Mixed-methods onderzoek | Uitleg met voorbeelden

Mixed methods onderzoek (mixed methods research) combineert elementen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek om zo je onderzoeksvraag te beantwoorden. Mixed methods onderzoek kan soms een beter en vollediger beeld geven dan enkel kwantitatief of kwalitatief onderzoek, omdat de voordelen van beide methoden worden gecombineerd.

Mixed methods onderzoek wordt vaak gebruikt bij multidisciplinair onderzoek, medisch onderzoek en onderzoek in de sociale of gedragswetenschappen.

Voorbeeld: Onderzoeksvragen voor mixed methods onderzoek
  • Op welke manier hangt de mening van studenten over de leeromgeving (kwalitatief) samen met verschillen in tentamencijfers (kwantitatief)?
  • Hoe kunnen interviews over baantevredenheid bij supermarkt Xando (kwalitatief) het ziekteverzuim onder vakkenvullers verklaren (kwantitatief)?

Verder lezen: Mixed-methods onderzoek | Uitleg met voorbeelden