9 Manieren om een nieuwe taal te leren met ChatGPT

ChatGPT, de populaire AI-chatbot, heeft een breed scala aan gebruiksmogelijkheden. Eén hiervan is het leren van nieuwe talen. Je kunt ChatGPT onder andere gebruiken om een taal beter onder de knie te krijgen.

Dit zijn de 9 populairste manieren om een nieuwe taal te leren met ChatGPT:

 1. Woordenschat vergroten
 2. Vertaling vragen
 3. Voorbeeldzin ontleden
 4. Grammaticaregels leren
 5. Persoonlijke oefeningen maken
 6. Als sparringspartner inzetten
 7. Naar veelvoorkomende zinnen vragen
 8. Uitspraak oefenen
 9. Leerplan opstellen

Voor de voorbeelden in dit artikel hebben we Engels als nieuwe taal gekozen, maar je kunt deze voorbeelden natuurlijk voor iedere taal gebruiken.

Let op

Ondanks alle mogelijkheden van de AI-tool, kent ChatGPT ook beperkingen. Hoewel ChatGPT nuttig is om een nieuwe taal te leren, kan de tool ook fouten maken of niet uitvoeren wat er wordt gevraagd. Wees je hiervan dus altijd bewust.

Woordenschat vergroten

Je kunt ChatGPT gebruiken om je woordenschat te vergroten in de taal die je wilt leren. Dit doe je door eerst woorden op te vragen over het onderwerp waarover je meer te weten wilt komen.

 • Maak een Engels-Nederlandse woordenlijst over het onderwerp “koken”.
 • Hier is een Engels-Nederlandse woordenlijst over het onderwerp “koken”:

  Cooking – Koken
  Recipe – Recept
  Ingredients – Ingrediënten
  Utensils – Keukengerei
  Oven – Oven
  Stove – Fornuis
  Pan – Pan
  Pot – Pot
  Knife – Mes
  Cutting board – Snijplank
  […]

  Ik hoop dat deze woordenlijst nuttig voor je is!

Vervolgens kun je aan ChatGPT vragen om deze woorden te overhoren.

 • Bedankt. Laten we de woordenlijst hierboven oefenen.Vraag me één woord per keer. Je geeft me de Nederlandse vertaling en ik moet het Engelse woord geven. Als ik de verkeerde vertaling geef, geef me dan niet het goede antwoord. Geef me in plaats daarvan een hint en vraag me opnieuw om de vertaling van hetzelfde woord.
 • Natuurlijk, laten we de woordenlijst oefenen zoals je hebt voorgesteld. Ik zal je het Nederlandse woord geven en jij moet het Engelse woord geven. Als je de verkeerde vertaling geeft, zal ik je een hint geven en je opnieuw vragen naar dezelfde vertaling. Laten we beginnen!

  Wat is het Engelse woord voor “Ingrediënten”?

 • Ingredients
 • Goed gedaan! Het Engelse woord voor “Ingrediënten” is inderdaad “Ingredients”. Je hebt het juiste antwoord gegeven. Laten we verdergaan met de volgende:

  Wat is het Engelse woord voor “Keukengerei”?

 • Whisk
 • Goed geprobeerd, maar “Whisk” is niet de juiste vertaling voor “Keukengerei”. Hier is een hint: het is een algemene term die verwijst naar verschillende soorten gereedschap die in de keuken worden gebruikt. Probeer het nog eens!

  Wat is het Engelse woord voor “Keukengerei”?

Vertaling vragen

Je kunt de AI-tool ook om een vertaling vragen.

 • Hoe zeg ik de volgende zin in het Engels?

  “In mijn scriptie wil ik de invloed van de Britse monarchie op de politieke stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk onderzoeken.”

 • “In my thesis, I want to examine the influence of the British monarchy on the political stability of the United Kingdom.”

Bovendien kun je ChatGPT verschillende vertalingen laten voorstellen.

 • Bedankt. Zijn er andere manieren om deze zin in het Engels te zeggen?
 • Natuurlijk! Hier zijn enkele alternatieve manieren om de zin uit te drukken:
  1. “I aim to investigate the impact of the British monarchy on the political stability of the United Kingdom in my dissertation.”
  2. “My dissertation focuses on exploring how the British monarchy influences the political stability of the United Kingdom.”
  3. “Within my thesis, I will be delving into the examination of how the British monarchy affects the political stability of the United Kingdom.”
  4. “The main objective of my thesis is to analyze the role of the British monarchy in shaping the political stability of the United Kingdom.”

  Hopelijk helpen deze alternatieven je verder!

Deze manier van oefenen met de taal kan je helpen patronen in de taal te herkennen en zo je begrip van de taal te verbeteren.

We zullen de vierde zin uit het tweede voorbeeldvak gebruiken om de volgende manieren om een nieuwe taal te leren met ChatGPT toe te lichten.

Voorbeeldzin ontleden

Je kunt ChatGPT de structuur en woordsoorten van een zin laten uitleggen.

We laten ChatGPT hieronder eerst de structuur van een zin uitleggen.

 • Ontleed en geef de structuur aan van de volgende Engelse zin:

  “The main objective of my thesis is to analyze the role of the British monarchy in shaping the political stability of the United Kingdom.”

 • Laten we de structuur van de gegeven Engelse zin analyseren:

  “The main objective of my thesis is to analyze the role of the British monarchy in shaping the political stability of the United Kingdom.”

  Hoofdzin: “The main objective of my thesis is to analyze the role of the British monarchy in shaping the political stability of the United Kingdom.”
  Onderwerp: “The main objective of my thesis”
  Koppelwerkwoord: “is”
  Infinitiefzin: “to analyze the role of the British monarchy in shaping the political stability of the United Kingdom”

  De zin bestaat uit een hoofdzin waarin het belangrijkste doel van de scriptie wordt gegeven, en dit doel wordt gevolgd door een infinitiefzin die aangeeft wat dit doel inhoudt. De hoofdzin heeft een onderwerp en een koppelwerkwoord, terwijl de infinitiefzin aangeeft wat het doel is, namelijk het analyseren van de rol van de Britse monarchie bij het vormgeven van de politieke stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk.

Vervolgens kun je aan ChatGPT vragen de woordsoorten en opbouw van een zin uit te leggen.

 • Bedankt. Leg de woordsoorten en opbouw van onderstaande zin uit:

  “The main objective of my thesis is to analyze the role of the British monarchy in shaping the political stability of the United Kingdom.”

 • Laten we de woordsoorten en opbouw van de gegeven zin analyseren:

  Woordsoorten:

  The: lidwoord (bepaald lidwoord)
  main: bijvoeglijk naamwoord
  objective: zelfstandig naamwoord
  of: voorzetsel
  my: bezittelijk voornaamwoord
  thesis: zelfstandig naamwoord
  is: koppelwerkwoord
  to analyze: infinitiefwerkwoord
  the: lidwoord (bepaald lidwoord)
  role: zelfstandig naamwoord
  […]

  Opbouw:
  De zin begint met de bepalende lidwoorden “The” en “my”, gevolgd door het bijvoeglijk naamwoord “main” en het zelfstandig naamwoord “objective”. Daarna komt het koppelwerkwoord “is” gevolgd door de infinitiefzin “to analyze the role of the British monarchy in shaping the political stability of the United Kingdom”. In deze infinitiefzin hebben we het zelfstandig naamwoord “role” gevolgd door de voorzetseluitdrukking “of the British monarchy”. Daarna hebben we het voorzetsel “in” gevolgd door het werkwoord (gerundium) “shaping” en het zelfstandig naamwoord “stability”. Ten slotte hebben we het voorzetsel “of” gevolgd door de lidwoorduitdrukking “the United Kingdom”.

  Samengevat:
  De zin bestaat uit verschillende woordsoorten, waaronder lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden, voorzetsels, koppelwerkwoorden en een infinitiefwerkwoord. De zin volgt een structuur waarin het onderwerp en koppelwerkwoord worden gevolgd door een infinitiefzin die het specifieke doel van de scriptie beschrijft, en waarin voorzetseluitdrukkingen en zelfstandige naamwoorden worden gebruikt om de rol van de Britse monarchie en de vorming van politieke stabiliteit in het Verenigd Koninkrijk aan te geven.

Grammaticaregels leren

Stel dat je niet precies weet hoe je het onvoltooid deelwoord in combinatie met het voorzetsel “in” moet gebruiken in het Engels. Ook dan kun je ChatGPT om uitleg vragen.

 • Bedankt! Ik ken het gebruik van het woord “gerundium” in combinatie met het voorzetsel “in”, dat in bovenstaand voorbeeld wordt gebruikt, niet goed.

  Kun je het gebruik van deze woordcombinatie “in” + “shaping” duidelijk uitleggen met voorbeelden?

 • Natuurlijk! Het gebruik van het voorzetsel “in” gevolgd door een gerundium (het vorm van een werkwoord dat fungeert als een zelfstandig naamwoord) wordt vaak gebruikt om een activiteit of een proces aan te geven waarin iemand betrokken is. Hier zijn enkele voorbeelden om het gebruik van “in” + gerundium te verduidelijken:

  1. “He is interested in learning languages.” (Hij is geïnteresseerd in het leren van talen.) – Hier duidt “in learning” aan dat hij geïnteresseerd is in het proces van leren van talen.
  2. “She is experienced in managing large teams.” (Ze heeft ervaring met het managen van grote teams.) – “In managing” geeft aan dat ze ervaring heeft met het proces van het managen van grote teams.
  3. “They are skilled in negotiating deals.” (Ze zijn bedreven in het onderhandelen over deals.) – Hier geeft “in negotiating” aan dat ze bedreven zijn in het proces van onderhandelen over deals.

  In het specifieke voorbeeld van de zin “in shaping the political stability of the United Kingdom”, geeft “in shaping” aan dat de Britse monarchie betrokken is bij het proces van het vormgeven van de politieke stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk. Het geeft aan dat de monarchie actief betrokken is bij het vormen of beïnvloeden van de politieke stabiliteit.

  Kortom, het gebruik van “in” + gerundium benadrukt de betrokkenheid van een persoon of entiteit bij een bepaald proces of activiteit.

Persoonlijke oefeningen maken

Je kunt ChatGPT gepersonaliseerde oefeningen laten maken over een onderwerp naar keuze.

 • Maak een Engelse oefening met 5 Engelse onderbroken zinnen om de volgende combinatie van zinsdelen te oefenen: voorzetsel + gerundium.

  Voorbeeldzin: The objective of my essay is to explore the role played by the British monarchy in ________ political stability in the United Kingdom.

  Voorbeeld oplossing: The objective of my essay is to explore the role played by the British monarchy in maintaining political stability in the United Kingdom.

  Opmerking: Presenteer de oplossingen niet in de oefening zelf. In plaats daarvan wil ik dat je een apart gedeelte onder de oefening opneemt waarin de juiste oplossingen worden weergegeven.
 • Oefening: Vul de onderstaande zinnen aan door het juiste voorzetsel + gerundium te gebruiken.

  1. I have a passion for ________ new recipes.
  2. She is dedicated to ________ her skills in photography.
  3. Our team is focused on ________ innovative solutions.
  4. They are interested in ________ new technologies.
  5. He takes pride in ________ a positive impact on his community.

  Oplossingen:

  1. I have a passion for discovering new recipes.
  2. She is dedicated to improving her skills in photography.
  3. Our team is focused on developing innovative solutions.
  4. They are interested in exploring new technologies.
  5. He takes pride in making a positive impact on his community.

Als sparringspartner inzetten

Je kunt ChatGPT gebruiken als virtuele sparringpartner om in je nieuwe taal te leren communiceren.

 • Wees mijn sparringspartner. Praat alleen in het Engels tegen me. Houd je antwoorden kort (maximaal 50 woorden per antwoord). Stel me vragen aan het eind van ieder antwoord dat je me geeft om het gesprek gaande te houden. Laten we het gesprek beginnen over het volgende onderwerp:

  The role played by the British monarchy in maintaining political stability in the United Kingdom.

 • Certainly! The British monarchy plays a significant role in maintaining political stability in the United Kingdom through ceremonial duties, promoting national unity, and acting as a symbol of continuity. Their influence is largely symbolic, while governance is primarily carried out by elected officials. What specific aspects of the monarchy’s role in political stability are you interested in exploring further?
 • Interesting. Do you also think there is way in which the British monarchy might actually have reduced the political stability in the UK?
 • While it is possible to argue that the British monarchy could have reduced political stability in the UK, such instances are rare and largely hypothetical. The monarchy’s apolitical nature and adherence to constitutional conventions help maintain stability. However, controversial issues, such as debates around the monarchy’s cost or its potential interference in political affairs, can generate debates that challenge stability. What are your thoughts on this perspective?

Naar veelvoorkomende zinnen vragen

Elke taal heeft eigen spreekwoorden, metaforen en gezegden. Om een specifieke taalvariant goed onder de knie te krijgen, kun je ChatGPT naar veelvoorkomende zinnen vragen.

 • Ik leer momenteel Brits-Engels. Kun je een lijst voor me maken van zinnen met vertalingen die typisch zijn voor het Verenigd Koninkrijk?t
 • Natuurlijk! Hier zijn enkele zinnen met vertalingen die typisch zijn voor het Verenigd Koninkrijk:

  1. “Would you like a cuppa?” (Wil je een kopje thee?)
  2. “Mind the gap.” (Pas op het gat. – Vaak gehoord op de Londense metro.)
  3. “I’m chuffed to bits!” (Ik ben dolblij! – Uitdrukking voor grote blijdschap.)
  4. “Let’s have a chinwag over a pint.” (Laten we een praatje maken onder het genot van een biertje.)
  5. “Put the kettle on, it’s time for a brew.” (Zet de waterkoker aan, het is tijd voor een kopje thee.)

  Ik hoop dat deze zinnen je helpen om wat typisch Britse uitdrukkingen te leren kennen! Laat me weten als je nog meer vragen hebt.

Uitspraak oefenen

Je kunt je uitspraak oefenen door ChatGPT te vragen een tekst voor je op te schrijven in het internationaal fonetisch alfabet (i.e., de daadwerkelijke klanken uit de gesproken taal).

 • Ik wil oefenen met het uitspreken van de volgende zin:

  “The objective of my essay is to explore the role played by the British monarchy in maintaining political stability in the United Kingdom.”

  Schrijf de zin op in het fonetische alfabet.

 • Hier is de zin in het fonetische alfabet (Internationaal Fonetisch Alfabet – IPA):

  [ðə əbˈʤɛktɪv əv maɪ ˈɛs.eɪ ɪz tu ɪksˈplɔr ðə roʊl pleɪd baɪ ðə ˈbrɪ.tɪʃ ˈmɒ.nər.ki ɪn meɪnˈteɪnɪŋ pəˈlɪtɪkəl stəˈbɪlɪti ɪn ðə juˈnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm]

  Houd er rekening mee dat dit slechts een benadering is van de fonetische weergave en dat de uitspraak kan variëren op basis van accenten en individuele spraakpatronen. Het IPA biedt een algemene gids voor de klanken in de zin.

Als je het fonetisch alfabet niet kan lezen, kun je ChatGPT ook vragen om de uitspraak van de tekst op een andere manier uit te leggen.

 • Helaas kan ik het fonetische alfabet niet lezen. Kun je de uitspraak van de zin anders uitleggen?

  Let op: mijn moedertaal is Nederlands en ik lees normale letters volgens de Nederlandse uitspraakregels.

 • Natuurlijk! Hier is de uitspraak van de zin op basis van het Nederlandse uitspraaksysteem:

  “De ob-jek-tief of mai es-see is tu eks-plor de rohl pleid bai de Britsj moh-nar-chie in meen-tening po-li-tie-kele stah-bie-li-tait in de ju-nai-tid king-dem.”

  Ik hoop dat dit helpt! Laat me weten als je nog andere vragen hebt.

Leerplan opstellen

Je kunt ChatGPT ook gebruiken om een gepersonaliseerd leerplan op te stellen op basis van je taalniveau.

 • Mijn Engels is op een niveau waarop ik de volgende zin zonder grote problemen zelf zou kunnen formuleren:

  “The objective of my essay is to explore the role played by the British monarchy in maintaining political stability in the United Kingdom.”

  Maak een gepersonaliseerd grammaticaal leerplan met specifieke onderwerpen voor mij, aangepast aan mijn persoonlijk taalniveau.

 • Dat is geweldig om te horen dat je zo’n goed niveau hebt! Hier is een gepersonaliseerd grammaticaal leerplan op basis van je verzoek:

  1. Gerundiums: Oefen met het gebruik van gerundiums in zinnen, zoals “exploring the role played” in de gegeven zin.
  2. Voorzetselgebruik: Verdiep je in het gebruik van voorzetsels, met name hoe ze gecombineerd worden met gerundiums, zoals “in maintaining political stability.”
  3. Complexere zinsstructuren: Onderzoek het gebruik van complexere zinsstructuren, zoals de bijzin “played by the British monarchy,” om je schrijf- en spreekvaardigheid te verbeteren.
  4. Woordenschatuitbreiding: Breid je woordenschat uit met betrekking tot politiek en geschiedenis om je essay inhoudelijk sterker te maken.
  5. Verbetering van formele schrijfstijl: Bestudeer formele schrijfstijltechnieken, zoals het gebruik van academische woordenschat en formele grammaticale constructies.
  6. Lezen en analyseren van academische teksten: Lees academische teksten over politiek en geschiedenis om je begrip van complexe structuren en specifieke terminologie te vergroten.
  7. Oefenen met schrijfopdrachten: Schrijf regelmatig essays, waarbij je specifiek let op grammaticale nauwkeurigheid en het gebruik van de geleerde onderwerpen.
  8. Conversatie- en luistervaardigheid: Oefen je gespreks- en luistervaardigheid door actief deel te nemen aan Engelse gesprekken en het luisteren naar academische lezingen of podcasts.

  Het is belangrijk om regelmatig te oefenen en feedback te krijgen om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Succes met je taalstudie!

Andere interessante artikelen

Op zoek naar meer informatie over ChatGPT, AI tools, retoriek en onderzoeksbias? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

Veelgestelde vragen over talen leren met ChatGPT

Waar moet ik rekening mee houden als ik een taal leer met ChatGPT?

Wanneer je een nieuwe taal leert met ChatGPT, is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat ChatGPT niet volledig betrouwbaar is. Zo kan de AI-tool bijvoorbeeld een taalregel verkeerd uitleggen, of een voorbeeldzin in je oefening opnemen die niet strookt met de gegeven opdracht.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de beperkingen van ChatGPT.

Is ChatGPT in het Nederlands beschikbaar?

Ja, ChatGPT is in het Nederlands beschikbaar. Om ChatGPT in het Nederlands te gebruiken, kun je gewoon een Nederlandstalige prompt (i.e., tekstuele input) invoeren, waarop ChatGPT ook in het Nederlands zal antwoorden. Je kunt de AI-tool ook rechtstreeks vragen (eventueel ook in een andere taal) om je te antwoorden in het Nederlands.

ChatGPT is ook in andere talen beschikbaar, zoals Frans, Duits, Spaans, Russisch, Japans, Hebreeuws en Grieks. Je kunt ChatGPT dus ook gebruiken om een nieuwe taal te leren.

Let op: Houd altijd rekening met de beperkingen van ChatGPT. Hoewel de chatbot deze talen kan spreken, verschilt ChatGPT in hoe vloeiend de tool bepaalde talen spreekt. Het is mogelijk dat ChatGPT taalfouten maakt.

 

Is ChatGPT een betrouwbare bron?

Nee, ChatGPT is geen betrouwbare bron voor feitelijke informatie en je kunt beter niet verwijzen naar de tool bij wetenschappelijk onderzoek. Hoewel de chatbot probeert nauwkeurige en correcte antwoorden te geven, zit de tool er vaak naast omdat de antwoorden gebaseerd zijn op patronen in plaats van feiten en data.

De CRAAP-test om de betrouwbaarheid van bronnen te evalueren maakt gebruik van vijf criteria: recentelijkheid, relevantie, autoriteit, accuraatheid en doel. ChatGPT voldoet aan minstens drie daarvan niet:

 • Recentelijkheid: De dataset waarop ChatGPT is getraind stopt bij 2021, waardoor de data enigszins verouderd zijn.
 • Autoriteit: Het is slechts een taalmodel en daarmee geen betrouwbare bron van feitelijke informatie.
 • Accuraatheid: De tool baseert de antwoorden eerder op patronen dan op bewijs en kan geen bronnen citeren ter ondersteuning.

Je kunt ChatGPT dus beter niet aanhalen als betrouwbare bron voor een feitelijke bewering. Je kunt wel naar ChatGPT verwijzen om andere redenen, bijvoorbeeld als je een prompt hebt gebruikt voor je onderzoek.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. (2023, 23 mei). 9 Manieren om een nieuwe taal te leren met ChatGPT. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/ai-tools-gebruiken/nieuwe-taal-met-chatgpt/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.