Een pakkende essay inleiding schrijven | Met voorbeelden

De inleiding van je essay boeit je lezer direct met een pakkende beginzin, geeft de nodige achtergrondinformatie voor je lezer om je essay te begrijpen en presenteert je stelling.

De essay inleiding is geen hoofdstuk omdat je essay een geheel is en niet uit hoofdstukken bestaat. Ook gebruik je hiervoor géén kopjes of paragraaftitels.

Pakkende beginzin

De inleiding van een essay begin je met een pakkende beginzin. Dit is een eerste zin (of twee) die de lezer direct boeit en betrekt bij jouw essay. Je kunt hiervoor de volgende constructies gebruiken:

  1. Vraag
  2. Citaat
  3. Spreekwoord
  4. Controversieel statement
  5. Definitie

Sommige schrijvers kiezen er zelfs voor om hun stelling als beginzin te gebruiken.

Voorbeeld inleiding essay: pakkende beginzin
Onderwerp:
De impact van rundveehouderij op de klimaatverandering

Vraag:
Zijn koeien verantwoordelijk voor de klimaatverandering? Uit recent onderzoek van het RIVM is gebleken dat rundveehouders verantwoordelijk zijn voor twee derde van de stikstofuitstoot door de landbouw in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door…

Citaat:
‘Veehouderij blijft voornaamste bron van stikstof’ aldus het RIVM na een vervolgonderzoek naar aanleiding van de boerendemonstraties in oktober 2019. Uit recent onderzoek van het RIVM is gebleken dat rundveehouders verantwoordelijk zijn voor twee derde van de stikstofuitstoot door de landbouw in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door…

Spreekwoord:
Het RIVM vat de koe bij de horens en spreekt een tweede keer uit dat veehouderij de voornaamste bron is van stikstof in Nederland en daarmee de klimaatverandering. Zo bleek dat rundveehouders verantwoordelijk zijn voor…

Controversieel statement: 
Klimaatverandering kan alleen effectief worden tegengaan als consumenten overgaan op een plantaardig dieet. Uit recent onderzoek van het RIVM is gebleken dat rundveehouders verantwoordelijk zijn voor twee derde van de stikstofuitstoot door de landbouw in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door…

Definitie: 
Van Dale.nl definieert klimaatverandering als een verandering die optreedt in het klimaat, bijvoorbeeld door het broeikaseffect. Dit broeikaseffect wordt echter niet hoofdzakelijk veroorzaakt door broeikassen, maar door koeien. Uit recent onderzoek van het RIVM is gebleken dat niet het broeikaseffect, maar rundveehouders verantwoordelijk zijn voor twee derde van de stikstofuitstoot door de landbouw in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door…

Perfectioneer je essay

Zorg voor een foutloos essay met hulp van professionele Scribbr-editors. We kijken je essay na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Essay nakijken Meer weten over nakijken

Achtergrondinformatie in een essay

Nadat je jouw lezer hebt geprikkeld om meer te lezen over je onderwerp, moet je dat onderwerp voldoende toelichten. Op basis van de achtergrondinformatie die je geeft, moet je lezer precies weten waar je het over hebt, zodat deze ook jouw voor- en tegenargumenten kan volgen.

Ga ervanuit dat je lezer een redelijk geïnformeerd, geïnteresseerd en opgeleid persoon is, zoals een lezer van een NRC-krant. Presenteer alleen achtergrondinformatie die een dergelijke lezer niet zal weten, omdat het specifieke informatie is over jouw onderwerp. Je hoeft bijvoorbeeld niet uit te leggen wat een wetswijziging is of hoe in Nederland gestemd kan worden.

Voorbeeld achtergrondinformatie in een essay
Onderwerp:
De impact van rundveehouderij op de klimaatverandering

Uit recent onderzoek van het RIVM (september 2019) is gebleken dat rundveehouders verantwoordelijk zijn voor twee derde van de stikstofuitstoot door de landbouw in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door de methaanuitstoot als gevolg van de gassen die koeien produceren en dan vooral methaan, dat vrijkomt bij de vertering door de herkauwende koeien, zoals langs de voor- als achterkant.

Het RIVM berekent de stikstofdepositie, oftewel de stikstofoxiden en ammoniak die uit de lucht op de grond terechtkomen. Hieruit blijkt dat de landbouw met 46 procent de grootste bron van stikstofuitstoot is. Ter vergelijking: wegverkeer is verantwoordelijk voor 6,1 procent, huishoudens ook voor 6,1 procent en de industriesector voor 1 procent.

Stelling (thesis statement) formuleren

Je stelling is het standpunt waarvan je je lezers in je essay wilt overtuigen. Dit standpunt vormt de rode draad van jouw essay. Je beargumenteert je stelling en schrijft hierover je conclusie.

Je stelling volgt meestal onderaan je inleiding, maar je kunt je stelling ook gebruiken als pakkende beginzin, hoewel we dat niet aanraden.

Voorbeeld stelling in een essay
Onderwerp: De impact van rundveehouderij op de klimaatverandering

…Hieruit blijkt dat de landbouw met 46 procent de grootste bron van stikstofuitstoot is. Ter vergelijking: wegverkeer is verantwoordelijk voor 6,1 procent, huishoudens ook voor 6,1 procent en de industriesector voor 1 procent. Veehouders en dan met name rundveehouders moeten daarom gestimuleerd en gesubsidieerd worden door de overheid om over te stappen op duurzame plantaardige landbouwvormen.

Veelgestelde vragen

Mag ik een andere volgorde aanhouden in mijn inleiding?

Ja en nee. Je moet altijd met een pakkende beginzin beginnen, maar dat kan ook je stelling zijn. Bovendien kun je ook direct na je pakkende beginzin je stelling presenteren en daarna pas de achtergrondinformatie.

Hoe lang moet de inleiding zijn?

De inleiding van een essay is meestal niet langer dan een of twee paragrafen en maakt normaliter ongeveer 10 tot 20 procent uit van je tekst. Het deel waar het in je essay om gaat is je argumentatie.

Kan ik meerdere stellingen in een essay behandelen?

Liever niet. Het risico is dan te groot dat je te zeer uitwijdt over nevenzaken en dat het essay te lang en onduidelijk wordt. Je kunt dit wel doen als bijvoorbeeld twee standpunten leiden tot je uiteindelijke stelling.

Zo kun je aangeven dat je stelen verkeerd vindt, maar dat je ook vindt dat extreme armoede niet de schuld is van de mensen die in extreme armoede zijn geboren. Op basis van deze standpunten kun je vervolgens als stelling aangeven dat je vindt dat stelen in het geval van extreme armoede niet moet worden bestraft.

Mag ik mijn stelling pas later presenteren, bijvoorbeeld in de argumentatie?

Nee. Je stelling vormt de rode draad van je essay en moet daarom direct in de inleiding worden gedeeld met je lezer. Zonder stelling kun je immers ook niet je standpunt beargumenteren.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2020, 21 april). Een pakkende essay inleiding schrijven | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/essay/pakkende-inleiding/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.