Wat is een thematische analyse (thematic analysis)?

Een thematische analyse (thematic analysis) kan worden gebruikt om kwalitatieve data te analyseren. De methode wordt meestal toegepast op een reeks teksten, zoals interviewtranscripten. De onderzoeker analyseert de gegevens nauwkeurig om gemeenschappelijke of overkoepelende thema’s, ideeën en patronen te identificeren.

Je kunt een thematische analyse op meerdere manieren uitvoeren, maar over het algemeen volg je het stappenplan van Nel Verhoeven (2020) dat gebaseerd is op dat van Braun en Clarke (2008). Het stappenplan gaat in op zes fasen: verkennen, coderen, thematiseren, reviseren en verfijnen, vaststellen en structureren, en presenteren.

Het proces werd oorspronkelijk ontworpen voor psychologie-onderzoek, maar tegenwoordig worden thematische analyses ingezet voor veel meer onderzoeksdisciplines, omdat de methode gepaard gaat met veel flexibiliteit.

Verder lezen: Wat is een thematische analyse (thematic analysis)?

Een introductie tot etnografie

Etnografie is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij de onderzoeker zich onderdompelt in een gemeenschap of organisatie om gedragingen en interacties van dichtbij te kunnen observeren. De term etnografie verwijst ook naar het geschreven rapport dat de etnograaf na afloop opstelt.

Etnografie is een flexibele onderzoeksmethode waarmee je inzicht kunt verkrijgen in een gedeelde cultuur, conventies en de sociale dynamiek van een bepaalde groep. De onderzoeksbenadering gaat wel gepaard met praktische en ethische uitdagingen.

Verder lezen: Een introductie tot etnografie

Wat is een tekstuele analyse (textual analysis)?

Tekstuele analyse is een overkoepelende term voor verschillende onderzoeksmethoden die worden gebruikt om teksten te beschrijven, interpreteren en te begrijpen. Er zijn veel soorten informatie die je kunt afleiden uit een tekst. Vaak ben je op zoek naar de letterlijke betekenis, subtekst, symbolisme, aannames en normen en waarden die in de tekst naar voren komen.

De methode die je gebruikt voor een tekstuele analyse is afhankelijk van het onderzoeksdoel en het onderzoeksgebied. In de meeste gevallen heb je als doel om de tekst te verbinden met een bredere sociale, politieke, culturele of artistieke context.

Verder lezen: Wat is een tekstuele analyse (textual analysis)?