Wat zijn de juridische implicaties van ChatGPT?

Generatieve AI-tools zoals ChatGPT zijn in staat om snel menselijk klinkende tekst te genereren voor verschillende doeleinden.

De toenemende populariteit van deze tools heeft echter geleid tot bezorgdheid over legale kwesties omtrent de ontwikkeling en het gebruik. Enkele van deze potentiële problemen zijn:

Als je je bewust bent van deze problemen, kun je ChatGPT veilig en verantwoord gebruiken.

ChatGPT juridische kwestie 1: Dataprivacy

Het wijdverbreide gebruik van ChatGPT leidt tot bezorgdheid over dataprivacy en -regelgeving.

ChatGPT-gesprekken

OpenAI (de ontwikkelaar van ChatGPT) slaat ChatGPT-conversaties over het algemeen op als trainingsmateriaal voor toekomstige modellen. Dit kan mogelijk leiden tot juridische problemen als gebruikers vertrouwelijke of gevoelige informatie invoeren die later door de tool wordt gereproduceerd.

Als een werkgever ChatGPT bijvoorbeeld zou gebruiken om contracten op te stellen, is het mogelijk dat persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en inkomensgegevens van werknemers worden opgeslagen als toekomstig trainingsmateriaal.

Om te voorkomen dat gesprekken op deze manier worden gebruikt, kunnen gebruikers de chatgeschiedenis handmatig uitschakelen. Ze kunnen ook vragen dat OpenAI de inhoud van hun eerdere gesprekken verwijdert.

ChatGPT settings menu

Dataregulering

Gebruikers moeten zich op de hoogte stellen van relevante wetten met betrekking tot het gebruik van hun gegevens.

Twee belangrijke privacyregels waaraan OpenAI beweert zich te houden zijn:

  • CCPA (California Consumer Privacy Act), die de privacyrechten van Californische burgers beschermt.
  • GDPR (General Data Protection Regulation), die de privacy- en datarechten van EU-burgers beschermt.

Bovendien kan het niet-aangegeven gebruik van deze tools door bedrijven juridische gevolgen hebben. De Californische Bot Disclosure Law schrijft bijvoorbeeld voor dat bedrijven die generatieve AI-tools gebruiken in interacties met consumenten (bijvoorbeeld in de communicatie met klantenondersteuning) dit duidelijk moeten aangeven aan consumenten.

ChatGPT juridische kwestie 2: Inbreuk op auteursrecht

Het trainingsproces en de output van ChatGPT kunnen problemen opleveren op het gebied van auteursrecht.

Trainingsdata

ChatGPT wordt getraind op enorme hoeveelheden internetbronnen. Het gebruik van sommige van deze bronnen kan inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Regelgevende instanties in de EU ontwikkelen momenteel wetgeving om transparantie te garanderen over de bronnen die worden gebruikt bij het trainen van AI-algoritmen.

Het is echter onduidelijk hoe dergelijke problemen uiteindelijk zullen worden opgelost. In de VS heeft de Federal Trade Commission (FTC) eerder een maatregel gebruikt die “algorithmic disgorgement” wordt genoemd. Dit houdt in dat bedrijven algoritmen moeten verwijderen die zijn getraind op onjuist verkregen data.

Eigendom van output (auteursrecht)

Het is enigszins onduidelijk wie eigenlijk het auteursrecht heeft op de output van ChatGPT en of je ChatGPT kunt citeren.

Volgens de gebruiksvoorwaarden van OpenAI hebben gebruikers het recht om ChatGPT-outputs te reproduceren voor elk doel, inclusief publicatie (zolang de uitgever het gebruik van AI-gegenereerde teksten toestaat, natuurlijk).

ChatGPT-uitvoer is echter niet altijd uniek. Dit kan leiden tot mogelijke juridische problemen als dezelfde output commercieel wordt gebruikt door verschillende gebruikers. Het beleid van OpenAI verduidelijkt deze kwestie niet echt. OpenAI stelt slechts: “Andere gebruikers kunnen ook soortgelijke vragen stellen en hetzelfde antwoord ontvangen. Antwoorden die worden aangevraagd door en gegenereerd voor andere gebruikers worden niet beschouwd als jouw inhoud.”

OpenAI beweert ook dat gebruikers wettelijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dergelijke outputs, wat betekent dat gebruikers aansprakelijk kunnen zijn als ze een output reproduceren die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat. Het is echter niet duidelijk hoe gebruikers kunnen weten of dit het geval is, aangezien de tool geen nauwkeurige citaten of anderszins bronvermeldingen kan geven.

Gebruikers moeten zich bewust zijn van deze problemen en AI-gegenereerde outputs gebruiken als inspiratiebron in plaats van ze letterlijk te reproduceren (citeren).

ChatGPT jurdische kwestie 3: Reproduceren van vertekende of onnauwkeurige informatie

ChatGPT is getraind op grote datasets die verborgen vooroordelen of beperkingen kunnen bevatten.

De tool zelf is niet in staat om de implicaties van zijn output te begrijpen. Ondanks de inspanningen van OpenAI om deze problemen te elimineren, is ChatGPT niet altijd betrouwbaar en genereert de tool nog steeds af en toe antwoorden die discriminerende of onnauwkeurige informatie bevatten.

In april 2023 startte een Australische burgemeester bijvoorbeeld een rechtszaak tegen OpenAI wegens smaad omdat ChatGPT beweerde dat hij in 2012 was gearresteerd en beschuldigd van omkoping.

Gebruikers die onnauwkeurige informatie publiceren die is gegenereerd door ChatGPT kunnen mogelijk reputatieschade oplopen of, in extreme gevallen, zelfs worden aangeklaagd wegens smaad.

Het is belangrijk om de nauwkeurigheid van AI-gegenereerde reacties te verifiëren aan de hand van een betrouwbare bron en om kritisch na te denken over het risico van vooringenomenheid (bias) bij elk onderwerp.

Andere interessante artikelen

Op zoek naar meer informatie over ChatGPT, AI tools, retoriek en onderzoeksbias? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

Veelgestelde vragen over de juridische implicaties van ChatGPT

Wie is de eigenaar van ChatGPT?

ChatGPT is eigendom van OpenAI, het bedrijf dat de tool heeft ontwikkeld en uitgebracht. OpenAI is een bedrijf gewijd aan AI-onderzoek. Het begon als een non-profit bedrijf in 2015, maar ging in 2019 over naar for-profit. De huidige CEO is Sam Altman, die het bedrijf ook mede heeft opgericht.

In termen van wie de eigenaar is van de door ChatGPT gegenereerde content, stelt OpenAI dat ze geen auteursrecht zullen claimen op deze content. In de gebruiksvoorwaarden staat: “you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication.” Dit betekent dat je effectief eigenaar bent van alle inhoud die je genereert met ChatGPT en deze kunt gebruiken voor je eigen doeleinden.

Let op: Wees wel voorzichtig met het gebruik van ChatGPT-content in een academische context. De AI-richtlijnen van onderwijsinstellingen zijn nog in ontwikkeling, dus zelfs als je de inhoud “bezit”, mag je deze vaak niet indienen als eigen werk volgens je universiteit, of publiceren in een tijdschrift.

Kan ik tekst publiceren die is geschreven door ChatGPT?

Volgens de gebruiksvoorwaarden van OpenAI hebben gebruikers het recht om tekst te reproduceren die is gegenereerd door ChatGPT tijdens conversaties.

Het publiceren van ChatGPT-output kan echter juridische implicaties hebben, zoals inbreuk op het auteursrecht.

Gebruikers moeten zich bewust zijn van dergelijke problemen en in plaats daarvan ChatGPT-output gebruiken als inspiratiebron.

Wie bezit het auteursrecht van ChatGPT-output?

Volgens de gebruiksvoorwaarden van OpenAI hebben gebruikers het recht om outputs van hun eigen ChatGPT-gesprekken te gebruiken voor elk doel (inclusief commerciële publicatie).

Gebruikers moeten zich echter bewust zijn van de mogelijke juridische implicaties van het publiceren van ChatGPT-output. ChatGPT-antwoorden zijn niet altijd uniek: verschillende gebruikers kunnen hetzelfde antwoord ontvangen.

Bovendien kunnen ChatGPT-resultaten auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten. Gebruikers kunnen aansprakelijk zijn als ze dergelijk materiaal reproduceren.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Scharwächter, V. (2023, 19 juni). Wat zijn de juridische implicaties van ChatGPT?. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/ai-tools-gebruiken/juridische-implicaties-chatgpt/

Wat vind jij van dit artikel?
Veronique Scharwächter

Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.