Een pakkende essay inleiding schrijven

De inleiding van je essay boeit je lezer direct met een pakkende beginzin, geeft de nodige achtergrondinformatie voor je lezer om je essay te begrijpen en presenteert je stelling.

De essay inleiding is geen hoofdstuk omdat je essay een geheel is en niet uit hoofdstukken bestaat. Ook gebruik je hiervoor géén kopjes of paragraaftitels.

Verder lezen: Een pakkende essay inleiding schrijven

Hoe je paragrafen en alinea’s gebruikt

Een goede indeling van je paragrafen en alinea’s is cruciaal voor de leesbaarheid van iedere academische tekst, scriptie, essay, proposal of Plan van Aanpak.

Een paragraaf gaat in op een specifiek deelonderwerp dat betrekking heeft op je hoofdonderwerp. Boven een paragraaf staat altijd een kopje (vaak met paragraafnummer, zoals 1.1 of 1.2) en hiervoor staat een witregel. Paragrafen gebruik je om een tekst beter te structureren.

In een alinea bespreek je een thema met betrekking tot je hoofdonderwerp of deelonderwerp. Per alinea ga je in op één kerngedachte en schrijf je een of twee kernzinnen op. Een alinea begint op de volgende regel en springt soms in. Alinea’s bestaan altijd uit meer dan een zin en komen in iedere tekst voor.

Verder lezen: Hoe je paragrafen en alinea’s gebruikt

Inductief en deductief redeneren in 4 stappen | Voorbeelden

Het belangrijkste verschil tussen inductief en deductief redeneren is dat je bij inductief redeneren een nieuwe theorie probeert te creëren, terwijl je bij deductief redeneren een bestaande theorie probeert te toetsen.

  • Inductief onderzoek heeft meestal betrekking op de toekomst en wordt vaak gekozen als er weinig literatuur over je onderzoeksonderwerp te vinden is.
  • Deductief onderzoek heeft meestal betrekking op het heden of verleden en wordt vaak gekozen als er al veel bestaande theorieën zijn die je met je onderzoek kunt toetsen.

Je kunt inductief en deductief onderzoek in je scriptie ook met elkaar combineren.

Verder lezen: Inductief en deductief redeneren in 4 stappen | Voorbeelden

Validiteit en betrouwbaarheid vaststellen in je scriptie

Op basis van de betrouwbaarheid en validiteit kun je de kwaliteit van een onderzoek vaststellen. Hiermee wordt duidelijk hoe goed je onderzoeksmethoden iets hebben gemeten om inzicht te krijgen in je probleem en om het doel van je scriptie te bereiken.

Om de validiteit en betrouwbaarheid van je scriptie te bepalen, moet je nagaan of je met de methoden of onderzoeksmodellen hebt gemeten wat je wilde meten (validiteit) en of je resultaten hetzelfde zouden zijn als je het onderzoek op dezelfde manier herhaalt (betrouwbaarheid).

De validiteit en betrouwbaarheid van je scriptie worden bevorderd door de afbakening in je onderzoeksvraag, opzet van je onderzoeksmethode(n), de keuze voor je respondenten, de wijze van dataverzameling en je data-analyse. Dit betekent dat je hierover al moet nadenken in je plan van aanpak of onderzoeksvoorstel.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid vaststellen in je scriptie

De verschillen tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels

Als je in het Engels je scriptie schrijft, moet je als eerste bepalen welke Engelse spelling je gaat gebruiken. De twee meest gebruikelijke opties zijn Amerikaans-Engels (US-spelling) of Brits-Engels (UK-spelling).

Hoewel Amerikaans en Brits Engels doorgaans dezelfde taalregels volgen, zijn er ook enkele belangrijke verschillen – vooral in de spelling!

Verder lezen: De verschillen tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels