Hoe schrijf je een stageverslag?

Aan het eind van een stage voor mbo, hbo en universiteit beschrijf je in je stageverslag, afhankelijk van de eisen van je opleiding:

 • je stagebedrijf,
 • je stageopdracht, werkzaamheden en ontwikkeling,
 • je onderzoek.

Als je tijdens je stage onderzoek hebt gedaan (een onderzoeksstage), biedt je stageverslag bovendien inzicht in een probleem van je stagebedrijf. Een stageverslag is gemiddeld 4000 tot 6000 woorden lang, afhankelijk jouw opleiding.

Verder lezen: Hoe schrijf je een stageverslag?

Schrijfstijl in je essay

Een essay is minder formeel dan andere wetenschappelijke genres zoals een scriptie, maar is nog steeds serieus. Met een originele verwoording scoor je vaak punten, maar ga niet de lolbroek uithangen.

In hoeverre een informele of persoonlijke stijl gewaardeerd wordt, is afhankelijk van je docent. Wees vooral duidelijk. Een ingewikkelde en geleerde schrijfstijl kan interessant lijken, maar je kunt er beter voor zorgen dat alle lezers je essay zonder moeite begrijpen.

Je essay kun je extra duidelijk maken met een boeiende titel, en in een lang essay (meer dan 5 pagina’s) eventueel paragraaftitels. Zorg er ook altijd voor dat je de juiste werkwoordstijden gebruikt.

Verder lezen: Schrijfstijl in je essay

Een krachtige essay-conclusie schrijven

In de conclusie van je essay toon je aan dat je stelling, jouw standpunt ofwel thesis statement, steekhoudend is. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt. Je geeft hiermee antwoord op de vraag: ‘En dus?’

Waak ervoor dat je niet simpelweg alle argumenten herhaalt. Je kunt ze wel kort samenvatten en vervolgens aangeven dat ‘daarom’ jouw stelling juist is. Je mag in je conclusie ook geen nieuwe argumenten of anderszins nieuwe informatie aandragen.

Verder lezen: Een krachtige essay-conclusie schrijven

De kern van je essay: de argumentatie

Met een argument verdedig je je standpunt tegen kritiek. De argumentatie is het belangrijkste deel van je essay. Met argumenten voor en weerleggingen van tegenargumenten overtuig je je lezer van jouw standpunt. Je doet dit door een argument naar voren te brengen en deze te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek en/of waterdichte redeneringen.

Besteed veel tijd aan de kwaliteit van je redeneringen en maak duidelijk onderscheid tussen meningen, feiten, argumenten, beweringen en redeneringen. Begin hierbij ieder nieuw argument in een nieuwe paragraaf en schrijf per paragraaf of alinea een kernzin. Wijdt bovendien niet uit over onbelangrijke details.

Verder lezen: De kern van je essay: de argumentatie

Een pakkende essay inleiding schrijven

De inleiding van je essay boeit je lezer direct met een pakkende beginzin, geeft de nodige achtergrondinformatie voor je lezer om je essay te begrijpen en presenteert je stelling.

De essay inleiding is geen hoofdstuk omdat je essay een geheel is en niet uit hoofdstukken bestaat. Ook gebruik je hiervoor géén kopjes of paragraaftitels.

Verder lezen: Een pakkende essay inleiding schrijven

Voorbeeld reflectie met het ABCD-reflectiemodel

Het ABCD-reflectiemodel wordt vooral door docentenopleidingen gebruikt om op situaties te reflecteren. De ABCD-methode staat voor:

 1.  Aanleiding: Wat is er gebeurd?
 2.  Belangrijk: Wat was belangrijk voor je?
 3.  Conclusie: Welke conclusie trok je over hoe te handelen?
 4.  Doen: Handelde je ook zo of deed je iets anders?
 5.  Effect: Wat was het effect van wat je deed?
 6.  F: Ben je tevreden over hoe je hebt gehandeld? Klopte je analyse? En wat had je anders kunnen doen?

Verder lezen: Voorbeeld reflectie met het ABCD-reflectiemodel

Reflecteren met het model van Korthagen

Het model van Korthagen is een methode die je kunt gebruiken in je reflectieverslag om te reflecteren op je handelen. Het reflectiemodel van Korthagen bestaat uit 5 stappen:

 1. Je ervaart een betekenisvolle situatie.
 2. Je blikt hierop terug; de reflectie.
 3. Je begrijpt de meest belangrijke kenmerken van de ervaring.
 4. Je bedenkt wat anders zou kunnen in het vervolg; alternatieven.
 5. Je probeert deze alternatieven uit in de praktijk.

Vervolgens doe je een nieuwe ervaring op waarop je weer kunt reflecteren en begin je weer bij stap 1.

Verder lezen: Reflecteren met het model van Korthagen