Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden

Met verbindingswoorden en signaalwoorden (‘transitions’) geef je de relatie aan van zinnen in je tekst, maar ook van je ideeën. Zonder verbindingswoorden vormt je tekst geen geheel.

Er zijn verschillende soorten verbindingswoorden en signaalwoorden; van woorden en zinnen die duiden op een tegenstelling tot woorden en zinnen die duiden op een overeenkomst.

Omdat deze verbindingswoorden zo belangrijk zijn, is het van groot belang om ze niet verkeerd te gebruiken. Je wilt immers wel je idee goed overbrengen.

Verder lezen: Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden

Altijd juiste komma’s in elke tekst

Komma’s gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest.

In sommige gevallen moet je altijd een komma gebruiken, in andere gevallen juist niet. Soms moet je eerst de context snappen om te weten of een komma aan de orde is.

Categorie Fout Goed
Hier hoort altijd een kommaVier onderzoekers vijf analisten en zes laboranten gingen…Vier onderzoekers, vijf analisten en zes laboranten gingen…
Hier hoort nooit een kommaDe scriptie, is geschreven door…De scriptie is geschreven door…
Tussen persoonsvormenZoals ze aangegeven hebben wilden de patiënten geen…Zoals ze aangegeven hebben, wilden de patiënten geen…
Contextafhankelijk: komma’s bij ‘die’ en ‘dat’De testgroep, die geen positief oordeel had over de vrouw, scoorde hoog op ‘vooroordelen’. Andere testgroepen daarentegen…De testgroep die geen positief oordeel had over de vrouw scoorde hoog op ‘vooroordelen’. Andere testgroepen daarentegen…
Komma’s voor voegwoordenDe uitslag van het examen was belangrijk want de studenten hadden…De uitslag van het examen was belangrijk, want de studenten hadden…
Komma waar een punt hoort (comma splice)De opdracht is af, de student heeft het essay eergisteren geschreven.De opdracht is af. De student heeft het essay eergisteren geschreven.

Verder lezen: Altijd juiste komma’s in elke tekst

Dubbele punt en puntkomma

De dubbele punt gebruik je wanneer hierna een opsomming komt, een citaat of een uitleg.

De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal ‘het volgende’ of ‘als volgt’ en in het tweede deel van de zin meestal ‘namelijk’, ‘want’ of ‘immers’.

Voorbeeld: Gebruik dubbele punt bij opsomming, citaat of uitleg

We gaan op vakantie en nemen mee: een tandenborstel, sokken, schoenen, kleren, etc.
Uitleg: We gaan op vakantie en nemen het volgende mee, namelijk…

De heer Bruinsma zei hierover: “Dit is geen toeval meer, we moeten actie ondernemen”.
Uitleg: De heer Bruinsma zei hierover het volgende, namelijk “…”

We kunnen twee dingen doen: naar huis gaan of nog even wachten.
Uitleg: We kunnen de twee volgende dingen doen, namelijk…

Ik kom later: ik sta vast in de file.
Uitleg: Ik kom later om de volgende reden, want ik sta vast in de file.

Een puntkomma gebruik je tussen twee hoofdzinnen en bij opsommingen, je gebruikt deze ook na redengevende woorden zoals: want, namelijk of immers (wanneer deze daadwerkelijk in de zin staan en niet wanneer deze, zoals hierboven, erbij gedacht kunnen worden).

Voorbeeld: Gebruik puntkomma

Het was een erg zenuwslopende situatie; de mannen waren zeer gespannen.

De bestuursleden waren niet blij met de opkomst; er waren namelijk maar drie mensen op komen dagen.

De hobby’s van Sam bestonden uit:

  • Iedere morgen een rondje schaatsen;
  • ’s middags 10 km fietsen;
  • De Homerus lezen;
  • Op de computer Fifa spelen;
  • Etc.

Voor meer regels over de dubbele punt en puntkomma verwijzen wij je graag naar de volgende twee websites: