Hoe schrijf ik een essay met ChatGPT? | Tips & Voorbeelden

AI-gegenereerde tekst laten doorgaan voor je eigen werk wordt beschouwd als plagiaat. Echter, wanneer je de tools correct gebruikt, kunnen generative AI-tools zoals ChatGPT je legitiem helpen bij het schrijfproces van je essay, scriptie, verslag of paper.

Deze AI-tools zijn vooral nuttig in de voorbereidings- en evaluatiefases van het schrijven van je essay. Je kunt ChatGPT gebruiken tijdens het schrijven van je paper of essay om:

 1. Een onderzoeksvraag te schrijven
 2. Een onderzoeksopzet te ontwikkelen
 3. Relevante broninformatie te vinden
 4. Tekst samen te vatten of te parafraseren
 5. Feedback te krijgen
Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe AI tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de geldende richtlijnen van je instelling als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Onderzoeksvraag schrijven

Je kunt ChatGPT gebruiken om te brainstormen over mogelijke onderzoeksvragen of om je stelling te verfijnen. Begin met het invoeren van een beschrijving van het onderzoeksonderwerp of de toegewezen vraag. Voeg dan een opdracht toe zoals:

Schrijf 3 mogelijke onderzoeksvragen over dit onderwerp”

Je kunt de vraag zo specifiek maken als je zelf wilt. Je kunt bijvoorbeeld het schrijfniveau vermelden (e.g., werkstuk voor de middelbare school), het perspectief (e.g., eerste persoon) en de schrijfstijl, en het type essay dat je wilt schrijven (e.g., betoog (argumentatief), beschouwing of verhalend essay).

Je kunt ook feiten of standpunten noemen die je hebt verzameld en die in het resultaat moeten worden opgenomen.

Als de uitvoer niet bij je onderwerp past, kun je op “Regenerate response” klikken om het programma een nieuw antwoord te laten genereren. Je kunt dit zo vaak doen als je wilt en je kunt proberen je vraag specifieker te maken als je moeite hebt om de gewenste resultaten te krijgen.

Tip
ChatGPT kan eerdere inputs en outputs van dezelfde conversatie oproepen, dus je kunt verwijzen naar eerder genoemde onderwerpen en dan zal de tool waarschijnlijk begrijpen waar je naar verwijst.
Voorbeeld: ChatGPT gebruiken om een onderzoeksvraag te schrijven
 • Genereer drie mogelijke onderzoeksvragen voor een betoog voor de middelbare school over het volgende onderwerp: “De langetermijnimpact van de Covid-19 pandemie.”
  1. “Wat is de langetermijnimpact van de Covid-19 pandemie op de geestelijke gezondheid van de bevolking en hoe kunnen we deze effecten aanpakken?”
  2. “Hoe heeft de Covid-19 pandemie de economie beïnvloed en wat zijn de mogelijke strategieën om het herstel op lange termijn te bevorderen?”
  3. “In hoeverre heeft de Covid-19 pandemie de onderwijssector beïnvloed en wat zijn de langetermijneffecten op het leerproces en de ontwikkeling van studenten?”
 • Ontwikkel op basis van de tweede vraag nog drie onderzoeksvragen met een specifieke focus op afstandsonderwijs.
  1. “Wat zijn de specifieke uitdagingen en voordelen van afstandsonderwijs tijdens de Covid-19-pandemie, en hoe hebben deze de leerervaring beïnvloed op de lange termijn?”
  2. “Hoe heeft afstandsonderwijs tijdens de Covid-19 pandemie de digitale kloof vergroot en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze kloof te verkleinen en gelijke toegang tot onderwijs op lange termijn te waarborgen?”
  3. “Wat zijn de langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten tijdens de Covid-19 pandemie, en welke interventies kunnen worden ingezet om eventuele negatieve gevolgen te verminderen of te compenseren?”

Onderzoeksopzet ontwikkelen

Als je eenmaal een onderzoeksvraag hebt bepaald, kun je ChatGPT gebruiken om de structuur van je essay te schetsen. Dit kan je helpen om op koers te blijven door je een duidelijk idee te geven van welke onderwerpen je wilt bespreken en in welke volgorde.

Doe dit door ChatGPT te vragen een onderzoeksopzet te maken voor een specifieke onderzoeksvraag, met vermelding van onderwerpen of punten die je wilt bespreken. Je kunt ook het schrijfniveau en de beoogde lengte van je essay aangeven, zodat de tool een geschikte outline genereert.

Je kunt dit vervolgens verfijnen door ChatGPT verdere vragen te stellen of het schema handmatig te bewerken totdat het voldoet aan jouw eisen.

Voorbeeld: ChatGPT gebruiken om een onderzoeksopzet te ontwikkelen
 • Ontwikkel een opzet voor een betoog voor de middelbare school met de volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn de langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten tijdens de Covid-19 pandemie, en welke interventies kunnen worden ingezet om eventuele negatieve gevolgen te verminderen of te compenseren?” Het essay zal ongeveer 4 pagina’s lang zijn.
 • Titel: De langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten tijdens de Covid-19 pandemie: Interventies om negatieve gevolgen te verminderenInleiding:
    • Introductie van het onderwerp: de impact van afstandsonderwijs tijdens de Covid-19 pandemie op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten.
    • Stelling: Afstandsonderwijs heeft potentieel negatieve langetermijneffecten op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten.
    • Uiteenzetting van de onderzoeksvraag: Wat zijn de specifieke langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten tijdens de Covid-19 pandemie, en welke interventies kunnen worden ingezet om eventuele negatieve gevolgen te verminderen of te compenseren?

  I. Langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling van studenten

    • Bespreking van de impact op sociale vaardigheden, zoals communicatie, samenwerking en empathie.
    • Onderzoek naar de gevolgen voor de ontwikkeling van sociale relaties en het gevoel van verbondenheid met medestudenten en leraren.
    • Analyse van de mogelijke gevolgen voor de persoonlijke groei en het zelfvertrouwen van studenten.

  II. Langetermijneffecten van afstandsonderwijs op het welzijn van studenten

    • Onderzoek naar de invloed op de mentale gezondheid, zoals stress, eenzaamheid en depressie.
    • Bespreking van de effecten op de lichamelijke gezondheid, zoals verminderde fysieke activiteit en ongezonde leefgewoonten.
    • Analyse van de gevolgen voor de motivatie en het engagement van studenten in het leerproces.

  III. Interventies om negatieve gevolgen te verminderen of te compenseren

    • Bespreking van mogelijke interventies op het gebied van sociaal-emotionele ondersteuning, zoals mentoring en groepsactiviteiten.
    • Onderzoek naar technologische oplossingen en digitale platforms om interactie en sociale verbinding te bevorderen.
    • Analyse van beleidsmaatregelen en onderwijshervormingen die gericht zijn op het versterken van de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten.

  Conclusie:

    • Samenvatting van de langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten tijdens de Covid-19 pandemie.
    • Benadrukking van de noodzaak van gerichte interventies en ondersteuning om negatieve gevolgen te verminderen.
    • Aanbeveling van strategieën en beleidsmaatregelen die kunnen helpen bij het bevorderen van de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten, zowel tijdens als na de pandemie.

  Let op: Het betreft hier een algemene opzet voor het betoog. Het is belangrijk om nog specifieke bronnen en onderzoeksresultaten te verzamelen om de argumenten te onder

Suggesties voor soorten bronnen ontvangen

Als je eenmaal weet wat de reikwijdte van je essay is, kun je relevante primaire en secundaire bronnen vinden om je argument te ondersteunen.

Let op: We raden echter niet aan om ChatGPT een lijst met bronnen te laten genereren, omdat de tool soms fouten maakt (zoals het vermelden van niet-bestaande bronnen). In plaats daarvan is het een goed idee om ChatGPT te gebruiken om suggesties te krijgen voor het soort betrouwbare bronnen dat relevant is voor je essay en ze op te sporen met behulp van een geloofwaardige onderzoeksdatabase (e.g., Google Scholar) of de bibliotheek van je onderwijsinstelling.

Als je relevante bronnen hebt gevonden, gebruik dan een gespecialiseerde tool zoals de Scribbrs Bronnengenerator om in je essay correct naar je bronnen te verwijzen.

Voorbeeld: ChatGPT gebruiken voor bronsuggesties
 • Welke soorten bronnen kan ik gebruiken om een essay te schrijven over de volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn de langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten tijdens de Covid-19-pandemie, en welke interventies kunnen worden ingezet om eventuele negatieve gevolgen te verminderen of te compenseren?”
 • Om een essay te schrijven over de langetermijneffecten van afstandsonderwijs op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten tijdens de Covid-19 pandemie, en mogelijke interventies om negatieve gevolgen te verminderen of te compenseren, kun je verschillende soorten bronnen gebruiken. Hier zijn enkele suggesties:
  1. Wetenschappelijke artikelen: Raadpleeg wetenschappelijke tijdschriften, zoals Journal of Educational Psychology, Child Development, Journal of Adolescent Health, enz., voor onderzoeksartikelen die betrekking hebben op afstandsonderwijs en de effecten ervan op de sociale ontwikkeling en het welzijn van studenten.
  2. Onderzoeksrapporten: Zoek naar rapporten van gerenommeerde onderzoeksinstellingen, zoals UNESCO, OECD, en lokale onderwijsautoriteiten, die studies hebben uitgevoerd over afstandsonderwijs en de impact ervan op studenten.
  3. Academische boeken en boekhoofdstukken: Raadpleeg boeken en boekhoofdstukken geschreven door experts op het gebied van onderwijs, psychologie en kinderontwikkeling, die zich richten op de langetermijneffecten van afstandsonderwijs en mogelijke interventies.
  4. Betrouwbare nieuwsbronnen: Gebruik artikelen en nieuwsverslagen van gerenommeerde nieuwsorganisaties die verslag doen van onderzoeken en studies over afstandsonderwijs en de gevolgen ervan voor studenten.
  5. Rapporten en studies van onderwijsinstellingen: Onderwijsinstellingen en universiteiten voeren vaak intern onderzoek uit naar afstandsonderwijs en de impact ervan op studenten. Zoek naar rapporten en studies die zijn gepubliceerd door onderwijsinstellingen in jouw land of regio.
  6. Interviews en persoonlijke getuigenissen: Neem interviews af met leraren, ouders, en studenten om persoonlijke ervaringen en inzichten te verzamelen over de langetermijneffecten van afstandsonderwijs en mogelijke interventies.
  7. Statistieken en gegevens van onderwijsinstanties: Verzamel relevante statistieken en gegevens over afstandsonderwijs, zoals slagingspercentages, studieresultaten en enquêteresultaten, van officiële onderwijsinstanties in jouw land of regio.

  Zorg ervoor dat je kritisch bent bij het selecteren van bronnen en geef de voorkeur aan wetenschappelijk onderbouwde en betrouwbare bronnen. Vergeet niet om alle gebruikte bronnen correct te citeren en te verwijzen volgens de richtlijnen van de academische stijl die je moet volgen (bijvoorbeeld APA, MLA, Harvard).

Tekst samenvatten/parafraseren

Tijdens je schrijfproces kun je ChatGPT gebruiken als een samenvattingshulpmiddel om tekst samen te vatten tot de essentiële ideeën of als een parafraseerhulpmiddel om tekst opnieuw te formuleren in duidelijke, toegankelijke taal. Door ChatGPT op deze manieren te gebruiken, kan je complexe materie beter begrijpen, je eigen ideeën duidelijker uitdrukken en herhaling voorkomen.

Voer hiervoor simpelweg de relevante tekst in en vraag de tool om de tekst samen te vatten of te parafraseren. Je kunt ook gebruik maken van Scribbrs gratis samenvatter en Scribbrs gratis parafraseringstool, die speciaal voor deze doeleinden zijn ontworpen en gerichter kunnen werken.

Voorbeeld: ChatGPT gebruiken voor samenvatten en parafraseren
 • Parafraseer de volgende tekst in duidelijke taal: “Bij een uitgebreid onderzoek naar de ingewikkelde wisselwerking tussen instructiemethoden op afstand en academische prestaties moeten verschillende factoren in overweging worden genomen, waaronder de pedagogische doeltreffendheid van virtuele platforms, de sociaal-emotionele gevolgen van minder face-to-face interacties, de billijke toegankelijkheid van technologische hulpmiddelen en de mogelijke langdurige gevolgen voor het onderwijstraject en de toekomstige kansen van leerlingen.”
 • Bij een grondig onderzoek naar hoe afstandsonderwijsmethoden van invloed zijn op de prestaties van studenten, moeten we rekening houden met verschillende factoren. Deze factoren omvatten de effectiviteit van virtuele leerplatforms, de emotionele en sociale gevolgen van minder persoonlijke interacties, de eerlijke toegang tot technologische hulpmiddelen en de mogelijke langdurige gevolgen voor het onderwijs en de toekomstige kansen van studenten.

Feedback krijgen

Als je je essay geschreven hebt, kun je ChatGPT vragen feedback te geven en suggesties voor verbeteringen aan te leveren.

Je kunt aangeven hoe de tool feedback moet geven (e.g., “Gedraag je als een universiteitsprofessor die papers bekijkt”) en de specifieke punten noemen waarop je feedback wilt ontvangen (e.g., consistentie van toon, duidelijkheid van het argument, geschiktheid van bewijs).

Hoewel dit geen adequate vervanging is voor een ervaren academische begeleider, kan ChatGPT je helpen met snelle voorlopige feedback.

Je kunt ChatGPT ook gebruiken om op grammatica- en spelfouten te controleren. Let op: ChatGPT mist vaak fouten en kan in sommige gevallen zelfs nieuwe grammaticale fouten introduceren. We raden je daarom aan om een tool te gebruiken die speciaal voor dit doel is ontworpen, zoals Scribbrs gratis Grammatica Check. Voor meer diepgaande, menselijke feedback, kun je Scribbrs Nakijkservice proberen.

Voorbeeld: ChatGPT gebruiken voor feedback
 • Geef feedback op de bovenstaande tekst met betrekking tot de consistentie van de toon, de duidelijkheid van het argument, de geschiktheid van het bewijsmateriaal en de coherentie van de structuur.
 • Feedback op de bovenstaande tekst:
  1. Consistentie van de toon: De toon van de parafrase is consistent en begrijpelijk. Er wordt een heldere en beknopte taal gebruikt om de oorspronkelijke tekst weer te geven.
  2. Duidelijkheid van het argument: Het argument wordt duidelijk overgebracht in de parafrase. Het gaat om het belang van het overwegen van verschillende factoren bij het onderzoeken van de relatie tussen afstandsonderwijs en academische prestaties.
  3. Geschiktheid van het bewijsmateriaal: Hoewel de parafrase geen specifiek bewijsmateriaal vermeldt, geeft het een algemeen overzicht van de belangrijke factoren die moeten worden overwogen bij het onderzoeken van de relatie tussen afstandsonderwijs en academische prestaties. Het is geschikt als een inleidende verklaring voordat specifieker bewijsmateriaal wordt geïntroduceerd.
  4. Coherentie van de structuur: De structuur van de parafrase is samenhangend. Het begint met de inleiding van het onderwerp van het onderzoek en presenteert vervolgens de verschillende factoren die moeten worden overwogen. Deze structuur biedt een logische volgorde voor het presenteren van het argument.

  Over het algemeen is de parafrase duidelijk, toonconsistent en wordt het argument op een begrijpelijke manier gepresenteerd.

  Let op
  AI-gegenereerde tekst laten doorgaan voor eigen werk wordt over het algemeen beschouwd als plagiaat (of op zijn minst academische oneerlijkheid) en kan leiden tot een automatische onvoldoende en andere negatieve gevolgen. AI-detectoren kunnen worden gebruikt om deze overtreding op te sporen.

  We raden ten zeerste af om AI-tools te gebruiken als vervanging voor je eigen schrijfwerk. In plaats daarvan raden we aan om AI-gegenereerde output te gebruiken als inspiratiebron en om je schrijfproces te begeleiden op de manieren die hierboven zijn beschreven.

  Andere interessante artikelen

  Op zoek naar meer informatie over ChatGPT, AI tools, retoriek en onderzoeksbias? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

  Veelgestelde vragen over een essay schrijven met ChatGPT

  Kan ChatGPT tekst samenvatten?

  Ja, je kunt ChatGPT gebruiken om tekst samen te vatten. Dit kan je helpen om complexe informatie beter te begrijpen, het centrale argument van je eigen paper samen te vatten of je onderzoeksvraag te verduidelijken.

  Je kunt ook Scribbrs gratis samenvatter gebruiken, die speciaal voor dit doel is ontworpen.

  Kan ChatGPT tekst parafraseren?

  Ja, je kunt ChatGPT gebruiken om tekst te parafraseren om je te helpen je ideeën duidelijker uit te drukken, verschillende manieren te verkennen om je argumenten te formuleren en herhaling te voorkomen.

  ChatGPT is echter niet specifiek ontworpen voor dit doel. We raden je aan om een gespecialiseerde tool te gebruiken, zoals Scribbrs gratis parafraseringstool, die een soepelere gebruikerservaring biedt.

  Kan ik ChatGPT mijn paper laten schrijven?

  Nee, over het algemeen is het geen goed idee om ChatGPT je paper te laten schrijven. Het wordt beschouwd als plagiaat of academische oneerlijkheid om het werk van iemand anders te presenteren als je eigen werk (zelfs als die “iemand” een AI-taalmodel is). Zelfs als je ChatGPT citeert, is het niet toegestaan, tenzij de AI-richtlijnen van je onderwijsinstelling anders vermelden. Onderwijsinstellingen kunnen AI-detectoren gebruiken om deze regels af te dwingen.

  Bovendien laten de beperkingen van ChatGPT dat niet toe en is ChatGPT niet betrouwbaar als bron van informatie. Zo is ChatGPT in staat om bestaande teksten opnieuw te combineren, maar kan de tool niet echt nieuwe kennis genereren. Ook mist de tool specialistische kennis van academische onderwerpen. Daarom is het niet mogelijk om originele onderzoeksresultaten te verkrijgen, en kan de geproduceerde tekst feitelijke fouten bevatten.

  Toch kun je ChatGPT meestal nog wel op andere manieren gebruiken voor opdrachten, bijvoorbeeld als bron van inspiratie en feedback voor het schrijven van je essay.

  Citeer dit Scribbr-artikel

  Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

  Scharwächter, V. (2023, 26 juni). Hoe schrijf ik een essay met ChatGPT? | Tips & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/ai-tools-gebruiken/chatgpt-essay-schrijven/

  Wat vind jij van dit artikel?
  Veronique Scharwächter

  Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.