Wat is generative AI? | Betekenis & Voorbeelden

Generative AI (generatieve AI) is het gebruik van kunstmatige intelligentie om originele media zoals tekst, afbeeldingen, video of audio te genereren als reactie op aanwijzingen van gebruikers. Populaire generative AI-toepassingen zijn ChatGPT, Bard, DALL-E en Midjourney.

De meeste generative AI wordt aangedreven door deep learning-technologieën, zoals een Large Language Model (groot taalmodel). Dit zijn modellen die zijn getraind op een enorme hoeveelheid data (zoals tekst) om patronen te herkennen, zodat ze de juiste antwoorden kunnen geven op de vragen van de gebruiker.

Deze technologie heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt in geavanceerdheid en populariteit, vooral sinds de release van ChatGPT in november 2022. De mogelijkheid om inhoud op aanvraag te genereren heeft grote implicaties in allerlei contexten, zoals de academische wereld en de creatieve industrie.

Verder lezen: Wat is generative AI? | Betekenis & Voorbeelden

Present perfect continuous | Voorbeelden & Oefenen

De present perfect continuous (voltooid tegenwoordige tijd) is een Engelse werkwoordstijd die wordt gebruikt om te verwijzen naar een handeling die ergens in het verleden is begonnen en nog steeds voortduurt. De vorm beschrijft soms ook een actie die net voltooid is, zolang deze nog relevant is voor het heden (bijvoorbeeld: “Ik heb de hele dag hard gewerkt en nu ga ik rusten”).

De present perfect continuous bestaat uit have been (“zijn geweest”) of has been (“is geweest”), gevolgd door het onvoltooid deelwoord (present participle; de ing-vorm) van het hoofdwerkwoord.

Present perfect continuous forms
Bevestigend (affirmative) Ontkennend (negative) Vragend (interrogative)
I have been learning I haven’t been learning Have I been learning?
You have been learning You haven’t been learning Have you been learning?
He/she/it has been learning He/she/it hasn’t been learning Has he/she/it been learning?
We have been learning We haven’t been learning Have we been learning?
You have been learning You haven’t been learning Have you been learning?
They have been learning They haven’t been learning Have they been learning?

Verder lezen: Present perfect continuous | Voorbeelden & Oefenen

Beste Samenvatter | Getest & Beoordeeld

Een samenvatter (ook wel summarizer, samenvattingstool of tekstsamenvatter genoemd) is een soort AI-schrijftool die automatisch een korte samenvatting van een tekst genereert. Er zijn veel van dit soort tools online beschikbaar, maar wat zijn de beste opties?

Om dat te ontdekken hebben we 11 populaire Engelstalige samenvatters getest (allemaal gratis online beschikbaar, sommige met een premium versie). We gebruikten twee Engelstalige teksten: een kort nieuwsartikel en een langer academisch tijdschriftartikel. We beoordeelden de tools op duidelijkheid, nauwkeurigheid en beknoptheid van de samenvattingen.

Ons onderzoek wijst uit dat de beste Engelse samenvatter die van QuillBot is. Je kunt de tool gratis gebruiken om teksten tot 1.200 woorden samen te vatten (en tot 6.000 met een premium abonnement).

Beste samenvatters van 2023
Tool Aantal sterren Geteste versie Premium prijs (maandelijks)
1. QuillBot 4.0  Premium $19.95
2. Resoomer 2.8 Premium $10.57
3. Scribbr 2.5 Gratis
4. Sassbook 2.3 Premium $39
5. Paraphraser 2.0 Gratis
6. TLDR This 1.5 Premium $4.99
7. Rephrase 1.3 Gratis
8. Editpad 0.8 Premium $30
9. Summarizing Tool 0.5 Gratis
10. Smodin 0.5 Premium $5
11. Summarizer 0.3 Gratis
Disclaimer
Scribbr is via ons moederbedrijf Learneo verbonden aan QuillBot en onze eigen samenvatter wordt aangestuurd door QuillBot. We hebben er echter voor gezorgd dat we alle tools hebben beoordeeld op basis van dezelfde factoren – duidelijkheid, beknoptheid en nauwkeurigheid – zonder Scribbr of QuillBot een oneerlijk voordeel te geven.

Hieronder kun je meer lezen over onze methodologie.

Verder lezen: Beste Samenvatter | Getest & Beoordeeld

Et al. | Betekenis, Uitleg & Voorbeelden

Et al. is een afkorting van de Latijnse term “et alia”, wat “en anderen” betekent. De term “et al.” wordt gebruikt in academische verwijzingen waarin wordt verwezen naar een bron met meerdere auteurs.

Voorbeeld: Het gebruik van “et al.”
Hulme et al. (2019) beargumenteren dat …

Referentiestijlen hanteren verschillende regels voor het gebruik van “et al.”. Hieronder leggen we de regels uit voor de referentiestijlen APA, MLA en Chicago.

Verder lezen: Et al. | Betekenis, Uitleg & Voorbeelden

Begrippenlijst van AI-termen | Afkortingen & Terminologie

Kunstmatige intelligentie (AI) is een veelbesproken onderwerp op dit moment, vooral vanwege de introductie van AI-writers zoals ChatGPT. Veel mensen zijn geïnteresseerd in de tools, maar er komt veel terminologie bij kijken die intimiderend kan zijn voor leken.

Om je op weg te helpen hebben we een verklarende woordenlijst opgesteld met een groot aantal acroniemen, afkortingen, technische termen en grote namen in de AI-wereld.

Raadpleeg onderstaande tabel voor een snelle definitie van de term waarin je geïnteresseerd bent en klik op de term om een uitgebreidere uitleg te lezen. In veel gevallen hebben we de Engelse term behouden, omdat het gebruikelijker is om Engelse terminologie te gebruiken voor AI-gerelateerde onderwerpen.

Begrippenlijst van AI-termen (beknopt)
Algoritme: Een opeenvolging van instructies die wordt gevolgd door een computersysteem. Alignment: De mate waarin de doelen van een AI in lijn zijn met de doelen van de maker.
AlphaGo: Een AI-systeem dat het bordspel Go speelt. Antropomorfisme: De toekenning van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke entiteiten.
Artificial general intelligence (AGI): AI die beter is dan menselijke intelligentie. Artificial intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie (KI): Intelligentie die wordt gedemonstreerd door machines.
AI-detector: Een tool die ontworpen is om door AI gegenereerde teksten te detecteren. AI-veiligheid: Onderzoek naar hoe AI op een veilige manier kan worden ontwikkeld en gebruikt.
AI-writing (AI-schrijven): Het gebruik van AI-technologie om teksten te produceren of bewerken (e.g., chatbots, parafraseertools). Automatisering: Het uitvoeren van een proces met machines of software zodat er minder menselijke input nodig is.
Autonoom: In staat om taken uit te voeren zonder menselijke input. Bard: Een door Google ontwikkelde chatbot die in maart 2023 is uitgebracht.
Bias: De aannames die AI doet om de taken te simplificeren. Big data: Hele grote datasets die reguliere dataverwerkers niet aankunnen.
Bing Chat: Een chatbot die is geïntegreerd in Bings zoekmachine in februari 2023. Burstiness: Een maat voor variatie in zinsstructuur en -lengte. Dit wordt ook onregelmatigheid genoemd.
CAPTCHA: Een online test die wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker een mens is (en geen robot). Chatbot: Een software-applicatie die menselijke gesprekken imiteert (meestal geschreven).
ChatGPT: Een chatbot die door OpenAI is uitgebracht in november 2022. Chinese kamer: Een filosofisch gedachte-experiment over AI.
Computer: Een machine die automatisch taken kan uitvoeren waarvoor de computer geprogrammeerd is. DALL-E: Een AI-afbeeldingengenerator die OpenAI in januari 2021 heeft uitgebracht.
Deep Blue: Een AI-systeem dat schaakspellen speelt. Deepfake: Door AI gegenereerde afbeeldingen en video’s die ontworpen zijn om zo echt mogelijk te lijken.
Deep learning: Een vorm van machine-gestuurd leren gebaseerd op neurale netwerken. ELIZA: Een van de eerste chatbots die werd ontworpen in de jaren ’60.
Emergent behavior: Complex gedrag dat voorkomt uit basisprocessen. Generative AI: AI-systemen die output genereren als antwoord op prompts.
Generative pre-trained transformer (GPT): Een soort groot taalmodel (large language model, LLM) dat voor ChatGPT en andere AI-applicaties wordt gebruikt. Hallucinatie: De neiging van AI-chatbots om met veel zelfvertrouwen verkeerde informatie te geven.
Large language model (LLM): Een neuraal netwerk dat getraind is op basis van grote hoeveelheden tekst om zo menselijk klinkende tekst te imiteren. Machine learning (ML): Onderzoek naar hoe AI kennis opdoet op basis van trainingsdata.
Machine translation: Het gebruik van software om tekst te vertalen van een taal naar een andere taal. Midjourney: Een AI-afbeeldingengenerator die is uitgebracht in juli 2022.
Natural language processing (NLP): Onderzoek naar de interactie tussen computers en menselijke taal, ook wel natuurlijke taalverwerking genoemd. Neuraal netwerk: Computersystemen die zijn ontworpen om breinstructuren te imiteren.
OpenAI: Een marktleider op het gebied van AI die ChatGPT en DALL-E heeft ontwikkeld. Parameter: Een variabele in een AI-systeem die wordt gebruikt om voorspellingen te doen.
Parafraseertool: Een AI-schrijftool die automatisch de door jou ingevoerde tekst herformuleert. Perplexity: Een maat voor hoe onvoorspelbaar een tekst is. Dit wordt ook perplexiteit genoemd.
Plagiaat: Het gebruik van andermans woorden of ideeën zonder op een juiste manier naar de bron te verwijzen. Programmeren: Het proces van instructies geven aan een computer (met behulp van computercode).
Prompt: De input van de gebruiker waarop het AI-systeem reageert. QuillBotEen bedrijf dat een populaire parafraseertool en andere AI-schrijftools aanbiedt.
Reinforcement learning from human feedback (RLHF): Een trainingsmethode die wordt gebruikt om de antwoorden van ChatGPT te verfijnen. Robot: Een machine die in staat is om fysieke acties automatisch uit te voeren.
Temperatuur: De mate van willekeur (randomness) in de output van een LLM. Trainingsdata: De dataset die werd gebruikt om een AI-systeem te trainen.
Token: De basiseenheid van tekst (een woord of deel van een woord) die wordt verwerkt door LLMs. Turing-test: Een test om te onderzoeken hoe goed een machine in staat is om menselijke intelligentie te tonen.

Verder lezen: Begrippenlijst van AI-termen | Afkortingen & Terminologie

Hoe werkt een AI-detector? | Methoden & Betrouwbaarheid

AI-detectoren (ook wel AI writing detectors of AI content detectors genoemd) zijn instrumenten die zijn ontworpen om te detecteren of een tekst geheel of gedeeltelijk door kunstmatige intelligentie (AI) is gegenereerd, zoals ChatGPT.

AI-detectoren kunnen worden gebruikt om te detecteren wanneer een tekst waarschijnlijk door AI is gegenereerd. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor docenten die willen controleren of hun studenten hun eigen werk inleveren of voor moderatoren die nep-productrecensies en spam-inhoud proberen te verwijderen.

Deze tools zijn echter vrij nieuw en experimenteel en vooralsnog lijken ze niet altijd even betrouwbaar. Hieronder leggen we uit hoe ze werken, hoe betrouwbaar ze werkelijk zijn en hoe ze worden gebruikt.

Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe ChatGPT en soortgelijke tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de geldende richtlijnen van je instelling als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Verder lezen: Hoe werkt een AI-detector? | Methoden & Betrouwbaarheid

Wat is ChatGPT? | Alles wat je moet weten

ChatGPT is een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (KI of AI). De tool werkt zoals iedere andere chatbot: gebruikers typen teksten in de vorm van prompts en de tool antwoordt met een eigen tekst. Wat ChatGPT zo uniek maakt is hoe vloeiend, uitgebreid en menselijk klinkend de antwoorden zijn, evenals het grote aantal onderwerpen dat de tool kan bespreken.

ChatGPT is in november 2022 gelanceerd door het bedrijf OpenAI. De AI tool is momenteel gratis te gebruiken, maar is initieel uitgegeven als een research preview, dus het gebruik ervan is misschien niet voor altijd gratis.

De tool kan worden gebruikt voor een breed scala aan taken, waaronder schrijven, brainstormen, onderzoek doen, coderen en feedback geven op een bestaande tekst. Het vermogen van ChatGPT om snel grote hoeveelheden overtuigende tekst te genereren heeft belangrijke implicaties op verschillende gebieden, zoals de academische wereld, het bedrijfsleven, de politiek en het internet.

Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe ChatGPT en soortgelijke tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de geldende richtlijnen van je instelling als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Verder lezen: Wat is ChatGPT? | Alles wat je moet weten

ChatGPT citeren | Format & Voorbeelden

ChatGPT, het populaire AI-taalmodel, is vrij nieuw. Onderwijsinstellingen en stijlgidsen werken nog steeds aan hun beleid over wanneer en hoe de tool kan worden gebruikt en geciteerd in academisch schrijven.

De richtlijnen zijn nog in ontwikkeling, dus we geven adviezen op basis van wat de verschillende stijlgidsen tot nu toe over de kwestie hebben gezegd. Dit artikel zal na verloop van tijd worden bijgewerkt met de nieuwste richtlijnen naarmate de verschillende autoriteiten hun aanbevelingen verder ontwikkelen.

We bespreken ook wanneer je naar ChatGPT moet verwijzen en of ChatGPT zelf bronnen kan citeren.

Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe ChatGPT en soortgelijke tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de richtlijnen van je instelling in plaats als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Verder lezen: ChatGPT citeren | Format & Voorbeelden

Is ChatGPT betrouwbaar? | Accuraatheid getest

ChatGPT, het populaire AI-taalmodel, is een indrukwekkend stukje technologie. Als reactie op je input kan de tool onmiddellijk vloeiende, menselijk klinkende antwoorden genereren. Maar hoe correct zijn die antwoorden?

Bij het testen van de tool zijn we tot de conclusie gekomen dat de taalmogelijkheden erg indrukwekkend zijn, maar dat de antwoorden niet altijd correct zijn. Wij adviseren ChatGPT te gebruiken als bron van inspiratie en feedback, maar niet als bron van informatie.

Hieronder leggen we uit wat ChatGPT goed doet en welke dingen de tool vaak fout doet. We onderzoeken ook waarom de antwoorden niet altijd betrouwbaar zijn en kijken naar de beste manieren om de chatbot verantwoord te gebruiken.

Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe ChatGPT en soortgelijke tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de richtlijnen van je instelling in plaats als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Verder lezen: Is ChatGPT betrouwbaar? | Accuraatheid getest

Oxford Comma | Definitie, Voorbeelden & Gebruik

De Oxford comma (ook wel serial comma of Harvard comma genoemd) is een komma voor het laatste voegwoord in een opsomming van drie of meer dingen. Dit leesteken wordt een Oxford comma genoemd omdat de Oxford University Press het gebruik van deze komma aanbeveelt.

  • Geen Oxford comma: I like pizza, pasta and salads.
  • Wel een Oxford comma: I like pizza, pasta, and salads.

De Oxford comma is optioneel in het Engels en het is niet grammaticaal incorrect om de komma weg te laten. Stijlgidsen en uitgevers hanteren verschillende richtlijnen over het gebruik ervan, maar de meeste grote stijlgidsen raden aan om de Oxford comma te gebruiken.

In het Nederlands is het gebruik van de Oxford comma ongebruikelijker en veel uitgevers vinden dat deze komma een tekst rommelig kan maken. Daarom adviseren wij om deze komma alleen te gebruiken als hiermee de leesbaarheid kan worden verhoogd.

Oxford Comma

Verder lezen: Oxford Comma | Definitie, Voorbeelden & Gebruik