Oxford Comma | Definitie, Voorbeelden & Gebruik

De Oxford comma (ook wel serial comma of Harvard comma genoemd) is een komma voor het laatste voegwoord in een opsomming van drie of meer dingen. Dit leesteken wordt een Oxford comma genoemd omdat de Oxford University Press het gebruik van deze komma aanbeveelt.

  • Geen Oxford comma: I like pizza, pasta and salads.
  • Wel een Oxford comma: I like pizza, pasta, and salads.

De Oxford comma is optioneel in het Engels en het is niet grammaticaal incorrect om de komma weg te laten. Stijlgidsen en uitgevers hanteren verschillende richtlijnen over het gebruik ervan, maar de meeste grote stijlgidsen raden aan om de Oxford comma te gebruiken.

In het Nederlands is het gebruik van de Oxford comma ongebruikelijker en veel uitgevers vinden dat deze komma een tekst rommelig kan maken. Daarom adviseren wij om deze komma alleen te gebruiken als hiermee de leesbaarheid kan worden verhoogd.

Verder lezen: Oxford Comma | Definitie, Voorbeelden & Gebruik

10 Beste Gratis Grammar Checkers | Getest & Beoordeeld

Goede grammatica is belangrijk om je duidelijk uit te drukken, vooral in professionele context en bij academisch schrijven. Er zijn talloze gratis Engelstalige grammar checkers (grammaticacheckers) beschikbaar online, maar welke zijn echt betrouwbaar?

Om dit te bepalen, hebben we 10 van de meest populaire gratis grammar checkers getest, waarbij we hebben onderzocht hoeveel fouten in onze voorbeeldtekst ze konden verbeteren en waarbij we punten in mindering hebben gebracht voor nieuwe fouten. Ook hebben we de gebruiksvriendelijkheid van de tools beoordeeld. De resultaten laten een duidelijke winnaar zien: QuillBot / Scribbr.

Let op
Voor dit artikel hebben we Engelstalige grammar checkers getest op Engelstalige grammatica. Als je op zoek bent naar de beste grammar checker voor een Nederlandstalige tekst, kun je ons artikel over de beste grammaticachecker bekijken.
Grammar checker Score Algemene beoordeling
1. QuillBot / Scribbr 18 out of 20 4.8 
2. GrammarCheck 11 out of 20 2.9 
3. Grammarly 11 out of 20 2.9 
4. Wordtune 13 out of 20 2.6 
5. LanguageTool 6 out of 20 2.5 
6. Writer 3 out of 20 1.9 
7. ProWritingAid 3 out of 20 1.6 
8. Linguix 3 out of 20 1.3
9. Scribens 3 out of 20 1.1 
10. Ginger 2 out of 20 0.9 
Disclaimer
Scribbr is verbonden met QuillBot door ons gezamenlijke moederbedrijf Course Hero, Inc. Er is echter speciale zorg besteed aan het objectief en onbevooroordeeld testen van alle grammar checkers, zonder QuillBot hierbij een oneerlijke voorsprong te geven.

Je kunt hierover lezen in onze methodologie.

Verder lezen: 10 Beste Gratis Grammar Checkers | Getest & Beoordeeld

Wat is een thematische analyse (thematic analysis)?

Een thematische analyse (thematic analysis) kan worden gebruikt om kwalitatieve data te analyseren. De methode wordt meestal toegepast op een reeks teksten, zoals interviewtranscripten. De onderzoeker analyseert de gegevens nauwkeurig om gemeenschappelijke of overkoepelende thema’s, ideeën en patronen te identificeren.

Je kunt een thematische analyse op meerdere manieren uitvoeren, maar over het algemeen volg je het stappenplan van Nel Verhoeven (2020) dat gebaseerd is op dat van Braun en Clarke (2008). Het stappenplan gaat in op zes fasen: verkennen, coderen, thematiseren, reviseren en verfijnen, vaststellen en structureren, en presenteren.

Het proces werd oorspronkelijk ontworpen voor psychologie-onderzoek, maar tegenwoordig worden thematische analyses ingezet voor veel meer onderzoeksdisciplines, omdat de methode gepaard gaat met veel flexibiliteit.

Verder lezen: Wat is een thematische analyse (thematic analysis)?

Een introductie tot etnografie

Etnografie (ethnography) is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij de onderzoeker zich onderdompelt in een gemeenschap of organisatie om gedragingen en interacties van dichtbij te kunnen observeren. De term etnografie verwijst ook naar het geschreven rapport dat de etnograaf na afloop opstelt.

Etnografie is een flexibele onderzoeksmethode waarmee je inzicht kunt verkrijgen in een gedeelde cultuur, conventies en de sociale dynamiek van een bepaalde groep. De onderzoeksbenadering gaat wel gepaard met praktische en ethische uitdagingen.

Verder lezen: Een introductie tot etnografie

Wat is een tekstuele analyse (textual analysis)?

Tekstuele analyse is een overkoepelende term voor verschillende onderzoeksmethoden die worden gebruikt om teksten te beschrijven, interpreteren en te begrijpen. Er zijn veel soorten informatie die je kunt afleiden uit een tekst. Vaak ben je op zoek naar de letterlijke betekenis, subtekst, symbolisme, aannames en normen en waarden die in de tekst naar voren komen.

De methode die je gebruikt voor een tekstuele analyse is afhankelijk van het onderzoeksdoel en het onderzoeksgebied. In de meeste gevallen heb je als doel om de tekst te verbinden met een bredere sociale, politieke, culturele of artistieke context.

Verder lezen: Wat is een tekstuele analyse (textual analysis)?