ChatGPT: Overzicht AI-richtlijnen per onderwijsinstelling

Let op
Zie je een AI-richtlijn van een onderwijsinstelling die niet meer up to date is of aangepast moet worden? Stuur dan een mailtje naar ai-tools@scribbr.com.

Hier vind je een actueel overzicht van de AI-richtlijnen van onderwijsinstellingen over het gebruik van ChatGPT tijdens je studie, bijvoorbeeld bij je scriptie en tentamens.

Met de komst van ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen neemt de vraag toe of en in hoeverre je deze tools volgens jouw onderwijsinstelling mag inzetten tijdens je studie. Momenteel zijn docenten nog aan het uitzoeken hoe ze op deze tools moeten reageren: of en op welke manier studenten de tools in kunnen zetten voor opdrachten, en hoe ze kunnen worden ingezet in overeenstemming met de academische integriteit.

Voor dit artikel onderzochten we voor het mbo, hbo en wo in Nederland wat de AI-richtlijnen van de onderwijsinstellingen momenteel zijn:

  • Bij 3% van de onderwijsinstellingen is het gebruik van AI over het algemeen niet toegestaan.
  • Bij 9% van de onderwijsinstellingen is het gebruik van AI deels toegestaan.
  • Bij 3% van de onderwijsinstellingen is het gebruik van AI over het algemeen toegestaan.
  • Bij 85% van de onderwijsinstellingen zijn er geen of onduidelijke richtlijnen.

AI richtlijnen onderwijs Nederland Scribbr

Download Google Spreadsheet

Let op
Hoewel we dit overzicht zo actueel mogelijk proberen te houden, is er momenteel nog veel discussie over het gebruik van ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen tijdens je studie.

Het is daarom belangrijk altijd zelf de actuele richtlijnen van je opleiding omtrent het gebruik van AI te raadplegen. Contacteer je docent, mentor of studiecoördinator om zeker te weten wat is toegestaan en wat niet.

Huidige AI-richtlijnen in het onderwijs

De meeste universiteiten en enkele hogescholen en mbo’s hebben hun standpunt over het gebruik van AI-hulpmiddelen (e.g., ChatGPT) naar buiten gebracht. Omdat het studiejaar al begonnen is, is er vaak nog geen officieel beleid.

In elke richtlijn wordt op dit moment in ieder geval aangegeven dat het gebruik van ChatGPT of andere AI-hulpmiddelen bij je studieopdrachten niet wordt toegestaan als je niet naar het hulpmiddel verwijst. In dat geval maak je je schuldig aan fraude (en, specifieker, plagiaat).

Een AI-gegenereerde tekst is niet je eigen, originele werk en doen alsof dit wel zo is, is in strijd met de standaarden voor academische integriteit die de meeste onderwijsinstellingen aanhouden.

Echter, de meeste scholen erkennen ook de kansen die een hulpmiddel zoals ChatGPT biedt. Zo kan de tool studenten helpen met studeren en kunnen docenten ChatGPT inzetten om studieopdrachten en een syllabus te creëren. Het expliciet inzetten van AI bij een studieopdracht, bijvoorbeeld door de antwoorden van ChatGPT te analyseren, kan het kritisch denken stimuleren en een tekst tot een hoger niveau tillen.

Een docent aan de UvA heeft een kleinschalig onderzoek gedaan naar het gebruik van AI bij studenten van twee richtingen. Volgens dit enquêteonderzoek geeft meer dan 95% van de bevraagde studenten aan AI te gebruiken.

Tip
Als bij een opdracht vanuit je studie niet expliciet wordt genoemd dat je ChatGPT of een ander AI-hulpmiddel mag gebruiken, neem dan altijd aan dat het in principe niet is toegestaan. Vraag bij twijfel aan je docent wat geoorloofd is.

Overzicht AI-richtlijnen van het hoger onderwijs

Hieronder vind je het overzicht van de standpunten van universiteiten en hogescholen over het gebruik van ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen tijdens je studie.

Slechts enkele opleidingen hebben hun standpunt al opgenomen in hun officiële reglement, dus wees je ervan bewust dat de standpunten kunnen veranderen.

Let op
Zie je een AI-richtlijn van een onderwijsinstelling die niet meer up to date is of aangepast moet worden? Stuur dan een mailtje naar ai-tools@scribbr.com.
AI-richtlijnen per onderwijsinstelling, A–E
Aeres Hogeschool Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ University of the Arts
Avans Hogeschool Breda University of Applied Sciences Christelijke Hogeschool Ede
Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam De Haagsche Hogeschool De Kempel
Design Academy Eindhoven Driestar Hogeschool Erasmus Universiteit Rotterdam

AI-richtlijnen per onderwijsinstelling, F-M

Fontys Hogescholen Gerrit Rietveld Academie HAN University of Applied Sciences
Hanzehogeschool Groningen HAS Green Academy Hogeschool der Kunsten Den Haag
Hogeschool Dirksen Hogeschool Inholland Hogeschool IPABO
Hogeschool KPZ Hogeschool Leiden Hogeschool NOVI
Hogeschool Rotterdam Hogeschool Schoevers Hogeschool Tio
Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam Hogeschool Viaa
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hotelschool The Hague HZ University of Applied Sciences
Inholland IVA Driebergen Business School Marnix Academie
AI-richtlijnen per onderwijsinstelling, N–Z
Nederlandse Academie voor Beeldcreatie Nederlands Instituut Publieke Veiligheid NHL Steden Hogeschool
Nyenrode Business Universiteit Open Universiteit Politieacademie
Protestantse Theologische Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Groningen
Saxion Stichting hbo A&A Hogeschool voor de Accountancy Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven Theologische Universiteit Apeldoorn Theologische Universiteit Kampen
Thomas More Hogeschool TIAS School for Business and Society Tilburg University
TMO Fashion Business School Universiteit Leiden Universiteit Maastricht
Universiteit Twente Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam
Universiteit voor de Humanistiek Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen University & Research Windesheim Zuyd Hogeschool

Overzicht AI-richtlijnen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Hieronder vind je het overzicht van de standpunten van mbo’s over het gebruik van ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen tijdens je studie.

Tot op heden hebben slechts enkele mbo’s een standpunt of update naar buiten gebracht over hun beleid omtrent AI.

Let op
Zie je een AI-richtlijn van een onderwijsinstelling die niet meer up to date is of aangepast moet worden? Stuur dan een mailtje naar ai-tools@scribbr.com.
AI-richtlijnen per onderwijsinstelling, A–L
Aeres MBO Albeda Alfa-college
Astrum College Aventus Cibap
Curio Deltion College De Rooi Pannen
Drenthe College Dulon College Firda
Gilde Opleidingen Graafschap College Grafisch Lyceum Rotterdam
Grafisch Lyceum Utrecht Hoornbeeck College Hout- en Meubileringscollege
Koning Willem I College Landstede MBO Lentiz
LiS – Leidse instrumentenmakers School

AI-richtlijnen per onderwijsinstelling, M-R

MBO Amersfoort mboRijnland MBO Utrecht
Mediacollege Amsterdam Nimeto Utrecht Noorderpoort
Politieacademie Regio College Rijn IJssel
ROC A12 ROC Da Vinci College ROC Horizon College
ROC Menso Alting ROC Midden Nederland ROC Mondriaan
ROC Nijmegen ROC Nova College ROC Rivor
ROC Ter AA ROC Tilburg ROC TOP
ROC van Amsterdam ROC van Twente ROC van Flevoland
AI-richtlijnen per onderwijsinstelling, S–Z
Scalda SintLucas SOMA College
STC MBO College Summa College SVO vakopleiding food
Techniek College Rotterdam Terra MBO VISTA College
Vonk Onderwijs Yuverta Zadkine
Zone.college

Andere interessante artikelen

Op zoek naar meer informatie over ChatGPT, AI tools, retoriek en onderzoeksbias? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

Veelgestelde vragen over AI en ChatGPT

Is ChatGPT een betrouwbare bron?

Nee, ChatGPT is geen betrouwbare bron voor feitelijke informatie en je kunt beter niet verwijzen naar de tool bij wetenschappelijk onderzoek. Hoewel de chatbot probeert nauwkeurige en correcte antwoorden te geven, zit de tool er vaak naast omdat de antwoorden gebaseerd zijn op patronen in plaats van feiten en data.

De CRAAP-test om de betrouwbaarheid van bronnen te evalueren maakt gebruik van vijf criteria: recentelijkheid, relevantie, autoriteit, accuraatheid en doel. ChatGPT voldoet aan minstens drie daarvan niet:

  • Recentelijkheid: De dataset waarop ChatGPT is getraind stopt bij 2021, waardoor de data enigszins verouderd zijn.
  • Autoriteit: Het is slechts een taalmodel en daarmee geen betrouwbare bron van feitelijke informatie.
  • Accuraatheid: De tool baseert de antwoorden eerder op patronen dan op bewijs en kan geen bronnen citeren ter ondersteuning.

Je kunt ChatGPT dus beter niet aanhalen als betrouwbare bron voor een feitelijke bewering. Je kunt wel naar ChatGPT verwijzen om andere redenen, bijvoorbeeld als je een prompt hebt gebruikt voor je onderzoek.

Waar haalt ChatGPT informatie vandaan?

ChatGPT is een AI-taalmodel dat werd getraind op een grote hoeveelheid tekst uit verschillende bronnen (bv. Wikipedia, boeken, nieuwsartikelen, wetenschappelijke tijdschriften). De dataset had informatie over gebeurtenissen tot 2021, wat betekent dat informatie over recentere gebeurtenissen ontbreekt.

Het is belangrijk om te begrijpen dat ChatGPT geen toegang heeft tot een database met feiten om je vragen te beantwoorden. In plaats daarvan zijn de antwoorden gebaseerd op patronen die de tool ontdekte in de trainingsgegevens.

ChatGPT is dus niet altijd betrouwbaar. De chatbot kan algemene kennisvragen meestal accuraat beantwoorden, maar kan ook gemakkelijk misleidende antwoorden geven op meer gespecialiseerde onderwerpen.

Een ander gevolg van deze manier van antwoorden genereren is dat ChatGPT gebruikte bronnen meestal niet nauwkeurig kan citeren. De tool weet niet echt op welke bron een specifieke bewering gebaseerd is. Het is het beste om alle informatie die de tool geeft te controleren met betrouwbare bronnen.

Kan ik ChatGPT gebruiken om bronvermeldingen te genereren?

Nee, het is niet verstandig om bronvermeldingen te generen met ChatGPT. De chatbot is niet ontworpen voor dit doeleinde en heeft de neiging om bronnen te verzinnen die niet bestaan. Ook worden bronnen vaak gepresenteerd in het verkeerde format.

In plaats daarvan kun je beter een tool gebruiken die ervoor ontworpen is, zoals Scribbrs Bronnengenerator.

Je kunt ChatGPT wel op andere manieren gebruiken, bijvoorbeeld ter inspiratie, voor feedback of voor schrijfadvies.

Kan ik naar ChatGPT verwijzen in mijn tekst?

Ja, in sommige gevallen kan het gepast zijn om naar ChatGPT te verwijzen in je werk, met name als je de tool als primaire bron gebruikt (e.g., als je de mogelijkheden van AI-taalmodellen bestudeert).

Sommige onderwijsinstellingen kunnen vereisen dat je het gebruik van ChatGPT in je academische tekst erkent wanneer je de tool hebt ingezet bij het onderzoek- of schrijfproces. Controleer hiervoor altijd de AI-richtlijnen van je opleiding.

Omdat ChatGPT geen betrouwbare bron is, mag je het hulpmiddel niet aanhalen als bron van feitelijke informatie.

In APA-stijl kun je naar ChatGPT verwijzen in de vorm van persoonlijke communicatie, omdat de antwoorden die je hebt gekregen niet opvraagbaar zijn voor andere gebruikers. Je verwijzing ziet er dan als volgt uit:

(ChatGPT, persoonlijke communicatie, 11 februari 2023)

 

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. (2024, 26 maart). ChatGPT: Overzicht AI-richtlijnen per onderwijsinstelling. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/ai-tools-gebruiken/chatgpt-ai-richtlijnen/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.