Veelgemaakte taalfouten in scripties

We komen vaak dezelfde fouten tegen in de vele scripties die we nakijken. In dit artikel sommen we deze fouten op, zodat je direct kunt zien hoe je ze kunt verbeteren. Zie ook het artikel met 6 tips om zelf de taal te verbeteren.

Top 10 taalfouten

Taalregel Fout Goed
Vaste schrijfwijze Gebruik gemaakt, gebruikt gemaakt, gebruik maken Gebruikgemaakt, gebruikmaken
Geen inversie Echter is het Echter, het is
Geen uitspraaktekens Één van de studenten Een van de studenten
Er + voorzetsel Ik ben er door geïnspireerd Ik ben erdoor geïnspireerd
Voltooid deelwoord Hij heeft beantwoordt Hij heeft beantwoord
Scheidbaar werkwoord In de tabel is weergeven In de tabel is weergegeven
Contaminatie De reden hierachter De reden hiervoor
Niet aan elkaar Opzoek gaan Op zoek gaan
Ontbrekend lidwoord Doel van deze opdracht is leren ontwerpen Het doel van deze opdracht is leren ontwerpen
Geen hoofdletters bij onderwijstypen HBO opleiding hbo-opleiding

Verhaspelingen

Voorbeeld: Verhaspelingen en correcties
 • Mond-op-mondreclame
 • Mond-tot-mondreclame
 • Visa versa
 • Vice versa
 • Zich beseffen
 • Beseffen of zich realiseren
 • Inzicht krijgen op
 • Inzicht krijgen in
 • Kwalitatieve producten
 • Kwalitatief goede producten

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Fouten met modellen en methoden

Voorbeeld: Fouten met modellen en methoden
 • 5 punts Likert schaal
 • vijfpuntslikertschaal, 5-puntslikertschaal, vijfpunts Likertschaal of 5-punts Likertschaal
 • Het 5 krachten model
 • Het vijfkrachtenmodel
 • Het 7s Model
 • Het 7s-model
 • De swot analyse
 • De SWOT-analyse
 • De 4 P-s
 • De 4 p’s
 • De ist en soll situatie
 • De IST- en SOLL-situatie of de ist- en soll-situatie
 • De abcd methode
 • De ABCD-methoden
 • De MACRO analyse
 • De macro-analyse

Fouten in samenstellingen

In het artikel over samenstellingen leggen we uit waarom je de volgende woorden aan elkaar schrijft, soms met en soms zonder koppelteken.

Voorbeeld: Fouten in samenstellingen
 • De afstudeer begeleider
 • De afstudeerbegeleider
 • De bachelor scriptie
 • De bachelorscriptie
 • Het business model
 • Het businessmodel
 • De WO student
 • De wo-student
 • De lange termijn planning
 • De langetermijnplanning
 • Het literatuur onderzoek
 • Het literatuuronderzoek
 • De management samenvatting
 • De managementsamenvatting
 • Het social media account of het sociale media account
 • Het socialmedia-account of het socialemedia-account
Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.

1 reactie

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr Team)
17 februari 2015 om 15:58

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.