezelfde schrijfwijze door toevoeging et al.
 • (O’Kelly, Wassink, Litjes, & Rossi, 2021) wordt bij de tweede verwijzing (O’Kelly et al., 2021)
 • (O’Kelly, Wassink, Khachatryan, Rossi, & Hanssen, 2021) wordt bij de tweede verwijzing (O’Kelly et al., 2021)

In deze gevallen voeg je extra achternamen toe om de bronnen van elkaar te onderscheiden. Voeg daarna aan het eind et al. toe.

Voorbeeld: bronnen met toevoegen van auteurs
 • (O’Kelly, Wassink, Litjes, & Rossi, 2021) wordt bij de tweede verwijzing (O’Kelly, Wassink, Litjes et al., 2021)
 • (O’Kelly, Wassink, Khachatryan, Rossi, & Hanssen, 2021) wordt bij de tweede verwijzing (O’Kelly, Wassink, Khachatryan et al., 2021)

Fun fact – volgorde van auteurs is voor wetenschappers heel belangrijk

Je komt het vaak tegen bij wetenschappelijke artikelen in journals: een hele rij met auteurs die samen aan een artikel hebben gewerkt. Wist je dat de volgorde van de auteurs met veel zorg wordt gekozen?

Vaak is de eerste auteur de onderzoeker die de grootste rol heeft gespeeld in het onderzoek. Maar zo is de laatste auteur meestal de supervisor van het onderzoek en speelt diegene een grote rol in de totstandkoming en financiering van het onderzoek. Ook heeft ieder vakgebied meestal weer andere regels.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

10 reacties

Z.
5 december 2020 om 02:57

Hallo,

Voor mijn literatuurreview gebruik in 1 paragraaf gebruik ik alle 2 vormen van verwijzing.

1e vorm: Eerste verwijzing: Uit onderzoek van Scribbr blijkt dat er veel behoefte is (Swaen, Van Laak, & Driessen, 2018).

2e vorm: Eerste verwijzing: Swaen, Van Laak en Driessen (2018) beweren dat er veel onderzoek naar dit fenomeen is gegaan.

Mijn vraag is: Moet ik dan voor beide verwijzingen alle 3 auteurs noteren net als in het voorbeeld hier? Alvast bedankt voor het antwoorden.

Groeten,
Z.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
7 december 2020 om 17:06

Hoi Z,

Zodra je de verwijzing de eerste keer uitgeschreven hebt met de drie auteurs kan je 'm in het vervolg afkorten met 'et al.', dat is onafhankelijk van of het tussen haakjes of in de lopende tekst is.
Volgens de 7e editie van de APA-stijl kort je bronnen met drie auteurs of meer zelfs ook de eerste keer al af.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Trijntje
30 juli 2020 om 12:28

Voor een opdracht gebruik ik een boek met 1 hoofdredacteur en 12 auteurs (gaat om het boek Belastingrecht van G.A.C. Aarts). Vermeld ik in de tekst dan alleen de hoofdredacteur? En in de literatuurlijst dan wel hoofdredacteur en alle auteurs vermelden?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
31 juli 2020 om 14:04

Hoi Trijntje,

Ik vermoed dat dit een samengesteld boek is waarbij de verschillende auteurs allen hebben bijgedragen aan verschillende hoofdstukken.
Ik raad je daarom aan om aparte bronvermeldingen in je lijst (en tekst) op te nemen voor specifieke hoofdstukken. Je kunt dan het voorbeeld voor een hoofdstuk uit een bundel gebruiken.
Als je toch wilt verwijzen naar het gehele boek benoem je inderdaad alleen de hoofdredacteur, maar vermeld je zijn rol erbij.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Nannette Groen
18 juni 2020 om 15:27

Beste Leon of Bas,

Ik heb de volgende vraag over de verschillende verwijzingen als eerste verwijzing, tweede verwijzing etc.

Hoe kan ik verschil maken tussen de verschillende verwijzingen in Word. Word genereert namelijk maar 1 verwijzing. Is het dan de bedoeling dat ik ze met de hand invoer in de tekst?

Vast bedankt voor jullie antwoord.

Groet,
Nannette

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
19 juni 2020 om 19:42

Hoi Nannette,

Helaas kun je met de automatische tool van Word hier geen rekening mee houden, dan zou je het inderdaad handmatig moeten doen.
Uit onze ervaring blijkt dat er wel meer fouten in de tool van Word zitten. Ik zou je eerder aanraden om bijvoorbeeld Mendeley of Endnote te gebruiken, of natuurlijk onze APA Generator. :)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Sietse
2 juni 2020 om 18:43

Hoi,

Ik heb een tabel opgesteld waar ik gegevens haal van meerdere websites, boeken en wetenschappelijke artikelen. Hoe moet ik APA aangegeven waar ik deze informatie vandaan heb gehaald?

Groetjes,

Sietse

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
10 juni 2020 om 18:49

Hoi Sietse,

Je kunt in het bijschrift van de tabel een bronvermelding toevoegen waarin je meerdere bronnen benoemt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Manisha
24 januari 2020 om 01:52

Beste,

Ik wil meerdere bronnen vermelden in één zin. In welke volgorde vermeld ik de bronnen? Gaat dit op alfabetische volgorde of op meest recente publicatie?

Ter illustratie:
Meerdere studies tonen aan dat SNS’s belangrijk platformen voor werving en selectie zijn geworden.

Is het dan ...

(Del Bosque, 2013; Hedenus, Backman & Håkansson, 2019) - alfabetische volgorde

of

(Hedenus, Backman & Håkansson, 2019; Del Bosque, 2013) - recente publicatie

Alvast bedankt.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
24 januari 2020 om 18:38

Hoi Manisha,

Goede vraag! Je sorteert ze in dit geval op alfabet, volgens jouw eerste voorbeeld dus.
Je kunt dit nog nalezen in ons artikel over uitzonderingen bij vermeldingen in de tekst.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.