Een ijzersterk essay schrijven met Scribbr's 6-stappenplan

Een goed essay schrijf je niet in een keer. We raden je daarom aan om voordat je jouw eindversie schrijft, een opzet en een kladversie te schrijven. Je doet dit als volgt:

Stap 1 – Download het essay-sjabloon van Scribbr

Met het essay-sjabloon schrijf je gemakkelijk een klasversie van jouw essay.

Stap 2 – Structuur met steekwoorden

Stippel met steekwoorden een structuur uit. In het voorbeeld kun je zien hoe je dit doet.

Stap 3 – Schrijf de kladversie van je essay

Schrijf vervolgens op basis van je uitgezette structuur zo snel mogelijk (zonder op taalfouten te letten) je essay.

 • Bedenk wat je zou zeggen als je tegen je lezer praat.
 • Schrijf (…) als je even niet weet wat je moet schrijven en ga door naar het volgende punt.
 • Blijf trouw aan de uitgezette structuur totdat je vastloopt of een nieuw inzicht krijgt.
 • Zoek naar bewijs als je vastloopt.
 • Herzie je standpunt indien nodig op basis van nieuwe kennis of inzichten.
 • Corrigeer de tekst niet als je taalfouten maakt.

Stap 4 – Controleer de kladversie

Lees vervolgens het essay na en check:

Stap 5 – Verbeter de kladversie

 • Verwerk nieuwe inzichten in je kladversie.
 • Pas daarna wijzigingen in de kladversie aan.

Stap 6 – Schrijf je eindversie

 • Voeg de bronnen toe en check deze in de tekst.
 • Kijk je essay na met onze checklist of laat je essay nakijken op taal en structuur.
 • Verzin een goede titel en check nog eens of je beginzin wel pakkend genoeg is.

Pas nadat je je kladversie hebt geschreven, schrijf je dus de eindversie. Dit doe je op basis van wat je al geschreven hebt, alleen let je nu ook op de juiste structuur, correct gebruik van paragrafen en alinea’s, eventueel paragraaftitels, schrijfstijl en correct taalgebruik.

Voorbeeld structuur uitzetten met steekwoorden
Mogelijke titel
De toekomst van veehouders en ons klimaatNaam student
Casper Hoeben

Studentnummer
12345678

Inleiding

 1. Interessante opmerking over de impact van rundveehouderij op de klimaatverandering
 2. Achtergrondinformatie:
  1. RIVM-rapport
  2. Stikstofuitstoot
  3. Boerenprotest
  4. Verantwoordelijkheid landbouw
 3. Stelling: Veehouders en dan met name rundveehouders moeten daarom gestimuleerd en gesubsidieerd worden door de overheid om over te stappen op duurzame plantaardige landbouwvormen.

Argumenten voor

 1. Duurzame landbouw ontziet milieu, klimaat en natuur, buit dieren niet uit en levert een normaal rendement op.
  1. Kernzin: Idem argument
  2. Bewijs
   1. Rapport Innovatieve landbouw (2019)
   2. Rapport Rijksoverheid (2017)
  3. Korte conclusie
  4. Overgangszin
 2. Duurzame plantaardige landbouw maakt gebruik van minder grond, waardoor een derde van de graasweiden plaats kunnen maken voor bos, wat weer gunstig is voor de luchtkwaliteit in Nederland.
  1. Kernzin
  2. Bewijs
  3. Korte conclusie
  4. Overgangszin
 3. Zuivel en vlees zijn geen gezonde voeding.
  1. Kernzin
  2. Bewijs
  3. Korte conclusie
  4. Overgangszin

Tegenargumenten

 1. Volgens de Boerenbond kloppen de cijfers van het RIVM niet, waarbij ze verwijzen naar cijfers uit een studie in Vlaanderen, die echter niet alle belangrijke factoren meeneemt en enkel geldig is voor Vlaanderen. Daarbij komt dat de berekeningen van het RIVM meermaals gecontroleerd zijn en geldig bevonden zijn door instituut Y.
  1. Kernzin
  2. Weerlegging
  3. Bewijs
  4. Korte conclusie
  5. Overgangszin
 2. Zuivel en vlees zijn noodzakelijk voor een gezonde eiwitrijke voeding.
  1. Kernzin
  2. Weerlegging
  3. Bewijs
  4. Korte conclusie
  5. Overgangszin

Conclusie

 1. Stelling = steekhoudend.
  1. Waarom?
  2. Zie argumenten.
  3. En dus?
 2. Krachtige slotzin: (eventueel) Veehouders, de overheid en consumenten moeten denken aan de toekomst van Nederland en niet alleen aan hun persoonlijke (winst)belangen.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik een essay schrijven?

Met een goed opgebouwd en onderbouwd essay toon je aan dat je kritisch kunt nadenken en over de juiste kennis bezit om je stelling te verdedigen. Je kunt je begeleider laten zien dat je voldoende hebt geleerd over een bepaald onderwerp en de verschillende aspecten goed begrijpt.

Je schrijft hierbij in een academische stijl. Let op: Als je een betoog schrijft, is dit meer dan slechts een samenvatting van wat je gelezen hebt.

Hoe lang moet mijn essay zijn?

Een essay dat je schrijft voor de universiteit is meestal tussen de 3 en 9 pagina’s lang. Ga na bij jouw begeleider en opleiding hoe lang jouw essay moet worden.

Moet mijn stelling in mijn essay origineel zijn?

Nee, je stelling hoeft niet per se origineel te zijn, maar moet ook niet zo voor zich spreken dat je eigenlijk geen onderbouwing nodig hebt. Een standpunt als: ‘Stelen is verkeerd’ spreekt bijvoorbeeld zo voor zich dat je geen persoon hoeft over te halen met argumenten om iemand van deze stelling te overtuigen.

Een standpunt als: ‘Stelen moet in het geval van extreme armoede niet worden bestraft’ daarentegen is een stelling waarover meningen kunnen verschillen. Deze stelling kun je daarom onderbouwen met argumenten om twijfelaars te overtuigen en bij medestanders aan te geven waarom de stelling klopt.

Kan ik meerdere stellingen in een essay behandelen?

Liever niet. Het risico is dan te groot dat je te zeer uitwijdt over nevenzaken en dat het essay te lang en onduidelijk wordt. Je kunt dit wel doen als bijvoorbeeld twee standpunten leiden tot je uiteindelijke stelling.

Zo kun je aangeven dat je stelen verkeerd vindt, maar dat je ook vindt dat extreme armoede niet de schuld is van de mensen die in extreme armoede zijn geboren. Op basis van deze standpunten kun je vervolgens als stelling aangeven dat je vindt dat stelen in het geval van extreme armoede niet moet worden bestraft.

Waarom zijn verbindingswoorden en signaalwoorden belangrijk?

Verbindingswoorden of signaalwoorden zijn belangrijk, omdat de lezer hierdoor weet wat het verband is tussen alinea’s of zinnen. Bovendien zorgt het gebruik van deze woorden ervoor dat de tekst fijner en dynamischer leest.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2021, 27 oktober). Een ijzersterk essay schrijven met Scribbr's 6-stappenplan. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/essay/6-stappenplan-essay-schrijven/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.