Wat is attrition bias in het Nederlands?

Attrition bias is een vorm van selectiebias die in het Nederlands ook wel wordt aangeduid met (selectieve) uitvalsbias.

“Attrition” staat hier voor “uitval”. Attrition bias (uitvalsbias) duidt op vertekening in je onderzoek die optreedt omdat participanten die uitvallen van je onderzoek systematisch verschillen van participanten die het onderzoek wel voltooien.