Is ChatGPT veilig? | Uitleg & Tips

ChatGPT, de populaire chatbot ontwikkeld door OpenAI, is sinds de release in november 2022 uitgegroeid tot het snelst groeiende webplatform aller tijden. De tool maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en grote taalmodellen (LLM’s) om patronen in grote datasets te analyseren en een menselijk klinkende tekst te produceren.

ChatGPT heeft momenteel meer dan 100 miljoen gebruikers en wordt veel gebruikt voor taken als e-mails opstellen, vragen beantwoorden en coderen. Maar hoe veilig is de tool?

Dit artikel gaat over het gebruik van persoonsgegevens door OpenAI, de beveiligingsfuncties van ChatGPT en de mogelijke risico’s. Ook wordt uitgelegd hoe je de tool veilig kunt gebruiken.

Welke data verzamelt ChatGPT?

OpenAI verzamelt en gebruikt gegevens op verschillende manieren. Enkele daarvan worden hieronder besproken.

Gebruikersgegevens

Zoals de meeste bedrijven verzamelt OpenAI gebruikersgegevens (namen, e-mailadressen, IP-adressen, etc.) om diensten te verlenen, met gebruikers te communiceren en analyses uit te voeren om de kwaliteit van diensten te verbeteren. OpenAI verkoopt deze gegevens niet en gebruikt ze niet om de tools te trainen.

Persoonlijke gegevens in de trainingsdata

ChatGPT wordt gedeeltelijk getraind op openbaar beschikbare gegevens, waaronder de persoonlijke informatie van sommige mensen. OpenAI beweert maatregelen te hebben getroffen om de verwerking van dergelijke informatie te beperken bij het trainen van ChatGPT door websites met grote hoeveelheden persoonsgegevens uit te sluiten en de tool te trainen om verzoeken om gevoelige informatie te weigeren.

OpenAI geeft ook aan dat personen het recht hebben op toegang, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van hun persoonlijke informatie die kan worden opgenomen in de trainingsinformatie.

Het is echter onduidelijk op basis van welke informatie ChatGPT precies wordt getraind en of het gebruik van persoonsgegevens door OpenAI in strijd is met regionale privacywetgeving (in maart 2023 verbood Italië tijdelijk het gebruik van ChatGPT uit bezorgdheid dat de tool niet voldeed aan de GDPR-regelgeving).

ChatGPT-gesprekken

OpenAI slaat ChatGPT-gesprekken doorgaans op om toekomstige modellen te trainen en problemen of bugs op te lossen. Bovendien kunnen deze chats worden gecontroleerd door menselijke AI-trainers.

OpenAI verkoopt geen trainingdata aan derden.

Het is niet duidelijk hoe lang OpenAI gesprekken bewaart. Ze stellen dat ze informatie alleen bewaren zolang ze de gegevens nodig hebben voor het beoogde doel. De bewaartermijn kan afhangen van wettelijke vereisten en of de informatie nog nuttig is om de modellen te updaten.

Gebruikers kunnen er echter voor kiezen hun gesprekken niet te laten gebruiken om ChatGPT te laten trainen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat OpenAI de inhoud van hun vroegere ChatGPT-gesprekken verwijdert. Dit kan tot 30 dagen duren.

ChatGPT-history

Corrigeer direct alle taalfouten in je tekst

Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Upload je document om al je fouten te corrigeren.

Upload je document hier voor de AI-Nakijkservice

Welke veiligheidsmaatregelen heeft OpenAI getroffen?

Hoewel de specifieke veiligheidsmaatregelen niet bekend zijn gemaakt door OpenAI, beweert het bedrijf de trainingsgegevens op de volgende manieren te beschermen:

  • Technische, fysieke en administratieve maatregelen: OpenAI treft maatregelen, zoals toegangscontroles, audit logs, alleen-lezen-machtigingen en data-encryptie om trainingsgegevens te beschermen.
  • Externe beveiligingsaudits: OpenAI is SOC 2 Type 2-compliant, wat betekent dat het bedrijf een jaarlijkse audit laat uitvoeren door een derde partij die de interne controles en beveiligingsmaatregelen test.
  • Bug bounty-programma: OpenAI moedigt ethische hackers en beveiligingsonderzoekers aan om de beveiliging van de tool te testen en potentiële problemen te melden.
  • Regionale privacyregelgeving: OpenAI heeft een data protection impact assessment (DIPA) voltooid en beweert te voldoen aan zowel de GDPR (die de privacy en gegevens van EU-burgers beschermt) als de CCPA (die de gegevens en privacy van Californische burgers beschermt).

Wat zijn de risico’s van ChatGPT?

Het gebruik van ChatGPT brengt de volgende potentiële risico’s met zich mee:

  • Datalekken: Hoewel OpenAI talrijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, kunnen er nog steeds datalekken plaatsvinden als gevolg van beveiligingsproblemen, bugs, etc. Eén zo’n geval deed zich voor in maart 2023, toen een bug ervoor zorgde dat sommige gebruikers de titels van chats van andere gebruikers konden zien, evenals sommige persoonlijke gegevens en factuurgegevens.
  • De invoer van gevoelige informatie: De input van gebruikers wordt over het algemeen opgeslagen door ChatGPT om toekomstige modellen te trainen. Daarom is het belangrijk om geen gevoelige informatie te verschaffen.
  • Onjuiste informatie en bias: ChatGPT is niet altijd betrouwbaar en de output bevat soms onjuiste antwoorden of bevooroordeelde informatie. Handelen naar of het publiceren van dergelijke informatie kan negatieve gevolgen hebben. Controleer altijd de juistheid van de antwoorden van ChatGPT op basis van een betrouwbare bron.

Hoe gebruik je ChatGPT op een veilige manier?

Je kunt de volgende stappen volgen om ChatGPT op een veilige manier te gebruiken:

  • Bekijk het privacybeleid en het beleid voor gegevensverwerking: Wees op de hoogte van eventuele wijzigingen en gebruik de tool alleen als je akkoord gaat met het vermelde gebruik van je persoonsgegevens.
  • Gebruik ChatGPT alleen via de website van OpenAI: Er is momenteel geen officiële ChatGPT-app, dus het is belangrijk om alleen de officiële OpenAI-website te gebruiken om toegang te krijgen tot de tool. Zo voorkom je dat je frauduleuze software of virussen downloadt.
  • Verschaf geen gevoelige informatie: Aangezien ChatGPT wordt getraind op basis van ChatGPT-gesprekken is het beter om de invoer van persoonlijke of gevoelige informatie te vermijden.

Corrigeer direct alle taalfouten in je tekst

Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Upload je document om al je fouten te corrigeren.

Upload je document hier voor de AI-Nakijkservice

Andere interessante artikelen

Op zoek naar meer informatie over ChatGPT, AI tools, retoriek en onderzoeksbias? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

Veelgestelde vragen over de veiligheid van ChatGPT

Zijn ChatGPT-gesprekken privé?

ChatGPT-gesprekken worden doorgaans gebruikt om toekomstige modellen te trainen en problemen of bugs op te lossen. Deze chats kunnen worden gemonitord door menselijke AI-trainers.

Gebruikers kunnen er echter voor kiezen hun gesprekken niet te laten gebruiken voor training. In deze gevallen worden chats met ChatGPT alleen gecontroleerd op potentieel misbruik.

Bestaat er een ChatGPT-app?

Nee, momenteel is er geen ChatGPT-app.

We raden aan ChatGPT alleen te gebruiken via de officiële OpenAI-website om te voorkomen dat je frauduleuze software of virussen downloadt.

Slaat ChatGPT gesprekken met gebruikers op?

OpenAI kan ChatGPT-gesprekken opslaan met het oog op toekomstige training. Bovendien kunnen deze gesprekken worden gemonitord door menselijke AI-trainers.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun chatgeschiedenis niet op te slaan. Niet-opgeslagen chats worden niet gebruikt om toekomstige modellen te trainen en worden na 30 dagen permanent verwijderd uit het systeem van ChatGPT.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 23 mei). Is ChatGPT veilig? | Uitleg & Tips. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/ai-tools-gebruiken/chatgpt-veiligheid/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.