De structuur en opbouw van een (betogend) essay

De volgorde hieronder is een richtlijn. De structuur van een essay is eigenlijk redelijk vrij. Met name in het centrale deel, de argumentatie, heb je vrije speelruimte. De algemene opbouw is vooral afhankelijk van de eisen van jouw docent of opleiding. Ga goed na aan welke structuur je je precies moet houden.

Titel

De titel van een essay staat boven de tekst, gevolgd door:

 • (eventueel) Ondertitel
 • Naam van de student
 • Studentnummer

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Inleiding

Schrijf een pakkende inleiding:

Argumentatie

Argumenten voor

Presenteer de argumenten voor je standpunt:

 • Argument
 • Bewijs
 • Slotzin
 • Overgangszin naar volgende alinea

Tegenargumenten

Presenteer de argumenten tegen je standpunt:

 • Argument
 • Weerlegging
 • Bewijs
 • Slotzin
 • Overgangszin naar volgende alinea

Conclusie

Schrijf je conclusie:

 • Bevestig je stelling in conclusie op basis van je argumenten
 • Beantwoord de ‘En dus?’-vraag
  • (Schrijf eventueel een korte toekomstbeschouwing op basis van jouw bevindingen)
 • Eindig met een krachtige slotzin
  • Oneliner
  • Vraag
  • Blik op de toekomst
  • Samenvattende zin

Ben je niet zeker of de structuur van jouw essay wel klopt? Laat dan je essay nakijken op structuur!

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Bronnen

Presenteer een referentielijst met behulp van de Scribbr Bronnengenerator. Zorg voor juiste verwijzingen in je tekst naar je bronnen om zo plagiaat te voorkomen. Ben je niet zeker of de structuur van jouw essay wel klopt? Laat dan je essay nakijken op structuur!

Tip
Je kunt ook gebruikmaken van ChatGPT om de structuur van je essay te schetsen.

Veelgestelde vragen

Wat is een slotzin?

De conclusie van je essay eindig je met een krachtige slotzin om je lezer nog meer te overtuigen, aan het denken te zetten of aan te sporen tot actie. Je slotzin kan zijn:

 • Oneliner
 • Vraag
 • Blik op de toekomst
 • Samenvattend statement
 • Aansporing tot actie
Hoe lang moet mijn essay zijn?

Een essay dat je schrijft voor de universiteit is meestal tussen de 3 en 9 pagina’s lang. Ga na bij jouw begeleider en opleiding hoe lang jouw essay moet worden.

Kan ik meerdere stellingen in een essay behandelen?

Liever niet. Het risico is dan te groot dat je te zeer uitwijdt over nevenzaken en dat het essay te lang en onduidelijk wordt. Je kunt dit wel doen als bijvoorbeeld twee standpunten leiden tot je uiteindelijke stelling.

Zo kun je aangeven dat je stelen verkeerd vindt, maar dat je ook vindt dat extreme armoede niet de schuld is van de mensen die in extreme armoede zijn geboren. Op basis van deze standpunten kun je vervolgens als stelling aangeven dat je vindt dat stelen in het geval van extreme armoede niet moet worden bestraft.

Moet mijn stelling in mijn essay origineel zijn?

Nee, je stelling hoeft niet per se origineel te zijn, maar moet ook niet zo voor zich spreken dat je eigenlijk geen onderbouwing nodig hebt. Een standpunt als: ‘Stelen is verkeerd’ spreekt bijvoorbeeld zo voor zich dat je geen persoon hoeft over te halen met argumenten om iemand van deze stelling te overtuigen.

Een standpunt als: ‘Stelen moet in het geval van extreme armoede niet worden bestraft’ daarentegen is een stelling waarover meningen kunnen verschillen. Deze stelling kun je daarom onderbouwen met argumenten om twijfelaars te overtuigen en bij medestanders aan te geven waarom de stelling klopt.

Waarom moet ik een essay schrijven?

Met een goed opgebouwd en onderbouwd essay toon je aan dat je kritisch kunt nadenken en over de juiste kennis bezit om je stelling te verdedigen. Je kunt je begeleider laten zien dat je voldoende hebt geleerd over een bepaald onderwerp en de verschillende aspecten goed begrijpt.

Je schrijft hierbij in een academische stijl. Let op: Als je een betoog schrijft, is dit meer dan slechts een samenvatting van wat je gelezen hebt.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 27 juni). De structuur en opbouw van een (betogend) essay. Scribbr. Geraadpleegd op 11 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/essay/structuur-van-een-essay/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.